ADMINISTRAŢIA SOCIALĂ COMUNITARĂ
Download
1 / 17

ADMINISTRA?IA SOCIAL? COMUNITAR? ORADEA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 - - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

ADMINISTRAŢIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 -. CINE SUNTEM ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ADMINISTRA?IA SOCIAL? COMUNITAR? ORADEA RAPORT DE ACTIVITATE - 2013 -' - xenia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Administra ia social comunitar oradea raport de activitate 2013

ADMINISTRAŢIA SOCIALĂ COMUNITARĂ

ORADEA

RAPORT DE ACTIVITATE

- 2013 -


Administra ia social comunitar oradea raport de activitate 2013

CINE SUNTEM?

Administraţia Socială Comunitară Oradea este serviciul public de asistenţă socială aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Oradea şi are ca obiect de activitate realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionale, servicii specializate de protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunităţilor aflate în dificultate.

CE FACEM?

Obiectivul general al ASCO este cunoaşterea şi evaluarea situaţiei sociale a comunităţii locale, dezvoltarea şi îmbunătăţirea reţelei de servicii sociale existente în funcţie de caracteristicile sociale locale, în vederea identificării măsurilor şi acţiunilor necesare pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în scopul prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi creşterea calităţii vieţii.


Administra ia social comunitar oradea raport de activitate 2013

Centrul de Informare pentru Cetăţeni Începând cu luna octombrie 2013,ASCO are un nou centru de relații cu publicul, la sediul instituției de pe strada Primăriei

Realizarea noului centru de relații cu publicul s-a născut din dorința creșterii serviciilor față de cetățeni, dorinței de a-i respecta pe cei care beneficiază de serviciile oferite de ASCO, persoane care au nevoie de o atenție deosebită din partea autorităților locale.

Totodată, a fost perfecționat și personalul care va deservi cetățenii în centrul cu relații cu publicul, astfel încât să creştem calitatea şi accesibilitatea serviciilor acordate.


Ajutoare de nc lzire

.

AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE

Sezonul rece 2012 – 2013 (perioada ianuarie - martie 2013)

Sezonul rece 2013 - 2014 (perioada noiembrie – decembrie 2013)

 • Verificări beneficiari ajutor de încălzire:

 • Ianuarie 1166 anchete

 • Februarie 1000 anchete

 • Martie 860 anchete

 • Aprilie 946 anchete

 • Mai 825 anchete

 • Iunie 84 anchete

 • Total anchete efectuate - 4881


Administra ia social comunitar oradea raport de activitate 2013

Distribuirea de ajutoare alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitare - PEAD -

 • în primele trei luni ale anului 2013 s-au distribuit la 5450 de persoane alimentele neridicate ramase în stoc din anul 2012.

 • în perioada 22.10.2013 – 20.12.2013 s-au distribuit alimente prin programul PEAD 2013 pentru 9016 beneficiari din totalul de 12.136, respectiv 74,29% .


Ac iunea pr nzul pe ro i pentru oamenii str zii
Acţiunea “Prânzul pe roţi pentru oamenii străzii”

 • Acţiunea se desfăşoară în perioada sezonului rece decembrie – martie , cu ajutorul unei echipe mobile din cadrul ASCO, care se deplasează în locurile din municipiul Oradea unde sunt identificate persoane fără adăpost

 • În cadrul acestei acţiuni, ASCO în parteneriat cu Colegiul Tehnic Transilvania, acordă zilnic de luni până vineri, 30 de porţii de mâncare constând în felul I şi II pentru oamenii străzii


Administra ia social comunitar oradea raport de activitate 2013

Centrul Social de Urgenţă şi Adăpost de Noapte

Str. Guttenberg

 • are o capacitate maximă de 34 de locuri în corpul de clădire principal,

 • în anul 2013 au fost cazate un număr de 192 persoane

 • s-au obţinut acte de identitate pentru 42 de persoane,

 • au fost incadrate in munca 14 persoane, din care 6 persoane au fost reintegrate social si s-au mutat în chirie,

 • au fost sprijinite în vederea întocmirii dosarului de ajutor social 10 persoane,

 • au fost sprijinite în vederea întocmirii dosarului de încadrare în grad de handicap 16 persoane,

 • 10 beneficiari au fost internaţi in cămine pentru persoane vârstnice

 • s-au impartit paturi, imbracaminte si incaltaminte provenite din donatii atat pentru asistatii centrului cat si pentru persoanele fara adapost din Oradea,

 • în perioada iunie-august beneficiarii din centru au participat la reabilitarea sistemului de încălzire a clădirii precum şi la construirea unui spaţiu de depozitare a materialului lemnos,

 • zilnic asistaţii asigură igienizarea străzii şi a staţiei de autobuz din apropiere.


Administra ia social comunitar oradea raport de activitate 2013

Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie – Creşe (CIET) - 517 locuri la sfârşitul anului 2013 - - în luna iunie - 2013, s-a organizat pentru prima dată sesiunea de înscriere a copiilor la creşă pentru anul şcolar 2013-2014. Toţi copiii înscrişi în luna iunie au fost admişi să frecventeze creşele din municipiul Oradea.- în luna decembrie 2013 a fost inaugurat Centrul de îngrijire copii situat în P-ţa 1 Decembrie nr. 9, centru reabilitat şi extins în urma proiectului contractat şi finanţat prin Programului Operaţional Regional 2007-2013. Astfel copii care frecventează Creşa nr. 1 Dumbrava Minunată beneficiază de serviciile de creşă într-un spaţiu modern, dotat şi echipat la standarde europene


Cr e a nr 1 dumbrava minunat p a 1 decembrie

Cr (CIETeşa nr. 1 Dumbrava Minunată – P-ţa 1 Decembrie


Administra ia social comunitar oradea raport de activitate 2013

CABINETELE MEDICALE ŞCOLARE (CIET

Compartimentul Cabinete Medicale Şcolare din cadrul Serviciului Programe

a asigurat în anul 2013 asistenţa medicală pentru 5.941 de preşcolari,

30.741 de elevi şi 16.499 de studenţi care frecventează cele 46 de grădiniţe,

cele 38 de şcoli şi licee publice din municipiul Oradea şi

facultăţile din cadrul Universităţii Oradea.


Asco a dotat i echipat dou cabinete medicale stomatologice colare
ASCO a dotat şi echipat două cabinete medicale stomatologice şcolare

Cabinet stomatologic şcolar - Colegiul Naţional Mihai Eminescu - tel: 0771052508

Cabinet stomatologic şcolar - Liceul Teoretic Aurel Lazăr – tel: 0771052399

asistenţa medicală stomatologică curativă este asigurată de către medicii stomatologi angajaţi ASCO, în 2 ture/zi

toţi elevii care frecventează unităţile de învăţământ din municipiul Oradea pot beneficia de serviciile medicale stomatologice acordate în cele două cabinete medicale, în mod gratuit, pe bază de programare

activităţile de prevenţie stomatologică, educaţie medicală şi de igienă dentară se vor organiza şi desfăşura astfel încât să beneficieze de acestea, toţi elevii din unităţile de învăţământ din municipiul Oradea, cel puţin o dată într-un an şcolar .


Administra ia social comunitar oradea raport de activitate 2013


Administra ia social comunitar oradea raport de activitate 2013

Centrele stomatologice şcolare sociale cu destinaţie multifuncţională pentru tineri aflaţi în situaţii de risc Dignitas şi Candeo - proiecte finanţate de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale și Municipiul Oradea prin Administrația Socială Comunitară Oradea -

Centrul Candeo (str. Iuliu Maniu nr. 20)

 • capacitate : 40 de locuri

 • beneficiază în prezent de serviciile oferite în cadrul centrului 7 familii şi 8 fete

 • serviciile sociale de integrare/reintegrare socială sunt acordate de către ASCO în parteneriat cu Fundaţia El Şadai

Centrul Dignitas (str. Eftimie Murgu nr. 9)

 • Capacitate: 32 de locuri

 • beneficiază în prezent de serviciile oferite în cadrul centrului 22 de băieţi

 • serviciile sociale de integrare/reintegrare socială sunt acordate de către ASCO în parteneriat cu Fundaţia Copiii Făgăduinţei


Administra ia social comunitar oradea raport de activitate 2013

PROGRAM „ACCES-OR” stomatologice şcolare

 • 2.292 cereri de transport pentru persoane cu dizabilităţi,

 • 3.876 curse pentru persoane cu dizabilităţi


1 octombrie ziua interna ional a persoanelor v rstnice
1 OCTOMBRIE - ZIUA INTERNAŢIONALĂ stomatologice şcolare A PERSOANELOR VÂRSTNICE

În data de 1 octombrie 2013, cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, ASCO a organizat o masă festivă pentru 100 de persoane vârstnice, la Cantina Colegiului Tehnic “Transilvania” .


Obiective 2014
OBIECTIVE 2014 stomatologice şcolare

1. Acordarea serviciilor sociale unui număr cat mai mare de beneficiari, având in vedere condiţiile socio-economice existente.

2. Modernizarea si eficientizarea întregului sector, inclusiv a modului de acordare a serviciilor sociale.

- Eficientizarea utilizării resurselor financiare destinate susţinerii si dezvoltării serviciilor sociale furnizate la nivel local.

3. Îmbunătăţirea continuă in ceea ce priveşte relaţia cu beneficiarii de servicii sociale, prin perfecţionarea permanenta a personalului.

4. Dezvoltarea dialogului cu sectorul ONG care activează in plan social, in scopul creşterii calităţii serviciilor.

- Implementarea unor parteneriate in funcţie de nevoile sociale existente.

- Dezvoltarea serviciilor sociale care sa duca la creşterea gradului de independenta a beneficiarilor.


Administra ia social comunitar oradea raport de activitate 2013

Vă mulţumim pentru atenţie stomatologice şcolare !