Bloggar och bibliotek – forskare och framtiden - PowerPoint PPT Presentation

xanthe
bloggar och bibliotek forskare och framtiden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bloggar och bibliotek – forskare och framtiden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bloggar och bibliotek – forskare och framtiden

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
111 Views
Download Presentation

Bloggar och bibliotek – forskare och framtiden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bloggar och bibliotek – forskare och framtiden Sara Kjellberg

 2. Upplägg Hur använder forskare sociala medier, exempelvis bloggar? Vilka forskare bloggar och varför? Vilka funktioner kan en digital kommunikationsarena som bloggen ha? Hur ska biblioteken arbeta med den nya akademiska bloggosfären?

 3. Forskarbloggarna som en del av bloggosfären

 4. 3 studier • Svenska akademiska bloggar • Intervjustudie • Forskarbloggen som genre

 5. Innehållsanalys: teman, typer, ämnen mm • Forskning och vetenskap • Disciplinrelaterat • Egen forskning • Professionellt liv • Marknadsföring • Humor • Övrigt • Filter-blogg • K-logg • Personlig dagbok • Annan • Mixad 11 Humaniora och religionsvetenskap 12 Rättsvetenskap/juridik 13 Samhällsvetenskap 14 Matematik 15 Naturvetenskap 16 Teknikvetenskap 17 Skogs- och jordbruksvetenskap samt landskapsplanering 18 Medicin 19 Odontologi 21 Farmaci 22 Veterinärmedicin 23 Övriga forskningsområden Ämnesområden enligt SCB

 6. Bonnie Nardi et al. (2005) Why we blog? ” …document their lives, provide commentary and opinions, express deeply felt emotions, articulate ideas through writing, and form and maintain community forums…

 7. kreativitet ” bloggen är som ett skåp fullt med idéer Kjellberg (submitted). ”I am a blogging researcher: motivations for blogging in a scholarly context.”

 8. sammanhang ” särskilt så här mot slutet av avhandlingsarbetet så blir man ju mer och mer isolerad till sin plats, man kan inte åka på konferenser, man kan inte gå och lyssna på alla föredrag som dyker upp som verkar roliga - om det inte är så att de är jättespecifika - så det har ju varit ett sätt att hålla ett fönster öppet mot världen

 9. dela med sig ” översätta akademisk kunskap till en bredare målgrupp och att göra det mer lättillgängligt, så det är mitt syfte och det är också hur jag skulle rättfärdiga det

 10. Forskarbloggens funktioner • Sprida innehåll • Uttrycka åsikter • Omvärldsbevaka • Skriva fritt • Interagera • Skapa relationer

 11. I often say to non-digital humanists that every Friday at 5 I know all of the most important books, articles, projects, and news of the week—without the benefit of a journal, a newsletter, or indeed any kind of formal publication by a scholarly society. I pick up this knowledge by osmosis from the people I follow online. /Dan Cohen http://www.dancohen.org/2009/11/18/introducing-digital-humanities-now/

 12. Tack! sara.kjellberg@kultur.lu.se http://sakj.wordpress.com http://www.abm.kult.lu.se/

 13. Litteratur • Findahl, Olle (2009). Svenskarna och Internet 2009, Gävle: World Internet Institute. <http://www.wii.se/publicerat/doc_download/78-svenskarna-och-internet-2009.html> • Harley, Diane, Sophia Krzys Acord, Sarah Earl-Novell, Shannon Lawrence, och C. Judson King. 2010. Assessing the Future Landscape of Scholarly Communication: An Exploration of Faculty Values and Needs in Seven Disciplines. UC Berkeley: Center for Studies in Higher Education. http://escholarship.org/uc/item/15x7385g. • Kjellberg, Sara (2009). “Bloggar som gränssnitt mellan flera världar: en fallstudie av den svenska akademiska bloggosfären.” [Översättning]. Human IT, 10.3, 46–88. <http://www.hb.se/bhs/ith/3-10/sk_sve.pdf> • Kjellberg (submitted). ”I am a blogging researcher: motivations for blogging in a scholarly context.” • Kling, Rob & Geoffrey McKim (1999). "Scholarly communication and the continuum of electronic publishing." Journal of the American Society for Information Science 50.10, 890-906.

 14. Nardi, Bonnie A., Diane J. Schiano, Michelle Gumbrecht, and Luke Swartz 2004. “Why we blog,” Communications of the ACM, 47.12, 41-46. • Selg, Håkan (2008). Om bloggar, Uppsala: NITA, Uppsala universitet. <http://www.nita.uu.se/explorers/internetexplorers-bloggar.pdf>