Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kr ftpakker PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kr ftpakker

Kr ftpakker

202 Views Download Presentation
Download Presentation

Kr ftpakker

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet Krftpakker At arbejde som reprsentant for DASYS

  2. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet Oplg Opgave Udvlgelse Arbejde Forslag til fremtidige reprsentationer

  3. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet Opgave - tvrgende pakkepapir Generelle indsatser vedr. psykosocial omsorg, pleje og symptomlindring, rehabilitering og palliation i relation til sundhedsfaglige elementer i pakkeforlb for krft.

  4. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet Opgave er sagen klar? Arbejdsgruppens papir skal beskrive rehabiliteringsopgaven igennem patientforlbet om end den kan vre forskellig fra patient til patient, forskellig fra krftdiagnose. Der skal vre opmrksomhed p problemstillinger, som ligger udenfor arbejdsgruppens kompetencer, herunder de forskellige sektorers opgaver og s vidt mulig skal der foreligge og anvendes evidens p omrdet!

  5. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet Der kom en mail fra SST 21. Dec 2007 sendes mail til DASYS, Danske Regioner, KL, KB, Faglig selskab for krftsygepl., Dansk Selskab for Palliativ Medicin og Dansk Selskab for Almen Medicin (deadline 7. Jan. 2008) 27. Dec 2007 kender I nogen?

  6. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet Udvlgelse hvordan? Ansgningsskema Udvalgte til notatet blev: Udv. spl. Onk. Birgith Pedersen, Aalborg Sygehus (palliation?) Udv. spl. Onk. Afd. Lena Ankersen, Rigshospitalet (pleje og omsorg) Krftrehabiliteringsspl. Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet (krftrehabilitering)

  7. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet Krftrehabilitering i DK Krftplan I (2000) Skrift om krftrehabilitering (2003) Hvidbog om rehabilitering (2004) Krftplan II (2005)

  8. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet Arbejdsgruppe - krftrehabilitering Konsulent Majbritt Winther, KL Projektleder Vivian Grnfeldt, Gladsaxe Kommune (sygepl.) Centerchef rc Dallund, Steffen Malik Hegh (psykolog) SST - 6 reprsentanter (afd.lge, fuldmgtig, to ass. lger, ergoterapeut, chefsygepl. )

  9. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet Flles fodslag! Krftrehabilitering er p dagsorden! Evidens? Guidelines, def. af senflger Regioner og kommuner hvilken rehab.krav/opgaver har de? (hhv. specialiserede og generelle) Mlepunkter i pakkeforlb det kan kan og vil vi n!

  10. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet Fordeling af opgaver Steffen evidens Vivian og Majbritt kommunalt regi Lise regionalt regi, behovsafdkning

  11. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet Arbejdsmder - rehabilitering 1. Mde den 11. Januar (orientering) (2. Mde den 29.1) Deadline den 1. Februar! Afsluttende mde for alle tre grupper mhp. flles notat (21. Februar) Notat godkendt den 21. April 2008

  12. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet

  13. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet Afdkning af behov

  14. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet Behovsafdkning i pakkeforlb Prhospitalsfasen Udredningsfasen Behandlingsfasen Fasen efter pakkeforlbet

  15. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet SST mder og korrespondance Interesse og lydhrhed for at forst og inddrage synspunkter, viden og erfaringer Kompetent mdeledelse tid, rammer, referater, imdekommenhed mm.

  16. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet Udfordringer - generelt Definering af begreber Tidsramme Vrdi, forml og sammenhng af notat med det vrige indhold i krftpakkerne (sundhedsfaglige indhold, tvrgende notat om kommunikation og information, komorbiditet mm.) Litteratur evidensbaseret retningslinier

  17. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet Notatets fremtid? Vanskeligt for arbejdsgrupperne med krftpakkernes sundhedsfaglige elementer at f rehabilitering, palliation, pleje og omsorg med pga. manglende evidens og tidspres (iflge SST) og andet? Navne p notatet! nske om videre arbejde - for og af hvem? Eksemplarisk udarbejdelse af notat?

  18. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet Overvejelser for DASYS Udvlgelse hvem? Hvilken interesse er p spil i arbejdsgruppen? Hvilke andre sygepl. er ogs i gang i andre arb.grupper? Erfaringsudveksling p tvrs af specialer! Mundtlige, pdagogiske og skriftlige formuleringsevner, IT kundskaber hos reprsentant/er Fleksibilitet iht. arbejdstider Forsknings-/evidensarbejdende sygeplejerske Effekt ? Tid og ressourcer iht. produkt

  19. Krftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Rigshospitalet