sj lvstudier om nationella riktlinjer f r sjukdomsf rebyggande metoder n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Självstudier om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Självstudier om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

play fullscreen
1 / 26

Självstudier om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

343 Views Download Presentation
Download Presentation

Självstudier om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Självstudier om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsen Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

 2. Varför riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 3. Varför riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 4. Varför riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? • Ökad risk för bland annat: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 5. Vad består riktlinjerna av? Läs riktlinjerna på www.socialstyrelsen.se Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 6. Riktlinjernas inriktning Länk till riktlinjerna på www.socialstyrelsen.se Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 7. Vad ska riktlinjerna leda till? Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 8. Enligt riktlinjerna ska alla insatser i hälso- och sjukvården vara präglade av ett hälsofrämjande förhållningssätt, det vill säga Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 9. Vägen till rekommendationerna – så har de tagits fram Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 10. Kriterier/definition av ohälsosamma vanor • RökningDagligrökare oavsett antal cigaretter per dag. • AlkoholÅterspeglar genomsnittlig konsumtion och intensivkonsumtion. Uttrycks i ”standardglas”.Hög genomsnittlig konsumtion = 9 glas per vecka för kvinnor, > 14 glas för män Intensivkonsumtion: = mer än 4 glas vid samma tillfälle en gång i månaden eller oftare för kvinnor, och mer än 5 glas för män. • Fysiskt aktivitet = mindre än 150 minuter per vecka på en måttlig intensitetsnivå, alternativt mindre än 75 minuter på en hög intensitetsnivå. • Matvanor = Fyra frågor (grönsaker, frukt, fisk, utrymmesmat) Fångar de ca. 20 procent i befolkningen som har betydande ohälsosamma matvanor . Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 11. Så här vanliga är några av de ohälsosamma levnadsvanorna hos den svenska befolkningen ? Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 12. Sammantagen risk för död, sjukdom och försämrad livskvalitet Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 13. Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter följande åtgärder: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 14. Riktlinjernas rekommendationer Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 15. Enkla råd Enklare råd är mycket korta, standardiserade råd eller rekommendationer. De kräver ingen särskild uppföljning och kan kompletteras med skriftlig information. De tar mindre än 5 minuter. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 16. Rådgivande samtal Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 17. Inkluderas i Arbetsterapeutiska metoder Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 18. Kvalificerat rådgivande samtal Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 19. Som arbetsterapeut inom hälso- och sjukvården ska du: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 20. Bedömningsverktyg som kartlägger olika aspekter av individens aktivitet vilka kan stödja enkla råd och rådgivande samtal Etisk kod för arbetsterapeuter, 2012 Läs mer om Etiska koden Min Mening - bedömning av kompetens och värderingar genom självskattning 2012 Läs mer om verktyget Bedömning av Delaktighet i Aktivitet (BDA), version 2.0 2013 Läs mer om verktyget ADL-Taxonomi 2001, nytryck 2011 Läs mer om verktyget Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 21. Att finna nya vägar - evidensbaserat hälsoutbildnings-program för personer med åldersförändringar i gula fläcken. Läs mer om verktyget Dialog om arbetsförmåga (DOA), version 4.1 (2013) Läs mer om verktyget GAP i vardagens aktiviteter - instrument som mäter delaktighet genom att fånga skillnaden mellan vad klienten vill göra och faktiskt gör, version 1.0 (2012) Läs mer om verktyget Programmet Vardagsrevidering Länk till Lunds universitet och programmet Skriva dagbok Klicka på länken för exempel Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 22. Gör din egen utvecklingsplan Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 23. Sju yrkesgrupper – gemensamt policydokument • Läs vårt gemensamma policydokument Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 24. Fyra filmer för inspiration(Klicka på bilderna eller klistra in länken under respektive film för att komma till filmerna) • Fysisk aktivitet • http://www.youtube.com/watch?v=ompjG9LvKJI Rökning http://www.youtube.com/watch?v=gX_wzcvtZFc • Matvanor • http://www.youtube.com/watch?v=o7YPyG3cXGQ&feature=share&list=PL5L6p11WDYtx5IpuFLojfXq7MXxN4eQEM Alkohol http://www.youtube.com/watch?v=7Wx6kofFWkU&feature=share&list=PL5L6p11WDYtx5IpuFLojfXq7MXxN4eQEM Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 25. Du hittar mer om riktlinjerna på Socialstyrelsens webbplats Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 26. Litteraturtips Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder