tudijn program kvalita produkcie stroj rskej techniky i stupe
Download
Skip this Video
Download Presentation
Študijný program Kvalita produkcie strojárskej techniky I. stupeň.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Študijný program Kvalita produkcie strojárskej techniky I. stupeň. - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Študijný program Kvalita produkcie strojárskej techniky I. stupeň. Forma štúdia : denné a externé štúdium Udeľovaný akademický titul: Bakalár / Bc. Kvalita produkcie = študijný program zameraný na kontrolu a riadenie kvality výrobných procesov, výrobkov a služieb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Študijný program Kvalita produkcie strojárskej techniky I. stupeň.' - emery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tudijn program kvalita produkcie stroj rskej techniky i stupe

Študijný programKvalita produkcie strojárskej techniky I. stupeň.

Forma štúdia : denné a externé štúdium

Udeľovaný akademický titul: Bakalár / Bc.

slide2
Kvalita produkcie= študijný program zameraný na kontrolu a riadenie kvality výrobných procesov, výrobkov a služieb

Prečo je dôležitá kvalita produkcie?

Nikto nekúpi nekvalitný výrobok, ktorý sa neustále kazí. Každý výrobca chce zabezpečiť požadovanú kvalitu dodávaného výrobku. Preto je potrebné, aby procesy výroby a kvalita výrobku boli nepretržite kontrolované, stabilizované, udržateľné a dosahovala sa čo najvyššia kvalita v porovnaní s konkurenciou.

o mi pon ka t dium na fakulte peci lnej techniky v programe kvalita produkcie stroj rskej techniky
Čo mi ponúka štúdium na Fakulte špeciálnej techniky v programe Kvalita produkcie strojárskej techniky ???
 • absolvovať štúdium perspektívneho zamerania
 • možnosť absolvovať časť štúdia u zahraničných
 • partnerov spolupracujúcich s fakultou
 • práca na špičkových zariadeniach v SR
 • možnosť absolvovať štúdium aj v cudzom jazyku
 • perspektíva v rôznych smeroch praktického využitia
pre o tudova kvalitu produkcie stroj rskej techniky
Prečo študovať Kvalitu produkcie strojárskej techniky
 • zaujíma ťa ako zabezpečiť kvalitné procesy,

výrobu a služby ?

 • ako skontrolovať kvalitu vstupných

materiálov ?

 • ako správne kontrolovať parametre

procesov, výrobkov a služieb ?

 • ako využiť svoj potenciál ?
uplatnenie absolventa v praxi
Uplatnenie absolventa v praxi
 • technik riadenia kvality
 • procesný odborník
 • odborný technický konzultant pre oblasť kontroly kvality vstupných materiálov, parametrov výrobkov a v oblasti kontroly kvality v priemysle
 • nákupca / predajca materiálov a výrobkov
 • vedúci tímu zlepšovania kvality
 • pracovník laboratória kvality
 • odborný technický konzultant pre oblasť

služieb

garancia vedomost
Garancia vedomostí
 • Nadobudnuté vedomosti absolventa vytvárajú predpoklady na to, aby zvládol základné zručnosti technika kvality.
 • Vie byt veľmi nápomocný v rámci oddelenia kvality akejkoľvek organizácie.
 • Profilujúce predmety bakalárskeho štúdia sú postavené tak, aby absolvent mohol pokračovať na inžinierskom štúdiu v danom študijnom programe.
nadobudnut zru nosti a vedomosti
Nadobudnuté zručnosti a vedomosti.
 • Znalosť nástrojov manažérstva kvality
 • Znalosť ISO a ISO/TS noriem
 • Znalosť nástroj kvality FMEA, Six Sigma, Poka-Yoke
 • Znalosť procesov výroby a riadenie kvality vo výrobnom podniku
kto zabezpe uje tudijn program
Kto zabezpečuje študijný program ?

Katedra údržby techniky

Katedra údržby techniky je profilovou katedrou Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Úlohou Katedry údržby techniky je zabezpečenie vyučovania v oblasti konštrukcie automobilov, automobilovej diagnostiky, opráv automobilov, spaľovacích motorov, bezpečnosti automobilov, prevádzky a servisu automobilov, spoľahlivosti automobilov, elektronických systémov automobilov.

slide9
Študijný program

SERVIS A OPRAVY AUTOMOBILOV I.stupeň

Forma štúdia: denné štúdium / externé štúdium

Udeľovaný akademický titul: Bakalár /Bc./

slide10
Prečo študovať študijný program Servis a opravy automobilov ???

Absolventi I. stupňa štúdia nájdu uplatnenie v profesii

manažér (operátor) údržby v servisoch a opravovniach automobilov, v dopravných podnikoch a organizáciách využívajúcich automobilovú techniku.

Majú schopnosť uplatniť sa aj v oblasti

služieb a obchodu s automobilmi, náhradnými

dielmi, prevádzkovými hmotami a komoditami

súvisiacimi s používaním automobilov.

slide11
Výber z predmetov špecializácie

Konštrukcia automobilov

Spoľahlivosť automobilov

Bezpečnosť automobilov

Prevádzka a servis automobilov

Organizácia a technológia servisnej služby

o mi pon ka t dium na fakulte peci lnej techniky
Čo mi ponúka štúdium na Fakulte špeciálnej techniky ?

absolvovať štúdium

perspektívneho zamerania

možnosť absolvovať časť štúdia

u zahraničných partnerov /„Erasmus“/

perspektíva zamestnania v rôznych oblastiach techniky a príbuzných strojárskych odvetviach

slide13
Ukážky tvorivej práce študentov

Laboratórium CAD/CAM systémov /vizualizácia, modelovanie/

slide17
Máte talent ? Prezentujte sa !

INTERNATIONAL STUDENT INTERNSHIP

 • Naši študenti sa zúčastnili medzinárodnej letnej školy v inžinierskom centre Johnson Controls v Trenčíne:
 • 24 vysokotalentovaných študentov zo Slovenska, Číny, Indie,
 • Francúzska, Macedónska, medzi nimi aj štyria študenti z Fakulty
 • špeciálnej techniky,
 • téma letnej školy: dizajn pre výrobu a montáž automobilových
 • komponentov.
slide18
Nebojte sa praxe !

EXKURZIE

LEONI AUTOKABEL SLOWAKIA Trenčín

VIRTUAL REALITY MEDIA Trenčín

slide19
Študijný program

Údržba a servis mobilnej techniky II. stupeň

Forma štúdia: denné štúdium / externé štúdium

Udeľovaný akademický titul: Inžinier / Ing.

slide20
Prečo študovať študijný program Servis a opravy automobilov ???

Absolventi II. stupňa štúdiaÚdržba špeciálnej mobilnej techniky

Absolventi sú schopní tvorivým spôsobom uplatňovať svoje vedomosti pri navrhovaní a projektovaní systémov a úloh prevádzky, bežnej údržby, opráv, inšpekčnej činnosti a obnovy. Dokážu využívať systémový prístup pri analýze technických problémov, formulovať úlohy, využívať efektívne metódy a postupy riešenia tímovým spôsobom.

Majú schopnosť uplatniť sa aj v oblasti :

služieb a obchodu s automobilmi, náhradnými

dielmi, prevádzkovými hmotami a komoditami

súvisiacimi s používaním automobilov.

slide21
Výber z predmetov špecializácie

CA metódy v konštrukčnej praxi

Spoľahlivosť technických systémov

Bezpečnosť technických systémov

Logistika

Modelovanie a simulácia

o mi pon ka t dium na fakulte peci lnej techniky1
Čo mi ponúka štúdium na Fakulte špeciálnej techniky ?

absolvovať štúdium

perspektívneho zamerania

možnosť absolvovať časť štúdia

u zahraničných partnerov /„Erasmus“/

perspektíva zamestnania v rôznych oblastiach techniky a príbuzných strojárskych odvetviach

slide23
Ukážky tvorivej práce študentov

Laboratórium CAD/CAM systémov /vizualizácia, modelovanie/

slide27
Máte talent ? Prezentujte sa !

INTERNATIONAL STUDENT INTERNSHIP

 • Naši študenti sa zúčastnili medzinárodnej letnej školy v inžinierskom centre Johnson Controls v Trenčíne:
 • 24 vysokotalentovaných študentov zo Slovenska, Číny, Indie,
 • Francúzska, Macedónska, medzi nimi aj štyria študenti z Fakulty
 • špeciálnej techniky,
 • téma letnej školy: dizajn pre výrobu a montáž automobilových
 • komponentov.
slide28
Nebojte sa praxe !

EXKURZIE

LEONI AUTOKABEL SLOWAKIA Trenčín

VIRTUAL REALITY MEDIA Trenčín

ad