institu tia arhitectului sef primaria municipiului oradea n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Raport de activitate pe anul 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Raport de activitate pe anul 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Institu tia Arhitectului Sef Primaria Municipiului Oradea. Raport de activitate pe anul 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Raport de activitate pe anul 2012' - dom


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
statutul legal al institutiei arhitectului sef in romania

“Institutia Arhitectului Sef reprezinta autoritatea tehnica in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului din cadrul administratiei publice locale care duce la indeplinire atributiile conferite de lege ca sef al structurilor de specialitate organizate in cadrul acestora “ ( Ordinul 839/2009 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului )

Statutullegal al InstitutieiArhitectuluiSef in Romania

gis@pmo

principalele atribu ii

asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii actelor specifice

organizarea activităţii de autorizare a lucrărilor de construcţii în toate etapele ei, în vederea satisfacerii cerinţei de simplificare a accesului cetateanului la actul de autoritate al Administratiei Publice.

Principaleleatribuţii:

gis@pmo

activitati 2012 serviciul autorizari compartimentul publicitate si compartimentul autorizari retele
Activitati 2012Serviciul Autorizari, Compartimentul Publicitate si Compartimentul Autorizari Retele

gis@pmo

activitati 2012 serviciul autorizari compartimentul publicitate si compartimentul autorizari retele1
Activitati 2012Serviciul Autorizari, Compartimentul Publicitate si Compartimentul Autorizari Retele

gis@pmo

activitati 2012 serviciul autorizari compartimentul publicitate si compartimentul autorizari retele2
Activitati 2012Serviciul Autorizari, Compartimentul Publicitate si Compartimentul Autorizari Retele

gis@pmo

serviciul autorizari compartimentul publicitate si compartimentul autorizari retele
Serviciul Autorizari, Compartimentul Publicitate si Compartimentul Autorizari Retele

gis@pmo

slide21

- Parcul Industrial EUROBUSINESS II – pe str. Ogorului (S=238426 mp)

 • - Centru de reintegrare sociala si locuinte sociale - str. Vamii (S=8192 mp)
 • - Parcelare teren pentru vanzare/concesionare teren in vederea construirii de locuinte servicii si dotari complementare functiunii de locuire pe str. Bajor Andor (S=9133mp)
 • In cadrul sedintelor CMUAT au fost analizate si avizate o serie de documentatii privitoare la noi investitii in Parcul Industrial EUROBUSINESS I:
   • LAVA KNITTING SRL (hala de productie, depozitare si birouri)
   • SC STILLA SRL (hala industriala, cladire pentru birouri si spatii auxiliare pentru productie de materiale textile)
   • SC DONATIRO S.R.L (Construire service auto -tiruri)
 • Alte documentatii privind proiecte importante ale Primariei municipiului Ordea analizate si avizate in cadrul sedintelor CMUAT:
 • Descongestionarea traficului rutier si imbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de legatura Oradea - Biharkeresztes;
 • Consolidare, restaurare, reabilitare Sinagoga Sion, in vederea reconversiei functionale in centru de expozitii si punct de informare turistica;
 • Modernizare si realizare centru de afaceri pentru micii producatori - ROGERIUS;
 • Amenajare gradina publica pe dealul Ciuperca
 • PUNTI CRISENE- Proiect de promovare a ecumenismului in Bihor - Hajdu-Bihar. Reabilitare Biserica cu Luna;
 • PUNTI CRISENE - Proiect de promovare a ecumenismului in Bihor - Hajdu-Bihar. Reabilitare biserica reformata din Oradea-Orasul Nou;
 • PUNTI CRISENE - Proiect de promovare a ecumenismului in Bihor - Hajdu-Bihar. Reabilitare biserica romano-catolica din Cetatea Oradea;
 • Reabilitare drum uzinal 2- str. Uzinelor;
 • Reabilitare str. Dobrestilor, amenajare sens giratoriu pe str. Sfantul Apostol Andrei;
 • Construire parcare auto – str. Independentei;
 • Decongestionarea traficului pietonal si stradal in centrul istoric prin construirea unei parcari etajate - str. George Baritiu – SF;
 • Amenajare Parc Salca II;
Investitii importante – pentru care au fost elaborate documentatii de urbanism ce au parcurs procedura legala de avizare si aprobare:

gis@pmo

biroul gis compartimentul gestionare date2

Activitati 2012

Biroul GIS ; compartimentulgestionare date

A fost primul an cand acest birou a desfasurat si servicii pentru public

gis@pmo

proiecte in derulare realizari perspective

I. REFACEREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ORADEA – contract de prestari servicii renegociat si incheiat la sfarsitul anului 2011.

 • II. REALIZAREA STATUII REGINEI MARIA
 • III.REPROIECTAREA COMERTULUI STRADAL
 • IV. STABILIREA STANDARDELOR UNICEin domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului in vederea utilizarii sistemelor informatice geografice la nivelul municipiului Oradea”
 • V. CONVERSII DOCUMENTATII DE URBANISM
 • VI. ACTUALIZAREA SISTEMATIZAREA SI PRELUCRAREA INFORMATIILOR BAZEI DE DATE
 • VII.PRELUAREA DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM – ONLINE
 • VIII. REABILITAREA FONDULUI CONSTRUIT DIN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI ORADEA
PROIECTE IN DERULARE – REALIZARI – PERSPECTIVE

gis@pmo

programul de reabilitare a fa adelor cl dirilor situate n ansamblul urban centrul istoric oradea

BAZA LEGALĂ – de specialitate

 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • <LLNK 11995 10 10 201 0 17>Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiileîn care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna;
 • Dispoziţia Primarului nr 1927 din 10-08-2012 constituirea Comisiei de coordonare a Programului de reabilitare a faţadelor clădirilor situate în „Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea”.
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 643 din 2012 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea”;
 • Reglementările speciale din Studiul privind „Reabilitarea faţadelordin perimetrul Ansamblului urban Centrul Istoric Oradea”, elaborat de SC PROARH SRL în baza contractului de prestări servicii nr. 143395/11.12.2009.
PROGRAMUL DE REABILITARE A FAŢADELORCLĂDIRILOR SITUATE ÎN„ANSAMBLUL URBAN – CENTRUL ISTORIC ORADEA”
programul de reabilitare a fa adelor cl dirilor situate n ansamblul urban centrul istoric oradea1

Etapa I– 2012-2014

Cladiri cuprinse

 • Palatul Moskovits Adolf şi fii –Datare 1910-1911;
 • Casa Poynar - Datare 1907;
 • Fost Hotel şiBăiRimanoczyşifostacafenea Royal – Datare 1892-1900;
 • Casa “Adorjan” I - Datare 1903;
 • Casa “Adorjan” II - Datare 1904-1905;
 • PalatulMoskovitsMiksa - Datare 1904-1905;
 • Palatul Stern - Datare 1904-1905;
 • Palatul Apollo - Datare 1912-1914;
 • Hotel Parc
 • Etapa II – 2014-2016
 • Ansamblul Urban “Centrul Istoric Oradea” clasat pe Lista Monumentelor Istorice din 2010, arterele principale ale orasului, alte zone definite de toate strazile care nu sunt cuprinse în zona Ansamblu urban- Centrul Istoric Oradea şi a arterelor principale ale orasului.
PROGRAMUL DE REABILITARE A FAŢADELORCLĂDIRILOR SITUATE ÎN„ANSAMBLUL URBAN – CENTRUL ISTORIC ORADEA”
specifica ii din program privind lucr rile de interven ie

Lucrările de intervenţie privind protejarea monumentelor istorice şi a celor cu valoare istorică, culturală sau arhitecturală se stabilesc prin proiectul tehnic şi pot consta, după caz, în:

 • punerea în siguranţă şi scoaterea imediat din pericol a imobilului prin:
  • lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereţilor exteriori;
  • lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi altele asemenea;
 • protejarea componentelor artistice ale imobilului prin:
  • lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri şi altele asemenea;
 • protejarea componentei urbane a imobilului prin:
  • lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţade/acoperiş, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
  • lucrări de reparare/refacere a sistemului de scurgere pluvială;
  • lucrări de reparare/refacere a trotuarului/pavajului de protecţie al clădirii;
 • punerea în valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice şi arheologice ale imobilului prin:
  • lucrări de reparare/refacere a sistemului învelitoarei;
  • lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioare şi a elementelor exterioare funcţionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe şi altele asemenea;
 • reintegrarea în circuitul socio-economic şi cultural-turistic al imobilului;
 • alte lucrări de reabilitare sau restaurare, după caz.
Specificaţii din Program privind Lucrările de intervenţie
calendarul nt lnirilor cu proprietarii de imobile situate n ansamblul urban centrul istoric oradea

2012 – octombrie-noiembrie

 • Casa Poynar - str. N.Grigorescu nr. 6 (colţ cu Piaţa Ferdinand) – se anexeaza POZE din studiu Pafka
 • convocarea proprietarilor – nov-2012
 • discuţii cu proprietarul spaţiilor comerciale în vederea acceptării cotei păţi pentru reabilitarea faţadei.
 • Concluziileîntâlnirii:
 • acceptarea condiţiilor din Program.
 • stabilirea datei pentru efectuarea notei tehnice a clădirii
 • Stadiu actual
 • transmisă Notificarea conform Programului;
 • răspunsuri în proportie de 80% pentru acordul proprietarilor pentru acceptarea Programului şi demararea Proiectului tehnic.
 • demersuri pentru solicitarea ofertei de proiect tehnic in vederea stabilirii valorii bugetare .
Calendarul întâlnirilor cu proprietarii de imobile situate în „Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea”

gis@pmo

calendarul nt lnirilor cu proprietarii de imobile situate n ansamblul urban centrul istoric oradea1

2012 – octombrie-noiembrie

 • Hotel CrişulRepede– actual restaurant Oradea, str. Iosif Vulcan nr.1 se anexeaza POZE din studiu Pafka
 • convocarea proprietarilor – nov-2012
 • discuţii cu proprietarul în vederea acceptării cotei păţi pentru reabilitarea faţadei.
 • Stabilirea etapizată a intervenţiei la lucrările de reabilitare – prioritar faţadă Iosiv Vulcan – Piaţa Ferdinand.
 • Concluziileîntâlnirii:
 • acceptarea condiţiilor din Program.
 • stabilirea datei pentru efectuarea notei tehnice a clădirii.
 • Stadiu actual
 • transmisă Notificarea conform Programului;
 • în asteptarea răspunsului privind solicitarea de finanţare din partea municipalităţii datorită stabilirii garanţiei imobiliare.
 • demersuri bugetare pentru efectuarea documentaţiei tehnice.
Calendarul întâlnirilor cu proprietarii de imobile situate în „Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea”

gis@pmo

calendarul nt lnirilor cu proprietarii de imobile situate n ansamblul urban centrul istoric oradea2

2013 – ianuarie

 • PALATUL VULTURUL NEGRU se anexeaza POZE din studiu Pafka
 • convocarea proprietarilor 14-ian- 2013.
 • discuţii privind realizarea lucrărilor de reparaţii la imobil din 2002, condiţii de garanţie a lucrărilor, executant, datorită faptului că s-au impus aceste costuri la achiziţia locuinţelor.
 • Concluziileîntâlnirii:
  • contactareaconstructoruluipentruexecutareareparaţiiloraflateîngaranţie
  • stabilirea contribuţiei proprietarii după efectuarea notei tehnice de constatre şi accesptarea de către constructor a lucrărilor de reparaţii
Calendarul întâlnirilor cu proprietarii de imobile situate în „Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea”

gis@pmo

calendarul nt lnirilor cu proprietarii de imobile situate n ansamblul urban centrul istoric oradea3

IMOBIL - str. Traian Moşoiu nr.8 – clădire neclasată ca monument se anexeaza POZE din studiu Pafka

  • convocarea proprietarilor 21-ian-2013,ca urmarea unor întîlniri şi în anul 2012.
 • Concluziileîntâlnirii:
  • modul de stabilire a cotelorpărţi din contravaloarealucrărilor de reparaţiiceurmează a fi executatesă fie defalcatpelucrărilespecificedecoraţiunilor, proprorţional cu cota parte deşinută la faţadă.
  • facilităţipentruacoperirea/cofinanţareacosturilor de reparaţiiprinalteserviciioferite de municipalitate, deoarece nu esteclădire monument şi nu avembazalegală de finaţare;
 • se impune o constatre la faţaloculuipentruîntocmireanoteitehnice de eveluare a clădirii, în special a acoperişului
Calendarul întâlnirilor cu proprietarii de imobile situate în „Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea”

gis@pmo

calendarul nt lnirilor cu proprietarii de imobile situate n ansamblul urban centrul istoric oradea4

PALATUL STERN – str. Republicii nr. 10 si 10/A se anexeaza POZE din studiu Pafka

  • convocarea proprietarilor 23-ian-2013.
 • Concluziileîntâlnirii:
  • faţadainterioară a acestuiimobil a fostreabilitatăpentru care se solicităexcluderea din valoarealucrărilor.
  • urmeazăîntocmireanoteitehnice a clădirii – perioada 04-08-febr.
Calendarul întâlnirilor cu proprietarii de imobile situate în „Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea”

gis@pmo