werfopvolging sociale woningbouw door priv initiatiefnemers i k v het grond en pandenbeleid l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Werfopvolging sociale woningbouw door privé-initiatiefnemers i.k.v. het “Grond- en pandenbeleid” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Werfopvolging sociale woningbouw door privé-initiatiefnemers i.k.v. het “Grond- en pandenbeleid”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

Werfopvolging sociale woningbouw door privé-initiatiefnemers i.k.v. het “Grond- en pandenbeleid” - PowerPoint PPT Presentation


 • 791 Views
 • Uploaded on

Werfopvolging sociale woningbouw door privé-initiatiefnemers i.k.v. het “Grond- en pandenbeleid”. Door Koen Spitaels, afdelingshoofd Projecten. Grond- en pandenbeleid. Krachtlijnen decreet Attestering door VMSW. De krachtlijnen van het decreet (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Werfopvolging sociale woningbouw door privé-initiatiefnemers i.k.v. het “Grond- en pandenbeleid”' - elina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
werfopvolging sociale woningbouw door priv initiatiefnemers i k v het grond en pandenbeleid

Werfopvolging sociale woningbouw door privé-initiatiefnemers i.k.v. het “Grond- en pandenbeleid”

Door Koen Spitaels, afdelingshoofd Projecten

grond en pandenbeleid
Grond- en pandenbeleid

Krachtlijnen decreet

Attestering door VMSW

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

de krachtlijnen van het decreet 1
De krachtlijnen van het decreet (1)
 • In de periode 2009-2020 moet er een serieus bijkomend aanbod van sociale huur- en koopwoningen en kavelsgerealiseerd worden:
  • 43 000 sociale huur-,
  • 21 000 sociale koopwoningen en
  • 1 000 sociale kavels

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

de krachtlijnen van het decreet 2
De krachtlijnen van het decreet (2)
 • Dat bijkomend aanbod moet over alle gemeenten van Vlaanderen gespreid worden:
  • voor sociale huurdecretaal vastgelegd per gemeente:
    • basisregel voor gemeenten tussen 3 en 9 % sociale huur
    • bijkomende verplichting voor gemeenten met -3 %
    • mogelijk vrijwillig engagement voor gemeenten met + 9 %
  • voor sociale koop en kavelsdecretaal vastgelegd per provincie, nog te verdelen op basis van ‘gemeentelijke kandidaatstelling’

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

slide5

De krachtlijnen van het decreet (3)

Gemeenten met minder dan 3 % sociale huurwoningen t.o.v. aantal huishoudens – Basis: 0-meting GPB-decreet

VMSW – 27.01.09

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

de krachtlijnen van het decreet 4
De krachtlijnen van het decreet (4)

Actueel sociale huur% in Vlaamse gemeenten – Basis: 0-meting GPB-decreet

VMSW – 17.04.09

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

de krachtlijnen van het decreet 5
De krachtlijnen van het decreet (5)

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

 • Om dat mogelijk te maken krijgen sociale huisvestings-maatschappijennieuwe mogelijkheden:
  • kernversterkende woonuitbreidingsgebieden in SHM-bezit worden versneld aansnijdbaar en krijgen voorrang op gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
  • de gemeenten krijgen een inventarisatieplicht van gronden in (semi)overheidsbezit terwijl, bij ontwikkeling van die gronden, een verplicht sociaal woonpercentage geldt
  • via aangepaste regels inzake grondoverdracht kunnen SHM’s soepeler intreden in samenwerkingsverbanden tussen private en publieke actoren
de krachtlijnen van het decreet 6
De krachtlijnen van het decreet (6)

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

 • Tegelijk wordt ‘sociale huisvesting realiseren’ opengesteld voor private initiatiefnemers: Zij kunnen/moeten actief meewerken aan de inhaaloperatie via de verkavelings- en/of vergunningsgebonden ‘sociale last-clausule’,die geldt voor nieuwe projecten op nieuwe gronden vanaf een zekere omvang:
  • verkavelingen met meer dan 10 loten of < 0,5 ha
  • groepswoningbouwprojecten met minstens 10 woningen
  • projecten met minstens 50 appartementen
  • kleinere projecten maar van dezelfde ontwikkelaar als een vroegere aangrenzende realisatie (antisaucissonneringsregel)
  • 25-35 woningen /ha regel
  • 35- 100 woningen/ha in stedelijk gebied
de krachtlijnen van het decreet 7
De krachtlijnen van het decreet (7)

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

 • De realisatie van deze private ‘sociale last’ kan op verschillende wijzen gebeuren:
  • hetzij in natura(met mogelijkheid tot verlegging binnen de gemeente)
   • door zelf sociale huurwoningente realiseren en die
    • te verkopen aan een sociale woonactor voor verhuring
    • zelf te verhuren aan een SVK (sociaal verhuurkantoor)
   • door zelf sociale koopwoningen te realiseren en die te verkopen aan sociaal gerechtigden via een SHM
  • hetzij de overeenstemmende grond te verkopen aan een sociale woonorganisatie
  • hetzij, in sommige omstandigheden, deze last af te kopen
de krachtlijnen van het decreet 8
De krachtlijnen van het decreet (8)

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

 • In geval van ‘sociale last in natura’ gelden bijzondere regels:
  • gegarandeerde verkoopprijzen
  • HUUR basis: NFS2-financieringsplafonds zowel voor grond als voor bouw- forfaits (zie website VMSW, rubriek financiering) en overname (huur) gegarandeerd
  • KOOP basis: simulatietabel C2008 voor bouw 75% venale waarde grond (normen die gelden voor alle sociale woonprojecten) verkoop aan gerechtigde via SHM
  • En waarbij ze bovendien, voor dit woonproject, inzake btw-regime en registratierechten, gelijkgesteld worden met sociale huisvestings-maatschappijen
de krachtlijnen van het decreet 9
De krachtlijnen van het decreet (9)

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

 • Ook voor de privéontwikkelaars geldt de bouw-ABC van de VMSW
   • prijs/kwaliteitsnorm, eertijds opgemaakt door de VHM, recent geactualiseerd door VMSW in de C2008, wordt nu ook verankerd via besluit van de Vlaamse Regering
 • De prijs/kwaliteitsborging gebeurt via 3-trapsattestering door VMSW:
   • op ontwerp,
   • op bouwuitvoering en
   • op verkoopmodaliteiten en -prijs
attestering attest 1 ontwerp
Attestering attest 1 ontwerp

C 2008 basis voor woningbouw (C infrastructuur in de maak)

Prijszetting en programma bepaald (koop / huur SHM / verhuur SVK)

Geïntegreerde aanpak met vroeg overleg met VMSW (concept bouw) en gemeente (stedenbouw)

Attest binnen 45 dagen (parallel met bouwaanvraag)

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

attestering attest 2 uitvoering
Attesteringattest 2 uitvoering
 • Uitvoering kwaliteit volgen C en B 2005
 • Bij afwijking van klassieke B 2005 verklaring
 • Mogelijkheid alternatieve bouwmethodes via lege besteknummers en Atg attesten of gelijkwaardig (Europees)
 • Opvolging gedurende werken zoals klassieke werf met voorleggen materialen e.d.m.

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

attestering attest 2 uitvoering14
Attesteringattest 2 uitvoering

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

 • Werfopvolgingssysteem met checklist wordt beschikbaar gesteld
 • Opvolging uitbesteed door VMSW
 • Attest 2 uiteindelijk met asbuiltplannen en beschrijving af te leveren bij voorlopige oplevering
waarom werftoezicht via offerteaanvraag
Waarom werftoezicht via offerteaanvraag?

Ambtenarij vast personeelsplan (vaste aantallen VTE’s)

<-> invulling sociale last = onbekende werklast

Verplichting diensten te “kopen” via wetgeving overheidsopdrachten

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

hoe werken bij voor de vmsw
Hoe werken bij / voor de VMSW?

Terugkoppeling en uitwisseling van ervaringen > bestek voorziet bezoeken voor overleg

Standaardprocedures en documenten (worden door volgende 2 sprekers toegelicht)

VMSW als INSTELLING draagt verantwoordelijkheid, wet op overheidsopdrachten voorziet verweermiddelen bestuur en bescherming dienstenleverancier

Attesteren zelf zal door architecten VMSW gebeuren. Volgen werven en vaststellingen doen gebeurt hoofdzakelijk (maar gecontroleerd) door toezichters

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

aan de volgende spreker
Aan de volgende spreker

Wij hopen uw interesse te hebben gewekt

en zullen de nieuwe werfopvolgers

hartelijk verwelkomen.

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

gpb samenvattend eisenpakket

GPB – Samenvattend eisenpakket

Door Wouter Bosmans, deskundige PR 7

gpb werfopvolging
GPB – WERFOPVOLGING

TAKENPAKKET WERFOPVOLGER

REFERENTIEDOCUMENTEN C2008 & B2005

BEVOEGDHEDEN WERFOPVOLGER

NAZICHT UITVOERINGSDOSSIER

FREQUENTIE WERFBEZOEKEN

GEBUNDELD EISENPAKKET GPB

BEKNOPT OVERZICHT SPECIFIEKE EISEN

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

attestering nr 1 advies door vmsw
ATTESTERING Nr.1 ADVIES DOOR VMSW

NAZICHT STADIUM (VOOR-)ONTWERP

=> CONFORMITEIT MET STANDAARDEISEN C2008 – DEEL 1

 • differentiatie woningtypes
 • ontsluiting & toegankelijkheid
 • oppervlaktenormen & lokaaloppervlakten
 • planfunctionaliteit & bemeubelbaarheid
 • oriëntatie & uitzicht
 • daglichttoetreding & raamopvatting
 • collectieve voorzieningen
 • omgevingsaanleg & sociale veiligheid

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

attestering nr 2 advies werfopvolger
ATTESTERING Nr.2ADVIES WERFOPVOLGER

NAZICHT STADIUM UITVOERINGSONTWERP

=> CONFORMITEIT MET STANDAARDEISEN C2008 – DEEL 2

 • stabiliteit (funderingen / …)
 • prestatiecriteria: E80-peil (EPB) / akoestische norm
 • technische installaties / afwerkingsgraad

=> CONFORMITEIT MET VERWIJSBESTEK B2005

 • materiaalkeuzes – minimale eisen & specificaties
 • vereiste attesten (Benor / ATG / …)

UITVOERINGSFASE + VOORLOPIGE OPLEVERING (samen met vertegenwoordiger VMSW)

=> WERFCONTROLES & VERSLAGGEVING

 • uitvoeringswijze & kwaliteit uitvoering
 • keuringsaspecten, studies, proeven, modelopstellingen
 • waarborgen / postinterventiedossier, …

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

documenten c2008 b2005 verankerd in gpb besluit
DOCUMENTEN C2008 / B2005 VERANKERD IN GPB BESLUIT

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

= meest evidente keuze gezien beschikbaarheid …

C 2008 – Concepten Sociale Woningbouw

 • (VOOR-)ONTWERP - STANDAARDEISEN & AANBEVELINGEN
 • UITVOERINGSONTWERP - BOUWTECHNISCH
  • PRESTATIES & REGELGEVING
  • STABILITEIT & RUWBOUW
  • TECHNISCHE INSTALLATIES
  • BINNENAFWERKINGEN (AFWERKINGSGRAAD)

B 2005 - Verwijsbestek

 • ALGEMENE REFERENTIENORMEN (NBN EN, TV, STS, …)
 • MATERIAALSPECIFICATIES & UITVOERINGSEISEN
 • KEURINGSASPECTEN / TE VERRICHTEN PROEVEN / WAARBORGEN

=> GEBUNDELD IN SAMENVATTEND EISENPAKKET GPB

NFS2-prijsplafonds (huur) / VMSW-simulatietabel (koop)

uitvoeringsontwerp
UITVOERINGSONTWERP

1. BOUWTECHNIEK

2. PRESTATIES & REGELGEVING

3. RUWBOUW

4. TECHNISCHE INSTALLATIES

5. BINNENAFWERKING

6. OMGEVINGSWERKEN

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

b2005 9 boekdelen downloads www vmsw be
B2005 - 9 BOEKDELEN Downloads www.vmsw.be

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

b 2005 standaardeisen

STS

B 2005 – STANDAARDEISEN

Wetgeving (AREI, KB-BS, EPB, …)

Normen (NBN, EN, …)

Productgoedkeuringen (Benor, ATG, …)

Erkende keuringsorganismen

Referentiedocumenten (TV, STS, …)

B 2005

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

draagwijdte begrenzing opvatting c2008 b2005
DRAAGWIJDTE & BEGRENZINGOPVATTING C2008 & B2005

C2008

 • Standaardeisen - bindend karakter & afdwingbaar=> aftoetsing (voor-)ontwerp & uitvoeringsontwerp
 • Aanbevelingen – vrijblijvend karakter=> impliceert een appreciatie met desgevallend bijsturing in overleg met de initiatiefnemer en zijn ontwerper.

B2005

 • Middelenbestek – (vrije) keuze uit veelheid materialen(van hoogkwalitatief tot veeleer basisminimum)
 • Minimale eisen zijn strikt na te leven => bewaking globale kwaliteit/prijsverhouding – wat indien initiatiefnemer al te zeer flirt met kwalitatieve ondergrenzen? bv. overschot lichtgroene tegels / roze sanitaire toestellen

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

voorbeeld veelheid keuzes uit diverse materialen
VOORBEELD VEELHEID KEUZES UIT DIVERSE MATERIALEN

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

te leveren documenten door initiatiefnemer
TE LEVEREN DOCUMENTENDOOR INITIATIEFNEMER

Kopie bouwaanvraag en stedenbouwkundige vergunning, desgevallend advies brandweer

Kopie van attest nr.1

Uitvoeringsdossier (plannen, detailtekeningen, lastenboek en/of materialenlijst met bijhorende technische fiches en attesten) voorafgaand aan de uitvoering in zijn geheel of per onderdeel (bv. CV / …)

De initiatiefnemer moet de werfopvolger tijdig op de hoogte stellen van iedere wijziging van materialen of vooropgestelde uitvoeringsmethode

Lijst betrokken personen / studiebureaus in bouwteam

Een planning van de werken / uitvoeringstermijn

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

nazicht uitvoeringsdossier voor start van de werken
NAZICHT UITVOERINGSDOSSIERVOOR START VAN DE WERKEN

= ANALOOG MET NAZICHT VAN AANBESTEDINGSDOSSIER

 • Een grondig nazicht van de uitvoeringsplannen en detailtekeningen moet toelaten te anticiperen op vervelende discussies tijdens uitvoering!
 • Conformiteit nagaan met attest nr. 1 en de diverse ontwerp- en prestatiecriteria uit C2008
 • Aftoetsing van lastenboek en/of materialenlijsten aan de bouwtechnische eisen uit deel 2 van C2008 en B2005

PRAKTISCH GEBUNDELD IN EISENPAKKET GPB

 • Voorafgaand aan start uitvoering overlegmoment(-en) in te lassen met de initiatiefnemer en zijn ontwerper om alle geformuleerde opmerkingen te overlopen

NAZICHT DOSSIERS TECHNIEKEN, … INDIEN DIE GEENIMPACT HEBBEN OP RUWBOUW KAN DAT IN LATERE FASE

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

plannen uitvoeringsdetails
PLANNEN & UITVOERINGSDETAILS
 • Detaillering en uitvoering afgestemd op akoestische eisen => normaal akoestisch comfort volgens NBN S01-400-1
 • Thermische isolatie: continue thermische snede=>nieuwe EPB-eisen vanaf 2010 m.b.t. koudebruggen

=> BELSPO atlas bouwdetails waarbij zowel de thermische als akoestische prestaties geoptimaliseerd worden

 • Scheidingsconstructies, randaansluitingen & voegopvatting (waterdichting / uitzetting / brandweerstand REI)
 • Leidingkokers (dimensionering / akoestiek / REI)
 • Opstelling radiatoren / brandhaspels / …
 • Aantal lichtpunten & stopcontacten
 • Ergonomie trappen (trapmodulus) / eventuele eisen m.b.t. aanpasbaar bouwen (deurbreedtes, …) ~ in principe reeds vervat in attestering nr.1

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

lastenboek materiaallijsten
LASTENBOEK & MATERIAALLIJSTEN
 • Kwaliteitsverwachtingen SHM’s (huurwoningen)
  • duurzame & onderhoudsvriendelijke materialen
  • betrouwbare werking technische installaties
 • Technische fiches / attesten moeten toelaten de conformiteit na te gaan met de standaardeisen van de B2005 (bv. ATG-attest buitenschrijnwerk …).
 • GPB samenvattend eisenpakket =gecomprimeerde versie van B2005, aangevuld met uitvoeringseisen uit C2008 - deel 2 en beschikbare checklist werfopvolging VMSW.
 • Voor appartementsgebouwen vanaf 5 appartementen wordt geëist dat de werfopvolger zich laat bijstaan door een ingenieur stabiliteit en technieken.

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

slide32

GPB – SAMENVATTEND EISENPAKKET

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

verantwoordelijkheid bevoegdheid werfopvolger
VERANTWOORDELIJKHEID & BEVOEGDHEID WERFOPVOLGER

Werfopvolger treedt NIET op als architect/ontwerper, wat hem ontslaat van diens verantwoordelijkheid. Aannemer, ontwerper en desgevallend verkoper behouden alle aansprakelijkheden verbonden aan hun functie en handelen.

Werfopvolger verricht objectieve vaststellingen van op zijlijn: controlerende rol + feedback naar het bouwteam toe.

Overleg & communicatie: voor constructieve dialoog moet kunnen gerekend worden op correcte ingesteldheid van initiatiefnemer, diens (onder)aannemer(s) en ontwerper.

Bij vaststelling van een specifiek probleem dat een gunstig advies tot het verlenen van het attest nr. 2 in het gedrang kan brengen, zo spoedig mogelijk de initiatiefnemer én de VMSW op de hoogte brengen, ten laatste binnen de 24 uur.

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

frequentie werfbezoeken ruwbouwfase
FREQUENTIE WERFBEZOEKEN – RUWBOUWFASE

1. Funderingszolen, ondergronds metselwerk (beraping) en rioleringsleidingen (steunbedding / helling), vóór wederaanvullingen en het storten van de vloerplaat.

2. Structuurelementen gewapend beton / draagvloeren: wapeningen vóór storten van beton / druklagen / …

3. Isolatie buitenmuren, woningscheidende wanden, vloerlagen, … : controle gebruikte isolatiematerialen & voorziene diktes met die in EPB-berekening. Controle op gebeurlijke koudebruggen.Spouwmuren moeten steeds in 3 fasen opgetrokken worden

1) binnenspouwblad

2) isolatie over de volledige oppervlakte

3) buitenspouwblad

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

frequentie werfbezoeken technieken afwerking
FREQUENTIE WERFBEZOEKEN –TECHNIEKEN & AFWERKING

4. Sanitaire en verwarmingsleidingen vóór het aanbrengen van de chape (drukproeven, leidingisolatie,…)

5. Vloerisolaties (thermisch / akoestisch) vóór het aanbrengen van de chape (akoestische randisolatie, …)

6. Binnenmuren en aansluiting buitenschrijnwerk op de ruwbouw vóór bepleistering en plaatafwerkingen

7. Dakisolatie (kwaliteit uitvoering / aanwezigheid dampscherm) vóór verdere afwerking gipskarton e.d.

8. Voorafgaand aan voorlopige oplevering: inspectieronde m.b.t. kwaliteit afwerking (pleisterwerk, vloerbekledingen & plinten, venstertabletten, hang- & sluitwerk, …) en technische installaties (keuringsverslagen, …).

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

frequentie werfbezoeken
FREQUENTIE WERFBEZOEKEN

De werfopvolger zal minimaal tijdens deze 8 fasen de werf bezoeken en controleren, en zijn vaststellingen, gestaafd met foto’s, invoeren in de werfopvolgingsapplicatie.

Afhankelijk van de grootte en complexiteit van de werf zal een hogere frequentie van plaatsbezoeken en het bijwonen van werfvergaderingen, proefopstellingen e.d. noodzakelijk zijn. De vergoeding houdt rekening met de grootte van de werf.

Bij grotere werven kunnen de diverse fasen elkaar gaan overlappen (bv. 15 woningen). Daardoor zullen een aantal aspecten wellicht niet systematisch per individuele woning kunnen gecontroleerd worden. Bij een steekproefsgewijze controle moet kunnen vertrouwd worden op de vakkundigheid van de aannemer en het werftoezicht door de architect.

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

vooropgesteld barema werfopvolging gpb
VOOROPGESTELD BAREMA WERFOPVOLGING GPB

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

ter vergelijking barema orde architecten
TER VERGELIJKINGBAREMA ORDE ARCHITECTEN

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

correct werfverloop aspecten in de marge
CORRECT WERFVERLOOP ASPECTEN IN DE MARGE …
 • Planning & werfcoördinatie: voor de start van de werf dient de initiatiefnemer een planning van de werken over te maken aan VMSW en aan de werfopvolger
 • Naleving regelgeving Vlarebo - grondverzetsplan
 • Opvolging veiligheidscoördinator verwezenlijking

=> veiligheid & orde op de werf

=> as-builtsituatie / werffoto’s voor PID

 • Opvolging EPB-verslaggever / startverklaring

=> toezicht op as-builtsituatie

 • Gebeurlijke as-builtafwijkingen op stedenbouwkundige vergunning / KB Basis preventienormen brandveiligheid

ERNSTIGE NALATIGHEDEN / VERTRAGINGEN / GESCHILLEN MOETEN GEMELD WORDEN AAN DE VMSW

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

gpb samenvattend eisenpakket40
GPB – SAMENVATTEND EISENPAKKET

= Gecomprimeerde versie B2005, aangevuld met uitvoeringseisen C2008 - deel 2 en beschikbare checklist werfopvolging VMSW.

 • Vervangt niet de C2008 en B2005, deze blijven onverminderd gelden als referentiedocumenten.
 • De structuur van het document volgt artikelnummering B 2005

VOORBEELDEN VAN ENKELE SPECIFIEK EISEN

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

20 opgaand metselwerk 22 muurisolaties bovenbouw
20 - OPGAAND METSELWERK22 - MUURISOLATIES BOVENBOUW

Ontdubbeling woningscheidende wanden van dak tot op funderingsniveau (zowel eengezinswoningen als appartementen)

Sanitaire leidingen en afvoeren in gemene muren zijn verboden, evenals diepe of belangrijke uitsparingen voor elektra

Geprefabriceerd metselwerk toegestaan?

Doordachte plaatsing van ononderbroken waterkerende lagen, duidelijk aan te geven op detailplannen en controle op zorgvuldige uitvoering

Gevelopbouw in drie fasen volgens B2005

Spouwisolatie: voorkeur XPS / PUR (in functie E80-peil)

U-max buitenwanden verstrengd tot < 0,4 W/m²K (vanaf 2010)

Koudebruggen: bv. binnenhoeken regelwerk / gevelbekleding

Atlas koudebruggen www.belspo.be

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

23 gevelmetselwerk
23 – GEVELMETSELWERK
 • Enkel zeer vorstbestendige stenen (NBN B 23-002 = andere classificatie Euronorm)
 • Spouwmuren steeds in 3 fasen op te trekken (controleerbaarheid)

1) binnenspouwblad

2) isolatie over de volledige oppervlakte

3) buitenspouwblad

 • Uitzettingsvoegen, waterkeringen, open stootvoegen
 • Waterwerende producten (siliconen, siloxanen, …) vermijden vanwege noodzakelijke herhaling en daaraan verbonden onderhoudskosten (steeds deklijsten voorzien)
 • Anti-graffitibehandeling in (groot-)stedelijke context

Afwerking van gemene muren van naburige gebouwen, die verder doorlopen dan deze van het eigen project, is mede te voorzien

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

31 hellend dak therm isolatie 32 hellend dak dakbedekking
31 - HELLEND DAK / THERM. ISOLATIE32 - HELLEND DAK / DAKBEDEKKING

U-max dak < 0,25 W/m²K (= strenger dan EPB-eis)

Voorkeur platen MW i.p.v. dekens MW

Dampscherm alle naden af te plakken / spijkerflensdekens zonder bijkomend dampscherm bieden onvoldoende garanties

Voorziene binnenafwerkingen (gipskartonplaten, e.d. ...) slechts aanbrengen na goedkeuring van de isolatie en het dampscherm.

Prefab dakelementen: detaillering m.b.t. aansluiting goten en dakvlakramen

Onderdaken voldoende UV-bestendigheid folies te garanderen. Meerwandige kunststof membranen uit polypropyleen zijn weinig UV-bestendig. Brandklasse B2 / B1 (volgens EN ISO 11925-2)

Keuze dakbedekkingsmaterialen conform met voorziene dakhelling

Plaatsingsvoorschriften pannen: verluchte nokken, nagels & haken in inox

Kroonlijsten in onderhoudsvrije producten te voorzien (bv. kunstharsplaten); multiplexplaten blijken onvoldoende weerbestendig

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

34 plat dak therm isolatie 35 plat dak dakdichting
34 - PLAT DAK / THERM. ISOLATIE35 - PLAT DAK / DAKDICHTING

U-max dak < 0,25 W/m²K (= strenger dan EPB-eis)

PUR (gecacheerd) of MW met hoge densiteit / PS-schuim onder bitumen afgeraden

Natte systemen (in combinatie met isolerende mortels) te weren / hellingsbeton steeds onder isolatie te voorzien (met tussenliggend dampscherm in geval van minerale wol)

Uitbekleding opstanden en/of onderbreking drukvaste isolatie

Isolatie opstanden steeds verlijmd of mechanisch te bevestigen

Voldoende afschot volgens TV 215 (WTCB)

Bitumineuze dakdichting: enkel meerlaagse systemen met ATG

Eenlaagse systemen: PVC of EPDM met ATG

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

40 buitenramen deuren
40 – BUITENRAMEN & -DEUREN
 • Conform STS 52 + ATG-attest vereist (ALU / PVC-profielen).Nieuwe productnorm NBN EN 14351-1
  • PVC-profielsysteem beschikt over BUtgb-attest. Versterkingen en verbindingen uit te voeren overeenkomstig ATG
  • ALU–profielen: volgens ATG / thermische onderbreking volgensU-window maximaal 2,5 W/m2K -> implicaties kleine ramen
  • Houten schrijnwerk (enkel koopwoningen): volumemassa min. 550 kg/m3 en duurzaamheidsklasse II (dus geen light red meranti e.d.). Oppervlaktebehandeling C2-procédé (3 lagen), CTOP-procédé of gecombineerd procédé van C+CTOP-lagen volgens STS 52.04.
 • Aansluiting op gevelafwerking: waterkering (PE-folie 400gr/m2, compri-band (PE) en een elastische kit volgens STS 56.1).
 • Spouwaansluiting binnenzijde : opspuiting met polyurethaanschuim of opvulling met minerale wol

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

41 beglazing vulelementen
41 - BEGLAZING & VULELEMENTEN
 • VMSW-eisen: E-peil maximaal E80 / K-peil maximaal K40.
  • U-max vensters (incl. beglazing) < 2,5 W/m²K
  • U-max deuren (niet-beglaasd deel) < 1,5 W/m²K
  • U-max beglazing 1,6 W/m²K. In praktijk standaard HR-glas 1,1 W/m²K te voorzien i.f.v. E80-peil en K40
 • Desgevallend akoestische beglazing in goed sluitende en onvervormbare raamkaders i.f.v. ‘normaal akoestisch comfort’ ~ akoestische prestaties van gevelelementen die deel uitmaken van gevelvlak van woonkamer, keuken, studeerruimte of slaapkamer.
 • Ramen met een aanzethoogte ≤ 120 cm moeten voorzien worden van een borstwering aan de buitenzijde.
 • Ramen met een aanzethoogte ≤ 90 cm standaard te voorzien van veiligheidsbeglazing (conform NBN S 23-002).

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

42 buitenpoorten luiken
42 - BUITENPOORTEN & LUIKEN
 • Wanneer de garage tot het verwarmde volume behoort, moet een geïsoleerd poortblad voorzien worden
 • Oppervlaktebehandeling
  • Staal : elektrostatisch aangebrachte grondlaag + tweelaagse deklaag, hetzij poedercoating met laagdikte min. 60 µm
  • Hout : C2-procédé (3 lagen), CTOP-procédé of gecombineerd procédé van C + CTOP-lagen volgens STS 52.04
 • Akoestische demping poorten collectieve parkeergarages (contactgeluiden)
 • Poorten collectieve garages worden elektrisch bediend d.m.v. een sleutelcontact / badgesysteem / geleverde afstandsbediening per staanplaats

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

44 gevelbekledingen 45 buitenbepleistering
44 – GEVELBEKLEDINGEN45 – BUITENBEPLEISTERING

Solide, duurzame, moeilijk te beschadigen en onderhoudsvriendelijke materialen, bv. kunstharsplaten

Voorziening van dampscherm en regenscherm (UV-bestendige onderdakfolie)

Graffitigevoelige buurten of constructies (bv. niet verlichte of visueel oncontroleerbare hoeken, keerwand in zichtbeton) voorzien van antigraffitibeschermlaag over de onderste 2,5 m

In openbare of semiopenbare gebieden de onderste 2,5 m in slagvaste materialen uitvoeren

TV 209 - Buitenbepleisteringen (WTCB, 1998)

Uitvoeringsomstandigheden (temperatuur, …)

Hoek- & stopprofielen, gevelaanzet, raamaansluitingen, …

Afwerking van gemene muren van naburige gebouwen, die verder doorlopen dan die van het eigen project, is mee te voorzien

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

50 binnenpleisterwerken 51 binnenplaatafwerkingen
50 – BINNENPLEISTERWERKEN51 – BINNENPLAATAFWERKINGEN

Afwerkingsgraad "normaal" volgens TV 199 (WTCB - 1996) en dus controleerbaar, in tegenstelling tot het zogenaamde "klaar voor de schilder" zoals veelvuldig opgenomen in verkoopslastenboeken.

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan verzorgde afwerking en akoestische dichting t.h.v. leidingdoorvoeren in kokers e.d.

Voor aansluitingen tegen raamprofielen en op plaatsen tijdens uitvoering worden bepaald, worden stopprofielen uit gegalvaniseerd staal en/of PVC-stopbeëindigers met zelfklevende schuimband aangebracht.

De opbouw van afgewerkte wanden en plafonds moet in overeenstemming zijn met alle gestelde eisen inzake akoestiek en brandweerstand .

Gipskartonplaten worden verplicht geschroefd.

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

53 binnenvloerafwerking
53 – BINNENVLOERAFWERKING
 • Tegelvloeren in gemeenschappelijke inkom- & traphallen, alle privatieve leefruimten, keukens, bergingen en badkamers. Neutraal getinte tegelvloeren, geen uitgesproken motieven of helle kleuren.
 • Steenachtige trapbekledingen worden in een vol mortelbed gelegd. Traptreden beton vooraf grondig te ontstoffen en bevochtigen om een goede hechting met de legmortel te garanderen. Voorzien van afgeronde neuzen en een in de tegels gevormde antislipprofilering
 • Slaapkamers meestal voorzien van soepele vloerbekleding (geen tapijt) of ook tegels. Linoleum, dikte 2,5 mm, hetzij (hoogwaardige) vinyl van

(ofwel) homogene PVC, PVC-gehalte min 40%

(ofwel) heterogene PVC, dikte slijtlaag : min.0,5 (woonlokalen) / 0,7 (gemene delen)

 • Soepele vloerbekledingen worden standaard voorzien van houten gevezen plint (niet gelijmd). Hoeken worden steeds in verstek uitgevoerd. In de lengte worden de plinten verbonden met een schuine las.

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

54 binnendeuren ramen
54 – BINNENDEUREN & -RAMEN

Genormaliseerde formaten, bij voorkeur deurhoogtes van 2115 mm.

Verluchtingsopening onderaan de deur met opp. min. 70 cm², of hoogte min. 1 cm, of ventilatierooster voorzien.

Houten omlijstingen: voorzien in multiplex, RNG of watervaste MDF; gelamineerde spaanplaat of gewone MDF zijn onvoldoende duurzaam. Nooit uitsluitend met montageschuim te bevestigen.

Stalen deuromlijstingen (zowel inbouw- als opkliksystemen): plaatdikte ≥ 1,5 mm, voorzien van geluidsdempende nopjes.

Deurbladen: voorkeur tubespaankern boven honingraatkern (beperkte meerprijs voor kwalitatiever deurblad, o.a. akoestisch).

Binnendeuren huurwoningen standaard geschilderde afwerking.

Eenvoudige aluminium deurklinken i.p.v. plastic exemplaren.

REI-deuren waar vereist, deuren traphallen te voorzien van deurpompen.

Inkomdeuren appartementen te voorzien van driepuntsluitingen met veiligheidscilinders passend in een sleutelplan.

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

56 binnentrappen leuningen
56 - BINNENTRAPPEN & LEUNINGEN
 • Principe van ‘stapmodulus' (tabel C2008). Normale binnentrappen voor woningen worden begrensd tot aantreden tussen 22,5 tot max. 25 cm met optreden tussen 17,5 tot max. 19 cm.
 • Trappen onafhankelijk van woningscheidende muren monteren of geluidsdempend opleggen (contactgeluiden vermijden)
 • Trapleuningen: conform richtlijnen van STS 54
  • hoogte leuning ≥ 90 cm, gemeten van iedere trapneus
  • geen horizontale stijlen (om klimrek te vermijden)
  • tussenafstand verticale stijlen ≤ 11 cm
  • gemeenschappelijke delen: leuningen 40 cm laten doorlopen op de bordessen.
 • Trappen gemene delen: conform KB Basisnormen brandveiligheid
  • vrije hoogte evacuatieweg 200 cm;
  • nuttige breedte is ten minste gelijk aan 80 cm;
  • de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 20 cm;
  • de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen;
  • zij zijn van het rechte type.

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

57 vast binnenmeubilair keuken
57 - VAST BINNENMEUBILAIR / KEUKEN
 • Te voorziene afmetingen: totaal minimum 420 cm
  • aanrechtzone min. 360 cm = dubbele spoelbak (120 cm) + zone fornuis (60 cm) + werkvlak (180 cm); afzetzone van 30 cm links &rechts van fornuis en spoelbak, dus nooit tegen muur, koelkast of hoge kolomkast; lengte werkvlak tss spoelbak en fornuis ≥ 80 cm; voldoende hangkastjes; onderkasten met schuifladen zijn praktisch, binnenhoekkasten zijn minder handig
  • aansluiting vaatwasmachine (aan-/afvoer) voorzien, wegneembare onderkast
  • zone voor (vrije) opstelling koelkast (60 cm) waarboven evt. microgolf hetzij een hoge koelkast-diepvriescombinatie kan geplaatst worden.
 • Stootbestendige en watervaste plint voorzien als afwerking onderaan (bv. sokkel verticaal betegeld met strook van vloertegel)
 • Steeds dubbele keukengootsteen (bak voor afwassen en bak voor spoelen)
 • Zie ook art. 71.10 stopcontacten
 • Dampkap én afzonderlijke permanente luchtafvoer noodzakelijk.

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

60 sanitair leidingnet 61 sanitair toestellen
60 - SANITAIR / LEIDINGNET61 - SANITAIR / TOESTELLEN
 • Minimum uitrusting: bad (standaardlengte 170 cm) of douche met lage instap (min. 90x90 cm of 80x120 cm), wastafel met tablet, spiegel, handdoekhouder en verlichting. Woningen vanaf 5 personen twee wastafels.
 • Toiletten met waterbesparend spoelsysteem (6/3 liter).
 • Zichtbare verbindingen van kranen met stopkraantjes zijn verchroomd koperen buisstukken op gepaste lengte. Bij mengkranen mag naar keuze gebruik worden gemaakt van stijve of flexibele aansluitstukken.
 • Installaties conform TV 200 'Sanitaire Installaties' -> standleidingen / …
 • Aanvoerleidingen beschikken over ATG of gelijkwaardig attest

 kunststofbuizen naar de collectoren worden aangelegd in één stuk, verbindingen of aftakkingen in dekvloeren zijn niet toegestaan.

 zullen systematisch geïsoleerd worden: alle warmwaterleidingen ingewerkt in dekvloeren of wanden / alle leidingen (koud & warm) die door niet-verwarmde lokale lopen (zoals kelders, kruipkelders, zolders, garages, valse plafonds)

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

65 verwarming individuele installaties
65 – VERWARMING / INDIVIDUELE INSTALLATIES
 • Installateur moet gehabiliteerd zijn (CERGA).
 • Verwarmingsregime berekend op maximaal 70-50 °C en bij voorkeur lager (regime 60-40°C). In geval van condenserende ketels maximaal 55-45°C.
 • Aanvoer verbrandingslucht & afvoer rookgassen conform NBN D61-002 / NBN D 51-003.
 • Leidingen beschikken over een geldige technische goedkeuring (ATG) of over een gelijkwaardig attest volgens Europese normen.

 alle kunststofbuizen tussen de radiatoren en de collectoren worden aangelegd in één stuk, verbindingen of aftakkingen in dekvloeren zijn niet toegestaan. Collectoren moeten toegankelijk blijven voor inspectie.

 leidingen moeten vrij kunnen uitzetten, spanningen ter hoogte van koppelingen worden vermeden door een vloeiend leidingverloop.

 hydraulische proef in koude toestand van de leidingen volgens NBN D 11-101 (verplicht uit te voeren op elke installatie).

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

65 verwarming individuele installaties vervolg
65 – VERWARMING / INDIVIDUELE INSTALLATIES (vervolg)
 • Leidingisolatie:

 alle vrij opgestelde CV-leidingen in niet- erwarmde ruimten

 alle ingewerkte CV-leidingen in dekvloeren of wanden, zowel in verwarmde als onverwarmde lokalen

 • Verwarmingselementen:

 mogen geen beperking vormen tot inrichting en bemeubeling van de lokalen.

 geen radiatoren voor transparante buitenwanden of wanden met U>1 W/m²K. Reflecterende folie achter radiator geplaatst tegen een buitenwand.

 haakse muuraansluitingen worden als standaard beschouwd voor een verzorgde doorlopende vloerafwerking.

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

68 ventilatie klimatisatie
68 – VENTILATIE & KLIMATISATIE
 • EPB-regelgeving / nominale debieten volgens NBN D 50-001
 • Installatielawaai: LAinstal,nT = gestandaardiseerd installatielawaai, conform eisen voor 'normaal akoestisch comfort'
  • Badkamer / WC : mechanische ventilatie ≤ 35 dB
  • Keuken: mechanische ventilatie ≤ 35 dB
 • Luchtdichtheid mechanische ventilatiekanalen. Collectieve kanaalnetten worden standaard aan een aantal dichtheidsproeven onderworpen tijdens de uitvoering en voor oplevering.
 • Regelkleppen voor het verkrijgen van een constant volumedebiet en geluidsvrije luchtverdeling.
 • Metalen kanalen in koude ruimten worden geïsoleerd.
 • Doorvoeren: brandmoffen waar vereist / akoestische dichting.
 • Elke woning te voorzien van een afzonderlijke aansluiting en afvoer voor droogkast, bij voorkeur met rechtstreekse afvoer naar buiten.

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

71 schakelaars contactdozen
71 - SCHAKELAARS & CONTACTDOZEN

MINIMAAL AANTAL STOPCONTACTEN

 • Keuken : ≥ 10 (gespreid over meerdere kringen en voorzien van aangepaste automaten) / Vaste toestellen: fornuis (bij elektrisch fornuis: aangepast stopcontact / aansluitdoos op afzonderlijke beveiligde kring), dampkap, oven, koelkast + diepvries, vaatwas, (elektro-boiler) / Aanrecht: 3 meervoudige (1 nabij fornuis), gespreid over 2 kringen / Algemeen gebruik: 2 enkelvoudige
 • Woonkamer : ≥ 10 meervoudige: 2 dubbele nabij aansluiting tv-distributie, 1 nabij telefoonaansluiting, 1 in elke hoek
 • Slaapkamers: ≥ 6; 1 in elke hoek, 1 nabij deur,1 meervoudig nabij bureau
 • Badkamer : 1 stopcontact nabij lavabo (buiten veiligheidsvolume 2 en beveiligd door een differentieel van 30 mA)
 • Berging : ≥ 1 stopcontact / Garage: ≥ 2 stopcontacten + Voorbestemde stopcontacten voor wasmachine / wasdroger/droogkast / ...
 • Hallen, inkom: ≥ 1 stopcontact per woonlaag, centraal geplaatst voor poetsen Zolderruimten: ≥ 1 stopcontact, pre-installatie-uitbreiding.

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

webtoepassing werfopvolging

Webtoepassing werfopvolging

Irène Rauch, sectorarchitect

overzicht
Overzicht

Inleiding

Huidige toepassingen

Nieuwe toepassing

Voorstelling huidige werking – lezen

Voorstelling huidige werking – invoeren werfverslag

Sneak preview - toepassing in opmaak

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

toepassing werfopvolging inleiding
Toepassing werfopvolging - inleiding
 • Vandaag: gebruik door VMSW
  • invoer verslagen werfbezoeken (VMSW): Patrimonium Beheer
  • lezen verslagen + tijdsoverzicht: webtoepassing via Woonnet (VMSW + initiatiefnemers: SHM’s,…)
 • Vanaf februari 2010
  • nieuwe toepassing – invoer + lezen in één beveiligde website werfopvolging
  • gebruik door externe werfopvolgers (invoer + lezen), privé-initiatiefnemers (alleen lezen), VMSW (lezen + invoeren) - steekproef

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

huidige toepassingen
Huidige toepassingen

Gestructureerde verslagen, databank, per project,vlgs. B2005

Traceerbaarheid – exacte lokatie vaststelling, datum, door wie

Foto’s gekoppeld aan vaststellingen

Checklist werfopvolging geïntegreerd in de structuur

Gegevens uit databank VMSW: vordering termijn + fin.

Visueel tijdsoverzicht bezoeken

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

nieuwe toepassing 1
Nieuwe toepassing (1)

Eén toepassing voor invoeren en consulteren werfverslag

Gestructureerde verslagen, databank, per project,vlgs. B2005

Traceerbaarheid – exacte lokatievaststelling, datum, door wie

Foto’s gekoppeld aan vaststellingen

Eisenpakket geïntegreerd in de structuur (B2005, C2008, checklist werfopvolging)

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

nieuwe toepassing 2
Nieuwe toepassing (2)
 • Gegevens uit databank VMSW: vordering termijn + fin.
 • Visueel tijdsoverzicht bezoeken - planningsinstrument

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

huidige werking
Huidige werking
 • Doel: gestructureerd werfverslag

-> voorbeeld

 • Consultatie verslagen en tijdsoverzicht
 • Invoeren verslag

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

sneak preview toepassing in opmaak
Sneak preview - toepassing in opmaak

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010

vragen
Vragen???

Infomoment toezicht op bouw sociale woningen door privé initiatiefnemers • 8 januari 2010