prezentacja projektu bo ena ciechanowska samorz d kujaw w odpowiedzi na wyzwania xxi wieku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentacja projektu Bożena Ciechanowska „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentacja projektu Bożena Ciechanowska „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Prezentacja projektu Bożena Ciechanowska „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Prezentacja projektu Bożena Ciechanowska „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku ”. Plan prezentacji. Informacje o projekcie Wdrożenia do instytucji Szkolenia i studia dla pracowników Promocja dobrych praktyk Współpraca Lider - Partnerzy. 1. Informacje o projekcie .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Prezentacja projektu Bożena Ciechanowska „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku ”


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plan prezentacji
Plan prezentacji
 • Informacje o projekcie
 • Wdrożenia do instytucji
 • Szkolenia i studia dla pracowników
 • Promocja dobrych praktyk
 • Współpraca Lider - Partnerzy
intencja projektu
Intencja projektu

Podniesienie efektywności funkcjonowania 5 JST

Doskonalenie kompetencji urzędników

oraz

wzrost sprawności instytucji

Udział 112 pracowników w szkoleniach, kursie językowym i studiach podyplomowych

Uczestnictwo Partnerów w

4 konferencjach

Wdrożenia

systemów do urzędów

wdro enie system w i przyj cie kodeksu etycznego
Wdrożenie systemów i przyjęcie kodeksu etycznego

WDROŻENIA

CELE

zwiększenie czytelności i zrozumiałości procedur usług publicznych

wzrost jakości świadczonych usług publicznych

zwiększenie sprawności obsługi klientów

 • Procedura aktualizowania opisu świadczonych usług
 • System pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów
 • Stworzenie Biura Obsługi Klienta
procedura aktualizowania opisu us ug wiadczonych w 5 jst
Procedura aktualizowania opisu usług świadczonych w 5 JST
 • Trwa 4 miesiące: od listopada 2010 do lutego 2011
 • Etapy:
 • Opracowanie założeń dla zasad obiegu informacji związanych z opisami załatwiania spraw (usług) oraz zasad i wzorców tworzenia formularzy.
 • Opracowania nowych opisów usług oraz formularzy dla klientów.
 • Implementacja opisu usług i wzorów formularzy w BIP 5 urzędów, BOK oraz stanowiskach odpowiedzialnych za daną usługę.

Kadra wdrażająca –wyłoniona na podstawie konkursu ofert

system pomiaru i monitorowania satysfakcji klient w
System pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów
 • Trwa 10 miesięcy: od czerwca 2011 do końca I kwartału2012
 • Etapy:
 • Opracowanie metodyki badawczej zastosowanej do pomiaru satysfakcji klientów
 • Opracowanie graficzne i druk kwestionariuszy badawczych.
 • Przeprowadzenie badań jakościowych w 5 Urzędach.
 • Implementacja pliku poleceń i bazy danych na serwerze BIP.
 • Opracowanie raportu zawierającego analizy porównawcze.
 • Opracowanie instrukcji posługiwania się systemem.
 • Przeprowadzenie konsultacji dla 5 Urzędów w zakresie posługiwania się systemem.

Kadra wdrażająca –wyłoniona na podstawie konkursu ofert

stworzenie biura obs ugi klient w w 5 jst
Stworzenie Biura Obsługi Klientów w 5 JST
 • Trwa 20 miesięcy: od października 2010 r. do maja 2012.
 • Etapy:
 • Adaptacja pomieszczeń na BOK.
 • Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego w 5 BOK.
 • Zatrudnienie pracowników do 5 BOK.
 • Przeszkolenie pracowników z 5 BOK.
 • Funkcjonowanie BOK w 5 Urzędach.

UWAGA! Funkcjonowanie przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu BOK.

1 szkolenia dla 60 urz dnik w zajmuj cych si przygotowaniem decyzji administracyjnych
1. Szkolenia dla 60 urzędników zajmujących się przygotowaniem decyzji administracyjnych

Szkolenia odbywać się będą:

 • od I do II kwartału 2012r
 • 8 godzin dydaktycznych, co 2-3 tygodnie, w godzinach pracy
 • 5 grup/tematów szkoleniowych
slide12

1. Moduły szkoleniowe

 • MODUŁ OGÓLNY – dla wszystkich/3 dni szkoleniowe (procedury wydawania decyzji, dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych)
 • MODUŁ SPECJALISTYCZNY – według specyfiki wydawanych decyzji/4 dni szkoleniowe (sprawy podatkowe, obywatelskie, sprawy zagospodarowania przestrzennego i budownictwa, sprawy ochrony budownictwa, sprawy gospodarki nieruchomościami)

Dla 60 urzędników

(co najmniej 50% osoby +45)

2 MODUŁÓW

3 szkolenia dla 44 urz dnik w wg potrzeb stanowiska pracy
3. Szkolenia dla 44 urzędników wg potrzeb stanowiska pracy

Szkolenia odbywać się będą:

 • od II do IV kwartału 2011r
 • 6 dni x 8 godz. dydaktycznych (łącznie 48 godzin)
 • 12 grup/tematów szkoleniowych
slide14

3.Moduły szkoleniowe

 • PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
 • ASERTYWNOŚC W RELACJACH Z KLIENTEM
 • AUTOPREZENTACJA I BUDOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU
 • ZARZĄDZANIE CZASEM I ARCHIWIZACJA DOKUMETÓW
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • PRZYGOTOWANIE I ROZLICZANIE PROJEKTÓW
 • SPRAWY KADROWO-PŁACOWE
 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA I INNE

Dla 93

urzędników

12 MODUŁÓW

4 studia podyplomowe dla 40 urz dnik w
4. Studia podyplomowe dla 40 urzędników

Studia odbywać się będą:

 • od października 2010r do czerwca 2011r.
 • 25 osób wg potrzeb stanowiska pracy

Finansowanie kosztów czesnego uczestnictwa w 2 semestrach studiów (do 4.000zł)

5 szkolenia j zykowe
5. Szkolenia językowe

Szkolenia językowe odbywać się będą:

 • od października 2010r do czerwca 2011r.
 • 20 osób wg potrzeb stanowiska pracy

Finansowanie kosztów uczestnictwa w 2 semestrach kursu językowego (do 2.500zł)

wsparcie w ramach szkole
Wsparcie w ramach szkoleń
 • teczka uczestnika
 • materiały warsztatowe
 • certyfikat ukończenia szkoleń
 • catering
dlaczego warto
Dlaczego warto ?
 • dofinansowanie z UE w ramach EFS (90%)
 • kompleksowość wsparcia
 • wymiana doświadczeń pomiędzy JST
 • szkolenia „skrojone na miarę”
 • ewaluacja i ocena jakości szkoleń
 • ocena wiedzy uczestników
zorganizowanie 4 konferencji dla 40 os b
Zorganizowanie 4 konferencji dla 40 osób
 • listopad 2010r. – seminarium inaugurujące nt „Procedury aktualizowania opisu usług świadczonych przez JST”
 • maj 2011 r. - seminarium podsumowujące nt weryfikacji „Procedury aktualizowania opisu usług świadczonych przez JST”
 • luty 2011r. - seminarium inaugurujące nt założeń „Systemu monitorowania usług publicznych w JST”
 • marzec 2012 r. - seminarium podsumowujące nt możliwosci uruchomienia procesu doskonalenia funkcjonowania JST w oparciu o wyniki raportu
obowi zki partner w w zakresie monitorowania projektu
Obowiązki Partnerów w zakresie monitorowania projektu
 • statystyka uchylalności decyzji administracyjnych przez SKO
 • statystyka uchylalności uchwał przez RIO i wojewodę
 • statystyka decyzji wydanych po terminie wg KPA
 • wydawanie zaświadczeń o wkładzie własnym JST
 • dostarczanie danych osobowych do PEFS
obowi zki partner w w zakresie post pu rzeczowego projektu
Obowiązki Partnerów w zakresie postępu rzeczowego projektu
 • oddelegowanie urzędników na szkolenia
 • oddelegowanie urzędników na studia
 • współpraca przy wdrażaniu systemów
 • uczestnictwo w 4 konferencjach/seminariach
ustalenia partner w na dzi
Ustalenia Partnerów na dziś
 • Wyłonienie członków i zastępców Grupy Sterującej (10 osób)
 • Zaplanowanie spotkań Grupy Sterującej
 • Udział członków Grupy w realizacji Projektu