Download
programi mobilnosti u ak god 2009 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAMI MOBILNOSTI u ak. god. 2009./2010. PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAMI MOBILNOSTI u ak. god. 2009./2010.

PROGRAMI MOBILNOSTI u ak. god. 2009./2010.

137 Views Download Presentation
Download Presentation

PROGRAMI MOBILNOSTI u ak. god. 2009./2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROGRAMI MOBILNOSTIu ak. god. 2009./2010. • Ana Ružička, prof. • Sastanak ECTS koordinatora, • prodekana za međunarodnu suradnju • i kontakt osoba • 11. ožujka 2009.

 2. Programi mobilnosti - pregled Pojedinačni programi – detalji

 3. Programi u 2009./2010. Bilateralni sporazumi Erasmus program Erasmus Mundus programi Erasmus Mundus External Cooperation Window CEEPUS program

 4. Bilateralni sporazumi Sveučilišta i sastavnica Razmjena studenata i nastavnika temeljem krovnih sveučilišnih i fakultetskih ugovora financirana iz budžeta Sveučilišta u Zagrebu za posebnu međunarodnu suradnju. Kada uđemo u potpunosti u Erasmus neće se više financirati razmjena studenata i nastavnika iz ovih sredstava sa sveučilištima zemalja koje sudjeluju u Erasmusu.

 5. ERASMUS PROGRAM Potprogram u okviru Lifelong Learning Programa Financiran od Europske komisije Temelj: međuinstitucijski sporazumi Poticanje: mobilnosti studenata, nastavnog i administrativnog osoblja i intenzivne programe multilateralne projekte multilateralne mreže, itd.

 6. ERASMUSMUNDUSPROGRAMI Program za razdoblje 2009.-2013. Erasmus Mundus združeni master programi Erasmus Mundus združeni doktorski programi Akcije i mogućnosti

 7. ErasmusMundusExternalCooperationWindows Program do 2013. godine – otvoren Hrvatskoj od 2008. godine – u okviru konzorcija EU sveučilišta i sveučilišta iz pojedinih regija (LOT-ovi) zemalja “trećeg svijeta” Poticanje mobilnosti s partnerskim institucijama zemalja “trećeg svijeta” Sudjelujemo: - LOT za Zapadni Balkan - LOT za Siriju, Jordan, Libano Prijavili se: - LOT za Argentinu - LOT za Rusiju - LOT za Kinu

 8. CEEPUS Program financira MZOŠ – međudržavni ugovor Mobilnost studenata i nastavnika – kraća razdoblja Administrira ga MZOŠ

 9. ERASMUSU AK. GOD. 2009./2010. Poseban natječaj Europske komisije za Republiku Hrvatsku - veljača 2009. Preduvjet za sudjelovanje: Erasmus University Charter za koji Sveučilište mora podnijeti zahtjev Europskoj komisiji do 16. ožujka 2009. Ograničeno sudjelovanje u ak. god. 2009./2010. Punopravno sudjelovanje od ak. god. 2010./2011.

 10. Što se financira: Mobilnost studenata – studij i praksa na sveučilštima i u tvrtkama Mobilnost nastavnika i administrativnog osoblja – nastava, stručno usavršavanje na sveučilištima i u tvrtkama Organizacija mobilnosti Pripremni posjeti Intenzivni programi

 11. Nastavak: Intenzivni tečajevi jezika Razvoj kurikula Akademske mreže Strukturalne mjere Modernizacija visokog obrazovanja Suradnja sveučilišta i tvrtki Virtualni kampusi Prateće mjere

 12. Pripremna faza 2009./2010. 1 dan 6 tjedana Nastavno osoblje Stručno usavršavanje    5 dana  6 tjedana Nenastavno osoblje Stručno usavršavanje 5 dana 6 tjedana

 13. Proračun – IPA sredstva za Hrvatsku Mobilnost nastavnika – održavanje nastave 14.400 EUR Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja – stručno usavršavanje 30.960 EUR Mobilnost studenata – studijski boravak 187.500 EUR Organizacija mobilnosti – 16.000 EUR UKUPNO: 248.860 EUR

 14. Broj mobilnih osoba: Nenastavno osoblje 10 Nastavno osoblje 25 Studenti 125 + Mogućnost dodatnih sredstava od MZOŠ-a u iznosu 150.000 EUR?! Nenastavno osoblje 8 Nastavno osoblje 15 Studenti 70 Sveukupan iznos sredstava: 398.860 EUR Studenti 200 Nastavno osoblje 40 Nenastavno osoblje 15 SVEUKUPNO: 255

 15. Financije - studenti Mjesečnu stipendiju – troškove smještaja, puta, osiguranja i prehrane Konačni iznos odredit će Sveučilište

 16. Financije – nastavnici/osoblje 70% najvišeg ukupnog iznosa dnevnice koji određuje EK Stvarni putni troškovi u najvišem iznosu od 300 eura

 17. Potrebno: Dogovoriti Erasmus bilateralne ugovore sa sveučilištima s kojima postoji institucionalizirana ili osobna suradnja. O tome obavijestiti Ured za međunarodnu suradnju. Rok: 25. ožujka 2009. Ugovor se može potpisati sve dok ne bude objavljen natječaj. Podnijeti zahtjev Nacionalnoj agenciji za mobilnost i programe EU s predvidivim brojem razmjena Rok: 30. ožujka 2009.

 18. Sveučilišni ugovori Austrija• Karl-Franzens-Universität Graz (1981.)• Universität Klagenfurt (1997.)• Leopold-Franzens Universität Innsbruck (2003.)• Medizinische Universität Graz (2005.)• Technische Universität Wien (2005.)• Johannes Kepler Universität Linz (2007.)• Universität Wien (2007.)

 19. Bugarska• Sofiiski universitet 'Sv. Kliment Ohridski" (1995.)• University of National and World Economy, Sofija (2005)Češka• Univerzita Karlova v Praze (1992., 2004.)• České vysoké učeni technickév Praze (2000.)• Vysoké učení tehnické v Brně (2004.)Danska• Aarhus Universitet (2007.) Sveučilišni ugovori

 20. Finska• Helsinki University of Technology (2005.)• University of Helsinki (2006.)Francuska• Université Panthéon-Assas /Paris II/ (1999.)• L'Université de Toulouse-Le Mirail (2003.)• L'Université Paris XII-Val-de-Marne (2006.)• L'Université d'Orléans (2007.)Grčka• Aristotle University of Thessaloniki (2008.) Sveučilišni ugovori

 21. Italija• Università degli Studi di Udine (1988.)• Università degli Studi di Trieste (1994.)• Università degli Studi di Padova (1976., 2004.,2006.)• Università degli Studi di Firenze (1994.)• Università degli Studi del Sannio (2001.)• Università La Sapienza (2009.) • Università degli Studi di Siena (2005.)• LUM - Libera Università Mediterranea ' Jean Monnet' (2008.) Litva• Vilnius University (2006.) Sveučilišni ugovori

 22. Mađarska• Eötvös Lorand University in Budapest (1973.)• University of Pécs (2003.,2007.)• University of Debrecen (2006.)• University of Pannonia (2008.)Slovačka• Tehnická univerzita Košiciah (1978.)• Univerzita Komenského v Bratislave (2003)• Trnavská univerzita v Trnave (2004.)Slovenija• Univerza v Mariboru (1997.)• Univerza v Ljubljani (2003.) Sveučilišni ugovori

 23. Njemačka• Universität Rostock (1965., 2000.)• Technische Universität Dresden (1966.)• Johannes Gutenberg-Universität Mainz (1975.)• LM Universität München (1976.)• Universität Hamburg (1981.)• TU Bergakademie Freiberg (1979.)• Humboldt-Universität zu Berlin (1996.,2006.)• Technische Universität München (2006.)• European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg (2007. •TU Ilmenau (2008.)• Universität Hohenheim, Stuttgart (2008.) Sveučilišni ugovori

 24. Poljska• Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (1977.)• Politechnika Krakovska im. Tadeusza Kościuszki (1977.)• Uniwersytet Warszawski (1978.)• Uniwersytet Śląski w Katowicah (2003.)• Politechnika Gdanska (2005.)• Universitet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2006.) Sveučilišni ugovori

 25. Španjolska• Universidad de Alcalá de Henares, Madrid (2001.)• Universidad Politecnica de Madrid (2005.)• Universitat Politecnica de Catalunya Barcelona (2008.)Švedska• Uppsala universitet (2006.)UK• University of Salford (2008.) Sveučilišni ugovori

 26. Potpisani ugovori University of Utrecht Universitat Fur Musik und Darstellende Kunst, Wien University of Girona Chalmers Goteborg TU Bergakademie Freiberg University of Debrecen University of Ljubljana University of Maribor Karl Franzens Graz Tehničko Bratislava BOKU Beč University of Vienna University of Leuven

 27. Broj razmjena Studenti 61 Nastavnici 9 Nenastavno osoblje 0

 28. Hvala!