Download
resultatkonferens trafiks kerhet och automatiserade fordon program n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Resultatkonferens Trafiksäkerhet och automatiserade fordon Program PowerPoint Presentation
Download Presentation
Resultatkonferens Trafiksäkerhet och automatiserade fordon Program

Resultatkonferens Trafiksäkerhet och automatiserade fordon Program

161 Views Download Presentation
Download Presentation

Resultatkonferens Trafiksäkerhet och automatiserade fordon Program

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Resultatkonferens Trafiksäkerhet och automatiserade fordon Program 13.20 Robust och multidisciplinär designoptimering av fordonsstrukturer Harald Hasselblad, Volvo Personvagnar 13.40 iQDrive – vägen mot automatiserade fordon Pär Degerman, Scania 14.10NGTest - Nästa generations provningsmetoder för aktiva säkerhetsfunktioner Vivetha Natterjee, AB Volvo 14.30 QUADRA – Kvantitativa modeller av förarbeteende för funktionsutvärdering Gustav Markkula, AB Volvo 14.50 Kaffe 15.10 SEVS – framtidsscenarier avseende hållbara transport- och mobilitetslösningar Else-Mari Malmek, SAFER 15.30 Akademisk betraktelse och avslutande diskussion Yngve Håland, SAFER 16.00 Tack! 09.30 Kaffe 10.00Välkommen Programrådets ordförande, Lennart Lübeck 10.05 På gång inom FFI Ulrika Landelius, delprogramledare FFI 10.15 AstaZero Presentation av anläggning och provningsmöjligheter, Peter Janevik 10.35 Omvärldsanalys – vad händer inom automatiserade fordon? Azra Habibovic, Viktoria 10.55 Trafiksäkerhetsinnovationer baserade på fältdata Mats Lindqvist, Umeå Universitet 11.30 Lunch Lättare lunch med mingel 12.30 Utveckling mot automatiserade fordon Christian Svensson, Autoliv 13.00 Non Hit Car & Truck Erik Coelingh, Volvo Personvagnar