slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Říše: Živočichové PowerPoint Presentation
Download Presentation
Říše: Živočichové

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Říše: Živočichové - PowerPoint PPT Presentation


 • 590 Views
 • Uploaded on

Říše: Živočichové. Vznik mnohobuněčnosti=rýhování vajíčka teorie:invaginační, imigrační, plakulární. Systém živočichů. Oddělení: Diblastika kmeny: vločkovci houbovci žahavci žebernatky morulovci Oddělení: Triblastika řada: prvoústí kmeny: ploštěnci pásnice

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Říše: Živočichové


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
 1. Říše: Živočichové

 2. Vznik mnohobuněčnosti=rýhování vajíčkateorie:invaginační, imigrační, plakulární

 3. Systém živočichů Oddělení: Diblastika kmeny: vločkovci houbovci žahavci žebernatky morulovci Oddělení: Triblastika řada:prvoústí kmeny: ploštěnci pásnice vířníci hlísti měkkýši kroužkovci drápkovci členovci řada:druhoústí kmeny: ostnokožci polostrunatci strunatci

 4. Kmen: vločkovci

 5. Kmen: houbovci • -prvohory, bičíkovci, SVV

 6. Diferenciace buněk ne tkání • choanocyty - límečkovité buňky s jedndím bičíkem, jejich úkolem je vířit a nasávat vodu do těla houbovce, vytvářejí vnitřní epitel či spermie. • archeocyty - záložní kmenové buňky, jsou kulovitého tvaru - vznikají znich pohlavní buňky, popř. se podílejí na opravě těla, či tvorbě gemulí. • amoebocyty - roznášejí potravu mezi vnitřími buňkami, jsou zodpovědné za imunitu organizmu a za vylučování odpadních látek - umí fagocytovat • pinakocyty - jsou krycí buňky na povrchu těla a uvnitř kanálků • skleroblasty - tvorba skleritů (jehlic) z SiO2 či CaCO3 • spongoblasty - tvorba rohovinových vláken

 7. Rozmnožování:N-pučení, gemule

 8. P-larva amfiblastula

 9. význam? • Zástupci: • Rohovité-spongiová vlákna • H.mycí, h.koňská

 10. Vápenaté-CaCO3- • H.voštinatá

 11. H. křemičité-SiO2 • Houba pletená-VK • Houba pohárová

 12. Kmen: Žahavci • Vodní živ., • specializované tkáně: svalová žahavá-knidoblast, knidocil, hypnotoxin nervová

 13. TS: láčka-extracelulární+intracelulární tr. členění láčky-medúzovci-gastrovaskulární soustava-TS+CS RS: N-pučení ( u medúzovců-strobilace) metageneze=………, nepohlavní stádium=polyp- volně plovoucí medúzy P

 14. Třída:polypovci

 15. Medúzka sladkovodní

 16. Plovoucí mnohotvárné kolonie trubýšů

 17. Tř.: medúzovci • Rozvoj mezogley, skyfomedúza • SO: výběžky-ropália: statocysta-CaCo3+řasinky zraková skvrna chemoreceptor-chuť. a čich.buňky

 18. Talířovka svítivá Cyanea arctica – největší medúza

 19. Rodozměna-metageneze=pravidelné střídání pohl. a nepohl. stadia -gonochoristé Planula polyp(strobila) -strobilace efyra Skyfomedúza Zástupci: Talířovka ušará Talířovka obrovská Talířovka svítivá

 20. Tř. korálnatci • Převládá polypové stadium, hermafr. • -se schránkami-CaCo3-atoly-hornin.činnost

 21. Houbovnícivětevníci

 22. Sasanka plášťová

 23. kmen: Žebernatky • Nejdokonalejší z diblastik • Stavba těla: přechod z paprsčité na dvoustranou (bilaterální) soum. • Žebrovka vejčitá-lepivé buňky • Pásovnice Venušina

 24. Kmen: morulovci • Endoparaziti mořských bezobratlých

 25. Knidoblast Láčka Blastocoel Morula Ektoderm Tělní dutina žahavců Vnější tělní list Žahavá buňka Tělní dutina blastuly Vývojové stadium rýhování zygoty Které pojmy spolu souvisí?

 26. Vyhodnocení • c • a • d • e • b

 27. Použité zdroje • Bumerl, J., Hrabě, M.: Biologie 1 pro střední odborné školy. SPN, Praha, 1997 • http://www.vesmir.cz • http://cs.wikipedia.org • http://www.luc.edu • http://www.scienceworld.cz

 28. Oddělení B: Triblastika • Dvoustranná souměrnost …………………………………………………………. Sk. Prvoústí – ploštěnci až členovci Sk. Druhoústí – ostnokožci až strunatci

 29. Podle dokonalosti tělní dut.: • Schizocoel • Pseudocoel • Coelom-pravá těl.dut. • Tělo nečlánkované • Článkované stejnoměrně • Článkované nestejnoměrně

 30. Kmen: ploštěnci

 31. Tř.: ploštěnky

 32. Tř.: motolice Srovnej motolice X ploštěnka

 33. Motolice jaterní

 34. Krevnička močová-billharzióza

 35. Tř.:tasemnice Skolex, rostelum, proglotidy

 36. Onkosféra, larvocysta=boubel

 37. t.dlouhočlenná, t.bezbranná

 38. Měchožil zhoubný- 6 mm, játra, plíce,

 39. Škulovec široký