Opwekking 181 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opwekking 181 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opwekking 181

play fullscreen
1 / 100
Opwekking 181
155 Views
Download Presentation
zarola
Download Presentation

Opwekking 181

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opwekking 181 Majesteit, groot is zijn majesteit;lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.Majesteit, God, die de zijnen leidt.Vanaf zijn troon vestigt de Zoonzijn heerschappij.

 2. Dus verhoog, maak eeuwig grootde naam van Jezus.Volk van God kom en breng lofaan Jezus, de Koning.Majesteit, groot is zijn majesteit;dwars door de dood werd Hij verhoogd,Jezus regeert!

 3. Majesteit, groot is zijn majesteit;lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.Majesteit, God, die de zijnen leidt.Vanaf zijn troon vestigt de Zoonzijn heerschappij.

 4. Dus verhoog, maak eeuwig grootde naam van Jezus.Volk van God kom en breng lofaan Jezus, de Koning.Majesteit, groot is zijn majesteit;dwars door de dood werd Hij verhoogd, )Jezus regeert! ) 3x

 5. Opwekking 609 M:U bent heilig V: U bent heiligU bent machtig U bent machtigU bent waardig U bent waardigEer en ontzag Eer en ontzagIk wil volgen Ik wil volgenIk wil luist'ren Ik wil luist'renVan U houden Van U houdenIedere dag Iedere dag

 6. Ik wil zingen U die koning bentEn juichen en de hoogste HeerIn aanbidding U de machtigemij buigen Kwam op aarde neerU de Heer Als Emannuelaller Here God zal met ons zijn U mijn God Als het Lam van GodWil ik eren Zo volmaakt en rein

 7. Ik wil zingen U die leven geeft En juichen Mij bevrijding brachtIn aanbidding En voor eeuwig leeftmij buigen U hebt alle machtU de Heer U de Alfa, Omega aller Here Eens zal ik U zienU mijn God U mijn Meester, Messias,Wil ik eren Verlosser en Vriend M + V: U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U.

 8. M:U bent heilig V: U bent heiligU bent machtig U bent machtigU bent waardig U bent waardigEer en ontzag Eer en ontzagIk wil volgen Ik wil volgenIk wil luist'ren Ik wil luist'renVan U houden Van U houdenIedere dag Iedere dag

 9. Ik wil zingen U die koning bentEn juichen en de hoogste HeerIn aanbidding U de machtigemij buigen Kwam op aarde neerU de Heer Als Emannuelaller Here God zal met ons zijn U mijn God Als het Lam van GodWil ik eren Zo volmaakt en rein

 10. Ik wil zingen U die leven geeft En juichen Mij bevrijding brachtIn aanbidding En voor eeuwig leeftmij buigen U hebt alle machtU de Heer U de Alfa, Omega aller Here Eens zal ik U zienU mijn God U mijn Meester, Messias,Wil ik eren Verlosser en Vriend M + V: U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U. ) 2x

 11. Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam.Heel mijn hart wil ik U geven.Want U bent de weg gegaandie mij redding bracht en leven.

 12. U daalde neer van uw troonom mens te zijn.Van de stal naar het kruisdroeg U mijn pijn.Van het kruis naar het graf.Uit het graf weer opgestaan.Heer, ik prijs uw grote naam.

 13. Heer, ik prijs uw grote naam.Heel mijn hart wil ik U geven.Want U bent de weg gegaandie mij redding bracht en leven.

 14. U daalde neer van uw troonom mens te zijn.Van de stal naar het kruisdroeg U mijn pijn.Van het kruis naar het graf.Uit het graf weer opgestaan.Heer, ik prijs uw grote naam.

 15. Sela - Juicht / Hij is verheerlijkt Juicht, want Jezus is Heer.Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,die ons liefheeft.Hij is verrezen en leeft; Jezus de Koning,die mensen het leven weer geeft.

 16. Juicht, want Jezus is Heer.Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,die ons liefheeft.Hij is verrezen en leeft; Jezus de Koning,die mensen het leven weer geeft.

 17. Hij is verheerlijkt,als Koning verheven, zo hoog,'k zal Hem prijzen.Hij is verheerlijkt,voor eeuwig verheerlijkten ik verhoog zijn naam.

 18. Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand.hemel en aard'verheugen zich in zijn naam.Hij is verheerlijkt,als Koning verhevenen .. Juicht,

 19. .. Juicht, want Jezus is Heer.Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,die ons liefheeft.Hij is verrezen en leeft; Jezus de Koning, )die mensen het leven weer geeft. ) 3x

 20. Opening

 21. Simon & Garfunkel - Bridge over Troubled Water When you're weary Feeling small When tears are in your eyes I will dry them all I'm on your side When times get rough And friends just can't be found

 22. Like a bridge over troubled water I will lay me down Like a bridge over troubled water I will lay me down

 23. When you're down and out When you're on the street When evening falls so hard I will comfort you I'll take your part When darkness comes And pain is all around

 24. Like a bridge over troubled water I will lay me down Like a bridge over troubled water I will lay me down

 25. Sail on Silver Girl, Sail on by Your time has come to shine All your dreams are on their way See how they shine If you need a friend I'm sailing right behind

 26. Like a bridge over troubled water I will ease your mind Like a bridge over troubled water I will ease your mind

 27. Opwekking 400 - Liefde was het Liefde was het, onuitputtelijk,liefd' en goedheid, eind'loos groot.Toen de Levensvorst op aardetot ons heil zijn bloed vergoot.

 28. Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!God geeft vreugd' en dankensstof.Eenmaal zingen wij voor eeuwigin de hemel Zijnen lof.

 29. Rijd als Heerser door de velden,Jezus in Uw grote kracht.Niets, niets kan U tegenhouden,zelfs de hel niet met haar macht.

 30. Voor Uw Naam, zo groot en heerlijkzinkt de vijand weg in 't niet.Heel de schepping, Heer, zal beven,als zij U, haar Koning, ziet.

 31. Vind ik leuk! Hoe leuk vind je de volgende 12 stellingen?

 32. Stelling #1 Ik zit op Facebook!

 33. Stelling #2 Ik check mijn Facebook 5 keer per dag

 34. Stelling #3 Als ik iets deel op Facebook, check ik regelmatig of mensen hierop gereageerd hebben

 35. Stelling #4 Facebook heeft een ‘vind ik niet leuk’ knop nodig!

 36. Stelling #5 Help! Mijn moeder / vader zit ook op Facebook!

 37. Stelling #6 Vinden jullie dit leuk?

 38. Stelling #7 Als ik ergens mee zit, dan zou ik dat ook via Facebook delen

 39. Stelling #8 Facebook is enorm afleidend als ik moet werken aan school

 40. Stelling #9 Ik heb meer dan 50 vrienden op Facebook

 41. Stelling #10 Facebook kan een verslaving zijn

 42. Stelling #11 Ik hou een ex, zusje, broertje of iemand anders in de gaten via Facebook

 43. Stelling #12 Ik laat aan al mijn Facebook vrienden zien dat ik een Christen ben

 44. Michael W Smith - Friends Packing up the dreams God plantedIn the fertile soil of youI can't believe the hopes He's grantedMeans a chapter of your life is throughBut we'll keep you close as alwaysIt won't even seem you've gone'Cause our hearts in big and small waysWill keep the love that keeps us strong

 45. But we'll keep you close as alwaysIt won't even seem you've gone'Cause our hearts in big and small waysWill keep the love that keeps us strong

 46. And friends are friends foreverIf the Lord's the Lord of themAnd a friend will not say never'Cause the welcome will not endThough it's hard to let you goIn the Father's hands we knowThat a lifetime's not too longTo live as friends

 47. And with the faith and love God's givenSpringing from the hope we knowWe will pray the joy you live inIs the strength that now you show

 48. We'll keep you close as alwaysIt won't even seem you've gone'Cause our hearts in big and small waysWill keep the love that keeps us strong

 49. And friends are friends foreverIf the Lord's the Lord of themAnd a friend will not say never'Cause the welcome will not endThough it's hard to let you goIn the Father's hands we knowThat a lifetime's not too longTo live as friends ( 2x )