Fordon- och transportprogrammet - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fordon- och transportprogrammet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fordon- och transportprogrammet

play fullscreen
1 / 21
Fordon- och transportprogrammet
198 Views
Download Presentation
dian
Download Presentation

Fordon- och transportprogrammet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fordon- ochtransportprogrammet education for life Fordons- och transportprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan. Klicka i bilderna för att ta dig vidare i bildspelet…

 2. InriktningTransportprogrammet education for life

 3. Programmet På yrkesprogrammen är de gymnasiegensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan. Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder. Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

 4. Nationella inriktningar Transport Du lär dig om trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bussförare eller lastbilsförare.

 5. Transport Inriktningen transport ska ge kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inriktningen kan leda till arbete som yrkesförare.

 6. Transportteknik Undervisningen i transportteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att framföra transportfordon på ett ansvarsfullt sätt samt kunskaper om trafikregler & miljö. Utveckla kunskaper om olika tekniska funktioner i fordon och utrustning som förekommer i branschen. Får förståelse för hur viktigt goda relationer till kunder och medarbetare är.

 7. Godshantering Undervisning i ämnet Godshantering ska eleverna utveckla en förmåga att framföra truckar och maskiner för godshantering. Eleverna skall ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så de återspeglar situationer som de kommer att möta i sitt yrke. Dessa uppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

 8. Godstransporter Efter undervisning i ämnet Godshantering ska eleverna bla. kunna utföra godstransporter med tung lastbil i med svensk lagstiftning om yrkeskompetens och körkortsbehörighet C. Kunna lasta, stuva och lossa samt utföra godsskyddande, kunna bestämmelser och avtal som reglerar vägtransporter, godstransporter samt hälsa, vägtrafiksäkerhet, miljösäkerhet, underhåll och logistik.

 9. Arbetsplatsförlagt lärande Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett obligatoriskt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

 10. Gymnasiearbete I slutet av fordons- och transportprogrammet ska du göra ett Gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

 11. Intervjumed Emelie Fjällberg tp2intervjuad av Lotta Rönnberg tp2 - Vad tycker du om transportprogrammet? Det är bra att man får lära sig köra lastbil, traktor och personbil. Man får körkort samt en utbildning. Men lite nyare fordon skulle behövas. - Varför valde du transport? För att jag tycker om att köra och det är de jag vill jobba med. - Var transport ditt första handsval? Ja, redan i sjuan hade jag bestämt mig för transport. - Trivs du på transport? Ja, en bra klass som man trivs med. - Skulle du rekommendera transportprogrammet? Ja, det är en bra utbildning. - Hur ska vi göra för att locka flera tjejer till transport? Är de intresserade så är de. Det går väl inte locka dem på något annat vis.

 12. Intervjumed Johan Mikaelsson tp3 intervjuad av Lotta Rönnberg tp2 1. Vad tycker du om transportprogrammet? Det är bra att man får körkort och yrkesutbildning. Skulle önska nyare maskiner. 2. Varför valde du transport? Jag tycker om att köra. 3. Var transport ditt första handsval? Ja, i åttan bestämde jag mig för transport. 4. Trivs du på transport? Ja, klassen och arbetsstämningen är bra. 5. Skulle du rekommendera transportprogrammet? Ja, det är de bästa programmet på Malgomajskolan.

 13. Intervju med Kristina Johansson Malgomajskolans Transportprogram 1997 -2000 Kristina är en 29 årig tjej som är uppväxt på en bondgård i en by utanför Dorotea. Hon delar sitt liv med sin man Leif och hans två barn Emma och Hilda. Har en hund och 2 katter. Familjen, djur och natur betyder mycket för henne. Hon jobbar som timmerbilschaufför och trivs med det och livet i övrigt.

 14. Intervju med Kristina Johansson 1. Hur kom det sig att du valde du Fordons- och transportprogrammet efter nian? Det fanns en nyfikenhet och ett intresse i mitt val av gymnasielinje. Jag ville gärna arbeta praktiskt och utveckla min kunskap så att jag skulle kunna använda det i mitt yrke. De andra valen till gymnasiet var inte heller aktuella för mej utan fordonsprogrammet kändes som det enda rätta valet för mej. 2. Var Malgomajskolan ett självklart val för dig, och var transportprogrammet ditt förstahands val? Ja, Malgomajskolan kändes som det mest naturliga valet, det kändes tryggt och var nära till mitt hem. Mina närmaste vänner valde också Malgomajskolan, vilket gjorde valet av skola rätt enkelt 3. Skulle du rekommendera andra att gå detta program?  I så fall varför? Ja, har man ett intresse för yrket så tycker jag absolut att man ska välja fordonsprogrammet. 4. Hur skulle du beskriva transportprogrammet och undervisningen när du gick där? Transportprogrammet var innehållsrikt och varierat, känslan av gemenskap fanns och stämningen var väldigt ofta trevlig och gemytlig. Lärarna var engagerade och hade god kunskap i ämnet och utlärningsförmågan var god.

 15. Intervju med Kristina Johansson 5. Har du något speciellt minne du vill dela med dig av? Jag minns att vi åkte till Aitik på studiebesök en gång, det var en trevlig och intressant upplevelse som jag hoppas elever får fortsätta uppleva. 6. Det är fortfarande inte många tjejer som söker denna utbildning, vad kan du säga som skulle locka fler tjejer till utbildningen? Finns intresset så spelar det ingen roll vilket kön man har. Det är ett fascinerande och spännande jobb, som med tiden har lämnat det tidigare riktigt tunga arbetet bakom sig. Jag tycker inte att det finns några nackdelar idag med att vara kvinna i branschen, har man rätt attityd till sitt arbete så är det ingen skillnad på att vara man eller kvinna. Det jag får höra av kollegor är att stämningen höjs och minerna blir gladare med en kvinna i branschen. 7. Du fick jobb efter utbildningen, hur har ditt yrkesliv sett ut sedan du lämnade Malgomajskolan? Sedan jag lämnade transportlinjen så har jag i huvudsak jobbat med skog, mestadels som timmerbilschaufför, men också som skotarförare.

 16. Poäng Poängutrymmet för fordons- och transportprogrammet fördelar sig så här: Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Engelska Engelska 5 100 Historia Historia 1a1 50 Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 Matematik Matematik 1a 100 Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50 Svenska Svenska 1 100 eller Svenska som andraspråk 1 100

 17. Poäng Poängutrymmet för fordons- och transportprogrammet fördelar sig så här: Programgemensamma ämnen 400 p Fordons- och transportbranschen Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200 Fordonsteknik Fordonsteknik – introduktion 200

 18. Poäng Poängutrymmet för fordons- och transportprogrammet fördelar sig så här: Inriktningar 400 - 500 p Transport 500 Transportteknik Yrkestrafik 1a 200 Yrkestrafik 1b 300

 19. Poäng Programfördjupning 700 - 800 p Godstransporter Godstrafik 200 Godstransporter – specialisering 100 Lastbilsmonterad kran 100 Transportteknik Fordonskombinationer - 200 godstransporter Godshantering Maskinell godshantering 200 Persontransporter Persontrafik 1a 200 Persontrafik 1b 200 Persontransporter – specialisering 100 Fordonskombinationer – 100 Persontransporter www.dackbengt.se

 20. Poäng Poängutrymmet för transportprogrammet fördelar sig så här: Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p

 21. Transportprogrammet education for life