dlouhodob r st a mezin rodn komparace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dlouhodobý růst a mezinárodní komparace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dlouhodobý růst a mezinárodní komparace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 92

Dlouhodobý růst a mezinárodní komparace - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Dlouhodobý růst a mezinárodní komparace. Ing. Jaromír Šindel sindelj@vse.cz Přeškrtnuté listy nejsou předmětem písemky. Dlouhodobý růst a mezinárodní komparace. Samotná pozorování Problémy s pozorováním Růstové teorie Empirie růstu Dekompozice růstu Mezinárodní komparace– OECD, WB

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dlouhodobý růst a mezinárodní komparace' - mariel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dlouhodob r st a mezin rodn komparace

Dlouhodobý růst a mezinárodní komparace

Ing. Jaromír Šindel

sindelj@vse.cz

Přeškrtnuté listy nejsou předmětem písemky.

dlouhodob r st a mezin rodn komparace1
Dlouhodobý růst a mezinárodní komparace
 • Samotná pozorování
 • Problémy s pozorováním
 • Růstové teorie
 • Empirie růstu
 • Dekompozice růstu
 • Mezinárodní komparace– OECD, WB
 • Alternativní ukazatele konvergence
dlouhodob r st a mezin rodn komparace2
Dlouhodobý růst a mezinárodní komparace
 • Literatura - Odkazy a) a b) v literatuře povinné
  • a)    Kubíček, J.: Dlouhodobý ekonomický růst, produktivita a konvergence. Materiál k přednášce Makroekonomická analýza a prognóza, 2005.
  • b)    Hájek, M.: Ekonomický růst a souhrnná produktivita faktorů v ČR v letech 1992-2004. Working Paper CES VŠEM No 5/2005. 
  • c)    Červenka, M., Frait, J.: Předpoklady a faktory dynamického růstu české ekonomiky ve světle nové teorie a empirie růstu. (3.kapitola – přehled empirických výsledků, 2. kapitola – stručný přehled teorie růstu). Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 3/2002. (Pokud nefunguje vizhttp://66.102.9.104/search?q=cache:TQYa9GmCG5oJ:www.ekf.vsb.cz/pers/~jfr/vyuka/skripta/frait_cerv_rust.pdf+jan+frait+%C4%8Dervenka+nov%C3%A1+empirie+r%C5%AFstu&hl=cs&gl=cz&ct=clnk&cd=5)
world bank country classification income group
World bank country classification - Income group
 • low income, $875 či méně; 
 • lower middle income, $876 - $3,465; 
 • upper middle income, $3,466 - $10,725;
 • high income, $10,726 či více
  • the World Bank Atlas method – eliminace fluktuací měnového kurzu:
  • výpočet GNI per capita v $ (HND na osobu):
part 1
Part 1
 • Vymezení dlouhodobého růstu
 • Samotná pozorování
 • Problémy s pozorováním
dlouhodob r st z kladn indik tory
Dlouhodobý růst – základní indikátory
 • Tokové indikátory
  • HDP, HNP, HDD, RHDD apod.
  • Ukazatele per capita
  • Ukazatele na efektivní jednotku práce
  • Ukazatele produktivity
 • Stavové indikátory
  • Čisté jmění
  • Věřitelská vs. dlužnická pozice
dlouhodob r st
Dlouhodobý růst
 • dlouhodobější tendence vývoje ekonomiky

vs. aktuální ekonomické fluktuace

 • pozorování dlouhodobého růstu - průměry
pozorov n dlouhodob ho r stu

+3%

Domnělý trend

-3%

Trend (přímo nepozorovatelný)

-3%

Skutečný vývoj produkce

+3%

Skutečný vývoj produkce

X let

X let

Pozorování dlouhodobého růstu
 • Schématické znázornění chyby při odhadu trendu pomocí průměru

Fáze růstu vs. fáze stagnace

chyba v pozorov n r stu data r odli n p pad chyb zlom v cyklu
Chyba v pozorování růstu--- data ČR (odlišný případ – chybí zlom v cyklu)

Průměrný růst 2,55 % p.a.

Průměrnýrůst 2,39 % p.a.

70 s stagflace vs golden 80 s r st hdp v pr m r
70´s stagflace vs. golden 80´s Růst HDP (v %, průměr)
 • Zdroj: Kubíček (2005)
 • Poznámka: Německo do roku 1990 pouze Západní, místo období 1990-2000 a 1990-2003 použity 1991-2000 a 1991-2003
dlouhodob r st r st hdp desetilet klouzav pr m r
Dlouhodobý růst? Růst HDP – desetiletý klouzavý průměr
 • Zdroj: Kubíček (2005)
 • Poznámka: Německo do roku 1990 pouze Západní, místo období 1990-2000 a 1990-2003 použity 1991-2000 a 1991-2003
wasted generation
Wasted Generation?
 • Malé rozdíly v tempech růstu dělají velké rozdíly za delší časovou periodu?
 • Dvě ekonomiky:
  • Ekonomiky A i B dosahují stejné ekonomické úrovně. Ekonomika B v následujících dvaceti letech roste o 1 p.b. bod rychleji (2,5 % p.a.) než ekonomika A (1,5 % p.a.).
  • Po 10 letech ekonomika A dosahuje 91% úrovně ekonomiky B.
  • Po dvaceti letech již pouhých 82 %.
wasted generation trocha statistick alchymie
Wasted Generation? Trocha statistické alchymie
 • USA +- 1 p.b. = Mexiko nebo super USA?
 • Od 1870 od 2000 rostl HDP p.c. USA (ceny 1995) v průměru tempem 1,75 % p.a.
  • Kdyby HDP rostlo 0,75 % p.a. (Indie, Filipíny) byla by úroveň HDP p.c. přibližně na ¼ současné úrovně (mezi Mexikem a Portugalskem)
  • Kdyby HDP rostlo 2,75 % p.a. (Japonsko) byla by úroveň HDP p.c. přibližně trojnásobná současné úrovně
dlouhodob r st d le it faktory r st zam stnanosti v pr m r
Dlouhodobý růst? Důležité faktoryRůst zaměstnanosti (v %, průměr)
 • Zdroj: Kubíček (2005)
 • Poznámka: Německo do roku 1990 pouze Západní, místo období 1990-2000 a 1990-2003 použity 1991-2000 a 1991-2003
dlouhodob r st d le it faktory r st n rodohosp produktivity pr ce v pr m r
Dlouhodobý růst? Důležité faktory Růst národohosp. produktivity práce (v %, průměr)
 • Zdroj: Kubíček (2005)
 • Poznámka: Německo do roku 1990 pouze Západní, místo období 1990-2000 a 1990-2003 použity 1991-2000 a 1991-2003
dlouhodob r st r st produktivity pr ce desetilet klouzav pr m r
Dlouhodobý růst? Růst produktivity práce – desetiletý klouzavý průměr
 • Zdroj: Kubíček (2005)
 • Poznámka: Německo do roku 1990 pouze Západní, místo období 1990-2000 a 1990-2003 použity 1991-2000 a 1991-2003
a co my r st zam stnanosti produktu a produktivity v tranzitivn ch zem ch 1994 2003
A co my?Růst zaměstnanosti, produktu a produktivity v tranzitivních zemích 1994-2003
 • Zdroj: Kubíček (2005)
 • Poznámka: Německo do roku 1990 pouze Západní, místo období 1990-2000 a 1990-2003 použity 1991-2000 a 1991-2003
part 2
Part 2
 • Teorie růstu
  • Harrod-Domar,
  • Solow-Swan, RCK, Mankiw+Romer+Weil (MRW), …
  • Romer, Lucas, De Long, …
 • Empirie růstu
  • vs. Teorie růstu
  • Dekompozice růstu –
   • růstové účetnictví
   • Produktivita práce vs. využití pracovní síly
 • Dlouhodobý růst a hospodářské politiky (nepovinné)
  • Měnová a fiskální politika, …
  • Otevřenost ekonomiky, …
  • Např. viz Frait, Červenka (2002)
hlavn teoretick kvalitativn z v ry tzv neoklasick ho modelu r stu
Hlavní teoretické kvalitativní závěry tzv. neoklasického modelu růstu
 • 1) Důchod na osobu (Y/L) = f {(+)I(S), (-)n}, kde n je tempo růstu populace, I investice.
 • 2) tempo růstu produkce v tzv. stálém stavu závisí na tempu růstu technologického pokroku
 • 3) tzv. kapitálový koeficient = K/ Y přibližně konstantní
 • 4) reálné mzdy v dlouhém období rostou zhruba tempem růstu produktivity práce a produkce je „rozdělována“ v přibližně konstantním poměru mezi práci a vlastníky kapitálu.
 • 5) chudé země, které mají stejnou míru investic a populačního růstu jako země bohaté, by měly konvergovat k úrovni bohatých zemí
empirick pozorov n a neoklasick model kaldor 1963
Empirická pozorování a neoklasický model (Kaldor, 1963)
 • Zdroj: Čihák, Holub (2000, s. 124). Oni přebrali z Kaldor (1963) a Barro a Sala-i-Martin (1995).
empirick pozorov n a neoklasick model barro sala i martin 1995
Empirická pozorování a neoklasický model (Barro, Sala-i-Martin, 1995)
 • Zdroj: Čihák, Holub (2000, s. 124). Oni přebrali z Kaldor (1963) a Barro a Sala-i-Martin (1995).
mrw neoklasick r sty vs empirie
MRW:Neoklasické růsty vs. empirie
 • 1) Empirie generuje vyšší podíl kapitálu na tvorbě přidané hodnoty – cca 60 % ve srovnání s údaji v národním účetnictví.
  • Problematika měření kapitálu v národním účetnictví.
  • Kapitál a externality spojené s jeho akumulací.
  • Lidský kapitál.
  • Blíže ke kapitálu viz růstové účetnictví
 • 2) Neoklasický model předpokládá konvergenci. Probíhá pouze podmíněná konvergence (viz dále), ale pomaleji než předpokládají modely.
 • 3) Teorie předpokládá mnohem vyšší výnosnost kapitálu než je ve skutečnosti pozorováno
endogenn r st a lidsk kapit l v chodisko
Endogenní růst a lidský kapitálVýchodisko (?)
 • Lidský kapitál.
  • Řeší problém nízkého podílu fyzického kapitálu na přidané hodnotě ve srovnání s empirií.
  • V národním účetnictvím je výnos lidského kapitálu brán jako výnos práce ( nutná eliminace)
  • Snadné zakomponování do produkční funkce a využití v růstovém účetnictví (MRW: ).
 • Růst produktivity je vysvětlen modelem (skrze lidský kapitál, pozitivní externality z investic, …).
 • Konstantní či rostoucí produktivita kapitálu (skrze lidský kapitál).
 • AK modely, Romerův „learning-by-doing“, R&D modely, ...
empirick pozorov n a ak model kaldor 1963
Empirická pozorování a AK model (Kaldor, 1963)
 • Zdroj: Čihák, Holub (2000, s. 124). Oni přebrali z Kaldor (1963) a Barro a Sala-i-Martin (1995).
empirick pozorov n a ak model barro sala i martin 1995
Empirická pozorování a AK model (Barro, Sala-i-Martin, 1995)
 • Zdroj: Čihák, Holub (2000, s. 124). Oni přebrali z Kaldor (1963) a Barro a Sala-i-Martin (1995).
empirick v zkumy dlouhodob ho r stu
Empirické výzkumy dlouhodobého růstu
 • Jedním z přístupů k empirickému zkoumání je ateoretický přístup. Při něm se na tempo růstu díváme jako na závisle proměnnou a zkoumáme, zdali ho lze úspěšně „regresně vysvětlit“ pomocí skupiny jiných proměnných.
 • Např. do jaké míry jsou rozdíly v tempech růstu mezi zeměmi vysvětlitelné odlišnou mírou investic, odlišnými politickými režimy, mírou korupce, mírou otevřenosti ekonomiky, mírou vládního přerozdělování atd.
 • Blíže viz Červenka, M., Frait, J. (2002).
ceny investi n ch statk de long 1996
Ceny investičních statkůDe Long (1996)
 • Hypotéza relativních cen investičních statků
  • Vyspělé země disponují relativně nízkou cenou vyspělých technologiích relativně vysoká míra investic
  • Relativně vysoká cena investic předurčuje, že chudá země si za jednotku svých úspor koupí méně investic než země bohatá.
 • Závěr - Odlišná struktura investic
ceny investi n ch statk de long 19961
Ceny investičních statkůDe Long (1996)
 • Relativní ceny investičních statků
 • Zdroj: Červenka, Frait (2002, s. 24)
ceny investi n ch statk de long mimo
Ceny investičních statkůDe Long mimo
 • De Long hypotéza vychází ze studie 1996.
 • Změny na finančních trzích a celkový vývoj mobility kapitálu potlačují tuto hypotézu mimo realitu. Pak zahraničním investorům nezáleží na relativní ceně investic.
 • Viz obdobný dopad okolo diskuse Feldstein-Horioka puzzle v rámci běžného účtu.
 • Zdroj: Eurostat, vlastní úprava.
ceny investi n ch statk v tranzitivn ch ekonomik ch
Ceny investičních statkův tranzitivních ekonomikách
 • Každopádně se podíváme do útrob vývoje relativní ceny investic
 • Budeme potřebovat:
  • Parita kupní síly (cca konstrukce měnového kurzu, který odstraňuje rozdíly v cenových hladinách. Bereme z Eurostatu, máme tedy PPS)
   • PPP = Ph / Pf
  • Komparativní cenová hladina
   • CPL = PPP / ER (ER - měnový kurz)
ceny investi n ch statk
Ceny investičních statků
 • PPS v ČR = PČR / PEU-15 pro HDP, investice a konečnou spotřebu
 • PPS je u investic vyšší než pro celkové HDP a konečnou spotřebu.
 • Při stejném ER poté vyplývá, že CPL musí být nutně vyšší.
 • Komparativní cenová hladina je tedy u investic relativně vyšší než u HDP.
ceny investi n ch statk de long v evrop pr m r 1999 2004
Ceny investičních statkůDe Long v Evropě(průměr 1999-2004)
 • Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty.
 • Hodnota větší než nula značí relativně vyšší CPL u investic než u HDP.
ceny investi n ch statk de long v r
Ceny investičních statkůDe Long v ČR
 • Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty.
 • S=úspory, I=investice, NAC=v národní měně, PPS= v paritě kupní síly. Vše v % HDP oceněným v NAC či PPS. Míra úspor S- NAC odpovídá míře úspor S-PPS.
ceny investi n ch statk de long ve velk brit nii
Ceny investičních statkůDe Long ve Velké Británii
 • Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty.
 • S=úspory, I=investice, NAC=v národní měně, PPS= v paritě kupní síly. Vše v % HDP oceněným v NAC či PPS. Míra úspor S- NAC odpovídá míře úspor S-PPS.
ceny investi n ch statk de long v eu cpl vs pps pro hdp a i v roce 2005
Ceny investičních statkůDe Long v EU (CPL vs. PPS pro HDP a I v roce 2005)

Investice

HDP

 • Zdroj: Eurostat, vlastní úprava.
r stov etnictv
Růstové účetnictví
 • Dalším způsobem empirického zkoumání v oblasti dlouhodobého růstu je tzv. růstové účetnictví.
r stov etnictv1
Růstové účetnictví
 • Jedná se o snahu rozložit skutečně pozorovaný ekonomický růst na několik složek:
  • 1) složku, kterou k celkovému růstu přispěl růst kapitálu v ekonomice,
  • 2) složku, kterou přispěl přírůstek zaměstnanosti,
  • 3) změnu tzv. celkové produktivity faktorů (TFP).
r stov etnictv2
Růstové účetnictví
 • Základní rovnice růstového účetnictví:
  • kde Y - produkce, K - kapitálová zásoba, L - počet pracovníků (nebo lépe počet odpracovaných hodin), TFP - souhrnná produktivita faktorů.
  • Parametr α reprezentuje podíl kapitálu na tvorbě přidané hodnoty a (1-α) podíl práce (viz prvotní rozdělení důchodů v SNÚ).
 • V empirii se obvykle používá tzv. upravený podíl práce (resp. kapitálu) na produkci
adjusted wage share upraven pod ly pr ce
Adjusted wage shareUpravené podíly práce

Využijeme poměr počtu zaměstnaných (EMPD) vůči počtu zaměstnanců (EMPS)

.

adjusted wage share upraven pod ly pr ce v na hdp
Adjusted wage shareUpravené podíly práce v % na HDP
 • Zdroj: Kubíček (2005)
 • Poznámka: Tranzitivní země pouze průměr za roky 1995-2003
adjusted wage share upraven pod ly pr ce v na hdp1
Adjusted wage shareUpravené podíly práce v % na HDP
 • Zdroj: Kubíček (2005)
 • Poznámka: Tranzitivní země pouze průměr za roky 1995-2003
kapit l
Kapitál
 • Kapitál obvykle představuje 2,5-3,5 násobek roční produkce, měření kapitálové zásoby je však poměrně problematické.
 • Kapitálová zásoba se vyvíjí podle identity:

,kde označuje investice do fixního kapitálu a značí odpisy kapitálu.

kapit l p kl dek
Kapitál příkládek
 • Řekněme, že kapitálový koeficient (K/Y) v ekonomice je roven 3 a že podíl investic (i) na HDP je 24%. Předpokládejme, že odpisová míra kapitálu je . O kolik procent se v důsledku investic zvýší kapitálová zásoba (K)? Kolika procentními body investice přispějí k růstu produkce, pokud víme, že podíl kapitálu na produkci je 1/3?
kapit l p kl dek e en
Kapitál příkládek - řešení
 • Nejprve určeme růst kapitálové zásoby, známe-li podíl investic na HDP. Malá písmena, značí podíl na HDP.

, pro meziroční změnu:

kapit l p kl dek e en1
Kapitál příkládek - řešení
 • Stačí tedy
 • Meziroční růst kapitálové zásoby tedy činí 3 %.
 • Pro určení příspěvku investic k růstu produktu vycházíme z

, tedy

 • Příspěvek investic k růstu produktu (skrze růst kapitálové zásoby) činí 1 p.b.
r stov etnictv podrobn j pohled
Růstové účetnictvíPodrobnější pohled
 • Studie OECD se zabývají tzv. růstovým účetnictví z podrobnější pohledu.
r stov etnictv podrobn j pohled role ict
Růstové účetnictvíPodrobnější pohled – role ICT
 • Zdroj: OECD Compendium of Productivity Indicators 2006, s. 23.
r stov etnictv podrobn j pohled1
Růstové účetnictvíPodrobnější pohled
 • Zdroj: OECD Compendium of Productivity Indicators 2006, s. 23.
dekompozice r stu hdp produktivita a vyu it pracovn s ly
Dekompozice růstu HDPProduktivita a využití pracovní síly
 • Jednoduchá matematická dekompozice úrovně či růstu HDP na osobu mezi produktivitu práce, využití pracovní síly (pracovní čas, míra zaměstnanosti) a demografický efekt (míra participace).
r st na hlavu produktivita a vyu it pracovn s ly
Růst na hlavuProduktivita a využití pracovní síly
 • GDP / Hours - představuje produktivitu práce;
 • Hours / Employment - průměrný počet hodin odpracovaných 1 zaměstnancem, což odráží délku pracovního týdne, výskyt částečných úvazků apod. (využití pracovní síly – labour utilization);
 • Employment / WorkingAgePop - představuje míru zaměstnanosti, tedy podíl zaměstnaných osob vůči populaci ve věku 15-64 let (využití pracovní síly – labour utilization);
 • WorkingAgePop / Population - počet obyvatel v aktivním věku (15-64 let) vůči počtu obyvatel. Tento faktor sleduje demografický efekt.
r st na hlavu v oecd produktivita a vyu it pracovn s ly
Růst na hlavu v OECDProduktivita a využití pracovní síly
 • Následuje dekompozice u zemí OECD pro roky 1990-2000.
dekompozice r stu v euroz n a usa
Dekompozice růstu v eurozóně a USA

Zdroj: K. Daly (2004): Has Euroland Performed That Badly?

dekompozice r stu v euroz n a usa1
Dekompozice růstu v eurozóně a USA

Zdroj: K. Daly (2004): Has Euroland Performed That Badly?

part 3
Part 3
 • Catching-up process, konvergence
 • Mezinárodní komparace
 • Alternativní ukazatele
konvergence
Konvergence
 • β - konvergence
  • Absolutní konvergence
 • σ - konvergence
  • Klesá disperze v průřezové regresi
 • Podmíněná vs. nepodmíněná konvergence
  • Podmíněná konvergence – konvergují k sobě pouze ty ekonomiky, které mají shodné relevantní parametry – míru investic, tempo růstu populace, shodnou produkční funkci
 • Catching-up
catching up
Catching-up
 • „The concept of “catch-up”effects is that less developedeconomies experiencefaster growth in output perhead, partly by adoptingthe working practices,capital equipment andtechnologies of moreadvanced countries. Moreover, economies with less well-educatedworkforces appear likelyto derive proportionatelygreater returns toinvestment in educationand training. This shouldlead to a process inwhich the less advancedeconomies initially growmore rapidly, but thateconomic growth ratesslow as they catch upwith the more advancedcountries.

(OECD, 2004, p. 16)

konvergence p kl dek
Konvergence příkládek
 • Předpokládejme, že ČR je na úrovni 60% původní EU15. O kolik procent by musela v průměru česká ekonomika růst rychleji než evropská, aby dosáhla její úrovně za 8 let?
konvergence p kl dek e en
Konvergence příkládek - řešení
 • Řešení:

,kde g značí průměrné tempo růstu evropské ekonomiky v průběhu následujících 8 let a x značí hledaný rozdíl mezi českým a evropským tempem růstu.

Podle zadání víme, že a je tedy

konvergence p kl dek e en1
Konvergence příkládek - řešení
 • Rovnici řešíme pro x, dostáváme:
 • a tedy procentního bodu – o tolik procentních bodů by musela česká ekonomika růst rychleji než evropská.
konvergence a ek teorie
Konvergence a ek. teorie
 • Ekonomická teorie však neříká, že by konvergující země měla růst vždy o určitý počet procentních bodů rychleji než ekonomika, ke které chudší ekonomika konverguje.
 • Neoklasický model říká, že o určitý počet procentních bodů by se měl snižovat rozdíl mezi konvergující ekonomikou a ekonomikou bohatou. Kdyby bohatá ekonomika stagnovala, potom by proces konvergence mohl být naznačen obrázkem následovně:
polo as konvergence
Poločas konvergence
 • Mezera mezi mezera mezi stálým a současným stavem konvergující ekonomiky se snižuje vždy o stejné procento β. Konvergence postupně vyhasíná se zmenšováním mezery. Teoreticky by měla trvat nekonečně dlouho. Proto se konstruuje ukazatel nazývaný poločas konvergence - .
 • Poločasem konvergence rozumíme dobu, za kterou se daná mezera sníží právě na polovinu (viz následující obrázek).
polo as konvergence pravidlo 70
Poločas konvergencePravidlo 70
 • Pro poločas konvergence, , tak platí následující:

kde je mezera mezi stálým a současným stavem konvergující ekonomiky, β je tempo snižování mezery. Po úpravě dostáváme pro poločas konvergence:

 • Využíváme pravidlo 70, kde ln2=0,69
 • Takže pokud je například stanoveno tempo umazávání mezery do stálého stavu na 4 % ročně, pak je poločas konvergence přibližně 17 let.
stav konvergence 2005 eu 25 100
Stav konvergence 2005EU-25=100
 • HDP v PPS per capita (EU-25=100, horizont. osa) a komparativní cenová hladina pro HDP (EU-25=100, vertik. osa)v EU-27 v roce 2005.
 • Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty.
progres v konvergenci eu 25 100
Progres v konvergenciEU-25=100
 • Změna v HDP v PPS per capita (EU-25=100, horizont. osa) a změna komparativní cenové hladiny pro HDP (EU-25=100, vertik. osa)v EU-27 mezi lety 2005 a 2000.
 • Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty.
alternativn ukazatele
Alternativní ukazatele
 • Net Domestic Product (NDP)
  • Consumption of fixed capital
 • Gross Domestic Income (GNI)
  • Income balance
 • Real Gross Domestic Income (RGDI)
  • Terms of trade
 • Růst v eurech
  • Trend reálné apreciace měnového kurzu
alternativn ukazatele net
Alternativní ukazatele - NET
 • Hrubý (GDP) a čistý (NDP) domácí produkt ve Velké Británii a ve Francii (1978=100)
 • Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty.
alternativn ukazatele net1
Alternativní ukazatele - NET
 • Zdroj: OECD Compendium of Productivity Indicators 2006, s. 19.
alternativn ukazatele income
Alternativní ukazatele - income

Proklamovaný rozdíl HDP a HND v rámci Irska se dotýká na jedné straně růstu HDP a produktivity práce (efekt využití pracovní síly) a na straně druhé samotnou úrovní HDP vs. HND (viz další obrázek)

 • Zdroj: OECD Compendium of Productivity Indicators 2006, s. 19.
alternativn ukazatele income1
Alternativní ukazatele - income

Proklamovaný rozdíl úrovní HDP vs. HND v rámci Irska

 • Zdroj: OECD Compendium of Productivity Indicators 2006, s. 35.
alternativn ukazatele rhdd1
Alternativní ukazatele - RHDD

HDD a HDP (ve stálých cenách ref. roku 2000, y/y), směnnérelace (y/y) a přínos či ztráta z obchodu (mil. Kč, z průměrných cen předchozího období)

 • Zdroj: ČSÚ
alternativn ukazatele r
Alternativní ukazatele ČR

Alternativní ukazatele (objemové indexy, r.1995=100)

 • Zdroj: ČSÚ
alternativn ukazatele euro trend re ln apreciace
Alternativní ukazatele – euroTrend reálné apreciace

Zdroj: Eurostat, IMF. Vlastní výpočty.

alternativn ukazatele euro trend re ln apreciace1
Alternativní ukazatele – euroTrend reálné apreciace

Zdroj: Eurostat, IMF. Vlastní výpočty.

alternativn ukazatele euro trend re ln apreciace2
Alternativní ukazatele – euroTrend reálné apreciace
 • Proč?
  • Trend reálné apreciace vs. relativní teorie parity kupní síly
 • Proč ne?
  • Míchání procesu reálné a nominální konvergence
p klad na z v r
Příklad na závěr
 • Předpokládejme, že produktivita v ČR je na úrovni 60 % původní EU15. Navíc předpokládejme, že každý rok ekonomika ČR umazává 4 % z mezery a že produkce v původní EU15 roste tempem 1,5 % na pracovníka. Jakým tempem by měla v současnosti přibližně růst produktivita v ČR?
p klad na z v r1
Příklad na závěr
 • Řešení:

Zatímco v okamžiku 0 je mezera 40 procentních bodů, v okamžiku 1 bude podle předpokladu pouze 38,4 procentních bodů. Produktivita tak bude dosahovat 61,6 % produktivity EU15, ovšem tato produktivita EU15 sama vzrostla ještě o 1,5%. Pokud byla tedy produktivita v EU15 v okamžiku 0 100 jednotek, je nyní 101,5 jednotek a produktivita v ČR by tedy měla být 62,524 jednotek, což představuje její nárůst přibližně 4,2 %. Při tomto růstu produktivity v ČR umazala 4 % z mezery vůči produktivitě EU15 při 1,5% růstu produktivity v EU15 v daném roce.

d kuji za pozornost a n co na ten
Děkuji za pozornosta něco na čtení
 • Kubíček, J.: Dlouhodobý ekonomický růst, produktivita a konvergence. Materiál k přednášce Makroekonomická analýza a prognóza, 2005.
 • Hájek, M.: Ekonomický růst a souhrnná produktivita faktorů v ČR v letech 1992-2004. Working Paper CES VŠEM No 5/2005. 
 • Červenka, M., Frait, J.: Předpoklady a faktory dynamického růstu české ekonomiky ve světle nové teorie a empirie růstu. (3.kapitola – přehled empirických výsledků, 2. kapitola – stručný přehled teorie růstu). Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 3/2002. (Pokud nefunguje viz http://66.102.9.104/search?q=cache:TQYa9GmCG5oJ:www.ekf.vsb.cz/pers/~jfr/vyuka/skripta/frait_cerv_rust.pdf+jan+frait+%C4%8Dervenka+nov%C3%A1+empirie+r%C5%AFstu&hl=cs&gl=cz&ct=clnk&cd=5
 • Spěváček, V.: Ekonomický růst České republiky ve světle ukazatelů reálného důchodu. Working Paper CES VŠEM No. 2/2005.
 • Mankiw, G., Romer, D., Weil, D.: A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quantitative Journal of Economics, May 1992, s. 407-437.
 • OECD: Understanding Economic Growth. OECD 2004.
 • Čihák, M., Holub, T.: Teorie růstové politiky. VŠE 2000.