Arbeidslivsfaget innhold og vurdering arendal 23 april 2013
Download
1 / 56

- PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Arbeidslivsfaget – innhold og vurdering Arendal 23.april 2013. Hilde.Schjerven@aschehoug.no. Energy Camp 2011. The three E’s. Målsetting. Min målsetting: Hjelpe og bistå dere slik at dere h ar økt forståelse for opplæringsloven og vurderingsforskriften

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aviv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arbeidslivsfaget innhold og vurdering arendal 23 april 2013

Arbeidslivsfaget – innhold og vurderingArendal 23.april 2013

Hilde.Schjerven@aschehoug.no
M lsetting
Målsetting

Min målsetting:

 • Hjelpe og bistå dere slik at dere

  • har økt forståelse for opplæringsloven og vurderingsforskriften

  • har økt forståelse for kompetansebegrepet

  • har reflektert over hva som ligger i praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet

  • og har reflektert over hva som er god vurderingspraksis

 • Hva ønsker du å få ut av økta?


Innhold
Innhold

 • Hva sier opplæringsloven og vurderingsforskriften om kompetansebygging og sluttvurdering?

 • Hvordan undverveisvurdere?

 • Hvordan kan vi sikre at faget føles som meningsfullt og bidrar til mestringsfølelse for eleven?


Historisk tilbakeblikk p vurdering
Historisk tilbakeblikk på vurdering

 • http://www.ntnu.no/plu/vurdering-for-laring-ressurser


Utdanningsdirektoratets 4 prinsipper for god underveisvurdering
Utdanningsdirektoratets 4 prinsipper for god underveisvurdering

Elever og lærlinger lærer best når de

Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem

Får tilbakemeldinger som forteller dem kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen

Får råd om hvordan de kan forbedre seg

Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

10


Arbeidslivsfaget innhold og vurdering arendal 23 april 2013

Vurdering SOM læring underveisvurdering

Underveis-vurdering

Slutt-vurdering

Vurdering FOR læring

Vurdering AV læring


Arbeidslivsfaget innhold og vurdering arendal 23 april 2013

Vurdering i praksis underveisvurdering

Planlegging og gjennomføring

av opplæring i arbeidslivsfag


Arbeidslivsfaget innhold og vurdering arendal 23 april 2013

PLANLEGGE FOR SLUTTEN

UTBYTTEBEDØMMING OG DOKUMENTERING

 • Hvem er elevene?

 • Hva kan de fra før?

 • Hva er de interesserte i?

 • Hvordan liker de å lære?

 • -Valg-muligheter?

Hva skal elevene lære?

Kompetansemål, læringsmål, utbytte

GJENNOMFØRING

- Veiledning

 • Hvordan vil vi samle bevis på at læring skjer?

 • Produkter?

 • Framvisninger?

 • Observasjoner?

 • Samtaler?

 • Selvrefleksjon?


Planlegging av et undervisningsforl p
Planlegging av et undervisningsforløp underveisvurdering

1 Velge tema/emne

2 Knytte tema/emnet til relevante kompetansemål

3 Formulere læringsmål som elevene kan forstå (dette kan være i form av en oppgave, aktivitet eller et produkt)

4 Formulere kjennetegn/kriterier på måloppnåelse

5 Planlegge hvordan vi skal sjekke at elevene er på rett vei

6 Beskrive hvordan vil vi vurdere og dokumentere elevenes måloppnåelse

7 Planlegge hvordan vi trekker elevene inn i arbeidet (elevmedvirkning/egenvurdering)


Kompetanse i arbeidslivsfag
Kompetanse i arbeidslivsfag underveisvurdering


Kompetansem l spr k verb

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne underveisvurdering

Gjennomføre

Velge

Begrunne

Ta vare på

Beregne

Bruke

Dokumentere

Samtale om

Presentere

Vurdere

Utføre

Holde orden

Yte service

Gjøre rede for

Kommunisere

Samarbeide

Planlegge

Kompetansemål – språk - verb


Kompetansem l spr k

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne noe knyttet til

arbeidsoppdrag etter kvalitetskrav

valg av råvarer, materiell og tjenester

verktøy og utstyr

råvarer, materiell og tjenester på en forsvarlig måte

produksjon av tjenester og produkter

økonomiske forhold

arbeidsteknikk og verktøy

faguttrykk

digitale verktøy ….utbytte…

Kompetansemål – språk


Kompetansem l spr k1

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne noe knyttet til

Arbeidslivets normer og retningslinjer

Helse-, miljø- og sikkerhet

Orden på arbeidsplassen

Service

Service i arbeidslivet

Arbeidssituasjon

……utbytte….

Kompetansemål – språk


Fra kompetansem l til l ringsm l eller oppgaver til lokalt gitt eksamen
Fra kompetansemål til læringsmål – eller oppgaver til lokalt gitt eksamen

Kompetanse er forstått som hva man gjør og får til i møte med utfordringene.

Kompetanse er forstått som evne til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave.

OECD/St.meld.30, Kultur for læring

LK06: Målet for opplæringen er at eleven skal kunne

 • Ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr

 • Kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon

  .


Kvalitetskrav i praktiske fag
Kvalitetskrav i «praktiske» fag lokalt gitt eksamen

 • Praktiske ferdigheter

 • Samarbeidsevner

 • Planleggingskompetanse

 • Gjennomføringskompetanse

 • Grunnleggende ferdigheter

 • Kunnskaper

 • Holdninger

 • Vurderingskompetanse osv….


K ompetanse
K lokalt gitt eksamenompetanse

 • Når viser du din kompetanse som lærer?

 • I hvilke situasjoner viser eleven best sin kompetanse i arbeidslivsfag?


Gode l ringsm l utfordringer
Gode læringsmål / utfordringer: lokalt gitt eksamen

 • Er forståelig for alle elevene

 • Kan nås av alle

 • Kan nås på ulike måter og til ulik grad av måloppnåelse

 • Inneholder minst ett output-verb

 • Inneholder kunnskaps-, holdnings- eller ferdighetselementer elevene skal kunne noe om.

 • Kan være laget på bakgrunn av kompetansemål fra flere fag eller fra flere hovedområder i samme fag


Eksempler p l ringsm l i arbeidslivsfag produkter
Eksempler på læringsmål i Arbeidslivsfag - produkter lokalt gitt eksamen

Eleven skal kunne

Delta i produktutvikling, produsere og selge

 • matpakker/konfekt/såpe

 • kompostkasser/blomsterkasser/benker/Dvd-skap/modellhus

 • mønsterborder/tallerkener og fag i keramikk

  Eleven skal kunne delta i

  produktutvikling og produksjon av

 • vannsøler

 • småbiler i tre


Eksempler p l ringsm l i arbeidslivsfag tjenester
Eksempler på læringsmål i Arbeidslivsfag - tjenester lokalt gitt eksamen

Eleven skal kunne planlegge og gjennomføre

 • halloweenfest på fritidsklubb/gjestebud/klassefester

 • kantinedrift

 • salgsmesse/kafe/utstilling

 • åpen datalab


Kjennetegn p m loppn else
Kjennetegn på måloppnåelse lokalt gitt eksamen

Jo tydeligere målet er,

jo bedre vil elevene gjøre det

(Clarke m.fl 2006)

25


Jeg kan
Jeg kan…. lokalt gitt eksamen

 • ….lage lekedag for 3-åringene fra Tiurleiken barnehage

 • ..... produsere søppelstativer for salg

 • …. finne og følge en oppskrift fra internett

 • …..dekke et bord og servere

 • ….. vurdere sikkerheten på verkstedet


Ask og embla
ASK og EMBLA lokalt gitt eksamen

 • Læringsmål må følges av kriterier eller «bilder» på hva det vil si å nå målet.

  Ask representerer læringsmålene, Embla de kriterier som vurdering av måloppnåelsen skjer etter. Bakgrunnen er at forskningen kan dokumentere at kjennskap til læringsmål og kriterier og en senere tilhørende drøfting av i hvilken grad læringsmål er nådd, fremmer elevenes læring

  (Black & William, 1998; Hattie, 2009)


Kriterier
Kriterier lokalt gitt eksamen

Vi kan også utarbeide noen sentrale kriterier, og for hvert kriterium utarbeider vi kjennetegn på måloppnåelse

Eksempel på kriterium: bruk av verktøy


Kriterier1
Kriterier lokalt gitt eksamen

Vi kan også utarbeide noen sentrale kriterier, og for hvert kriterium utarbeider vi kjennetegn på måloppnåelse

Eksempel på kriterium: bruk av manus ved framføringer


Fra l ringsm l til kjennetegn
Fra læringsmål til kjennetegn lokalt gitt eksamen

Kjennetegnpåmåloppnåelse

 • sier noe om i hvilken grad elevene mestrer målene de arbeider mot.

 • sier noe om kvaliteten på prestasjonene deres i forhold til målene.

 • skal gi grunnlag for å gi tilbakemelding om kvaliteten på elevenes arbeid sett i forhold til målene.

  Når vi setter opp kjennetegn sier vi samtidig noe om hva som er viktig, hva vi legger vekt på i vurderingen.

  NB: KJENNETEGN ELLER KRITERIER?


Arbeidslivsfaget innhold og vurdering arendal 23 april 2013

Oppgaver eleven mestrer lokalt gitt eksamen

alene ut fra modningsnivå

Potensiell framtidig utviklingssone

Den nærmeste utviklingssonen

Elevens potensial: Ferdigheter

det er like ved å klare, men

trenger hjelp for å mestre

Det eleven ennå ikke kan forstå eller mestre, selv med hjelp og støtteArbeidslivsfaget innhold og vurdering arendal 23 april 2013

Eksempler på lokalt gitt eksamenstyringsverb for formulering av kjennetegn på måloppnåelse


Kjennetegn p m loppn else1

For eleven: lokalt gitt eksamen

Mestring

Motivasjon

Kontroll

Egenvurdering

For læreren:

Tilpasset opplæring

Underveis- og sluttvurdering

Dokumentasjon

Kjennetegn på måloppnåelse


Hva teller
Hva teller lokalt gitt eksamen

 • Hva er viktig å ha med på plakaten?

  • Overskrift, tekst og konklusjon

  • Interessant, relevant informasjon

  • Et poeng som trekker til seg oppmerksomheten

  • Beskrivende språk

  • Pen og oversiktlig

  • Tilpasset publikum

  • Detaljer


Hatties 7 prinsipper om god undervisnings og vurderingskultur
Hatties lokalt gitt eksamen 7 prinsipper om god undervisnings- og vurderingskultur

1.Mål og hensikt

2.Kriterier

3.Sikre at elevene er hektet på

4.Lærerens input

6. Avslutning/opp-summering/ avrunding

Kilde: Hilde Schjerven

7. Systematisk øving / automatisering

5. Elevene jobber


Arbeidslivsfaget innhold og vurdering arendal 23 april 2013

4 viktige elementer i lokalt gitt eksamen

VURDERING FOR

LÆRING

Forståelses- kontroll – sjekk ut!

Kamerat-

vurdering

Tilbake-ogframover-meldinger

Egen-vurdering


Vurdering n r hva og hvordan gi tilbakemelding
Vurdering: lokalt gitt eksamenNår, hva og hvordan gi tilbakemelding?


De jevnlige dialogene fagl rer
De jevnlige dialogene (faglærer) lokalt gitt eksamen

Vi samtaler om i hvilken grad:

 • eleven har fokus på hva han får til

 • målet og arbeidet gir eleven faglige utfordringer

 • eleven trenger veiledning fra lærer

 • eleven ser hvordan han/hun må arbeide for å nå ”neste trinn”

 • eleven klarer å vurdere sin egen læring underveis i

  undervisningsforløpet og på slutten av undervisningsforløpet

  Samtalene foregår i den enkelte økt/time.

  Samtalene kan fungere som dokumentasjon av underveisvurdering og egenvurdering hvis den knyttes til kompetansemål og måloppnåelse.


4 niv er tilbakemeldinger
4 nivåer tilbakemeldinger lokalt gitt eksamen

 • Selvregulering

 • Strateginivå

 • Oppgavenivå

 • Ros til personen

Hva gjør vi? Hva kan vi gjøre enda bedre?


Avslutning av kta
Avslutning av økta lokalt gitt eksamen

 • Quiz

 • Be elevene forklare et stykke, noe de har lært eller noe de har erfart for hverandre


Fra aktivitet til m l
Fra aktivitet til mål lokalt gitt eksamen

 • Hva var hensikten eller målet med det vi gjorde denne timen?

 • Formuler mål

 • Hva er kriterier/ «bilder» på at målet er nådd?

 • Hvordan vet vi om målet er nådd?Vurdering av l ring utbytte
Vurdering av læring- utbytte lokalt gitt eksamen

 • Når en halvårsvurdering opp mot kompetansemålene eller en standpunktkarakter (SLUTTVURDERING) skal settes – Hvordan kan man gjøre det i arbeidslivsfaget?


Arbeidslivsfaget innhold og vurdering arendal 23 april 2013

 • § 3-3. lokalt gitt eksamenGrunnlaget for vurdering i fag

  Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. § 1-1 eller § 1-3.

  = Helhetsinntrykkfra de samledekompetansemålene


Rar taksonomi forenklet
RAR -taksonomi forenklet lokalt gitt eksamen

Reflektere over, sammenligne, vise forståelse, vurdere

Anvende, bruke,

Reprodusere kunnskap: Gjenkjenne


Forberedelsestida vfl
Forberedelsestida = VFL lokalt gitt eksamen

 • Eksamen skal gjenspeile arbeidsmåter som elevene kjenner fra før.

 • Elever som skal samarbeide bør være vant til det.

 • Eksamenssituasjonen bør være kjent.

 • Prosessen fram til selve framvisningen av oppgaveløsningen er preget av VFLEksempel p en eksamensoppgave i arbeidslivsfag
Eksempel på en eksamensoppgave i Arbeidslivsfag lokalt gitt eksamen

Du arbeider i bedriften Nytt og Nyttig. Her produserer dere matpakker som selges til skoleelever og bedrifter i nærmiljøet.

Oppgaver:

 • Dere skal gjøre rede for hvordan dere utvikler nye produkter (matpakker)

 • Dere skal demonstrere og forklare hvordan dere gjennomfører produksjonen av matpakker

  I vurdering vil det legges vekt på

 • at dere gjør rede for og viser hvordan dere arbeider med produktutvikling

 • at dere både demonstrerer og viser i praksis noen av arbeidsoperasjonene dere benytter i produksjonen

 • at dere kan velge og bruke relevant utstyr/verktøy

 • at dere har et bevisst forhold til valg av råvarer

 • at dere beskriver, forklarer og reflekterer over det dere gjør

 • at dere vurdere resultat

 • evne til initiativ og samarbeid med andre på gruppa


Vurdering muntlig eksamen
Vurdering muntlig eksamen lokalt gitt eksamen

Vekting?


Vurdering hva kan eleven
Vurdering – hva kan eleven? lokalt gitt eksamen

Gi vurdering som beskriver en positivt oppnådd kompetanse, ikke fravær av kompetanse.

Eleven kan…, eleven mestrer…, eleven behersker…

53


Bestemors lov

BESTEMORS LOV: lokalt gitt eksamen

Ta folk på fersk gjerning i å gjøre noe riktig!


Jeg er verdt noe jeg kan
Jeg er verdt noe! Jeg kan! lokalt gitt eksamen


Arbeidslivsfaget innhold og vurdering arendal 23 april 2013

Sentrale kilder: lokalt gitt eksamen

 • Black and William (1998) Inside the Black Box

 • Black and William (2006) Assessment for learning in theclassroom

 • Hattie og Timperley (2007) The Power of Feedback

 • Hattie (2008) Visible Learning

 • Hattie (2011) Visible Learning for Teachers

 • OECD (2008)Teaching, Learning and Assessment for Adults Improving Foundation Skills

 • Dahle Wærness (2006) Vurdering av læring i en elevaktiv skole

 • Eggen m fl (2009) Vurdering, prinsipper og praksis

 • Engh og Dobson (2011) Vurdering for læring i fag