moms moms fordon uttagsbeskattning vinstmarginalbeskattning smittat fordon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon) - PowerPoint PPT Presentation


  • 386 Views
  • Uploaded on

MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon). Per Benckert 2009.01.01. Sidnummer och innehåll. 3. In-och utgående moms 4. Bokföringsmetoder, moms 5. Typ av verksamhet som styr momsavdrag 6. Typ av fordonsslag som styr momsavdrag

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MOMS Moms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon)' - adele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
moms moms fordon uttagsbeskattning vinstmarginalbeskattning smittat fordon

MOMSMoms & fordon / Uttagsbeskattning / Vinstmarginalbeskattning (smittat fordon)

Per Benckert

2009.01.01

Kimberlite AB

sidnummer och inneh ll
Sidnummer och innehåll

3. In-och utgående moms

4. Bokföringsmetoder, moms

5. Typ av verksamhet som styr momsavdrag

6. Typ av fordonsslag som styr momsavdrag

7. Momstablå, personbilar

8. Momstablå, lätta transportbilar

9. Uttagsbeskattning

10. Uttagsbeskattning, exempel

11. Uttagsbeskattning, deklaration

12. Vinstmarginalbeskattning, ”momssmittat fordon”

13. Vinstmarginalbeskattning, ”momssmittat fordon”, exempel

14. Vinstmarginalbeskattning, deklaration

15. Moms vid lösen av leasingkontrakt

16. Momsfinansiering

Kimberlite AB

in och utg ende moms
In-och utgående moms

Ingående moms

Moms som företaget betalar ut vid köp av vara eller tjänst

Utgående moms

Moms som företaget får in vid försäljning av vara eller tjänst

Kimberlite AB

bokf ringsmetoder
Bokföringsmetoder

Faktureringsmetod

Omsättning över 3 miljoner per år

Utgående mervärdesskatt ska redovisas i den period under vilken varorna levereras eller tjänsterna utförs

Bokslutsmetod

Omsättning under 3 miljoner per år

Utgående mervärdesskatt redovisas när transaktionen skett

Bokslutsmetoden är avsedd för den som i sin bokföring under löpande beskattningsår endast bokför kontanta in- och utbetalningar och som först vid beskattningsårets utgång bokför obetalda fakturor

Kimberlite AB

typ av verksamhet som styr momsavdrag
Typ av verksamhet som styr momsavdrag

Återförsäljning och uthyrning

Bilhandelsföretag

Uthyrningsföretag

Finansbolag

Näringsverksamhet, personbefordran

Taxi

Trafikskolor

Begravningsbyråer

Övriga företag

Näringsverksamhet som ej omfattas av ovanstående

Kimberlite AB

typ av fordonsslag som styr momsavdrag
Typ av fordonsslag som styr momsavdrag

Personbilsbegrepp enligt momsbeskattning

”Vanliga personbilar”

Lastbil med skåpkarosseri utan separat förarhytt och som har en totalvikt mindre 3.500 kg

Bussar med totalvikt mindre än 3.500 kg

Lätt lastbil

Lätt lastbil med flak alternativt med skåp separerat från hytten med luftspalt

Totalvikt mindre än 3.500 kg

Tung lastbil och buss

Lastbil och buss med en totalvikt över 3.500 kg

Kimberlite AB

momstabl personbilar
Momstablå personbilar

OBS! Samma momsregler för korttidshyra av fordon som för leasing

Personbil: Personbil och lätt lastbil med skåp (ej skild från förarhytt med luftspalt)

*) Avdragsrätten begränsas om fordonet även används för godstransporter

**) Uttagsbeskattning om full avdragsrätt förelegat för momsen på hyreskostnaden

Kimberlite AB

momstabl l tta lastbilar
Momstablå lätta lastbilar

Lätt lastbil: Flakbil alternativt skåp skilt från förarhytt med luftspalt

Kimberlite AB

uttagsbeskattning
Uttagsbeskattning

Moms på privat nyttjande då företaget har lyft hel moms

Där företaget har lyft hel moms och fordonet rullar som förmånsbil skall uttagsbeskattning tas ut

Se momstablåerna bild 7 - 8 som visar vilka verksamheter, fordonstyper och finansiering som ger fullt momsavdrag

Gäller ej drivmedel

Beskattningsunderlaget är 80% av bilförmånen

Uttagsmomsen är 25% på beskattningsunderlaget

Kimberlite AB

uttagsbeskattning exempel
Uttagsbeskattning, exempel

Bilförmån per månad 5.475

Underlag för uttagsbeskattning

5.475 minus 20% = 4.380

Utgående moms

4.380 x 25 % = 1.095

Kimberlite AB

uttagsbeskattning deklaration
Uttagsbeskattning, deklaration

1

0

9

5

4

3

8

0

Kimberlite AB

vinstmarginalbeskattning momssmittat fordon
Vinstmarginalbeskattning, ”momssmittat fordon”

”Momssmittat fordon”

Fordon som förvärvas av fysisk eller juridisk person som ej har haft full avdragsrätt för ingående moms

Momssmittat fordon som sen skall leasas, beräknas leasingavgiften på pris inklusive moms vilket innebär att fordonet åläggs moms på leasingavgiften, vi får moms på momseffekt. Den ålagda momsen är avlyftbar enligt momstablåerna på bilderna 7 - 8

Vinstmarginalbeskattning VMB

Skattskyldig som köper fordon från någon som inte har haft full avdragsrätt för ingående moms vid sitt förvärv av fordonet

Normal VMB (gäller för fordon)

Skatteunderlaget är skillnaden mellan respektive fordons försäljningspris och inköpspris minus 20%

Negativt skatteunderlag får ej kvittas mot positivt

Förenklad VMB

Får endast användas då det inte är möjligt eller påtagligt svårt att bestämma vinstmarginal för enskilda varor

t ex frimärken som köps i hela samlingar

Kimberlite AB

vinstmarginalbeskattning momssmittat fordon exempel
Vinstmarginalbeskattning, ”momssmittat fordon”, exempel

Inköpspris

150.000 kr (moms specificeras ej)

Försäljningspris

180.000 kr (moms specificeras ej)

Beskattningsunderlag

180.000 – 150.000 = 30.000 –20% = 24.000 kr

Utgående moms

24.000 x 25% = 6.000 kr

Kimberlite AB

moms vid l sen av leasingkontrakt
Moms vid lösen av leasingkontrakt

Lösen vid avtalets utgång

Samma avdragsrätt som under kontraktstiden

Om företaget har lyft halv moms på leasing:

Vid överskott vid försäljning betalas halv moms (utgående moms)

Vid underskott vid försäljning lyfts halv moms (ingående moms)

Förtida lösen av leasingavtal

Personbil i Övriga företag och Bilhandelsföretag

Kontraktet löses och fordonet säljs till tredje part

Ej avdragsrätt för moms vid underskott, ränta & lösenavgifter

Kontraktet löses och fordonet säljs till brukaren

Ej avdragsrätt för moms för bokfört värde, ränta & lösenavgift

Återförsäljning, uthyrning och persontransportföretag

Samma avdragsrätt som under kontraktstiden oavsett fordonsslag

Kimberlite AB

momsfinansiering
Momsfinansiering

Köparen använder den ingående momsen som en direktamortering efter momsdeklaration och återbetalning

Företag med omsättning över 40 miljoner

Månadsredovisning av moms

januari redovisas i mars, februari i april o.s.v.

Företag med omsättning under 40 miljoner

Kvartalsredovisning av moms

januari, februari och mars redovisas i maj. April, maj och juni redovisas i augusti o.s.v.

Företaget kan ansöka om månadsredovisning

Kimberlite AB