generaliserte smerter fra unders kelse til behandling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GENERALISERTE SMERTER - fra undersøkelse til behandling PowerPoint Presentation
Download Presentation
GENERALISERTE SMERTER - fra undersøkelse til behandling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

GENERALISERTE SMERTER - fra undersøkelse til behandling - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

GENERALISERTE SMERTER - fra undersøkelse til behandling. Alice Kvåle Dr.philos., MSc, fysioterapeut Seksjon for fysioterapivitenskap, ISF Universitetet i Bergen. Inndeling av muskel- og skjelettplager. Belastningsrelaterte (bløtdelsplager, myalgier) Regional myofacial smerte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GENERALISERTE SMERTER - fra undersøkelse til behandling' - eros


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
generaliserte smerter fra unders kelse til behandling

GENERALISERTE SMERTER- fra undersøkelse til behandling

Alice Kvåle

Dr.philos., MSc, fysioterapeut

Seksjon for fysioterapivitenskap, ISF

Universitetet i Bergen

inndeling av muskel og skjelettplager
Inndeling av muskel- og skjelettplager
 • Belastningsrelaterte(bløtdelsplager, myalgier)
  • Regional myofacial smerte
  • Generelle muskulære smertetilstander
 • Betennelsesaktige
  • Tendinitter og bursitter
 • Degenerative
 • Øvrige: skader, deformiteter, osv.

Folkehelserapporten 1999

kliniske tegn
Kliniske tegn
 • Ofte normale funn på røntgen, inflammasjonstester, og lignende.
 • NB: Ikke ensbetydende med at det er manglende objektive funn!!!
 • Nedsatt leddbeveglighet - muskelstyrke - muskulær utholdenhet - o.a…
 • Forsterkende og opprettholdende faktorer som f.eks. dårlig holdning, visse personlighetstrekk, …
 • Smerte reproduseres ved visse tester
dimensjonene i icf
DIMENSJON

Kroppsfunksjon

Kroppsstrukturer

Aktiviteter

Deltakelse

Miljøfaktorer

Personlige faktorer

FORKLARING

Organsystemenes fysiologiske funksjoner (inkl. mentale)

Anatomiske deler av kroppen, som organer, lemmer og deres deler

Personens utførelse av oppgaver og handlinger

Å engasjere seg i en livssituasjon

De fysiske, sosiale og holdningsmessige omgivelser hvor en person eksisterer og utfolder sitt liv

Forhold som alder, kjønn, oppvekst, interesser, mestringsstrategier

Dimensjonene i ICF
i impairment kroppsstrukturer og funksjoner
I: Impairment - Kroppsstrukturer og -funksjoner
 • Smerte registrering:
  • spørreskjema og smertefigur
 • Strukturert kroppsundersøkelse
  • Holdning
  • Respirasjon
  • Bevegelse
  • Palpasjon av muskler & hud
   • inkl. tenderpunkt u.s. (18 punkter, 9 steder)
   • v/fibromyalgi: ≥ 11 av 18 positive tenderpkt. (ACR)

Eks. Global Fysioterapi Metode

GFM-52

psykosomatisk vurdering
Psykosomatisk vurdering
 • Kroppen uttrykker indre opplevelser, og det er samspill mellom ulike kroppsaspekter. Problemer i ett område innvirker på resten av kroppen
 • Fysiske og psykiske problemer påvirker pust, holdning, muskeltensjon, evne til avspenning og bevegelser generelt
 • Kroppen kan studeres bitvis, men må forståes som en helhet
 • Undersøkelsen bør kunne dokumentere hvor og i hvilken grad pasienten har kroppslige problemer og ressurser

MØ Sundsvold 1985; BH Bunkan 1996; A Kvåle 2003

kroppsunders kelse gfm 52 hos pasienter og friske kvinner menn
Kroppsundersøkelse (GFM-52) hos pasienter og friske (kvinner/menn)
 • Signifikant forskjell mellom pasienter og friske (p<0.001)
 • Signifikant forskjell mellom friske kvinner og menn (p<0.001)
 • Ingen forskjell mellom kvinner og menn i pasientgruppen

Kvåle 2003

unders kelse av bevegelse gfm 52
Undersøkelse av Bevegelse (GFM-52)

Sum fra 4 tester skiller signifikant (p<0.001) mellom pasienter med generaliserte smerter og friske

Kvåle 2003

ii aktivitet og deltakelse
II: Aktivitet og deltakelse
 • Vurdering av funksjon sier noe om hvordan ulike gjøremål utføres i arbeid og fritid
  • Personens og kroppens forutsetninger og muligheter vurderes opp mot miljømessige / sosiale krav
 • Funksjonsundersøkelse kan inneholde vurdering av bevegelsesmønstre/-utslag, kraft, sansetap, mobilitet og kognitiv/psykisk helse
 • Funksjon kan og registreres m/ spørreskjema
  • SIP, DRI, SF-36
  • FIQ
relasjon mellom smerte bevegelse og funksjon
Relasjon mellom smerte, bevegelse og funksjon

n=128 pasienter sykmeldt med generaliserte smerter

KROPP:

Bevegelse

Impairment:

Bevegelse

r=0.11 (n.s.)

SMERTE:

VAS

Smerte

r=0.21 (p<0.05)

AKTIVITET:

DRI

r=0.47 (p<0.001)

Disability:

DRI

Kvåle 2003/-04

konklusjon p unders kelse
Konklusjon på undersøkelse:
 • Sammenhold funn fra klinisk u.s. med opplysninger fra anamnesen

-organnivå (impairment-nivå)

- aktivitetsnivå (funksjon)

- deltakelsesnivå (sosial og arbeidsmessig konsekvens)

(WHO: ICF)

 • Bruk klinisk resonnering
  • Terapeutens ferdigheter (kunnskap, kommunikativt, teknisk)
  • Pasientens forutsetninger (individuelt, fysisk, psykisk, sosialt)
  • Omgivelser (ressurser, tid, økonomi, mm)
hva b r vektlegges i behandling
Hva bør vektlegges i behandling?
 • Behandling må tilpasses de funn man gjør
 • Bevisstgjøring av opprettholdende faktorer og ønsket endring
 • Læring: fortelle - vise - erfare
 • Adferd: påvirkes gjennom innsikt
 • Konsekvenser: bevisstgjøring - hva kan gjøres
 • Smerte: redusere - akseptere
 • Kropp: styrke den svakeste del - individualiser
selektiv behandling utfra funn ved utredning
Selektiv behandling utfra funn ved utredning
 • Mestringsproblemer Kognitiv terapi
 • Høyt spenningsnivå Kroppsbevissthet og avspenning, lett sirkulasjonsfremmende øvelser, og/eller psykomotorisk behandling
 • Dekondisjonert Generell mosjon/trening
 • Motorisk kontroll dysfunksjon / Stabilitetsprobl.

a) lokalt/segmentalt Spesifikk trening lokalt med lav intensitet gjennom bevisstgjøring, holdningsøvelser, balansetrening. Selektiv kontroll.

b) global muskelbalanse Progresjon gjennom kontakt/kontroll med større muskelgrupper. Koordinasjon. Tenk funksjon ift til det enkelte individ

trinn modell for behandling
Trinn-modell for behandling

1.Behandling rettes mot evt. patologi

2. Kroppsfunksjon og kroppsstrukturer evalueres og behandles. Husk progresjon

3. Evt. aktivitets- og deltakelsesbegrensninger vurderes

4. Yrkesmessig deltakelse vurderes

5. Vurder arbeidsvaner, restarbeidsevne, holdninger

6. Annet type arbeid?

7. Yrkesmessig omskolering?

…. Annen behandling?

psykomotorisk fysioterapi
Psykomotorisk fysioterapi:
 • Målsetning:

”å utvikle varhet og kontakt med kroppens signaler og reaksjonsmåter, opplevelse og forståelse av sammenhengen mellom kropp og følelser, og å utvikle en opplevelse av kroppen som MEG”.

 • Delmål:

- Utvikle en funksjonell kroppsholdning

- utvikle fri strekk og god fleksibilitet

- fremme stabilitet og balanse

- få fram samspillet mellom kropp, pust og følelser

- utvikle kroppsbevissthet og kroppskontakt

Thornquist & Bunkan 1986

rasjonale bak fysioterapeutisk trening
Funksjonspyramide

Grunnlaget for funksjon er kondisjon. Kondisjon er avhengig av infrastrukturen, transport-systemet, hjerte-lunge kretsløp, metabolsk system

Stabiliteten avhenger av musklenes styrke, utholdenhet, innervasjons-mønstre

Mobiliteten avhenger av leddenes bevegelighet og myofascier og seners strekkbarhet

Rasjonale bak fysioterapeutisk trening

FUNKSJON

Stabilitet

Muskulær kvalitet

og innervasjon

Mobilitet

Leddbevegelighet

Strekkbarhet

Kondisjon

Kretsløp og metabolisme

P Lind 2004