Leerhuis christen zijn op je werk nov 2010
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Passie voor je werk vanuit de liefde voor Jezus. Paul Prijt. Leerhuis: “Christen zijn op je werk” nov. 2010. Passie voor de cultuur waarin we leven De wereld is veranderd: kantel-momenten.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - eris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Leerhuis christen zijn op je werk nov 2010

Passie voor je werk vanuit de liefde

voor Jezus

Paul Prijt

Leerhuis: “Christen zijn op je werk” nov. 2010


Passie voor de cultuur waarin we leven de wereld is veranderd kantel momenten

Passie voor de cultuur waarin we levenDe wereld is veranderd: kantel-momenten

Berlijn - Lillehammer- hand van God – globalisering – 11 september - deuken in onze hoop – als God bestond schaften wij hem af?! -


Passie voor je werk bedrijf juist bij mondiale tegenwind

Passie voor je werk/bedrijfjuist! bij mondiale tegenwind…..

Geografisch, economisch en ethisch nieuwe grenzen (MVO)

Kansen of bedreiging?


Yes we can hope en change

Waardevast aandeel?

’Yes we can, hope en change.’

Is de wereld maakbaar of toch de onmisbare zegen van God nodig?

Behoefte aan verandering: Nieuwe reflexie op zingeving, wat is nog waardevast?


We zoeken de verandering op veel plaatsen het dinerbuffet tekenend voor onze cultuur
We zoeken de verandering op veel plaatsen: het dinerbuffet tekenend voor onze cultuur

Scharrelaars – zappers - nomaden - fusion van culturen – wereld wordt harder – moet gescoord worden - cherso jongeren


Is de financiele crisis alleen een zaak van euro s of zit er iets diepers onder
Is de financiele crisis alleen een zaak van euro’s of zit er iets diepers onder?

Balans en de Bijbel….


De balans van bovenberg

De balans van bovenberg

De les van het bordje garnalen - graaicultuur


Leven van het cadeau

Leven van het cadeau

Leven en werk zien als een kostbaar geschenk


Is er een rol weggelegd voor de kerk bij de culturele her orientatie
Is er een rol weggelegd voor de kerk bij de culturele her-orientatie?

Hoe de kerk uit de samenleving verdween? Of toch niet?

Wat heeft de kerk te bieden aan de bedrijven?


Welke trend zal het winnen welke ballonnen doorgeprikt

Welke trend zal het winnen?Welke ballonnen doorgeprikt?

DUURZAAMHJEID- RELATIES – NIEUWE CODES – TULPENBOLLEN MANIE – BESMETTE HYPOTHEKEN -


Nieuwe kansen
Nieuwe kansen

 • Er lijkt een nieuwe betrokkenheid op gang te komen die in weerwil en tegen de geest van de tijd in die weer kijkt naar de betekenis van normen en waarden.

 • Meer nadruk op morele verantwoordelijkheid van de mens.

 • Meer oog voor: bedrijfsethiek en marktethiek


Vraag
Vraag

in hoeveel van de mission statements van je bedrijf klinkt iets van uw christelijke visie door?


Les van een mkb er in en achterafstraatje

Les van een mkb-er in en achterafstraatje


Leerhuis christen zijn op je werk nov 2010

Bijbelse opdracht:roeping om te werkensoms weerbarstigsoms opnieuw durven beginnenwerken op een draaischijfgeduldkiezen voor bezinningsmomentenGods plan


Leerhuis christen zijn op je werk nov 2010

Hoge verantwoordeljkheid1 Thess 5: 14 Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben.


Leerhuis christen zijn op je werk nov 2010

Passie voor je werk ook als dat weerbarstig isHabakuk 3:17 Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – 18 toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. 19 God, de HEER, is mijn kracht,


Leerhuis christen zijn op je werk nov 2010

Lever kwaliteit: .Spr 12,10   “Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee, een goddeloze is alleen maar wreed. “christelijke warme bakker moet eerst goed brood bakken


Christenen in de quote 500

Verwacht ook zegen1 Kron 4,10Jabes bad tot de God van Israël: ‘Zegen mij: maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden.’ God gaf hem wat hij gevraagd had.

Christenen in de Quote 500


Leerhuis christen zijn op je werk nov 2010

Werken op een draaischijf!Zorg ervoor niet door te draaienDe Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. 42 Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’


Geloven vraagt onderhoud

geloven vraagt onderhoud

Oude familieklok –ritme van de Bijbel – inwendige mens – Elia opgebrand – nieuwe kracht -


Geloven bij persoonlijke tegenwind

geloven bij persoonlijke tegenwind

Schilderij: Georges de La Tour

Job Mocked by his Wife


Worstelen met je werk bedrijf soms opnieuw beginnen opnieuw bruikbaar geduld

Worstelen met je werk/bedrijfsoms opnieuw beginnenopnieuw bruikbaargeduld

Aarde-werk – niet altijd hemelswerk – geduld – Onesimus – opnieuw bruikbaar


Leerhuis christen zijn op je werk nov 2010

Als je werk tegen godsbedoeling ingaat?Ethische dilemma’s Handelingen 17: 23 Omstreeks die tijd ontstond er grote opschudding naar aanleiding van de Weg. 24 Dat kwam door een zekere Demetrius, een zilversmid die Artemis tempeltjes vervaardigde en zo zijn ambachtslieden een ruim inkomen verschafte. Hij riep hen en de arbeiders die bij de werkzaamheden betrokken waren bijeen en zei tegen hen: ‘Mannen,jullie weten dat onze welvaart afhankelijk is van dit werk .


Passie voor gods plan met je werk bedrijf vertrouwen noodzaak voortdurende vernieuwing

Passie voor Gods plan met je werk/bedrijfvertrouwennoodzaak voortdurende vernieuwing

Nieuw zout – nieuw elan – nieuwe initiatieven


Wonderbare spijziging duurzaamheid goede naam herbestemming meubels solidariteit

Passie om te delen met anderenLucas 9: 14 Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.’ 15 Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. 16 Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. 17 De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf manden vol.

Wonderbare spijziging – duurzaamheid – goede naam – herbestemming meubels – solidariteit


Durf je ogen ook naar de hemel te slaan soms komt er een engel uit de hemel

Durf je ogen ook naar de hemel te slaanSoms komt er een engel uit de hemel


Passie voor mensen waar je mee werkt wie ben je als persoon wat is je geestelijk testament

Passie voor mensen waar je mee werktwie ben je als persoon, wat is je geestelijk testament,

Van graaien naar geven en dienen


Zoekende mens joas en elisa

Zoekende mensjoas en elisa

Telkens op zoek naar een begaanbare weg


Met gods hand op de boog

Met Gods hand op de boog

Lessen van de profeet voor de Koning/zakenman


Hoe zie ik dat persoonlijk
Hoe zie ik dat persoonlijk?

 • natuurlijk continuïteit, familie bezit

 • rentmeester

 • plezier

 • samenwerken

 • mensen hun gaven en talenten leren ontwikkelen,competenties gericht gaven gericht (kan ook betekenen dat je afscheid moet nemen)

 • lerende onderneming

 • betrouwbaarheid

 • betrokken op de wereld om je heen

 • ethiek: je een leefbare plaats verschaffen

 • service gericht

 • goede naam hoog houden

 • plaatselijke speler

 • persoonlijk: Bijbel en balans op kantoor

 • Relationeel denken moet het gaan winnen van individualiserend denken.


Leerhuis christen zijn op je werk nov 2010

Betrekkelijkheid van ons werk vanuit de verwachting van de wederkomst, tegelijk geeft dat ook de diepste zin eraan!


Alles wat gedaan wordt uit liefde voor jezus dat houdt zijn waarde en houdt stand

Alles wat gedaan wordt uit liefde voor wederkomst, tegelijk geeft dat ook de diepste zin eraan!jezus dat houdt zijn waarde en houdt stand


Dubbele verbondenheid

Passie voor je werk vanuit de liefde wederkomst, tegelijk geeft dat ook de diepste zin eraan!

voor Jezus

Dubbele verbondenheid