cryptosporidia i giardia analityka i wyzwania dr katrin luden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cryptosporidia i Giardia Analityka i wyzwania Dr Katrin Luden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cryptosporidia i Giardia Analityka i wyzwania Dr Katrin Luden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Cryptosporidia i Giardia Analityka i wyzwania Dr Katrin Luden - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Dr. K. Luden. Cryptosporidia i Giardia Analityka i wyzwania Dr Katrin Luden. Warsaw March 2009 1. Dr. K. Luden. C. parvum pasożyty wewnątrzkomórkowe wywołujące biegunkę Zakażenie wywoływane przez oocysty (5 µm) zawierające sporozoity (dawka wywołująca zakażenie 1-10 oocysts)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cryptosporidia i Giardia Analityka i wyzwania Dr Katrin Luden' - shiloh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cryptosporidium

Dr. K. Luden

C. parvumpasożyty wewnątrzkomórkowe wywołujące biegunkę

Zakażenie wywoływane przez oocysty (5 µm) zawierające sporozoity (dawka wywołująca zakażenie 1-10 oocysts)

Przenoszone drogą fekalną lub przez zanieczyszczoną wodę

Rezerwuar: kręgowce, np. bydło, konie, kozy, owce, psy, koty, ptaki…

Czas inkubacji 7-10 (1-12) dni

Możliwe wydalanie z odchodami przez okres kilku tygodni

Do tej pory brak specyficznej terapii

Środki profilaktyczne: podgrzewanie do 60°C przez 30 min. lub gotowanie

Cryptosporidium

Warsaw March 2009 2

giardia

Dr. K. Luden

G. lamblia pasożyt jelita cienkiego wywołujący biegunkę

Zakażenie wywołują cysty (7x 12 µm) zawierającetrofozoity

Przenoszone drogą fekalną lub przez zanieczyszczoną wodę

Rezerwuar: ludzie, kręgowce?

Czas inkubacji 3 - 25 (1-14) dni

Istnieje terapia lekowa

Może trwać w stadium bezobjawowym przez lata

Giardia

Warsaw March 2009 3

dyrektywa w sprawie wody do spo ycia 98 83 ec

Dr. K. Luden

Załącznik I Część C: Parametry wskaźnikowe

Clostridium perfringens

Uwaga 2: Tego parametru nie trzeba mierzyć, chyba że woda pochodzi z wód powierzchniowych lub znajduje się pod ich wpływem. W przypadku niezgodności z wartością parametryczną, dane Państwo Członkowskie musi zbadać dostawę w celu zapewnienia, że nie ma potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z obecności mikroorganizmów chorobotwórczych np.: cryptosporidium. Państwa Członkowskie muszą włączyć wyniki tych badań do sprawozdań, które przedkładają na mocy art. 13 ust. 2.

Dyrektywa w sprawie wody do spożycia 98/83/EC

Warsaw March 2009 4

niemiecka ustawa o wodzie do spo ycia

Dr. K. Luden

Załącznik I Część C: Parametry wskaźnikowe

Clostridium perfringens

Tego parametru nie trzeba mierzyć, chyba że woda pochodzi z wód powierzchniowych lub znajduje się pod ich wpływem. W przypadku niezgodności z wartością graniczną, dane Państwo Członkowskie musi zbadać system zaopatrzenia w celu zapewnienia, że nie ma potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z obecności mikroorganizmów chorobotwórczych np.: cryptosporidium.

Właściwe władze informują Federalne Ministerstwo Zdrowia przez najwyższe władze kraju związkowego.

Niemiecka ustawa o wodzie do spożycia

Warsaw March 2009 5

warto ci graniczne i metody

Dr. K. Luden

Metody stosowane rutynowo w USA i ZK: US EPA 16223 oraz ZK (DWI), podobne do ISO 15553

Wartości graniczne i metody

Warsaw March 2009 6

iso 15553

Dr. K. Luden

Jakość wody – wyodrębnianie z wody i identyfikacja oocyst Cryptosporidiumoraz cyst Giardia

Zakres: brak identyfikacji gatunku, brak oznaczania żywotności, brak oznaczania zjadliwości

Zasada:

Stężaniez wody przez filtrację i elucję, po której następuje powolne wirowanie

Oczyszczanie metodą separacji immunomagnetycznej (immunomagnetic separation - IMS)

Wykrywanie metodą epifluorescencji oraz mikroskopii w systemie kontrastu interferencyjno – różniczkowego (differential interference contrast - DIC)

ISO 15553

Warsaw March 2009 7

iso 155531

Dr. K. Luden

Próbobranie: 10 do 1.000 lwody – do pojemników transportowych lub filtrowanie na miejscu

przepływ oraz ciśnienie mogą być ograniczone przez dobór filtra

Około 95-100 % pasożytów zatrzymywane jest na filtrze

Stopień odzysku całej metody podlega znaczącym wahaniom (10-80 %), w zależności od matrycy

Mętność jest istotna (przyleganie oocyst/cyst do cząsteczek?)

ISO 15553

Warsaw March 2009 8

st anie

Dr. K. Luden

Stężanie

Pompy

perystaltyczne zwykłe

Przepływomierz(określenie ilości oocyst / objętość)

Kapsuła filtra

Envirocheck, Filta Max

Miejsce pobrania (woda surowa, uzdatniona, kranowa)

Odpływ

Warsaw March 2009 9

st anie1

Dr. K. Luden

Kapsuła filtra jest płukana, a bufor elucyjny zbierany w probówkach do wirowania

Wirowanie

Zlanie supernatantu

Oczyszczanie / IMS

Stężanie

Warsaw March 2009 10

st anie2

Dr. K. Luden

Kapsuła filtra jest płukana, a bufor elucyjny zbierany w probówkach do wirowania

Wirowanie

Zlanie supernatantu

Oczyszczanie / IMS

Stężanie

Warsaw March 2009 11

oczyszczanie metod ims

Dr. K. Luden

Separacja immunomagnetyczna

Oczyszczanie metodą IMS

Element paramagnetyczny

Przeciwciała cryptosporidium

Oocysta

Y

Y

Kompleks oddzielany od cząstek stałych przy pomocy magnesów i przemywania

Warsaw March 2009 12

slide13

Dr. K. Luden

IMS

Warsaw March 2009 13

oczyszczanie metod ims wykrywanie

Dr. K. Luden

Separacja immunomagnetyczna

Y

Oczyszczanie metodą IMS / Wykrywanie

Barwienie przeciwciałami połączonymi z izotiocyjanianem fluoresceiny (FITC)

Rozbicie kompleksu przez zastosowanie kwasu (wysokiej temperatury)

Y

Wykrywanie przy pomocy mikroskopu

Warsaw March 2009 14

wykrywanie

Dr. K. Luden

Wykrywanie

Mikroskopia epifluorescencyjna i DIC (Differential interference contrast – kontrast interferencyjno - różniczkowy)

Zalecane jest barwienie DAPI w celu wykrycia jąder sporozoitów trofozoitów

Przy pomocy DIC można wykryć wewnętrzne cechy morfologiczne

Cryptosporidium oocysta

4-6 µm

Giardiacysta

8-12 µm

x 7-10 µm

Warsaw March 2009 15

wyzwania

Dr. K. Luden

Wyzwania

Warsaw March 2009 16

charakterystyka wynik w

Dr. K. Luden

Charakterystyka wyników
 • Odzysk, granica wykrywalności, efekt matrycy
 • Metoda niezbyt dobrze odróżnia komórki żywe od martwych i zakaźne od niezakaźnych
 • Zawsze konieczna analiza kilku próbek:
 • próba porażona (kontrola pozytywna, oznaczenie odzysku)
 • próba naturalna
 • wiarygodna kontrola negatywna (wykluczenie zanieczyszczenia krzyżowego sprzętu, ocena fluorescencji tła…)

Koszt ~ 400 €(kapsuła filtra, barwienie, sprzęt, czas)

Warsaw March 2009 17

sytuacja w niemczech

Dr. K. Luden

Sytuacja w Niemczech

Kontrole jakości: badanie biegłości?

W Niemczech niewiele laboratoriów stosuje tę metodę (np. Federalna Agencja Środowiska)

Brak badań biegłości (jak przesyłać próby wody o pojemności 10 l?)

Większość wody do spożycia pochodzi ze starych wód podziemnych: źródło bardzo bezpieczne

Nie ma konieczności przeprowadzania tej analizy, ale również bark możliwości szybkiego wdrożenia metody na poziomie laboratorium

Warsaw March 2009 18

kryptosporydioza w dolnej saksonii

Dr. K. Luden

Kryptosporydioza w Dolnej Saksonii

Liczba zgłoszonych przypadków

Warsaw March 2009 19

kryptosporydioza w dolnej saksonii1

Dr. K. Luden

Kryptosporydioza w Dolnej Saksonii

Dolna Saksonia – 7,9 miliona mieszkańców

1 zgłoszony incydent na 50000 mieszkańców na rok

90% wody do spożycia z chronionych wód podziemnych („stara” woda podziemna)

Wody powierzchniowe mają wpływ na 10% wody do spożycia

Warsaw March 2009 20

zagadnienia dla s u b ochrony zdrowia

Dr. K. Luden

Zagadnienia dla służb ochrony zdrowia
 • W przypadku kryptosporydiozy
 • rodzaj dostaw wody (publiczne, prywatna studnia, wody podziemne, woda uzdatniona…)
 • rodzaj obszaru (wiejski, gospodarstwo rolne…) / kontakt z obornikiem...
 • kontakt z osobą cierpiącą na biegunkę
 • wizyta w gospodarstwie hodowlanym
 • kontakt z cielętami, zwierzętami domowymi, mlekiem niepasteryzowanym
 • plac zabaw
 • pływalnia publiczna

Warsaw March 2009 21

potencjalne zanieczyszenie pochodzenia fekalnego

Dr. K. Luden

Potencjalne zanieczyszenie pochodzenia fekalnego
 • Wystąpienie pasożytów możliwe, ale brak możliwości przeprowadzenia analizy laboratoryjnej
 • Ważne informacje o rodzaju dostaw wody jako podstawa oceny ryzyka
 • Technika pobierania prób / punkt pobrania
 • System dystrybucji (rury, etc.)
 • Typ dystrybuowanej wody / ujęcia
 • Uzdatnianie (firma wodociągowa, poszczególne etapy)
 • Zlewnia

Plan bezpieczeństwa wodnego / system wielobarierowy

Warsaw March 2009 22