v nd fr nvaro till n rvaro n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vänd frånvaro till närvaro PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vänd frånvaro till närvaro

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Vänd frånvaro till närvaro - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Vänd frånvaro till närvaro. Systematiskt skolnärvaroarbete. Systematiskt arbetssätt. Utgångspunkter för arbetet Förberedelser Rutiner Åtgärder Uppföljning. Framgångsfaktorer, närmast eleven. Rutiner och tydlig ansvarsfördelning Eleven i centrum – lyssna på eleven Föräldrasamverkan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vänd frånvaro till närvaro' - fallon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v nd fr nvaro till n rvaro

Vänd frånvaro till närvaro

Systematiskt skolnärvaroarbete

systematiskt arbetss tt
Systematiskt arbetssätt
 • Utgångspunkter för arbetet
 • Förberedelser
 • Rutiner
 • Åtgärder
 • Uppföljning
framg ngsfaktorer n rmast eleven
Framgångsfaktorer, närmast eleven
 • Rutiner och tydlig ansvarsfördelning
 • Eleven i centrum – lyssna på eleven
 • Föräldrasamverkan
 • Tydligt system för närvarokoll
 • Samverkan skola, IFO, BUP, HAB
 • Kunskapsfokus
slide5

Rutin vid ogiltig frånvaro

 • Vid första tillfället – hel lektion eller del av dagElevens klassföreståndare kontaktar vårdnadshavare, per telefon, för att informera om frånvaron. Hör efter om det är något i skolan, som gör att eleven valt att skolka. Klassföreståndaren dokumenterar.
slide6

Vid upprepad frånvaro (4:e tillfället)Klassföreståndaren kallar till möte på skolan. Fyller tillsammans med elev och vårdnadshavare i blanketten ”Mötesblankett vid upprepad frånvaro”. Kopia till Rektor. Personal från EHG (Elevhälsogruppen) kan vara med i mötet. Klassföreståndaren ansvarar för dokumentationen.

slide7

Vid fortsatt upprepad frånvaro (7:e tillfället)Ärendet tas upp i EHG (Elevhälsogruppen). Rektor informeras. En skolsocial kartläggning kan utföras av skolkuratorn. Rektor kallar till ESK (Elevstödjarkonferens). Samverkande socialsekreterare kan delta. Eventuella insatser utvärderas. Ärendet återkopplas till EHG (Elevhälsogruppen) och arbetslaget.

slide8

Oro för frånvaro kvarstårRektor kallar till ny ESK (Elevstödjarkonferens). Samverkande socialsekreterare deltar.

 • Om närvaron trots insatser inte förbättrats
 • Rektor gör en anmälan till Socialtjänsten.
slide9

Om förväntat resultat ändå inte uppnåtts

 • Om eleven, trots flertalet insatser, inte är närvarande i skolan och elevens vårdnadshavare inte lyckats få eleven att fullgöra sin skolgång kan Vänersborgs kommun förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite.
 • (Skollagen 7 kap. 23§)
 • Rektor anmäler till verksamhetschef.
slide10

Rutin vid giltig frånvaro

 • Klassföreståndaren rapporterar efter 6:e sjukperioden.
 • Anmäls till EHG (Elevhälsogruppen).
 • Beslut i EHG om eventuella insatser.
lyssna p eleven
Lyssna på eleven
 • Kontakt vid första skolktillfället
 • Hur beskriver eleven sin situation?
 • Vilket stöd behöver eleven?
 • Skolsocial kartläggning
 • Bundsförvant vid ESK
 • Elevens nätverk
skolsocial kartl ggning
Skolsocial kartläggning
 • Hur upplever du din situation i skolan, pedagogiskt och socialt?
 • Hur mår du känslomässigt och fysiskt?
 • Hur ser din hem- och fritidssituation ut?
 • Vad behöver du för hjälp och stöd för att frånvaro ska bli närvaro?
samtala om skoln rvaro
Samtala om skolnärvaro
 • Pedagogik
 • Bemötande
 • Stöd till lärarna
 • Kunskap om funktionsnedsättningar
 • Skolk som riskbeteende