slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
EVIDENS FÖR ARBETSTERAPEUTER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

EVIDENS FÖR ARBETSTERAPEUTER - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Maria Bohlin, Sjukhusbiblioteket E-post: maria.bohlin@vgregion.se Tel . 616 3413. EVIDENS FÖR ARBETSTERAPEUTER. Innehåll Arbetsterapi. Kort om evidens Hur söker man? Hitta rätt termer, t ex MeSH Sök! PICO: fyll i ett schema som hjälp

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EVIDENS FÖR ARBETSTERAPEUTER' - desma


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Maria Bohlin, SjukhusbiblioteketE-post: maria.bohlin@vgregion.seTel. 616 3413

EVIDENS FÖR ARBETSTERAPEUTER

inneh ll arbetsterapi
Innehåll Arbetsterapi
 • Kort om evidens
 • Hur söker man?
  • Hitta rätt termer, t ex MeSH
  • Sök!
 • PICO: fyll i ett schema som hjälp
 • Vilka databaser skall man använda, och i vilken ordning?
slide3

Vad är EBM?

EBM är samvetsgrann, detaljeradoch omdömesgill användning av debästaaktuella tillgängliga vetenskapliga bevisen i beslut rörande vården av den enskilde patienten.

slide4

Sök smart, börja i redan bearbetat material!

ÖversikterCochrane

TRIPClinical Queries(i PubMed)Clinical Evidence

SBU med flera

SEKUNDÄRKÄLLOR

PRIMÄRKÄLLOR

DatabaserPubMed AMED CIHAHL med flera

slide5

SEKUNDÄRKÄLLA

REVIEW

GRANSKARE,t.ex. Cochrane-samarbetet

PRIMÄRKÄLLA

ARTIKLAR

slide6

Bästa databaserna för er:

 • SEKUNDÄRA KÄLLOR: har någon redan undersökt detta?
 • Cochrane Database: den viktigaste sekundära informationskällan
 • Trip Database: en meta-sökmotor som genomsöker ettstort antal tillförlitliga databaser
 • Clinical Queries i PubMed: den näst bästa källan för systematiska översikter efter Cochrane
 • OT Seeker: evidensbaserad databas för arbetsterapeuter
 • PRIMÄRA KÄLLOR: som avslutning för att kolla om det finnssenare studier än de man hittat i de sekundära källorna ovan, eller om man inte hittat någonting.
 • (SweMed+: artiklar på nordiska språk)
 • Pubmed: världens största medicinska databas
 • AMED:behandlar sjukgymnastik/arbetsterapi
medical subject heading mesh
Medical Subject Heading - MeSH

Sjukhusbibliotekets hemsida: Databaser/Medicin och vård

Översätter svenska ämnesordtill MeSH-termer

s ka n gra gemensamma n mnare f r olika databaser
SÖKA – några gemensamma nämnare för olika databaser
 • Ofta två sökmöjligheter, basic och advanced
 • Det finns en möjlighet att skapa ett eget konto för att kunna spara sökningar och upprepa dem, och/eller skicka resultat till sig själv och andra
 • Hjälp med söktermer, tex. MeSH, Thesaurus, Index m.mFunktioner som Limits; möjlighet att begränsa sin sökning till vissa språk, år, typ av undersökning osv., History; här sparas dina sökningar för att kunna kombineras
s ka forts ttning
SÖKA, fortsättning
 • Söklogik AND, OR, NOT. Mellanslag är samma sak som AND i de flesta databaser.
  • ”Insoles AND flatfoot” ger artiklar som innehåller båda orden.
  • OR används vid synonyma begrepp ”Flatfoot AND (Insoles OR soles)”
  • Kom ihåg att hålla ihop begrepp med citat-tecken ”disease transmission”, annars kan mellanslaget tolkas som ett mellanslag d.v.s. Ett AND.
 • Har du hittat en bra artikel? Pubmed: Related articles ochCinahl: Find Similarär länkar till artiklar som är indexerade på liknande sätt.
tkomst hemifr n
Åtkomst hemifrån

Adressen till E-biblioteket=databaser och e-tidskrifter hemifrån: http://www.ebiblioteket.vgregion.seInformationen på Intranätet SIW nås hemifrån via adressen: https://intra.proxy.vgregion.se/sas

cochrane
Cochrane

Under Databaser/Evidensbaserad medicin

Innehåller sammanställningar av originalartiklar som kvalitetsgranskats av oberoende forskare och kliniker

cochrane s ka
Cochrane: söka

Sök via Topic i Cochrane Reviews:

Skriv in dina sökord här

Övriga databaser

slide14

Cochrane: sökresultat

Sökresultaten sorteras kategorivis i Reviews, Clinical Trials, Metodstudier osv.

cochrane symbolerna
Cochrane: symbolerna

Vad betyder symbolerna?

P – pågående projektR – reviewWithdrawn – återtagenNew – ny

Klicka på Record för att se fulltext eller abstract

trip turning research into practice
TRIP – Turning Research Into Practice

Under Databaser/Evidensbaserad medicin

Sök här, eller här:

Under Advanced search får du en sökhistorik

trip resultat
TRIP:resultat

Resultaten presenteras hierarkiskt med bästa evidens högst upp.

pubmed clinical queries
Pubmed: Clinical Queries

Förprogrammerade sökfilter som utarbetats av en forskargrupp i Canada för att underlätta evidensbaserad sökning för kliniker.

slide21

Pubmed: Clinical Queries

Notera Related Links, artiklar som är indexerade på liknande sätt, bra sätt att få fram nya sökord.

slide23

SweMed+ - artiklar på nordiska språk

Sök här, med svenska termer.Trunkera med $ för att få med böjningsformer

Klicka här för att kombinera söktermer och se din sökhistorik

pubmed medline
PubMed/MEDLINE

Databaser/Medicin

Fritextsökning: skriv in ditt sökord och gör en sökning

Details: här ser du hur PubMed översatt ditt sökord till rätt MeSH-term.Varning för brus!

pubmed historik
Pubmed: Historik

Under fliken History kan du kombinera sökord

Här ser du också dina tidigare sökningar.

pubmed begr nsa
Pubmed: Begränsa

Limits; här begränsar du din sökning

slide27

Pubmed: Spara din sökning

Save search: spara din sökning

Sökningen sparas i MyNCBI. Först måste du registrera dig och skapa login och lösen som du själv väljer

slide28

AMED

Skriv in ditt sökord ett i taget. Är denna ruta ikryssad, får du förslag på lämpliga termer.

slide29

AMED

För att kombinera termer, klicka på Combine Searches

Begränsa din sökning under Limits, eller More Limits

ad