ANIMALE DIN PADURE - PowerPoint PPT Presentation

dana
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANIMALE DIN PADURE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANIMALE DIN PADURE

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
ANIMALE DIN PADURE
341 Views
Download Presentation

ANIMALE DIN PADURE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ANIMALE DIN PADURE

 2. ,,Păstraţi pădurea, pădurea vechilor copaci mâncaţi de muşchiul cu floricele de aur verde, pădurea subţiraticelor colonete tinere,pădurea poienilor ascunse şi a cărărilor care se uimesc de paşii rari ai oamenilor în umbra lor. “

 3. PAJISTE ALPINA 1500-1800M PADURI DE CONIFERE 900-1500M PADURI DE FOIOASE 300-650M

 4. In păduri trăieşte o mare diversitate de animale, care s-au adaptat acestui mediu. Ele au simţuri agere pentru a-şi procura hrana sau pentru a se apăra de duşmanul care le urmăreşte. Corpul lor este mlădios şi zvelt, deoarece trăiesc în desişul pădurilor; astfel se pot strecura prin tufişuri şi crengile arborilor.

 5. Cerbul este un mamifer erbivor. Se hrăneşte cu ghindă, lujerii copacilor, iarbă. Are un corp zvelt, gât puternic şi ochi mari. Are coarne ramificate pe care le schimbă anual. Femelele se numesc ciute; ele sunt lipsite de coarne. CERBUL

 6. CIUTA CERBUL

 7. TAPUL Ţapul trăieşte în pădurile de şes şi deal. Are coarne scurte şi o talie mai mica decât a cerbului. Femela se numeşte căprioara; ea nu are coarne.

 8. Lupul este un mamifer carnivor.El consumă cerbi, şoareci, gândaci, chiar şi cadavre. Se hraneşte şi cu animale bolnave sau slabe. Iarna se adunăîn haite. LUPUL

 9. Ursul brun este un mamifer omnivor cu toate că are dentiţie de carnivor. Se hrăneşte cu fructe de pădure, miere şi unele animale. In timpul iernii se aflăîntr-o stare de somnolenţă, în bârlog.Aici ursoaica naşte 1-4 ursuleţi.Ursul nu hibernează. URSUL BRUN

 10. VULPEA Vulpea este un mamifer carnivor.Se hrăneşte cu şoareci, păsări sălbatice şi domestice,fructe, cadavre. Trăieşte într-o vizuină cu mai multe ieşiri.

 11. CIOCANITOAREA Pasăre insectivoră, agăţătoare,ciocanitoarea îşi face cuibul în scorburile copacilor. Are aripi scurte care o ajută să se deplaseze, în zbor , pe distanţe mici. Cu ciocul lung şi puternic ciocăneşte scoarţa copacilor în căutarea hranei. Coada lungăşi puternică, împreună cu picioarele o ajută să-şi menţină echilibrul.

 12. CIOCANITOAREA

 13. ECOKID ,,Din nenorocire, prea puţini privesc pădurea aşa cum o merită, ca un capital de bogăţie şi frumuseţe, care traversează mileniile alături de om şi care poate abate înspre bine sau înspre rău destinul unui neam. “

 14. CROITORUL Croitorul este un gândac cu antene lungi şi noduroase.

 15. CROITORUL

 16. RADASCA Este cel mai mare gândac întâlnit în pădurile de stejar din ţara noastră.Masculul are fălci mari, ramificate, asemănătoare coarnelor cerbului.

 17. MAXIME SI REFLECTII DESPRE PADURE

 18. ,,Mă priveşti cu ironie, tot ceea ce îti spun ţi se pare perimat şi neserios, dar când trec pe lângă o pădure pe care am salvat-o de la despădurire, sau când aud glasul unei păduri tinere pe care am plantat-o cu propriile-mi mâini, simt căînsăşi clima se aflăîn parte sub stăpânirea mea şi, că dacă peste o mie de ani omul va reuşi să fie fericit, acest lucru mi se va datora întrucatva şi mie. “ ( A. Cehov- 1890 )

 19. ,,Pădurea este cel mai credincios copil al Pământului “ ( A.Becker- 1967 )

 20. ,, Pădurea este o podoabă a naturii; ea reprezintă viaţa şi bogatiaşi prin toate calităţile ei merită să fie cunoscută, curăţatăşi îngrijită . “ ( Mihai A. Ionescu )

 21. ,, Dacă n-ar exista animalele, natura omenească ar fi şi mai de neînţeles.” ( G. L.L. De Buffon- 1895 )