hallgat i szolg ltat sok szerepe a fels oktat sban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hallgatói szolgáltatások szerepe a felsőoktatásban PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hallgatói szolgáltatások szerepe a felsőoktatásban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Hallgatói szolgáltatások szerepe a felsőoktatásban - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Updated on

Hallgatói szolgáltatások szerepe a felsőoktatásban. Szabó Imre Diákközpont igazgató. Hallgatói szolgáltatások. Röviden összefoglalva:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hallgatói szolgáltatások szerepe a felsőoktatásban


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hallgat i szolg ltat sok
Hallgatói szolgáltatások

Röviden összefoglalva:

a hallgatók igényeit kielégítő, a felsőoktatási intézmény által nyújtott szolgáltatások, folyamatok, amelyek nem közvetlenül a hallgatók oktatásához és képzéséhez kapcsolódnak.

A hallgatók részére nyújtott szolgáltatások csoportosíthatók:

 • érintettek köre szerint (tanulmányokat folytatók, végzettek, szélesebb hallgatói (és más) rétegnek szóló, stb.)
 • céljuk szerint (képzést, oktatást segítő és kiegészítő, életvitelhez kapcsolódó szociális, szabadidős tevékenységhez kapcsolódó, stb.)
 • működtetési szabályozás szerint (jogszabályilag kötelezően működtetett, belső döntés alapján jogszabályi keretek szerint működtetett, saját döntés alapján működtetett)
jogszab lyi k telezetts gek
Jogszabályi kötelezettségek

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról (Ftv.)

és kapcsolódó kormányrendeletek (79/2006.

Kormányrendelet, stb.) kötelező szolgáltatásokat

írnak előa felsőoktatási intézményeknek.

Érdemes kiemelni:

 • információadás (Ftv. 46. § (7) a))
 • hallgatói tanácsadás rendszere (Ftv. 27. § (7) a))
 • pályakövetési rendszer működtetése (Ftv. 34. § (2) és (6))
 • könyvtár, informatikai szolgáltatás (Korm. rend. 1. sz. mell.)
 • sportlétesítmény használata (Korm. rend. 1. sz. mell.)
szolg ltat sok rendszere a bme n
Szolgáltatások rendszere a BME-n

BME szervezeti egységei és

a kapcsolódó hallgatóknak szóló szolgáltatások

min s gbiztos t si feladatok
Minőségbiztosítási feladatok

A hallgatói szolgáltatások közt jelentős szerepet töltenek be a tanácsadási

feladatok, amelyek része a hallgatók, mint elsőszámú fogyasztók

elvárásainak és véleményének megismerése, elégedettségének mérése is.

Ezeket az információkat használ(hat)ja fel a felsőoktatási intézmény

a minőségbiztosítási rendszere működtetése során.

Az információk megszerzésére használt leggyakoribb módszerek:

 • tanácsadási rendszer működési paramétereinek vizsgálata (igénybevevők száma, összetétele, stb.)
 • felmérések készítése (végzettek véleménye, jelenlegi hallgatók elégedettsége, stb.)
 • véleményezési lehetőségek biztosítása (általában anonim, online csatornák alkalmazása, pl.: oktatás véleményezése)
bme di kk zpont
BME Diákközpont

Felépítés:

 • Támpont Iroda – hallgatói tanulmányi és életviteli tanácsadás
 • Karrier Iroda – karriertanácsadás, munkaerő-piaci tanácsadás
 • Kulturális Titkárság – egyetemikulturális élet irányítása

Fontos jellemzők:

 • közvetlen szabályzatokban rögzített kapcsolat az Egyetemi Hallgatói Képviselettel (mint legfőbb hallgatói döntéshozó fórummal) és kari hallgatói képviseletekkel,
 • eltérő tanácsadási tevékenységek közti szakmai és anyagi inhomogenitás racionalizáltabb működést tesz lehetővé, mint különálló szervezetek esetén,
 • kislétszámú szervezet, ezért komolyabb szakmai és személyi kapcsolatokat ápol az Egyetem más szervezeteinek tagjaival
a bme di kk zpont felm r sei
A BME Diákközpont felmérései

Négyféle felmérés

 • BME-re felvett hallgatók pályaválasztásáról és szociális helyzetéről (felvett hallgatók)
 • Oktatás hallgatói véleményezése (jelenlegi hallgatók)
 • A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem friss diplomásainak elhelyezkedési esélyei (végzett hallgatók)
 • A mérnököket foglalkoztató cégek főbb jellemzői, és a műszaki és gazdasági szakemberekkel kapcsolatos piaci elvárások (munkáltatók)
a bme p lyak vet si vizsg lata
A BME pályakövetési vizsgálata

Felhasználási mód

 • Belső szabályozó, visszacsatolás a minőségbiztosítási rendszer részeként
  • információk eljuttatása az egyetem vezetőihez, szenátus tagjaihoz az érintett vizsgálat által érintett szakmai döntések során,
  • egyetemi médiumokban (egyetemi és kari lapok) az eredmények megjelentetése,
 • Felvételizők tájékoztatása
  • internetes elérhetőség biztosítása a felvételizők által látogatott honlapokon,
  • információk megjelentetése a felvételizőknek szóló kiadványainkban,
  • Diákközpont Támpont Iroda személyes tájékoztatása esetén is megemlít,
 • Gazdaság, közvélemény tájékoztatása
  • kiadvány postázása az egyetem kiemelt partnerei részére,
  • média tájékoztatása (sajtótájékoztató, rövid összefoglaló, nyilatkozatok, interjúk),
hallgat i szolg ltat sok szerepe haszna
Hallgatói szolgáltatások szerepe, haszna

Közvetlen hatás (érintett csoportok)

 • Hallgatói igény teljesítése
  • hallgatói elégedettség-növelés (visszacsatolás a minőségbiztosítási rendszer része),
 • Intézményi kötelezettség és egyben belső cél, elvárás
  • jogszabályi megfelelés,
  • „szolgáltató egyetem”,

Közvetett hatás (befolyásolás, informálás)

 • Felvételizők tájékoztatása
  • intézmény választás befolyásolása (főként szociális és informatikai szolgáltatás),
  • intézményi rangsorok,
 • Gazdaság, közvélemény, média tájékoztatása
  • hallgatói lét megismertetése, bemutatása,
  • kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés lehetősége és fóruma egyben,
slide10
Köszönöm a figyelmüket!

Szabó Imre

DIK Igazgató