Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forntiden 10 000 f kr - 700 f kr PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forntiden 10 000 f kr - 700 f kr

Forntiden 10 000 f kr - 700 f kr

278 Views Download Presentation
Download Presentation

Forntiden 10 000 f kr - 700 f kr

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. E P O K E R N A Forntiden 10 000 f kr - 700 f kr Antiken 700 f kr - 476 e kr Medeltiden 500 -1450 Renässansen 1450 - 1600 Upplysningen 1700 - 1789 Det Långa 1800-talet 1789 - 1914 Det korta 1900-talet 1914 - 1989 Absolutismen 1550 - 1700

  2. V I K T I G A Å R T A L Jordbruksrevolu-tionen ca 7000 f kr Västroms fall 476 ekr Digerdöden 1348 Columbus ”upptäckt” 1492 Första världskriget 1914 Murens fall 1989 Spanska Armadans undergång 1588 Industriella revolutionen 1770 - 1870. Franska revolutionen 1789