slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Účetní systémy 1 2. přednáška Teorie bilancí

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Účetní systémy 1 2. přednáška Teorie bilancí - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

. Účetní systémy 1 2. přednáška Teorie bilancí. Teorie bilancí. Teorie účetnictví – následuje praxi, zobecňuje některé prvky, rozvíjí dále možnosti (neexistuje před prakt. účetnictvím) - taktéž i teorie bilancí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Účetní systémy 1 2. přednáška Teorie bilancí' - conley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
.

Účetní systémy 1

2. přednáška

Teorie bilancí

teorie bilanc
Teorie bilancí

Teorie účetnictví – následuje praxi, zobecňuje

některé prvky, rozvíjí dále možnosti

(neexistuje před prakt. účetnictvím)

- taktéž i teorie bilancí

První ucelené názory (teorie) jako odpověď na položené otázky o funkci rozvahy se objevují ve 2. polovině 19. století (souvisejí s tvorbou a výkladem právních předpisů o vykazování majetku pro daňové účely.

bilance rozvaha
Bilance (rozvaha)

„přehled o majetku podniku a jeho zdrojích“

„přehled o finanční situaci podniku“

- stavový výkaz – k určitému okamžiku

- vychází z minulosti, údaje o stavu majetku a čerpaných zdrojů, které je výsledkem minulých skutečností

Současná podoba rozvahy je výsledkem vývoje různých přístupů k tomu, jak majetek vykazovat, jakou úlohu má bilance plnit

(viz dále)

bilance a jej pojet
Bilance a její pojetí
 • vychází z výchozí teze o tom, jaký je účel bilance:

a) pojetí monistické

b) pojetí dualistické

c) pojetí komplexní

monistick pojet
Monistické pojetí

Cílem:

 • vykazovat správně majetek a dluhy k určitému datu, bilanční zjištění výsledku

ustupuje do pozadí

- vyčíslit výsledek, vykázání majetku a dluhů ustupuje do pozadí

dualistick pojet
Dualistické pojetí

Cílem:

- vykázání majetku a dluhů spolu s vykázáním vlastního kapitálu a jeho změn za uplynulé období (tj. výsledku hospodaření)

komplexn pojet
Komplexní pojetí

(multifunkční bilance)

 • vzniklo v posledních letech min. století

Cíle :

 • jsou formulovány z pozic informačního

užitku (uspokojení informačních potřeb

uživatelů)

teorie bilanc1
Teorie bilancí
 • objevují se na přelomu 19. a 20.stol.
 • zpočátku jako právní výklad obsahu bilancí pro účely daňové a obchodního

zákonodárství

- základy statické teorie bilancí

teorie bilanc2
Teorie bilancí
 • statické
 • dynamické
 • eudynamické
 • organické
 • nominalistické
 • „očekávací“ (nové směry v pojetí bilancí

na konci 20.století)

statick teorie bilanc
Statická teorie bilancí

Úkol bilance:

vykázat veškeré složky majetku k určitému okamžiku (složky majetku vykazovány individuálně, oceněné hodnotou bil.dne)

a) čistě statické

b) omezeně statické

dynamick teorie bilanc
Dynamické teorie bilancí
 • autorem E. Schmalenbach
 • změna v chápání úkolu bilance, resp. úkolů účetní závěrky jako soustavy odpočtů (výkazů) zaměřených na hlavní stránky podnikového procesu
 • orientace na výsledek hospodaření – tak, aby byly údaje v čase srovnatelné (čas.rozlišení); totální výsledek
 • majetková situace ustupuje do pozadí
eudynamick teorie bilanc
Eudynamická teorie bilancí
 • autorem H.Sommerfeld, zcela nový přístup
 • požadavek oceňování v realizačních cenách ovšem s extrémní opatrností

(rezervní fondy)

 • rozdělení podléhá pouze zbytek zisku – po všech přídělech – cílem je uchovat „kvalifi-kovanou výši“ podstaty podniku
organick teorie bilanc
Organická teorie bilancí
 • autorem F.Schmidt
 • dualistický přístup k úkolům bilance:

a) zjistit výsledek

b) vykázat majetkovou a zdrojovou

skladbu

 • oceňování v „cenách dnešního trhu“ (prak-tické obtíže) a v pevné kupní síle měny

= konečná fáze směru „věcné bilancování“

nominalistick teorie bilanc
Nominalistická teorie bilancí
 • autorem W.Rieger
 • výsledek pochyb,zda je účetnictví schopno výsledek hosp. stanovit správně
 • důraz na peněžní účtování (náklad=časově

rozlišený výdaj,výnos=časově rozlišený příjem),

- „hodnota bil.dne“ pro pohledávky a závazky

- totální výsledek – po ukončení činnosti

nov j teorie bilanc
Novější teorie bilancí
 • (nové směry v pojetí bilancí na konci 20.století)

- spojené s myšlenkou zachování podnikové

podstaty (finanční x věcné pojetí)

a) objemu nutné výše a struktury majetku pro dosažení stejného výsledku v násled.roce (věcné pojetí)

b) stejné výše kapitálu na konci jako na začátku období (finanční pojetí)

nov j teorie bilanc1
Novější teorie bilancí

a) finanční pojetí – nominální

- reálné

zachování kapitálu (podstaty podniku)

b) věcné pojetí - absolutní

- reprodukční – relativní

- kvalifikované

zachování podnikové substance

Cílem: max.přesně určit rozdělitelný zisk

nov j teorie bilanc2
Novější teorie bilancí

Autorem: H. Albach, G. Seicht

Novější teorie bilancí x klasická teorie bilancí

= očekávací (do = shrnující (stav a vý-

budoucna) sledky za minulé

- mimo peněz a období)

kapitálu jde o anti-

cipace budoucí

hodnoty aktiv na

základě VVP

nov j teorie bilanc3
Novější teorie bilancí

„očekávací“ teorie chápe:

úhrn aktiv jako peníze + čistá současná hodnota budoucích příjmů

úhrn pasiv jako vložený kapitál + čistá současná hodnota očekávaných výdajů

ad