Life in the universe - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Life in the universe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Life in the universe

play fullscreen
1 / 87
Life in the universe
121 Views
Download Presentation
erik
Download Presentation

Life in the universe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Life in the universe

 2. DE OORSPRONG VAN HET LEVEN OP AARDE

 3. Er zijn verschillende theorieën over de oorsprong van de aarde. Dit zijn er een paar: - Evolutietheorie - Schepping

 4. DE EVOLUTIE

 5. Veel mensen geloven in de evolutietheorie. Deze is bedacht door Charles Darwin.

 6. Volgens Darwin begon het allemaal met een enorme knal…

 7. DE OERKNAL

 8. Het was een enorme gasbol die in allerlei stukken uit elkaar spatte. Uit die stukken ontstonden: - aarde - zon - maan - andere planeten

 9. Evolutie betekent letterlijk: geleidelijke ontwikkeling. Dat wil zeggen dat alles, in de loop van miljoenen jaren, geleidelijk ontwikkeld is tot wat het nu is.

 10. Eerst was er lange tijd geen leven op de aarde, er was alleen water. Na vele jaren kwam er leven in. Er ontstonden plantjes en diertjes. Uit die diertjes ontstonden vissen.

 11. De vissen kregen in de loop van miljoenen jaren steeds sterkere vinnen. Bij sommigen groeiden deze vinnen uit tot pootjes. Ook kregen ze ademhalingsorganen.

 12. Met die ademhalingsorganen konden ze op het land leven. Uiteindelijk werden het bijvoorbeeld dinosaurussen.

 13. Geleidelijk aan ontstonden uit apen mensen...

 14. Dus zo… zagen onze voorvaderen er uit.

 15. Na hele lange tijd ontwikkelden ze langzaam tot mensen. Hier zie je twee tussenvormen:

 16. DE SCHEPPING

 17. Er zijn ook veel mensen die in de schepping geloven. De schepping is op grond van de Bijbel.

 18. In de Bijbel staat geschreven in Genesis 1 vers 1: In den beginne schiep God den hemel en deaarde.

 19. Eerst was de aarde woest en leeg. Toen schiep God de aarde in zes dagen.

 20. De eerste dag maakte Hij een scheiding tussen dag en nacht, het licht en het donker.

 21. De tweede dag maakte God de lucht en de wolken.

 22. De derde dag maakte God het verschil tussen water en land,

 23. en al het gras, bloemen, struiken en bomen.

 24. De vierde dag de zon, maan en sterren

 25. De vijfde dag de vissen en de vogels.

 26. En de laatste, de zesde dag maakte God de mens.

 27. De zevende dag rustte God van zijn werk.

 28. Wat wij geloven:

 29. Wij geloven in de schepping. Daar zijn we ook mee opgevoed. Onze ouders hebben ons geleerd dat er een God is die hemel en aarde geschapen heeft.

 30. WAAROM NIET DE EVOLUTIETHEORIE?

 31. Volgens de evolutietheorie is alles geleidelijk ontwikkeld. Maar waarom zijn er dan nooit tussenvormen gevonden?

 32. IS ER LEVEN OP MARS?

 33. Het is nog nooit bewezen dat er leven op Mars is. Maar als het er wel is? Hoe ziet het er dan uit?

 34. Ziet het er dan zo uit?

 35. of zo?

 36. Er is al heel veel onderzoek gedaan naar leven op Mars.

 37. Maar tegenwoordig is het actueler dan ooit.

 38. Een poosje geleden is er microscopisch leven gevonden op Mars in een steen.

 39. En de Nasa denkt water gevonden te hebben op Mars.

 40. Dit is één van de mensen die deze zomer 6 weken geëxperimenteerd hebben naar leven.

 41. Deze foto is gemaakt vlakbij de zuidpool van Mars. De vraag is: is dit een ijsbloem?

 42. Zo zijn er een heleboel mensen die naar leven zoeken.

 43. Maar heeft dat eigenlijk wel nut ?