historia kurs 3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HISTORIA KURS 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
HISTORIA KURS 3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

HISTORIA KURS 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

HISTORIA KURS 3. ENLIGT LÄROKURSEN FRÅN 2003 Del 1. REVOLUTIONERNA. DE FYRA REVOLUTIONERNA UPPLYSNINGEN AMERIKANSKA REVOLUTIONEN FRANSKA REVOLUTIONEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN LEDDE TILL OMVÄLVANDE FÖRÄNDRINGAR FÖR MÄNSKLIGHETEN. INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN. LEDDE TILL:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HISTORIA KURS 3


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. HISTORIAKURS 3 ENLIGT LÄROKURSEN FRÅN 2003 Del 1

  2. REVOLUTIONERNA • DE FYRA REVOLUTIONERNA • UPPLYSNINGEN • AMERIKANSKA REVOLUTIONEN • FRANSKA REVOLUTIONEN • INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN LEDDE TILL OMVÄLVANDE FÖRÄNDRINGAR FÖR MÄNSKLIGHETEN

  3. INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN • LEDDE TILL: • TEKNISK UTVECKLING • MASKINELL MASSPRODUKTION • BEFOLKNINGSFÖRFLYTT- NINGAR • EKONOMISK EXPANSION • MILITÄR EXPANSION • VAPENUTVECKLING • MILJONARMÉER • POLITISKA & SOCIALA FÖRÄNDRINGAR

  4. POLITISKA & SOCIALA FÖRÄNDRINGAR • NYA STATSBILDNINGAR • ITALIENS ENANDE • TYSKLANDS ENANDE • ÄNDRAT RÅVARUBEHOV • KOLONIALISM • IMPERIALISM • SOCIAL OMVÄLVNING • BEFOLKNINGSÖKNING • URBANISERING • PARTIBILDNING

  5. Polarisering • Nationalismen ledde till enhetsstater (Italien, Tyskland) vilket i kombination med tekniska utvecklingen (kommunikationer, vapenteknik) och industrialiseringen medförde att nya maktblock uppstod.

  6. Första Världskriget ( I VK ) • Orsaker: • Allianspolitiken • Balkanpolitiken • Skotten i Sarajevo • Utgångspunkter: • modern beväpning • taggtråd • gammal taktik • Efter diverse förvecklingar kom kriget igång på hösten 1914 = Många stupade

  7. Europa I. Västfronten • Skyttegravskrig med växlande massiva anfall II. Östfronten • Rörligt krig med tysk dominans III. Balkan • front i Serbien Obs! Italien bytte sida och krigade mot Ö-U • Sjökriget • Blockad mot T = försörjningsproblem = oinskränkt ubåtskrig = USA dras med i kriget

  8. Utom Europa • Japan tog tyska arrendet • England tog de tyska besittningarna i Afrika • Turkiska väldet anfölls från syd av bl.a. England och Arabien

  9. Krigets avslutning • Sommaren 1918 ger Ö-U och Turkiet upp • I Ryssland revolution 1917 och Lenin sluter freden i Brest-Litovsk 1918 • ryska västgränsen 500 km österut • I Tyskland stor nöd och revolution vilket leder till att Wilhelm störtas och landet kapitulerar (ger upp utan villkor)

  10. Versaillefreden 1919 • Tyskland • Armén • max 100.000 man • ingen flotta • inget flyg o. pansar • Krigsskadestånd(138 mrd guldmark. Skulle betalas till 1985) • Elsass-Lothringen till F • Rehnlandet demilitariserades • kolonierna till England • ingen allians med Ö mera

  11. Östeuropa • Nationalstater uppstod • Finland, Estland, Lettland, Livland, Polen • Österrike spjälktes i Ungern , Tjeckoslovakien och Jugoslavien • Italien fick Sydtyrolen och Trieste • Övrigt • en fredsbevarande organisation skulle grundas för att förhindra nya krig ( NF ) • freden en diktatfred där de segrande makterna hade svårt att komma överens. USA under Wilson blev förnärmade

  12. Kriser under mellankrigstiden • Inom ekonomin upplevdes stora variationer • efter kriget uppgång • nedgång c. 1922 • från c.1925 uppgång • från 1929Stora depressionen • Dowesplanen skulle få Tyskland på fötter på 20-talet • Ekon problem ledde till handelsskydd och det försvårade situationen • Stora depressionen blev världsomfattande

  13. Ryssland DIKTATURER • Revolution februari 1917 Orsaker: • kriget • enväldet • korruptionen • livsmedelsbrist • nöd • Lvov och senare Kerenski styr och försöker genomföra reformer men fortsätter kriget • Problem vid fronterna • Oro och rev. försök i juli

  14. Lenin lovar : • bröd • fred • jord och får makten i oktoberrevolutionen 1917 • Fred i mars i Brest-Litovsk • Jord & bröd • bröd genom tvångsrekvirering hos kulakerna • jord genom jordreform (omfördelning) inbördeskrig 1917-19 • bedrövligt och -22 uppkom Sovjet • -24 dog Lenin och Stalin tog över

  15. Sovjet under Stalin I. Inrikespolitik • Maktkoncentration • Alla viktiga poster till Stalin • Likvidering av motståndare • Många i landsflykt • Näringslivet • statsmonopol på utrikeshandel • konsumtionsföreningar monopol på inrikeshandel • kollektiviserat jordbruk • socialiserade företag • satsning på tung industri • 5-årsplaner från 1928

  16. Resultat : Största förvandling som ett land någonsin genomgått på så kort tid II. Utrikespolitik • expansion i Asien (Mongoliet) • Misstro mot västmakterna • Relativt gott förhållande till F. och T. • efter 1933 orientering mot F. och Tjeckoslovakien • 1934 S. med i NF • stöd till folkfronten (Esp.) 36-39 • Komintern arbetade för världsrevolutionen

  17. ITALIEN • Efter kriget • krigsmålen inte nådda vilket ledde till missnöje, dessutom: • våld, nöd, strejker, röveri, inflation, arbetslöshet, brottslighet, dyrtid och revolutionsrörelser • Mussolini bildar 1919 grupp som vill ha ordning (stöd bland arbetsgivare, köpmän, jordägare, medelklass) • 1921 Fascistpartiet och 35 kommer till parlamentet • marschen till Rom 1922 och

  18. Viktor Emanuel III låter M. bilda regering • M. får stora maktbefogenheter och • efter valet 1924 får han 2/3 av parlamentet Mål: • stärka staten • höja välmågan • göra Italien till stormakt Medel: • ny armé, flotta och flyg • likriktning • militärisk fostran (obs. kyrkan) • enpartisystem • censur & propaganda

  19. statslett näringsliv • ordning i förvaltningen • Konkordat med påven 1929 Allianser och krig • Abessinien 1935-36 • stöd till Franco 1936-39 • allians med Tyskland 1936 • annektering av Albanien 1939

  20. TYSKLAND • Weimarrepubliken 1919-33 • 1918 revolution och kejsaren avsattes Typiskt: • fattigdom, nöd, oro, arbetslöshet= • radikala rörelser

  21. Revolutionsförsök: • ölkällarupproret (Hitler) • spartakistupproret (Luxemburg) Avvärjdes och huvudstad blev Weimar • Författningen 1919 • republik - rikspresident - rikskansler • allmän lika rösträtt • proportionella val • Problem : • oron (kuppförsöken) • krigsskadeståndet • Ruhrområdet • ekonomin

  22. inflationen 20 1$ = 42 mk 23 jan 10 000 mk juli 760 000 mk sept 16 000 000 mk okt 4 200 000 000 000 mk ex. 1 bröd = 3 miljarder • Utrikespolitik • Rapallofördraget 1922 (T+R) • diplomater • industrivaror till R. • officerare till Röda Armén • Locarnoavtalet 1925 • Tyskland med i NF 1926 • 1929 Stora depressionen • 6 milj. arbetslösa = nöd, oro = ytterlighetsriktningar = nationalsocialisterna till makten

  23. Demokratierna ENGLAND • Efter kriget: • Lloyd George prem. minister • krigsmålen nådda • ekon. problematisk • minskad flotta • rustningsbegränsningar • kolonierna friare från 20-t • liberalerna ersattes av Labour • utrikespolitiskt • ganska bra till Weimartyskland • ”så där” till F • allt sämre till Italien

  24. FRANKRIKE • Efter kriget: • krigsmålen inte nådda • Clemenceau främsta pol. • ekonomiska problem • social och ekon. oro och motsättningar • utrikespolitik • allianser för att omringa Tyskland • 1920 Belgien • 1921 Polen, Teckoslovakien, Jugoslavien, Rumänien • efter 1933 orientering mot Sovjet • efter 1936 dåligt med Italien

  25. USA • Isolationspolitik efter 1919 • Inte med i NF, övergav Europa • Koncentration på inrikespolitik • stora ekon. & tekn. framsteg • 1929 stora depressionen (kraschen på Wall Street) • blev global • arbetslöshet • sänkt produktion • 1929-33 BNP ner med 38% (USA) • Franklin D Roosevelt (New Deal) • understöd och lån till industri och jordbrukare • offentliga investeringar (vägar, broar, kraftverk, skolor, sjukhus) • devalvering och pappersmyntfot • socialförsäkringsprogram • arbetslivsreformer • max. arbetsvecka • förbud mot barnarbete • skattereform

  26. Wilhem II som kejsare över Tyskland och åldrande landsflykting i Nederländerna

  27. Sparatkistupproret 1919 som leddes av Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg krossades av republiken Ölkällarupproret 1923 krossades och ledde till att Hitler fängslades. Till höger ölkällarupprorets proklamation

  28. Mussolinis fascistflagga. Spöknippen (fasces) som togs från gamla Rom gav partiet dess namn. Svartskjortornas (fascisternas)marsch till Rom resulterade i att Mussolini fick makten

  29. Viktor Emanuel III Italiens kung Mussolini och hans fascistparti styrde landet enväldigt Mussolini allierade sig med Hitler Mussolini arkebuserades av partisaner och hängdes i fötterna

  30. Mussolinis territoriella krav i Afrika

  31. I femårsplanerna satsade man bland annat på Dambyggen Tung industri Kommunikationer Energiproduktion Försvar Råvaruproduktion

  32. Kollektivjordbruken genomdrevs på statens försorg eftersom den självägande bondeklassen sågs som ett hot mot staten (partiet). Politisk propaganda var ett inslag i den dagliga verksamheten.

  33. Den unge Stalin Stalin och Lenin Efter sitt maktövertagande eliminerade Stalin all opposition Stalin som stormaktsledare Stalindyrkan fick enorm omfattning Stalin som diktator

  34. Vladimir Iljits Uljanov (Lenin) talar till massorna.Trotski till höger om talarstolen. Senare refuserades Trotski från bilden då han hamnade i onåd. Det är ett av de tidigare exemplen på manipulerade bilder i den politiska propagandans tjänst. Se nästa bild.

  35. Lenins balsameade kropp finns till påseende i Kremlmurens mausuleum i Moskva

  36. Lvov Kerenski Furst Lvov och Kerenski ledde Ryssland efter att tsardömet störtats 1917

  37. Människorna flyr efter att regeringstrupper öppnat eld mot massorna i Petrograd sommaren 1917

  38. Tyska hyperinflationen gjorde att det bl.a. var billigare att tapetsera med sedlar än att köpa tapet

  39. I dagens värld (2008) leder Zimbabwe ländernas inflationsliga med en inflation på 100 000 % i året. Det gick 25 millioner Z$ på en US$ (feb 2008). Det betydde 25 kg. sedlar för att köpa en US$. Sedelmängden i mannens famn motsvarar ungefär 100€

  40. Depressionens offer i Tyskland 1930

  41. Nationernas förbund 1919-39 (46) • Placerades i Geneve Organ: • Församlingen (medlemsstater) • Rådet (permanenta + valda) • Sekretariatet Mål: • Bevara världsfreden Medel: • Blockader • Skiljedomar

  42. Brister: • Ingen militär organisation • Viktiga stater saknades • USA • Tyskland • Ryssland Resultat: • Ålandslösningen • Locarnoavtalet Misslyckanden: • Japansk-kinesiska kriget 1931 • Italiens erövring av Abessinien NF var segrarmakternas organisation

  43. Segermakternas representanter i Versaille. Från vänster Orlando, Loyd George, Clemenceau o. Wilson

  44. Tyska landförluster i Versaillefreden. Obs! Att följden blev ett tudelat Tyskland med en polsk korridor som skilde Ostpreussen från moderriket.

  45. Nya statern (gula) uppkom och gränsjusteringar genomfördes i samband med Versaillesfreden Förklaring till kartan ovan:

  46. Stupade efter slaget vid Somme Ny vapenteknologi ledde till väldiga offer i människoliv

  47. Skytte-gravar

  48. Vapenstilleståndets undertecknande skedde den 11.11 1918 mellan Tyskland och Trippelententen i Compiègneskogen

  49. Gavrilo Princip skjuter ärkehertig Ferdinand och hans hustru Gavrilo arresteras efter attentatet. Han var medlem i Svarta handen.