podatki 2013 ograniczanie zator w p atniczych wyzwania dla przedsi biorstw i biur rachunkowych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podatki 2013, ograniczanie zatorów płatniczych - wyzwania dla przedsiębiorstw i biur rachunkowych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podatki 2013, ograniczanie zatorów płatniczych - wyzwania dla przedsiębiorstw i biur rachunkowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Podatki 2013, ograniczanie zatorów płatniczych - wyzwania dla przedsiębiorstw i biur rachunkowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Podatki 2013, ograniczanie zatorów płatniczych - wyzwania dla przedsiębiorstw i biur rachunkowych. Bogdan Zatorski. Wyzwania płynności finansowej. Źródło: Raport KRD „Portfel należności polskich przedsiębiorstw październik 2012 roku”. Wyzwania płynności finansowej. Źródło: Dane NBP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podatki 2013, ograniczanie zatorów płatniczych - wyzwania dla przedsiębiorstw i biur rachunkowych' - perdy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podatki 2013 ograniczanie zator w p atniczych wyzwania dla przedsi biorstw i biur rachunkowych
Podatki 2013, ograniczanie zatorów płatniczych - wyzwania dla przedsiębiorstw i biur rachunkowych

Bogdan Zatorski

wyzwania p ynno ci finansowej
Wyzwania płynności finansowej

Źródło: Raport KRD „Portfel należności polskich przedsiębiorstw październik 2012 roku”

metody zabezpieczania p ynno ci
Metody zabezpieczania płynności

Co robią wierzyciele?

 • Przypominają o należnościach
 • Nie realizują nowych zleceń, dopóki nie uzyskają zaległych płatności
 • Regularnie potwierdzają wysokość sald z Klientami
 • Zawsze podpisują protokół odbioru usług / towarów
 • Upewniają się, że fakturę odbiera upoważniona osoba
 • Sprawdzają kondycję finansową Klienta przed sprzedażą
 • Stosują inne metody np. factoring

Źródło: Raport Bibby „Bibby MSP Index 2012”

ograniczenie prawa do odliczenia w pit i cit
Ograniczenie prawa do odliczenia w PIT i CIT

Zgodnie z wymogami ustawy deregulacyjnej, w zakresie podatku dochodowego (PIT/CIT) np. Art. 15b. PDoP:

 • W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), …. i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.
 • Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.
 • Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach.
 • Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.
nowa ulga na z e d ugi w vat
Nowa ulga na złe długi w VAT

Podatek należny – dotyczy sprzedawcy, któremu nie zapłacono

 • Było: Prawo do korekty po 180 dniach. Obowiązek informowania dłużnika, który musi być czynnym vatowcem, obowiązek informowania US …
 • Jest: Prawo do korekty po 150 dniach. Obowiązek informowania US
  • (Szansa) Szybsza korekta, lepsza płynność
  • (Szansa) Dłużnik nie dowie się kto na niego doniósł …
nowa ulga na z e d ugi w vat1
Nowa ulga na złe długi w VAT

Podatek naliczony – dotyczy nabywcy, który nie zapłacił

 • Było: Po 180 daniach braku zapłaty i po otrzymaniu informacji od wierzyciela koryguję deklarację za okres, w którym dokonał odliczenia.
 • Jest: Po 150 daniach od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczanej kwoty podatku.
 • Jest: Jeżeli tego nie zrobi to po kontroli US 30% VAT z faktury utraci …
  • (Zagrożenie) Krótszy termin
  • (Zagrożenie) Bez ostrzeżenia od wierzyciela
  • (Zagrożenia) Pewna kontrola …. z US
prawdziwa metoda kasowa dla ma ych podatnik w
Prawdziwa metoda kasowa dla „małych podatników”

Podatek VAT

 • Było: Dla małych podatników (do 1,2 mln €) zdeklarowanych „kasowców”, obowiązek podatkowy powstaje po zapłacie lub 90 dni od dostawy. Prawo do odliczenia VAT z tej faktury u nabywcy analogicznie.
 • Jest: Dla małych podatników (do 1,2 mln €) zdeklarowanych „kasowców”, obowiązek podatkowy powstaje po zapłacie.
  • (Zagrożenie) Prawo do odliczenia tej faktury u nabywcy w dacie zapłaty
mechanizmy kontroli biznesowej
Mechanizmy kontroli biznesowej
 • W ślad za art. 233 ust. 1 Dyrektywy 2010/45/ UE :

„Każdy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Można to zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.”

 • Od 1 stycznia 2013r. Rozp. MF „fakturowe” § 20a. :

1. Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

2. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

kontrola biznesowa wiarygodna cie ka audytu
Kontrola biznesowa- Wiarygodna ścieżka audytu

Było to proces stworzony, wdrożony i aktualizowany przez osoby odpowiedzialne (zarządy, pracowników i właścicieli), w celu zapewnienia poprawnego działania finansów, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podmiotu oraz zagwarantowania, że wymogi prawne są przestrzegane.

niezb dne warunki organizacyjne i techniczne dla cie ki audytu
Niezbędne warunki organizacyjne i techniczne dla ścieżki audytu

Technika kontroli biznesowej

 • System informatyczny wspiera procesy kontroli biznesowej
 • Gromadzi informacje o powiązaniach dla ścieżki audytu
 • Wyszukuje powiązania dla wybranego dokumentu
 • Generuje gotowy raport / zestawienie
 • Monitoruje płatności
niezb dne zmiany w oprogramowaniu
Niezbędne zmiany w oprogramowaniu
 • Monitorowanie płatności
  • szczegółowa identyfikacja transakcji
  • bieżąca informacja o przekroczeniach terminów płatności
 • Rozpoznanie NKUP
  • ujęcie w podstawie opodatkowania
  • wyliczanie zaliczek
  • automatyczne korekty NKUP po zmianie statusu płatności
 • Dane do korekty VAT naliczonego po 150 dniach opóźnienia
 • Poprawna obsługa okresu podatkowego dla metody kasowej
 • Kontrola biznesowa
  • raporty powiązań dla faktur papierowych i elektronicznych
  • rozszerzenie na płatności
organizacja wymiany informacji1
Organizacja wymiany informacji
 • Sprawne przekazywanie zaakceptowanych faktur
 • Ewidencja danych z faktur
  • Rachunkowa
  • Podatkowa
  • Rozliczeń / rozrachunków
 • Wstępne rozpoznanie kosztów podatkowych
 • Realizacja płatności
  • Wskazanie ze względu na terminy płatności
  • Płatności za konkretne faktury
 • Ewidencja płatności
  • Szczegółowe dane z WB
 • Weryfikacja kosztów podatkowych
 • Poprawne wyliczenie zaliczki CIT/PIT
najwa niejsze przepisy
Najważniejsze przepisy
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce DzU 2012 poz. 1342.
 • Rozp. Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające Rozp. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług DzU 2012 poz. 1428.
 • Rozp. Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego DzU 2012 poz. 1451.
 • Rozp. Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające Rozp. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. DzU 2012 poz. 1485.
 • Rozp. Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej DzU 2012 poz. 1528.
 • Rozp. Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające Rozp. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług DzU 2012 poz. 1528
dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę !
 • bogdan.zatorski@sage.com
 • http://blog.sage.com.pl/