B USINESS S CHOOL N EDERLAND - PowerPoint PPT Presentation

b usiness s chool n ederland n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
B USINESS S CHOOL N EDERLAND PowerPoint Presentation
Download Presentation
B USINESS S CHOOL N EDERLAND

play fullscreen
1 / 78
B USINESS S CHOOL N EDERLAND
146 Views
Download Presentation
rowan-mcconnell
Download Presentation

B USINESS S CHOOL N EDERLAND

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BUSINESSSCHOOLNEDERLAND Dé Action Learning Business School Champion: 2009-1B

 2. Wat zijn jouw doelen voor dag 1? • Wat wil je weten? • Wat wil je bereiken? • Wat ga je daarvoor doen?

 3. LEIDERSCHAPSCOMPETENTIES

 4. Nov 2010??? = Sept. inleveren

 5. Wil Uylenbroek • Setadviser / action learning coach en docent; sinds 2003 • Deel: coach managers (HR en integraal) • Sinds 1993 freelance docent HRM en Vaardigheden • Leefgroepwerker, coördinator, adjunct • Hoofd P&O; • Coach en loopbaanbegeleider • Directeur Advies en Trainingsbureau • Directie HRM; productiebedrijf • ZZP’er: P&O en interim directeur reintegratiebedrijf

 6. Doel eerste start-up-dag Een beeld krijgen van en nader kennismaken met: Business School Nederland medestudenten / subsetgenoten hun organisaties de set adviser Action Learning en Virtual Action Learning studiemateriaal en werkwijze

 7. Doel eerste start-up-dag En ….. Alle subsetafspraken maken Administratieve zaken / “koffer” Eerste huiswerkopdrachten Afsluiting met diner (we “mikken” op 18.15 uur) Doel en werkwijze 2e dag: fors anders…… Paul Weermeijer; goal pathmethode

 8. Tweede dag start-up-dag

 9. Programma

 10. Praktische zaken Vaststellen: dieetwensen, aantal diners vanavond Leerstijlenvragenlijst ingeleverd? Organisatie ondersteunde formulier (OOF) inleveren Persoonlijke gegevens op formulier checken en aanvullen

 11. Subsets Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed……… Bedoeling: een hechte studie-eenheid, waar studiegenoten de studiedagen voorbereiden, elkaar stimuleren en steunen, feedback geven op inhoud en proces, kennis uitwisselen, plezier en lol kunnen hebben, reisgroep. Het hart van action learning! (maar oh zo uitdagend!)

 12. Subsetindeling (1) ? Subset 1, 2, 3 (en 4?):

 13. Ernst Breider Margo Merts Richard de Winter Ronald Frankfoorder Roland van Lier 2 Richard van der Burgh Mark Doorneveld Marco Wijnbergen Rutger IJntema Martin van de Ruit Nick Luitwieler 3 Else Schepers Raimond Honig Peter de Vries Emile Willems Paul van der Priem Gert-Jan Mellink Subsetindeling (1)

 14. Kennismaken (1) Structuur Interview in tweetal, 10 minuten pp Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in 2 minuten. Jij geeft daarbij aan hoe jouw collega-student succesvol zijn/haar studie gaat afronden Presentaties door het programma heen

 15. Kennismaken (2) Inhoud (tijdens kennismaken onderling) Stel jezelf voor d.m.v. een kunstwerk / metafoor (beeld, dier, lied, kunstwerk o.i.d) Geef twee argumenten voor deze vergelijking Vertel een prestatie / succes van laatste half jaar, waarop je trots bent plus reden Waar sta je over vijf jaar in het leven…. ( kennis, vaardigheden, procesgang ) Hoe zie je de weg naar het beschreven doel? Rol leren t.b.v. je doel. Drive voor MBA en motivatie voor Business School Nederland MBA

 16. O O O O O 1 LAa+i (HRM) + 2 ALP’en (OM en MM) S T A R T U P O O O O M M MM-3 M M M HRM1 M M M OM-3 M A HRM-3 A OM-2 A MM1 A HRM-2 A MM-2 A OM-1 3 weken 3 weken 5 weken 5 weken 5-15 weken Structuur core coursebijeenkomsten: 26/3 15/7 april 18/9juni 15/7 mei Dit is de eerste helft van de tweede fase

 17. Evaluatie elke Core Coursedag Elke lesdag wordt elektronisch geëvalueerd ( reflectie ! ) door jullie: via mail van de administratie met link naar evaluatieformulieren kost een paar minuten (verplicht voor accreditatie plus leerzaam voor ons)

 18. 1e subsetbijeenkomst: 18 maart 09.30 – 13.00 uur alle volgende subsetbijeenkomsten (8) plant subset zelf vandaag! zelf locatie bepalen Snellezen: 19 en 23 maart 09.30-17.30 u. Schouten & Nelissen Locatie: Business School O O O m m m m Veranderkunde 12 mei (alle 2009-1-sets) 09.30 – 17.30 uur A Programma-overzichten endata buiten de core courses om: ALP-uitleg(RFC) 9 juni (alle 2008-1-sets) 19.00 - 22.00 uur (Projectrapportage)

 19. Waarom Virtual Action Learning? (VAL) Leren via Virtual Learning Community (VLC) E-learning is instrument van HRM en FM Variatie in leerproducties Doelgericht digitaal onderling communiceren en met de Business School Studietempo bevorderen Zwaartepunt studie meer naar voren getrokken Studiebelasting houdt rekening met aanleren van de techniek Later meer

 20. Rondleiding plus tassen

 21. Opbouw studiemateriaal VisieHet bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp. InstrumentenBepaalde methoden, instrumenten of werkwijzen aanreiken. IntegratieOnderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: in samenhang brengen met andere onderwerpen

 22. Info over Studiestructuur- en inhoud: papieren begeleiders 2 programma-overzichten (groep enVLC-deadlines) Opleidingsgids Studiewijzers Handleiding VAL (Virtual Action Learning voor VLC)

 23. Producties tweede fase: ALPEN en LA’ s OM : (concept Alp + definitief Alp) MM : Alp HRM : Leerarrangementen ( VAL ) IM : Alp FM : Leerarrangementen ( VAL ) SM : ALP, of: Leerarrangement PEP - SM in combinatie met een LA-PEP major- (masterclass) onderwerp PEP=PersoonlijkEffectiviteitsPaper Int. Management: Groeps-Alp door de hele subset gemaakt n.a.v. studiereis

 24. Info-momenten over het maken van een ALP Tijdens Start-up summiere uitleg Tijdens OM2: Instrumenten (methodologie) Tijdens MM en HRM In de subset Projectrapportage (=ALP) W. Egberink RFC (na blok 2): ALP intervisie rond blok 3, datum nader overeen te komen Reader projectrapportage en natuurlijk de studiegids!

 25. ALP-voorstel Is het onderwerp niet te breed? ( kaderen ! ) Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen/ buiten eigen gezichtsveld ) Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden voorstel wordt wel / niet goedgekeurd door docent en is bijlage in de Alp. voorstel is huiswerk voor 3e Core Course plan van aanpak is definitief en is een hoofdstuk in een Alp

 26. ALP-Inhoud Plan van aanpak Onderzoek en analyse Genereren en beoordelen alternatieven Implementatie Reflectie

 27. ALP-inleverprocedure Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar:- set adviser wuylenbroek@bsn.eu - administratie abentum@bsn.eu ALP( concept en definitief ) + 10-regelige samenvatting digitaal sturen naar: - info@requestforcomment.nl (RFC ter beoordeling) - abentum@bsn.eu (= registratie door administratie Business School) Code voorblad: Achternaam160464MM Beoordeling RFC gaat direct naar student en administratie Business School

 28. International Management Opdracht met subset: Groeps-Alp-voorstel 2 weken voor 1e lesdag Int.M Welk land (reis is facultatief; bovenop inschrijfgeld) Welke bedrijfstak. Welk product, goed of dienst Wat is dominante functionaliteit (OM,FM,HRM,SM, MM,IM) Docent beoordeelt voorstel en groeps-Alp

 29. Majors/Masterclasses Veranderkunde: november 2009 Leiderschap: maart 2010 Fin. Dienstverlening: Zorg: Majors te volgen aan eind tweede fase / begin derde fase (voorjaar 20010) Afsluiten met een Leerarrangement PEP Dan ook CC SM afsluiten met een Leerarrangement. Vervangt samen ALP SM.

 30. Oriëntatie op fase 3

 31. Producties /bijeenkomsten derde fase Organisatieanalyse (OA)“Foto” van de structuur, cultuur, HRM, gerelateerd aan de strategie Dissertation bestaat uit: -Literatuuronderzoek en -Master’s project Evaluatie Management Leerervaringen (EML) : Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA-tijd In derde fase intervisiebijeenkomsten in onderling overleg met set Verantwoordelijkheid contactmomenten liggen bij student ( wanneer / wat ) Dissertation e.v. inleveren en viva is een feestelijk (en spannend) moment!!!

 32. MWM2 / De Vraagbaak / Management Podium • De Vraagbaak • Via Business School, betaalt abonnement; zelf betaal je de prijs per artikel • De Vraagbaak schrijft student aan. • Info over wachtwoord / gebruikersnaam: volgt per e-mail • www.devraagbaak.nl MWM2 Onderzoeksbureau. Doet online onderzoek en verwerking is prima Opgeven via Business School, 3 onderzoeken voor 995 euro Management Updates

 33. Rol set adviser (1) Praktische zaken, procesbegeleider en beoordelaar ( inhoudelijke verschuiving ) Openen / sluiten setbijeenkomst / aan- afwezigheid Praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen Voorlichter studieaangelegenheden Alert op proces van individu, set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent Aandacht voor: proces van inleveren LA’s, Alp-voorstellen en Alpen Bespreking voortgang studie VLC-moderator ACTION LEARNING COACH; servant coach: jou helpen je doelen te realiseren

 34. Rol set adviser (2) Kennisdrager programma, vraagbaak, afstemmer set-docent-BSN; Vast aanspreekpersoon voor jullie Intervisies 2e en 3e fase Beoordelaar EML, en OA, Adviseur proposal OA, Dissertation en EML Adviseur / coordinator internal-external Voorzitter eindexamen: Viva Voce

 35. Rol set adviser (3) Wanneer / hoe: Vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak Moderator VLC; (bijna) dagelijks op site Lage drempel Primaire verantwoordelijkheid ligt bij student. NB: Wisseling na 2 ½ jaar en geen proposal Af en toe vervanging door collega-set adviser

 36. HRM en FM: 6 Leerarrangementen maken ipv 1 ALP(2)

 37. VAL-opdrachten: 6 Leerarrangementen maken (3) Handleiding VAL-VLC en programma VLC eerste LA: expliciet leerdoelen voor HRM (later FM) formuleren 1 LA vóór elke lesdag maken m.b.t. visie, instrumenten en integratie, passend bij eigen leerdoelen; (in totaal 3x) werkwijze deze 3 LA’ s: LAC maken (= Concept ) Feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC Gekregen verbetersuggesties van anderen waarderen Verwerking verbetersuggesties in LAC: wordt LAD (Leerarrangement Definitief) Elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer (anoniem)

 38. Vervolg VAL-opdrachten(4) LA advies en implementatie door onafhankelijk instituut (RFC) beoordeeld Dit LA ‘Advies en implementatie’ bestaat uit LA leerdoelen, LA advies en implementatie, en LA reflectie Site wordt na afloop HRM gesloten en start geheel nieuw bij FM Deadlines vragen om agendamanagement! Indien LAD’s niet binnen deadlines ingeleverd zijn en/of niet voldoende verbetersuggesties zijn gegeven, schrijf je een ALP HRM / FM

 39. START UP UIT- LEG; Site open O O O M HRM-3 M M 1e Sub- set Bijeenk. A HRM-1 A HRM-2 Visueel: VAL HRM-activiteiten (5a) LA a+i Op www.citowoz.nl/vlc6 inloggen Onder Leden wachtwoord en gegevens invullen Snuffelen op de VLC Leerdoelen opstellen Keuze 1 LA voor HRM Visie Afstemmen keuze LA’s binnen subset

 40. START UP UIT- LEG; Site open O O O M HRM-3 M M 1e Sub- set Bijeenk. A HRM-1 A HRM-2 Visueel VAL HRM-activiteiten (5b) 2e ronde 3e ronde LA A+ I 1e ronde Gekozen LA Visie maken en LAC plaatsen in Portfolio Verbetersuggesties geven en ontvangen Verbetersuggesties Waarderen LAD maken LAD’s waarderen

 41. O O O M HRM-3 M M A HRM-1 A HRM-2 Visueel: VAL HRM- activiteiten (5c) START UP UIT- LEG; Site open 3 weken 3 weken 1e Sub- set LA a+i= beste LAD aanpassen en naar RFC sturen en in je Portfolio plaatsen RFC beoordeelt 4/7 van je cijfer en je setleden 3/7 van je cijfer

 42. www.citowoz.nl/vlc6

 43. VAL (7) Toegang tot de site: Citowoz te bereiken via www.citowoz.nl/vlc6 Inloggen doorgaans via vier eerste letters achternaam Wachtwoord: HRM. Wachtwoord zelf veranderen! Via PLATFORM: Geen vraag is te dom!

 44. Manieren van leren Activist wil praktisch handelen Observator Nader beschouwen van die ervaringen Theoreticus Onderzoek en conclusies Pragmatist Geleerde in de praktijk brengen Deze 4 leerstijlen vormen samen de leercyclus van Kolb: Ervaren, evalueren, concluderen, plannen Leerfasen van Maslow: ▪ 1e fase: onbewust- onbekwaam ▪ 2e fase: bewust-onbekwaam ▪ 3e fase: bewust-bekwaam ▪ 4e fase: onbewust-bekwaam