Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Brev till Svalans föräldrar april 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Brev till Svalans föräldrar april 2013

Brev till Svalans föräldrar april 2013

189 Views Download Presentation
Download Presentation

Brev till Svalans föräldrar april 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Brev till Svalans föräldrar april 2013 Vi, sju barn och två pedagoger, har nu ”landat” på Svalan och känner oss hemma där. Vi fortsätter att samarbeta med Pingvinen, t ex: vi äter frukost tillsammans, barnen leker med sina gamla kompisar hos varandra, vi går ut tillsammans osv. Joana flyttade ner till Tellus och vi har fått en ny flicka till oss, Ameerah ( 1 år).Välkommen! Vår verksamhet fortsätter som förut i de nya lokalerna.

  2. Vårt arbete med språket: Före Bornholmsmodellen: På samlingen klappar vi rytmen i namnen; Mi-lu-tin, Jo-nes, Ma-ral, So-fia, A-li-na, A-mee-rah, Ma-di-na-bo-nu. Vi sjunger både bestämda sånger och sånger som barnen önskar själva. ( Ofta med hjälp av bildsymboler) För att åskådliggöra böcker tar vi olika material till hjälp. För att öva upp talmotoriken har vi ”mungymnastik”, då vi gör olika ljud med hjälp av tungan och läpparna. Skrivinlärningen har redan börjat! I lekrummet har vi satt upp på väggen bilder på barnen, varje barns ”egna” bokstav och ord som börjar på samma bokstav. Syftet är att väcka barnens intresse för bokstäver och skriftspråk.

  3. A- och S-barnens bilder. J och M finns på väggen i lekrummet. Världen är full av nyheter och överraskningar när man är inte så stor. En solig dag när Mehran var på promenad med några barn, fick Maral syn på sin egen skugga. De andra blev också intresserade - vi har bestämt att fortsätta med ämnet och studera skuggor närmare. Det är spännande att se vad barnen upptäcker! Inom den närmaste tiden ska vi arbeta med de olika sinnena: lukt, syn, hörsel, känsel och smak. Fortsättning följer….

  4. Vi åtar oss att väcka barnens intresse och nyfikenhet för kost och hälsa (Verksamhetsplan för Dalhags förskolor Vi tittar på kostcirkeln vid måltiderna för att se vilka delar vi har i maten. Vi har fruktstund varje förmiddag. Vi påminneralla om att förskolan (även de andra förskolorna i enheten) är stängda 12 augusti. Som ni har fått veta redan tidigare är den ordinarie verksamheten stängd veckorna 27-31. Ni som arbetar eller studerar och behöver omsorg under dessa veckor och 12.8 ska kontakta Anita Sadeghisenast 17 april på tel.nr. 076 12 01 708. Ett datum till att komma ihåg: 21 maj, då vi har utvärderingsdag. Om ni behöver barntillsyn då måste ni höra av er snarast till Anita Sadeghi. Kom gärna in på Svalan och titta på våra dokumentationer på väggarna! Vi ser framemot en fin vår med er och era barn! Tarja och Mehran