slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Loopbaankategorie ë

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Loopbaankategorie ë - PowerPoint PPT Presentation


 • 1135 Views
 • Uploaded on

6. Loopbaankategorie ë. Watse werk gaan ek een dag doen ?. Realisties Ondersoekend Kunstig Maatskaplik Ondernemend Konvensioneel. Realisties. Met praktiese probleme te werk en oplossings te vind .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Loopbaankategorie ë' - benito


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Realisties
 • Ondersoekend
 • Kunstig
 • Maatskaplik
 • Ondernemend
 • Konvensioneel
realisties
Realisties

Met praktieseproblemetewerk en oplossingstevind.

Realistieseloopbanevereisdatjy met plante, diere en realistiesevoorwerpetewerk.

Jysalookgewoonlikbuitewerk, min papierwerkhêomtedoen.

voorbeelde
Voorbeelde
 • Bouers
 • Brandbestryders
 • Veeartse
 • Sekuriteitswagte
 • Wildbewaarders
belangstellings en vermo
Belangstellings en vermoë
 • Houdaarvanom met diere, gereedskap en masjienetewerk.
 • Hegwaardeaanpraktiesedinge
 • Genietditomdingetebou en teherstel.
 • Houdaarvanomalleen of saam met anderrealistiesemensetewerk.
ondersoekend
Ondersoekend

Lokmensewatnuuskierig is oor hoe dingewerk.

Jymoet in jou kop met ideesopkom, nafeitesoek en problemeoplos.

Tipieseloopbanesluit in wetenskaplikeswat met diere, voedsel en plantewerk;aptekers;tandartse en ortodontiste.

voorbeelde1
Voorbeelde
 • Wetenskaplikeswat met diere, voedsel en plantewerk.
 • Aptekers
 • Tandartse en ortodontiste
belangstellings en vermo1
Belangstellings en Vermoë
 • Houdaarvanomproblemetebestudeer en op te los.
 • Stelbelang in data en idees
 • Het die vermoëomproblemeteanaliseer en deegliktedeurdink.
 • Genietuitdagings
kunstig
Kunstig
 • Kunstigemense is dikwelshoogsskeppend en verbeeldingryk.
 • Jysal met vorms, ontwerpe en patronewerk
voorbeelde2
Voorbeelde
 • Artistiekedirekteurs
 • Kunstenaarssoos die in die skonekunste
 • Uitvoerendekunstenaarssoosdansers, musikante en akteurs of aktrises
belangstellings en vermo2
Belangstellings en Vermoë
 • Skepdinge
 • Dink nuweideesuit
 • Genietkuns, drama, musiek, dans en skeppendeskryfwerk
 • Floreer in omgewings met min grense of reëls
maatskaplik
Maatskaplik

Lokmensewatlief is daarvooromsaam met mensetewerk en mense se lewensteverbeter

voorbeelde3
Voorbeelde
 • Die onderrig van kinders en volwassenes
 • Verpleging
 • Arbeidsterapie
 • Gimnastiekinstrukteurs
 • Afrigters
belangstellings en vermo3
Belangstellings en Vermoë
 • Gee omoor die welsyn van ander
 • Is goeieluisteraars
 • Is besorgdoormaatskaplikeprobleme
 • Toongoeiebegrip
 • Houdaarvanomanderte help
ondernemend
Ondernemend

Ondernemendetipeloopbane is virdiegenewat die uitdaginggenietomidees in realiteitteomskep.

voorbeelde4
Voorbeelde
 • Hoof uitvoerendebeamptes
 • Prokureurs
 • Hoof van spesialis in openbarebetrekkinge
 • Hoofkok
belangstellings en vermo4
Belangstellings en Vermoë
 • Goeieleiers en besit die vermoëommenseteoorreed
 • Goeieverkoopspersone
 • Baiegeïnteresseerd in besigheid en politiek
 • Goeiemotiveerders
 • Goeie entrepreneurs omdathullenie bang is omrisiko’steneemnie.
konvensioneel
Konvensioneel
 • Die grondslag van die andersoorteloopbane.
 • Hierdiesoorteloopbanebehelsdatjybepaaldereëls en roetinesmoetvolg.
voorbeelde5
Voorbeelde
 • Bibliotekarisse
 • Rekeningkundiges
 • Sekretarisse
belangstellings en vermo5
Belangstellings en Vermoë
 • Genietditom met inligtingtewerk
 • Is baiegeorganiseerd en noukeurig
 • Genietditomboektebou
 • Is geskroei op die fyner detail
denk en leervaardighede wat elke loopbaankategorie vereis
Denk en Leervaardighedewatelkeloopbaankategorievereis.
 • Loopbaankategoriebesluitdenk en leervaardighede.
 • Daar is vierdenk en leervaardighede:
  • Kritiesedenke(die noukeurigebestudering van ietsomditbeterteverstaan)
  • Skeppendedenke(omandersnadingetekyk as andermense)
slide24
Kommunikasie (die deel van idees)
 • Samewerking(omsaam met andertewerkomietstebehaal.)

Hierdievaardighede help onsomte leer en houookverbandmet die vaardighedewatbenodig word virelkeloopbaankategorie