Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kr íž PowerPoint Presentation

Kr íž

321 Views Download Presentation
Download Presentation

Kr íž

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kríž (symbol)

  2. Úvod • z latinskeho crux, rímskeho mučiaceho zariadenia použivané na popravu • uz v staroveku kríž sa použival na mučenie a ukrižovanie, teda stál sa symbolom utrpenia.

  3. Charakteristika najrozšírenejši symbolickým znakom symbol kresťanstva symbol utrpenia symbol lásky symbol vykupenia posledne dva významy dostal až po ukrižovaní Ježiša Krista

  4. Druhy krížov

  5. Kríž kresťanov • poznáme tak isto vo viacerých podobách • bol použitý na popravu Ježiša Krista • bol využívaný na popravy - ukrižovanie

  6. Ukrižovanie • historický spôsob popravy • spočíva v zavesení odsúdenca, • zvyčajne na dreveny kríž • - pomocou lan - alebo pribitím • uplatnenie najmä v staroveku • roku 72 p.n.l. po porazení • povstania Spartaka bolo • ukrižovaných jeho 6000 • účastníkov

  7. Prítomnosť • je kríž používaný • symbolicky

  8. Ďakujem za pozornosť

  9. Zdroje • http://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%AD%C5%BE_%28symbol%29 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo • http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Cruz.jpg • http://sk.wikipedia.org/wiki/Ukri%C5%BEovanie • http://sk.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%AD%C5%BE • http://sk.wikiquote.org/wiki/S%C3%BAbor:Christian_cross.svg • http://en.wikipedia.org/wiki/Cross • http://www.kamennekrize.cz/