barnpatienten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barnpatienten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barnpatienten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 84

Barnpatienten - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Barnpatienten. barnet. Födelse Föräldrar Personlighet Utveckling Kultur Rättigheter. Dödligheten i olycksfall. Barnets särdrag. 0-16år Sårbar kropp Vätskebalansen Benstommen Syra-bas balansen Näringsbehovet Hudytan stor relaterat till kroppen värmefölust Anatomiska skilnader

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Barnpatienten' - stan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
barnet
barnet
 • Födelse
 • Föräldrar
 • Personlighet
 • Utveckling
 • Kultur
 • Rättigheter
barnets s rdrag
Barnets särdrag
 • 0-16år
 • Sårbar kropp
  • Vätskebalansen
  • Benstommen
  • Syra-bas balansen
  • Näringsbehovet
  • Hudytan stor relaterat till kroppen värmefölust
  • Anatomiska skilnader
  • Huvudet stort relaterat till kroppen
familjecentrering
Familjecentrering
 • -FAMILJENS OLIKHET RESPEKTERAS
 • - INFORMATION GES PÅ ETT SÄTT SOM MÖJLIGGÖR BESLUT
 • - DET FINNS BEVIS PÅ SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION MELLAN FAMILJEN OCH VÅRDAREN
 • - VÅRDAREN ÄR INTRESSERAD AV HELA FAMILJENS VÄLBEFINNANDE OCH VET ATT DET SJUKA BARNET KANSKE INTE ÄR FAMILJENS ENDA PROBLEM
 • - FAMILJEN FÅR FYSISK EMOTIONELLT OCH KUNSKAPSMÄSSIGT STÖD TILL SITT VÅRDANDE AV BARNET
bandomens tidsperioder fetalperiod
Bandomens tidsperioder/ fetalperiod
 • Konception till fördelsen
 • Fullgånget 38-40
 • Under 37 prematur
 • Över 42 dysmatur
bandomens tidsperioder neonatalperiod
Bandomens tidsperioder/ neonatalperiod
 • Perinatalperiond 1-7
 • 1-28 dygn
 • 48-53cm/3,5kg
 • Barnbeck, skrynklig, röd hud, vernix caseosa, lanugobehåring
 • Skallen sömmar mjuka, fontaneller
 • Navelstumpen
 • And ca 40ggr/min
 • Puls 120-140
 • Rr ca. 70/35
bandomens tidsperioder sp dbarns perioden
Bandomens tidsperioderspädbarns perioden
 • 0-1 år
 • Födelsevikten tredublas
 • Längden ökar med hälften
 • Huvudomkreten till 47
 • 3-4mån sträcker sig efter föremål,
 • 4-6mån vänder sig från rygg till mage och tvärtom
 • 6-9 mån krypställning
 • 9-12 mån står utan stöd
 • Bygger torn, försöker hjälpa vid på klädning
 • Socialt och emotinellt 6v leendet
 • 6mån skiljer bekant, 7mån blygsel
 • 9mån förstår enkla uppmaningar kan säga 2-staviga ord
 • reflexerna
bandomens tidsperioder lek ldern 1 3 r
Bandomens tidsperioder/lekåldern 1-3år
 • Längd 1-2år 12cm sedan 5-7cm/åre till pubertetens tillväxtspurt
 • Motoriskt aktiv: 1,5springer sitter på stol, kastar boll
 • 2,5år hoppar jämfota, står på ett ben, kan gå på tå
 • 3år kör med trehjuling, klär på sig också skor, kan rita cirkel och kors
 • Magiskt tänkande
 • Lekens språk
 • Självständighetskris ca 2år
 • Andn 20-25, puls 100 RR 95/65
bandomens tidsperioder f rskole ldern 4 6 r
Bandomens tidsperioder/ förskoleåldern 4-6år
 • 4år hoppar på ett ben, kan använda sax, går nerför en trappa med parsteg
 • 5år hoppar rep, cyklar, skidar, skrinner, knyter skosnören, skriver siffror och bokstäver
 • Rädslorna individuella
 • 5år and ca 20
 • Puls ca 90, rr 110/70
bandomens tidsperioder skol ldern 7 11 r
Bandomens tidsperioder Skolåldern 7-11 år
 • Fysisk tillväxt jämn, längd ca. 5cm/år
 • Vikt 2-3kg/år
 • Behärskar alla motoriska aktiviteter
 • Tänkandet konkret men blir mer och mer abstrakt
 • Aktiv, rörlig självständig/olyckor
 • Viktigt att prestera
 • Skolsvårigheter
bandomens tidsperioder puberteten
Bandomens tidsperioderpuberteten
 • Flickor tillväxtspurt 10-12år
 • Poikar tillväxtspurt 11-13år
 • Röstläget förändras
 • Hudproblem
 • Upplever sig främmande för kroppen
 • Identifikation frigörelse
 • Gänget viktigt
barnets redskap att befr mja sin existens p sjukhus
Barnets redskap att befrämja sin existens på sjukhus
 • Inre resurser
  • Aktivitet
  • Nyfikenhet
  • Tro
  • Yttre resurser
  • Kunskap
  • Upplevelse av att ha ett värde
  • Bekräftelse
  • Hopp
  • Ansvar
barnet som patient
Barnet som patient
 • Utvidgad patient
 • Juridiskt beroende
 • Olika tidsåldrar
 • Symbolfunktion i utveckling
 • Uppfattning av sigsjälv, världen och makt i utveckling
 • Speciella rädslor
 • tidsuppfattningen
barnets v rd
Barnets vård
 • Trygghet
 • Kommunikation
 • Andning
 • Näring
 • Utsöndring
 • Hygien
 • Temperatur
 • Rörlighet
 • Lek
 • Sömn
 • Döende
f rberedelse
Förberedelse
 • Utgående från tidigare upplevelser
 • Copingstrategier
 • Mognadsnivå
 • Barn bör få kunskap om vad kommer att ske, varför, var, hur, vem gör, gör det ont, vad förväntas av barnet, är det begränsningar efteråt, får föräldrarna vara med
unders kning av barnet
Undersökning av barnet
 • Skapa helhetsbild av barnet, tyst, trött, slappt, beröringsömhet, peteckier, rädsla
 • På barnets nivå
 • Åldersadekvat förklaring- lek!
 • Undvik onödig undersökning
 • Gå från friska till det sjuka
 • Lita på föräldrarnas observationer
barnets v tskebehov
Barnets vätskebehov
 • Holliday-segar
 • 0-10kg 100ml/kg
 • 10-20 1000ml+50ml för varje kg över 10kg
 • 20-80kg 1500ml+20ml/kg för varje kg över 20kg
 • Na 2-4mmol/kg
 • Kalium 1-3mmol/kg
 • Kalsium 0,1-1,0 mmol/kg
 • Clorid 3-5mmol/kg
 • Magnesium 0,1-0,7 mmol/kg
 • Fosfaatti 0,5-1,0 mmol/kg
 • Febern ökar 13% för varje grad över 37
 • Hyperventilation 35%
v tskebalansrubbningar
Vätskebalansrubbningar
 • Hypovolemi
  • Blödning
  • För litet intag relaterat till förluster
  • Hyponatremi (kräkning, brännskador, diarre’)

Symtom inbuktande fontanell under 1,5 år nedsatt turgor, somnolens

Shock kalla händer, sänkt medvetande, blek cyanos, marmorerad hud, takycardi

hypervolemi
Hypervolemi
 • För mycket vätska vid iv.
 • Dålig njuravsöndring
 • SIADH (insöndring av antidiuretiskt hormon) vid rubbningar av centrala nervsystemet, läkemedel, brännskada, andningssvårigheter
sjukdomens p verkan i olika ldrar sp dbarn
Sjukdomens påverkan i olika åldrarspädbarn
 • Svårighet vid matning
 • Viktnedgång
 • sömnsvårigheter
 • Slapphet
 • Regression
 • Försvårad bindning
lek ldern
Lekåldern
 • Dålig aptit
 • Feber
 • Trötthet
 • Leker inte
 • Regression
 • Rädsla för det okända
 • Hospitaliserings effekt
 • Stympningsångest
skol ldern
skolåldern
 • Rädsla för avvikelse
 • Rädsla för att göra bort sig
 • Regression
 • Rädsla för att bli efter i skolan
ton ren
Tonåren
 • Rädsla för avvikelse
 • Rädsla för att förlora kontakten med kompisar
 • Behov av självständighet/respekt
 • Besväras av beroende av föräldrar
 • Behov av eget utrymme
 • Oro för framtiden
direktiv f r l kemedel i barnsjukv rd
DIREKTIV FÖR LÄKEMEDEL I BARNSJUKVÅRD
 • Dosen uträcknas från vikten.Noggrannhet vid räkning av dosen ofta utspädningar
 • Det finns på avdelningen kartotet på olika mediciner och hur de tas
 • Försäkra Dig om att barnet tar medicinen
 • Barnen har svårt att svälja tabletter
 • Mixturerna dras upp i sprutor, dropparna i vätska, spola iv kanylen efter läkemedelgivnig
 • Suppositorier ampullen bör vara tom, barnet vila en stund efteråt
 • Näsdroppar, töm näsan, i liggande ställning, dropparna till slemhinnan så att de inte rinner direkt i svalget
 • Ögondroppar, rengör, dropparna i liggande ställning
 • Örondroppar, rengör, liggande på sida och i en minut efteråt
 • Inhaleringar i famnen med masken tätt till munnen
 • Injektioner, väl förberedd obs 0,02ml blir i nålen av medicinen, observera reaktion
 • vid Iv medicin stäng droppet medan Ni ger medicinen arbetsplatsskolning
 • Barnets njurar, lever, buffertssytem är omogna
faktorer som p verkar l kemedels uppsugningen
Faktorer som påverkar läkemedels uppsugningen
 • Huden effektivitet, tarmens labilitet
 • Ph-förändringar
 • Njurarnas och leverns funktion
 • Hb:s förmåga att binda läkemädel
 • Bristfälliga buffertsystem
intramuskul ra injektioner
Intramuskulära injektioner
 • Barnet får inte se förberedelse
 • Ärlighet
 • Copingstrategi
 • 2åring nej till allt
 • 4åringen flyr,.. fördröjer
 • Tala aldrig över barnets huvud
 • Efteråt tröst sätt gränser underhandla
r dsla
rädsla
 • Människan värderar ett hot relaterat till hur hon anser sig själv stå i relation till hotet
barnets r dsla p sjukhus
Barnets rädsla på sjukhus
 • Ingrepp
 • Symtom
 • Undersökning
 • Restriktioner
 • Separation
 • omgivning
 • Smärta
 • Övergrepp
barnets sm rtupplevelse
Barnets smärtupplevelse
 • Def.
 • Subjektiv personlig upplevelse, allt som en person uttrycker som smärta är det
sm rt upplevelsen p verkas av
Smärt upplevelsen påverkas av
 • Personlighet
 • Oro
 • Stress
 • Trötthet
 • Hunger
 • Tidigare erfarenheter
 • Otrygghet
datainsamling hos nyf dda med sm rta
Datainsamling hos nyfödda med smärta
 • Pulsen
 • Blodtrycket
 • Saturation
 • Svettning, handflator
 • Hormonella förändringar
 • Rörelser
 • Miner
 • Gråt
 • Matning
 • Ställning
sm rta 6 12m n
Smärta 6-12mån
 • Reflexer uteblir
 • Ansiktsuttryck
 • Sömnsvårigheter
 • Oro
 • Gråt
 • Kan förvänta sig smärta
sm rta 1 3 r
Smärta 1-3 år
 • Aggression
 • Drar sig undan
 • gråt
sm rta3 6 r
smärta3-6år
 • Kan lokalisera, ej beskriva
 • Klarar ej av frustration
 • Motstånd
 • Skuld
 • Tror ej att injektion tar bort smärta
interventioner vid sm rta
Interventioner vid smärta
 • Hindra onödigt lidande
 • Trygg och bekväm omgivning
 • Anestesi vid behov
 • Värme
 • Ej hålla för hårt
 • Avslappning
 • Distrahering
 • Förberedelse
 • Tröst efteråt
feberkramp
Feberkramp
 • Kramp i samband med feber
 • Diff dg. Meningit, encephalit, metaboliska störningar, sepsis
 • 5% av alla barn
 • 6mån till 6år
 • Feber över 38,5
 • Tonisk klonisk symmetrisk
 • Medv.förlust
 • En del barn blir bara slappa
 • 1-2min max 15min
 • Komplicerad kramp över 15min osymetrisk återkommer inom 24 t pareser i extremiteter
v rden vid feberkramp
Vården vid feberkramp
 • Sänk tempen
 • Trygga vitala funktioner
 • Diazepam rectiol (stesolid) 0,5mg/kg
 • Max dos 10mg effect inom 5 min
barnets andningsv gar
Barnets andningsvägar
 • Näsan,spädbarnet andas via näsan (matningssvårigheter)
 • Luftvägarnas diameter är liten
 • Svullnader tillstöter lätt (pseudokrupp, epiglottit)
 • Bröstkorgens muskulatur utvevecklad vid 4års ålder(komplikationer tillstöter snabbare vid t.ex astma)
 • Bronkerna RS-virus, bronkiolit,
 • Lungvävnaden, rds, bpd, pneumoni
 • Pneumothorax, atelektas
observatoner
Andning

Saturationen

Frekvensen

Ytlighet

Färg

Användning av hjälpmuskulatur

Tal

Ljud

Slembildning

Cirkulation

Näring

Vätska

Utsöndring

Svettning

Oro

Plockighet

Feber

Observatoner
v rden vid sjukdomar i andningsv garna
Vården vid sjukdomar i andningsvägarna
 • Bronkodilatorer
 • Cortison
 • Adrenalin
 • Tömningsgymnastik
 • Observaton
 • Lägesvård
 • Minskat syrebehov
 • Vätskebalans försvårad andning ökar behovet med 35%
 • trygghet
hj rtsjukdomar
Hjärtsjukdomar
 • Ductus arteriosus
 • Ventricel septum defect
 • Fallots tetralogi
 • Aorta coartation
h lsohinder vid hj rtsjukdomar
hälsohinder vid hjärtsjukdomar
 • Potentiell infektion
 • Trötthet
 • Matningssvårigheter
 • Försämrat näringstillstånd
 • Nedsatt lungfunktion
 • Nedsatt perifer syrsättning
 • Potentiell tryckskada
 • Potentiell hjärtinsufficiens
 • Restriktioner
v rden vid hj rtsjukdomar
Vården vid hjärtsjukdomar
 • Observationer
  • Vikt
  • Puls
  • Rr
  • Andning
  • Saturation
  • Matning
  • Ekg
  • Leverns storlek
  • Hudens färg
  • Temp
magtarmkanalen
magtarmkanalen
 • Läpp och gomspalt
 • Svälj och sugreflex
 • Oesophagus atresi
 • Gastrooesophagial reflux
 • Ulcus
 • Mp.Hirschsprung
 • Mb Crohn
 • Ileus
 • NEC
 • gastroenterit
 • Gastroschis
 • Blindtarmsinflammation
 • Colitis ulcerösa
 • Invagination
 • Anus atresi
observationer
Observationer
 • Matningen
 • Kräkning/diarre
 • Viktuppgång
 • Vätskebalansen
 • Utsöndring
 • Tarmfunktion/ljud
 • Smärtor
 • Vitala funktioner
 • Ikterus/ascites
 • Tecken på dehydrering
  • Indragen fontanell
  • Insjunkna ögon
  • Nedsatt turgor
  • Slapphet
  • Viktnedgång
  • temp
v rden
Vården
 • Matning små måltider ofta prioritering att så fort som möjligt få tarmen aktiverad
 • Kontinuerlig ersättning av förluster
 • Förhindra infektion
 • Förhindra aspiration
 • Hudvård
 • Trygghet stöd för utvecklingen
 • Pre och postoperativ vård
 • Förberedelse för undersökningar
 • Observation av electrolyter, samt syra bas balansen vid dehydrering osmosal
 • Vården av munslemhinnan
forts v rd
Forts vård
 • Till läkare
 • Barn under 3mån
 • Våldsamma symtom
 • Blod i avföringen
 • Viktnedgång 10%
 • Barnet slött
 • Feber
ortopedi i barndomen

Ortopedi i barndomen

Benstommens läkning

Nyfödd 3 veckor

8år 8veckor

12år 12 veckor

20år 20veckor

ortopediska diagnoser
Ortopediska diagnoser
 • Klumpfot
 • Höftledsluxation
 • Skolios
 • Infektioner
 • Ewing sarkom
 • Duschen
 • Leg perthes
 • Frakturer
 • Reuma
unders kningar och v rd
Undersökningaroch vård
 • Rtg
 • Datortomografi,Ct
 • Mri
 • Immobilisering
 • Skenor
 • Operation
 • Gips
v rddiagnoser
Vårddiagnoser
 • Oro, ångest
 • Förändrad kroppsuppfattning
 • Copingsvårigheter
 • Sorg
 • Brist på kunskap
 • Förstoppning
 • Förändrad självkänsla
 • Hudskada
 • Förändrad tillväxt
 • Brist på rörlighet
 • Förändrad självkänsla
 • Smärta
 • Atelektas
v rddiagnoser forts tter
Vårddiagnoser fortsätter
 • Störd electrolytbalans
 • Risk för infektion
 • Risk för njursten
 • Försvårad nutrition
 • Ödem
 • Cirkulations rubbning
rs virus
Rs-virus
 • Diagnostireas med slem från luftvägarna
 • Vård
 • Syre, fukt
 • Symtomatisk
 • Cortison och bronkodilatatorer har ej effekt i okompliserade sjukdomar
 • Enl. Surakka kan adrenalin användas
urinv garna
urinvägarna
 • Urinvägsinfektioner
 • Missbildningar
 • Njurinfektioner
 • Enures
symtom vid urinv gsinfektion
Symtom vid urinvägsinfektion
 • Spädbarn
  • Dålig aptit
  • Irritation
  • Dålig viktuppgång
  • Diarre’
  • Kräkning
  • Dålig viktuppgång
  • kramper
  • Vitala funktioner
sm barn
Små barn
 • Urinträngningar
 • Sveda
 • Inkontinens
 • Smärtor i magen
 • Smärtor i ryggen
 • Illaluktande urin
 • Feber
sepsis hos sp dbarn
Sepsis hos spädbarn
 • Oregelbunde puls
 • Blekhet
 • Kallsvettighet
 • Cyanos
 • Andningssvårigheter
 • Grunting
 • Slapphet
 • Kramp
 • Fontanellen buktar ut
 • Ikterus
 • Peteckier
diagnostisering
diagnostisering
 • Kontraströntgen
 • Urinprov
  • Blåspunktion
  • I påse
infektioner
Infektioner
 • ögoninflammationer
 • öroninflammationer
 • stomatit
 • laryngit
 • kikhosta
 • mollusker
 • vattenkkoppor
 • tredagarsfeber
 • scharlakansfeber
 • mässling
 • röda hund
 • femte sjukan (erytema infectiosum)
 • påssjukan
 • kikhostan
 • mononukleos (Epstein-Barrvirus)
 • sepsis
 • enkefalit
 • impetigo
 • sorkfeber
 • hepatit
 • difteri
allergi
Allergi
 • Allergi innebär att kroppens immunförsvar reagerar på ett ämne allergen så att det bildas antikroppar IgG mot detta. Detta kallas sensibilisering
 • Dessa reaktioner kan uppstå i
 • -näsa
 • Hud
 • Lungor
 • Tarmen
diagnostisering1
diagnostisering
 • Observation
 • Blodprov
 • Pricktest
 • Provokation
slide63
Vård
 • Sanering
 • Smörjning
 • Medel mot klåda
 • Pef-mätning
 • Dagbok
 • Vid anfall cortison, bronkodilatatorer, syre
 • Andningsgymnastik, tömning
 • Symtomatisk vård
njurarnas uppgift
NJURARNAS UPPGIFT
 • VÄTSKEBALANSEN
 • KALKÄMNESOMSÄTTNINGEN
 • PH
 • BLODTRYCK
 • ERYTROPOJETINPRODUKTION
 • RENGÖR
levern
LEVERN
 • RENGÖR
 • METABOLISERAR GIFTER
 • PÅVERKAR KOAGULERING
 • CENTRAL I FETTÄMNESOMSÄTTNINGEN
transplantation
Transplantation
 • 1983 njurtransplantation
 • 1987 lever
 • 1991 hjärta
 • 113 njur
 • 60 lever
 • 30 hjärta
orsaker
Orsaker
 • Kongenital nefros
 • Uretravalvel
 • Polycystisk njure
 • Nefrit
 • Gallvägsatresi
 • Tyrosinemi
 • Hepatit
 • tumörer
f ruts ttning f r transplantation
Förutsättning för transplantation
 • 10 kg gott näringstillstånd
 • Post transplantation
 • Fara för frånstötning
 • Cortison
 • Sytostater
 • Obs temp
canser
Canser
 • Leukemi
 • Hjärntumör
 • Lymfom
 • Wilms tumör
 • Bentumör
 • Ögontumör
 • Neuroblastom
slide70
Vård
 • Cytostater
 • Bestrålning
 • Operation
 • Benmärgstransplantation
 • Hudvård/hygien
 • Smärtbehandling
 • Näring
 • Vätskebalans
 • Rörelse
 • Isolering
 • grundbehov
neurologiska funktionsst rningar
Neurologiska funktionsstörningar
 • Hjärnblödning
 • Hydrocephalus
 • Cp-skada
 • ADHD
 • Infektioner
 • Epilepsi/kramper
 • Meningomyolocele
 • Utvecklingsstörning
 • Kognitiv
 • Blindhet
 • Dövhet
hur neurologiska funktionsst rningar p verkar
Hur neurologiska funktionsstörningar påverkar
 • förändrad medvetandestadier
 • intellekktuell nivå (språket,minne, skriva, räkna, läsa, rita, varseblivningen)
 • Ögonrörelser, syn, hörsel
 • ansiktsnerven (tungans motorik,smaksinnet)
 • dagliga aktiviteter
 • vitala funktioner
 • Utsöndringen/illamånede/kräkning
 • motorik
 • nyfödd (reflexer, huvudomkrets,hand till munrörelse, tonus, gråt,skakning, känsla, syn,assymetriskt läge, huvudkontroll)
h lsohinder
Hälsohinder
 • Smärta
 • Illamående
 • Förlust av medvetande
 • Överbeskydd/sorg
 • Svårt att få kompisar
 • Konsentratonssvårigheter
 • Svårt att varsebli
 • Svårt att kommunisera

Förlust av kontroll

  • Motoriska svårigheter
  • Spänningar
  • Tvångsaktiga omotiverade rörelser
  • Inkontinens
  • Beroende
v rden1
vården
 • Vitala funktioner
 • Lugn omgivning
 • Obs glasgows komaskala
 • Specialredskap
 • Special metoder för kommunikatonen
 • Multiprofessionellt timarbete
 • Föräldra stöd
 • Stöd för utvecklingen
barnolycksfall
Barnolycksfall
 • Förhindra
 • fallolyckor
 • brännskador
 • giftiga ämnen
 • mediciner
 • vassa föremål
 • el.stötar
 • att barnet blir I kläm mellan spjälor
 • trafikolyckor
barnmisshandel
Barnmisshandel
 • Ett allvarligt tillstånd eller sjukdom med hög risk för dödlig utgång
diagnos
diagnos
 • Skada hos spädbarn utan godtagbar förklaring
 • Diskrepans mellan skadans art och uppkomsmekanism
 • Många skador av olika åldrar
 • Avvikande beteende hos föräldrar och barn
 • Fördröjd reaktion att uppsöka hjälp
kliniska fynd
Kliniska fynd
 • Blåmärken
 • Brännmärken
 • Tecken att hår rivits
 • Ögon, öron tandfynd
 • Skallskador
 • Skelettskador
 • Inre skador
 • Drogpåverkan
fysisk vanv rd
Fysisk vanvård
 • En kronisk oförmåga att tillgodose barnets grundbehov och att emotionellt internalisera sitt ansvar och uppgift som förälder
emotionell f rsummelse
Emotionell försummelse
 • Barnet behandlas kroniskt på ett sätt som äventyrar eller förhindrar utvecklingen av en positiv självbild
 • - avvisande
 • Osynliggörande
 • Isolerande
 • korrumpernade
sexuella vergrepp
Sexuella övergrepp
 • När barn blir invecklade i sådana aktiviteter som de inte till fullo förstår och till vilka de därför inte kan ge sitt medgivande och vilka dessutom kränker familjemedlemmarnas inbördes sociala tabun
diagnostisering2
diagnostisering
 • Barnet berättar
 • Beteende och emotionella tillstånd
 • Fysiska fynd
 • Föräldrarnas, släktingars eller någon annans misstanke
faktorer som p verkar
Faktorer som påverkar
 • Barnets ålder
 • Övergeppets duration
 • Graden av våld
 • Skillnaden i ålder mellan offren
 • Graden av släktinsskap
 • Graden av sekretess
 • Förekomsten av trygg vuxen