Raportul de activitate al P oli ţiei Locale Sector 4 pe anul 2012 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Raportul de activitate al P oli ţiei Locale Sector 4 pe anul 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Raportul de activitate al P oli ţiei Locale Sector 4 pe anul 2012

play fullscreen
1 / 86
Raportul de activitate al P oli ţiei Locale Sector 4 pe anul 2012
78 Views
Download Presentation
abeni
Download Presentation

Raportul de activitate al P oli ţiei Locale Sector 4 pe anul 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Raportul de activitate al Poliţiei Locale Sector 4 pe anul 2012 BUCUREŞTI 5 FEBRUARIE 2013

 2. 1.Resurse umane În anul 2012 Poliţia Locală Sector 4 a funcţionat la un nivel mediu de încadrare de personal de aproximativ 93%, adică din 350 de funcţii aprobate, un număr mediu de 323 au fost ocupate, iar 27 au rămas vacante. Compartimentul Formare Profesională a planificat, în anul 2012, activităţi de pregătire profesională cu accent pe latura practic-aplicativă în vederea împrospătării şi îmbunătăţirii cunoştinţelor de specialitate ale personalului instituţiei. Pregătirea profesională teoretică a fost organizată lunar, conform Programului pregătirii profesionale a personalului Poliţiei Locale Sector 4 pe anul 2012 aprobat.

 3. 2.ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • Acţiunile desfăşurate de Direcţia Operativă au fost, în anul 2012, în cele mai multe cazuri, net superioare celor din anul anterior, atât cantitativ, cât şi calitativ, rezultatele cele mai semnificative ale acestora fiind evidenţiate după cum urmează: • 86 de misiuni de participare la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publicefaţă de 124 de participări în anul 2011; • 1539 de misiuni având drept scop combaterea comerţului stradal neautorizat, din care 24 de misiuni s-au desfăşurat în colaborare cu efective ale Poliţiei Sector 4. În anul 2011 s-au desfăşurat 1095 de astfel de misiuni, din care 167 au fost acţiuni comune;

 4. 2. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • 11 acţiuni comune cu angajaţii Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor, asigurarea protecţiei acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice. În anul 2011, s-a solicitat sprijinul poliţiştilor locali pentru buna desfăşurare a 23 de acţiuni; • 17 acţiuni de evacuare a persoanelor care şi-au improvizat adăposturi pe domeniul public, demolarea acestora şi igienizarea perimetrului, comparativ cu 10 astfel de acţiuni desfăşurate în anul 2011; • 11 acţiuni comune cu angajaţii ADPP pentru depistarea şi sancţionarea conducătorilor de atelaje hipo, precum şi pentru confiscarea căruţelor, faţă de 28 de acţiuni în anul 2011; • 27 de misiuni comune cu Poliţia Sector 4 pentru prevenirea producerii unor fapte cu caracter antisocial, faţă de 126 de misiuni comune în anul 2011;

 5. 2. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • 86 de misiuni de însoţire şi asigurare a protecţiei unor persoane din cadrul Primăriei şi din instituţii subordonate acesteia; • 74 de acţiuni comune cu Brigada Rutieră, care au vizat combaterea faptelor infracţionale şi contravenţionale şi fluidizarea traficului rutier, faţă de 57 în anul 2011; • 43 de acţiuni comune cu D.G.A.S.P.C. privind protecţia minorilor, a mamelor cu copii minori, precum şi pentru rezolvarea unor cazuri sociale; • 231 de acţiuni comune, desfăşurate împreună cu angajaţi ai S.C. Autosal, pentru degajarea arterelor de circulaţie de autoturismele parcate neregulamentar;

 6. 2. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • 1383 de misiuni de asigurare a pazei şi supravegheriiamenajărilor urbanistice amplasate în locurile de agrement, precum şi în zonele unde s-au desfăşurat lucrări de modernizare a carosabilului, asigurând fluenţa traficului rutier, faţă de 1099 astfel de misiuni în anul 2011; • 21 de misiuni de însoţire şi asigurare a protecţiei inspectorilor de la Primărie, care au participat la şedinţe ale Asociaţiilor de Locatari; • 37 de misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestările cu caracter religios; • 59 de misiuni de menţinere a ordinii publice şi asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţii personalului de la Crucea Roşie, pe timpul verii;

 7. 2. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • La misiunile de ordine publică a participat, zilnic, un număr mediu de 46 poliţişti locali cu 16 autoturisme şi două autospeciale ; • La asigurarea fluenţei circulaţiei, a ridicării maşinilor parcate neregulamentar pe partea carosabilă şi la sancţionarea conducătorilor auto care nu respectă normele de circulaţie pe drumurile publice au participat zilnic 18 poliţişti locali; • 120 de acţiuni de monitorizare a 8 şcoli, în vederea asigurării siguranţei elevilor şi profesorilor la intrarea/ieşirea de la ore. Cifra este similară celei din anul 2011;

 8. 2. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • Efectivele Poliţiei Locale au asigurat ordinea şi liniştea publică la examenul de bacalaureat, precum şi transportul în condiţii de siguranţă a lucrărilor elevilor la centrele de corectareatât pentru sesiunea iunie - iulie, cât şi pentru sesiunea august – septembrie. Totodată, s-a asigurat transportul în condiţii de siguranţă a buletinelor de vot la alegerile locale şi parlamentare; • Participarea tuturor echipajelor de ordine publică, împreună cu echipajele de Intervenţie, laacţiunile de deszăpezire şi de limitare a consecinţelor viscolului şi căderilor masive de zăpadă, precum şi la monitorizarea arterelor de circulaţie după ploile abundente sau vântul puternic;

 9. 2. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • Acţiuni de depistare a persoanelor fără adăpost şi de internare a acestora în Centrul Medico-Social „Sf.Luca”. Astfel, au fost salvate 98 de persoane, din care 27 de minori, care au fost internaţi la Centrul „Harap Ab” şi „Robin Hood”. De asemenea, 13 persoane au fost internate la Spitalul Bagdasar - Arseni necesitând îngrijiri medicale, iar trei au fost conduse la domiciliu;

 10. 2. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE

 11. 2. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • Participare la Strategia de prevenire a criminalităţii la nivelul Municipiului Bucureşti (2011 – 2016)şi la campania “Unde-i lege, nu-i tocmeală!” iniţiate de Poliţia Capitalei şi Prefectura Municipiului Bucureşti, prin concepea şi distribuirea de materiale informative şi susţinerea de prelegeri în licee; • Continuarea campaniilor “Fii informat – cunoaşteţi drepturile”, “Împreună pentru un sector mai curat”,având drept scop informarea populaţiei cu privire la atribuţiile Poliţiei Locale, a obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari pentru păstrarea unui mediu de viaţă sănătos, precum şi obligaţiile ce revin proprietarilor de animale de companie. Au fost tipărite şi distribuite cu mijloace proprii 4.400 de pliante şi afişe;

 12. 2. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • Au fost aplicate 14.292 sancţiuni contravenţionale, din care 13.046 amenzi în valoare totală de 4.597.080 lei şi 1246 avertismente. În anul 2011,s-au aplicat 13.268 sancţiuni contravenţionale, din care 12.098 amenzi în cuantum total de 4.698.944 lei şi 1.170 avertismente; • Au fost întocmite 1.465procese verbale de confiscare a mărfurilor din care: 1.281 pentru mărfuri fără documente de provenienţă şi 184 pentru mărfuri abandonate.Valoarea mărfurilor confiscate se ridică la 141.052 lei, din care valoarea mărfurilor perisabile este de 103.215 lei, iar cea a mărfurilor neperisabile este de 37.837 lei. Spre deosebire, în anul 2011au fost întocmite 1.407 procese verbale de confiscare a mărfurilor, însă valoarea mărfurilor confiscate s-a ridicat la 168.689 lei, din care valoarea mărfurilor perisabile a fost de 134.631 lei, iar cea a mărfurilor neperisabile de 34.058 lei;

 13. 2. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • S-au întocmit 9 procese verbale de confiscare a căruţelor în trafic de poliţiştii locali pe străzile din Sectorul 4.În anul 2011 au fost întocmite 33 de procese verbale de confiscare a căruţelor; • S-au întocmit 5.720 de dispoziţii de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar faţă de 4.004 în anul 2011;

 14. 2. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • Au fost depistate un număr de 65de infracţiuni, autorii fiind prinşi în flagrant de poliţiştii locali şi predaţi secţiilor de Poliţie pentru continuarea cercetărilor privind săvârşirea infracţiunilor de furt, tâlhărie, distrugere, ultraj, deţinere de arme albe, deţinere şi consum de substanţe interzise, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Au mai fost descoperite şi 3 autoturisme furate; • Au fost legitimate un număr de 16.104 persoane, spre deosebire de anul 2011 când au fost legitimate 14.967 persoane;

 15. 2. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • Din totalul de 14.292 procese verbale de constatare şi sancţionare întocmite de poliţiştii locali din cadrul Serviciului Operativ au fost contestate 520. Până la această dată, instanţa s-a pronunţat în 209 dosare, anulând 8 procese verbale şi transformând amenzile în avertisment în 9 cazuri. În 20 de cazuri, Poliţia Locală Sector 4 a solicitat instanţei transformarea amenzilor în muncă în folosul comunităţii. În anul 2011, din cele 13.268 de procese verbale de constatare şi sancţionare întocmite de poliţiştii locali din cadrul Serviciului Operativ au fost contestate un număr de 302, instanţa dispunând anularea a 16 procese-verbale. Cea mai mare parte a proceselor verbale anulate au avut o motivaţie socială;

 16. 2. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE • S-a îndeplinit procedura de afişare la domiciliul contravenienţilor pentru 586 de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite atât de Poliţia Locală Sector 4, cât şi de alte instituţii;

 17. 2. ACŢIUNI, MISIUNI, VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA SIGURANŢEI PUBLICE

 18. SECŢIA 1 În urma acţiunilor desfăşurate în anul 2012, poliţiştii locali au aplicat un număr de 1.894 de sancţiuni contravenţionale, din care 1.840 de amenzi în valoare totală de 567.700 lei şi 54 de avertismente. De asemenea, au fost încheiate 53 procese verbale de confiscare a mărfurilor pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienţă, precum şi a mărfurilor abandonate, în valoare totală de aproximativ 8.950 lei. Infracţiuni constatate şi declinate spre soluţionare organelor competente: 3.

 19. SECŢIA 1

 20. SECŢIA 1 În anul 2011, acţiunile desfăşurate de agenţii Secţiei 1 s-au soldat cu aplicarea unui număr de 1.715 sancţiuni contravenţionale, din care 1684 amenzi în valoare totală de 514.700 lei, 31 de avertismente şi 186 de somaţii. Totodată, au fost încheiate 33 de procese verbale de confiscare a mărfurilor pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienţă şi un procesverbal de confiscare a căruţelor.

 21. SECŢIA 1

 22. SECŢIA 2 În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2012, poliţiştii locali din cadrul Secţiei 2 au aplicat 2.044 sancţiuni contravenţionale, din care 1.477 amenzi în cuantum total de 834.970 lei şi 567 de avertismente. Au fost încheiate 581 procese verbale de confiscare a mărfurilor pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienţă, precum şi a mărfurilor abandonate, în valoare totală de aproximativ 58.480lei. De asemenea, au fost încheiate şi 4 procese verbale de confiscare a căruţelor.

 23. SECŢIA 2

 24. SECŢIA 2 În anul 2011, activitatea desfăşurată de poliţiştii locali ai Secţiei 2 s-a soldat cu aplicarea a 2.570 de sancţiuni contravenţionale, din care 1964 amenzi în cuantum total de 1.242.070 lei, 606 avertismente şi 495somaţii. Totodată, au fost încheiate 709 procese verbale de confiscare a mărfurilor pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienţă şi a 13 procese verbale de confiscare a căruţelor.

 25. SECŢIA 2

 26. SECŢIA 3 În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2012, poliţiştii locali din cadrul Secţiei 3 au aplicat 1.770 sancţiuni contravenţionale, din care 1.507 amenzi în cuantum total de 924.950 lei şi 263 de avertismente. Au fost încheiate 569 procese verbale de confiscare a mărfurilor pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienţă, precum şi a mărfurilor abandonate, în valoare totală de aproximativ 67.085lei. De asemenea, au fost încheiate 5 procese verbale de confiscare a căruţelor.

 27. SECŢIA 3

 28. SECŢIA 3 În anul 2011, activitatea desfăşurată de poliţiştii locali din cadrul Secţiei 3 s-a finalizat cu aplicarea a 1.855 de sancţiuni contravenţionale, din care 1.528 de amenzi în cuantum total de 1.089.800 lei, 327 de avertismente şi 122 de somaţii. Totodată, au fost încheiate 466 de procese verbale de confiscare a mărfurilor pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienţă şi 19 procese verbale de confiscare a căruţelor.

 29. SECŢIA 3

 30. SECŢIA 4 În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2012, poliţiştii locali din cadrul Secţiei 4 au aplicat 477 desancţiuni contravenţionale, din care 452 de amenzi în cuantum total de 201.400 lei şi 25 de avertismente. S-au încheiat 61 procese verbale de confiscare a mărfurilor pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienţă, precum şi a mărfurilor abandonate, în valoare totală de aproximativ 9.316 lei.

 31. SECŢIA 4

 32. SECŢIA 4 În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2011, activitatea desfăşurată de poliţiştii locali din cadrul Secţiei 4 s-a concretizat în aplicarea a 1032 de sancţiuni contravenţionale, din care 1032 de amenzi în cuantum total de 401.550 lei, 52 de avertismente şi 122 desomaţii. Totodată, au fost încheiate 73 de procese verbale de confiscare a mărfurilor pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienţă.

 33. SECŢIA 4

 34. SERVICIUL INTERVENŢIE În cadrul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu au fost constatate 761 de încălcări ale prevederilor normelor legale privind asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, ordinea şi liniştea publică, sau ocuparea spaţiului public pentru expunerea spre vânzare a unor mărfuri fără autorizaţiile necesare, din care 755 au fost sancţionate contravenţional cu amenzi în cuantum de 258.100 lei, iar alte 6 cu avertismente. Pe timpul misiunilor de patrulare au fost legitimate un număr de 1597de persoane; Totodată, au fost depistate, reţinute şi predate către organele de poliţie un număr de 11 persoane vinovate de săvârşirea infracţiunilor de furt, loviri şi alte violenţe, distrugere şi ultraj;

 35. SERVICIUL INTERVENŢIE

 36. SERVICIUL INTERVENŢIE În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2011, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Intervenţie au aplicat 517 sancţiuni contravenţionale, din care 514 amenzi în cuantum total de 186.750 lei şi 3 avertismente. Infracţiuni constatate: 25.

 37. SERVICIUL INTERVENŢIE

 38. BIROUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ Au fost aplicate 7.310 sancţiuni contravenţionale, din care 6.988 amenzi în valoare totală de 1.791.960 lei, şi 322 de avertismente. Au fost emise 5.720 dispoziţii de ridicare a autoturismelorstaţionate neregulamentar.

 39. BIROUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ

 40. BIROUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ În anul 2011, activitatea poliţiştilor locali din cadrul Biroului Circulaţie Rutieră s-a finalizat cu aplicarea a 5.529 de sancţiuni contravenţionale, din care 5.385 amenzi în cuantum total de 1.262.774 lei şi 144 de avertismente. Au fostridicate unnumăr de 4004 autoturisme staţionate neregulamentar pe principalele străzi din Sectorul 4.

 41. BIROUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ

 42. STRUCTURA PARCURI Începând cu data de 15.10.2012, din nevoia de a eficientiza activitatea de menţinere a ordinii publice în amenajările urbanistice, instituţiile publice şi spaţiile de agrement din Sectorul 4, în cadrul Direcţiei Operative a fost înfiinţată structura Parcuri. În perioada 15.10.2012-31.12.2012, poliţiştii locali din cadrul Structurii Parcuri au aplicat 35 de sancţiuni contravenţionale, din care 26 de amenzi în cuantum total de 18.300 lei şi 9 avertismente. Au fost încheiate şi 15 procese verbale de confiscare a mărfurilor pentru care nu s-au putut prezenta documente de provenienţă, precum şi a mărfurilor abandonate, în valoare totală de aproximativ 495 lei.

 43. STRUCTURA PARCURI

 44. 1.2 DIRECŢIA INSPECŢIE ŞI CONTROL În anul 2012, inspectorii Direcţiei Inspecţie şi Control au aplicat 401 sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 567.200 lei. De asemenea, au fost verificate şi soluţionate1.241 de petiţii.

 45. SERVICIUL INSPECŢIE COMERCIALĂ În anul 2012, au fost întocmite 292 de procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în valoare totală de 387.200 lei. În cadrul Serviciului au fost înregistrate şi soluţionate 152 de petiţii. Spre comparaţie, în anul 2011, inspectorii Serviciului Inspecţie Comercială au aplicat 433 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 467.800 lei.

 46. SERVICIUL INSPECŢIE COMERCIALĂ

 47. SERVICIUL INSPECŢIE COMERCIALĂ De asemenea, în anul 2011 au fost efectuate 197 controale ca urmare a sesizărilor primite din partea cetăţenilor şi 863 controale de rutină la agenţii economici cu puncte de lucru pe raza sectorului 4.

 48. SERVICIUL INSPECŢIE COMERCIALĂ

 49. SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL În anul 2012, au fost întocmite 87 de procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în cuantum total de 165.000 lei. S-au primit un număr de 910 petiţii, din care 902 au fost soluţionate, iar 8 sunt în curs de rezolvare. S-au primit un număr de 364 de cereri pentru efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii, din care 359 au fost soluţionate cu încheierea proceselor verbale de admitere a recepţiei. S-au efectuat 36 de acţiuni de verificare a respectării legislaţiei privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; S-au efectuat 75 de acţiuni de demolare a unor construcţii ilegale/corpuri publicitare dezafectate.

 50. SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL În anul 2011, activitatea poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal s-a finalizat cu aplicarea a 75 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 369.000 lei.