Wind van verandering, - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wind van verandering, PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wind van verandering,

play fullscreen
1 / 100
Wind van verandering,
107 Views
Download Presentation
aleron
Download Presentation

Wind van verandering,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wind van verandering, ademtocht van hoop.

 2. Volgens velen de ochtendstond van een nieuw tijdperk.

 3. Over Barack Obama is veel geschreven met betrekking tot zijn ras, zijn oorsprong. Maar tot nu toe niets over zijn grootste inspiratiebron: zijn jonge moeder.

 4. Aan de rand van een oceaan aan mogelijkheden in het leven, is het aan de ouders om hun kinderen te leren de juiste stappen te zetten.

 5. In zijn moeder vond Obama het voorbeeld van vrijgevigheid en dienstbaarheid aan anderen.

 6. Van haar erfde Obama een bepaalde manier van kijken naar de dingen.

 7. “Heb de moed om de wereld rond te gaan en je eigen leven te vinden.”

 8. Ann Dunham werd geboren in november 1942 in de staat Kansas.

 9. Obama leerde van haar hoe om te gaan met de “vreemde” dingen om zich heen en contacten te leggen met de personen in haar directe omgeving. Een blik van solidariteit, of een blik vol mededogen.

 10. Ann, enig kind van het echtpaar Dunham, groeide op in een noord-Amerikaans middenklasse gezin, in de staat Hawaii.

 11. Haar vader Stanley werkte in een meubelzaak en haar moeder Madelyn bestierde het huishouden.

 12. Ann kon uitstekend leren en al heel jong kreeg ze een beurs aangeboden om te komen studeren aan de Universiteit van Chicago.

 13. Maar haar vader vroeg haar om er vanaf te zien en bij het gezin te blijven.

 14. “Een jonge vogel moet in de buurt van het nest blijven”, vond haar vader. En hij had geen idee wat voor gevolgen deze beslissing zou hebben...

 15. Ann bleef thuis en ging studeren aan de Universiteit van Hawaii.

 16. Als jonge studente al had ze vooral belangstelling voor cultuur en hechtte ze veel belang aan vriendschappen.

 17. Ze volgde colleges antropologie en zette zich in voor burgerrechten.

 18. Wat zou de toekomst brengen? Toekomst, lot, het onvermijdelijke, het zijn verschillende manieren om hetzelfde te zeggen...

 19. De grote waarheid is, dat het leven is opgebouwd uit het nemen van beslissingen.

 20. Beslissingen van het verstand, en beslissingen van het hart...

 21. Aan het begin van haar studie aan de Universiteit van Hawaii raakte ze verliefd op een Afrikaanse student die in het kader van een uitwisselings-programma naar de Verenigde Staten was gekomen.

 22. Zij, een jong meisje van 19 jaar, intelligent en verlegen. Hij, een jongeman, intelligent en steeds in het middelpunt van de belangstelling, met honderd-en-één verhalen over Kenia, zijn geboorteland.

 23. ...Ze besluiten te trouwen...

 24. Op 4 augustus 1961 wordt Ann moeder en wordt de kleine Barack Obama geboren.

 25. Het is waar, er zijn gelukkige momenten...

 26. Wat zal de toekomst brengen? Toekomst, lot, het onvermijdelijke, verschillende manieren om hetzelfde te zeggen...

 27. Een gewoon gezin, in het begin.

 28. Maar op een dag, besluit meneer Obama om te gaan studeren aan de Universiteit van Harvard.

 29. Ann vraagt zich af hoe hij dan zijn gezin zal onderhouden, als door deze beslissing zijn studiebeurs zou worden gestopt?

 30. Maar meneer Obama´s besluit staat vast en hij vertrekt.

 31. De kleine Barack Obama is nog geen 2 jaar als zijn vader van Hawaii vertrekt.

 32. Kort daarna komt het bericht dat hij heeft besloten om weer terug te keren naar Kenia.

 33. Hij laat zijn vrouw en zoontje achter.

 34. Voor de moeder en de grootouders van Barry (koosnaam voor Barack), blijft niets anders over dan twee keer zoveel van hem te houden!...

 35. Terwijl hij opgroeit komen de vragen: “Waar is mijn vader? Waarom is hij weggegaan? Wanneer komt hij terug?”

 36. En zijn familie, nu bestaande uit moeder en grootouders, heeft geen antwoord op deze vragen, maar wel heel veel aandacht en liefde.

 37. Opa en kleinkind. Strand op Hawaii. Ware liefde, die een glimlach op de gezichten brengt.

 38. Het is waar, er zijn gelukkige momenten.

 39. Ann, 24 jaar oud, blijft jong en blijft naar het leven kijken als naar een oceaan van mogelijkheden.

 40. Ze weet: het mislukken van een liefde betekent niet het mislukken van De Liefde. ...en ze wordt opnieuw verliefd...

 41. In 1967 besluit Ann opnieuw te trouwen...

 42. ...en op 15 augustus 1970 wordt haar dochter geboren. Maya

 43. In zijn nieuwe gezin heeft Obama, behalve een zusje, nu ook een stiefvader, Lolo Soetoro, van Indonesische nationaliteit.

 44. Gedurende de eerste jaren woont de familie in Hawaii, waar Lolo Soetoro zijn studie geologie afmaakt.

 45. Barack Obama is 6 jaar oud als het gezin naar Djakarta verhuist, de hoofdstad van Indonesië.

 46. Ze komen in een sobere wijk aan de rand van de stad te wonen. Ze zijn de eerste “vreemdelingen” in deze buurt.

 47. Obama is in het begin het mikpunt van plagerijen. Niet alleen vanwege zijn kleur, maar ook omdat hij een beetje dikker is dan de rest van de kinderen.

 48. Maar vanaf het begin voelt hij de behoefte om “bruggen te bouwen” en al gauw maakt hij vriendjes en speelt hij na schooltijd op straat.

 49. Na verloop van tijd verhuist het gezin naar een betere buurt. Ze komen in contact met de hogere klasse.