Download
hallgat i szolg ltat sok szerepe a fels oktat sban n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hallgatói szolgáltatások szerepe a felsőoktatásban PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hallgatói szolgáltatások szerepe a felsőoktatásban

Hallgatói szolgáltatások szerepe a felsőoktatásban

77 Views Download Presentation
Download Presentation

Hallgatói szolgáltatások szerepe a felsőoktatásban

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hallgatói szolgáltatások szerepe a felsőoktatásban Szabó Imre Diákközpont igazgató

  2. Hallgatói szolgáltatások Röviden összefoglalva: a hallgatók igényeit kielégítő, a felsőoktatási intézmény által nyújtott szolgáltatások, folyamatok, amelyek nem közvetlenül a hallgatók oktatásához és képzéséhez kapcsolódnak. A hallgatók részére nyújtott szolgáltatások csoportosíthatók: • érintettek köre szerint (tanulmányokat folytatók, végzettek, szélesebb hallgatói (és más) rétegnek szóló, stb.) • céljuk szerint (képzést, oktatást segítő és kiegészítő, életvitelhez kapcsolódó szociális, szabadidős tevékenységhez kapcsolódó, stb.) • működtetési szabályozás szerint (jogszabályilag kötelezően működtetett, belső döntés alapján jogszabályi keretek szerint működtetett, saját döntés alapján működtetett)

  3. Jogszabályi kötelezettségek 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról (Ftv.) és kapcsolódó kormányrendeletek (79/2006. Kormányrendelet, stb.) kötelező szolgáltatásokat írnak előa felsőoktatási intézményeknek. Érdemes kiemelni: • információadás (Ftv. 46. § (7) a)) • hallgatói tanácsadás rendszere (Ftv. 27. § (7) a)) • pályakövetési rendszer működtetése (Ftv. 34. § (2) és (6)) • könyvtár, informatikai szolgáltatás (Korm. rend. 1. sz. mell.) • sportlétesítmény használata (Korm. rend. 1. sz. mell.)

  4. Szolgáltatások rendszere a BME-n BME szervezeti egységei és a kapcsolódó hallgatóknak szóló szolgáltatások

  5. Minőségbiztosítási feladatok A hallgatói szolgáltatások közt jelentős szerepet töltenek be a tanácsadási feladatok, amelyek része a hallgatók, mint elsőszámú fogyasztók elvárásainak és véleményének megismerése, elégedettségének mérése is. Ezeket az információkat használ(hat)ja fel a felsőoktatási intézmény a minőségbiztosítási rendszere működtetése során. Az információk megszerzésére használt leggyakoribb módszerek: • tanácsadási rendszer működési paramétereinek vizsgálata (igénybevevők száma, összetétele, stb.) • felmérések készítése (végzettek véleménye, jelenlegi hallgatók elégedettsége, stb.) • véleményezési lehetőségek biztosítása (általában anonim, online csatornák alkalmazása, pl.: oktatás véleményezése)

  6. BME Diákközpont Felépítés: • Támpont Iroda – hallgatói tanulmányi és életviteli tanácsadás • Karrier Iroda – karriertanácsadás, munkaerő-piaci tanácsadás • Kulturális Titkárság – egyetemikulturális élet irányítása Fontos jellemzők: • közvetlen szabályzatokban rögzített kapcsolat az Egyetemi Hallgatói Képviselettel (mint legfőbb hallgatói döntéshozó fórummal) és kari hallgatói képviseletekkel, • eltérő tanácsadási tevékenységek közti szakmai és anyagi inhomogenitás racionalizáltabb működést tesz lehetővé, mint különálló szervezetek esetén, • kislétszámú szervezet, ezért komolyabb szakmai és személyi kapcsolatokat ápol az Egyetem más szervezeteinek tagjaival

  7. A BME Diákközpont felmérései Négyféle felmérés • BME-re felvett hallgatók pályaválasztásáról és szociális helyzetéről (felvett hallgatók) • Oktatás hallgatói véleményezése (jelenlegi hallgatók) • A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem friss diplomásainak elhelyezkedési esélyei (végzett hallgatók) • A mérnököket foglalkoztató cégek főbb jellemzői, és a műszaki és gazdasági szakemberekkel kapcsolatos piaci elvárások (munkáltatók)

  8. A BME pályakövetési vizsgálata Felhasználási mód • Belső szabályozó, visszacsatolás a minőségbiztosítási rendszer részeként • információk eljuttatása az egyetem vezetőihez, szenátus tagjaihoz az érintett vizsgálat által érintett szakmai döntések során, • egyetemi médiumokban (egyetemi és kari lapok) az eredmények megjelentetése, • Felvételizők tájékoztatása • internetes elérhetőség biztosítása a felvételizők által látogatott honlapokon, • információk megjelentetése a felvételizőknek szóló kiadványainkban, • Diákközpont Támpont Iroda személyes tájékoztatása esetén is megemlít, • Gazdaság, közvélemény tájékoztatása • kiadvány postázása az egyetem kiemelt partnerei részére, • média tájékoztatása (sajtótájékoztató, rövid összefoglaló, nyilatkozatok, interjúk),

  9. Hallgatói szolgáltatások szerepe, haszna Közvetlen hatás (érintett csoportok) • Hallgatói igény teljesítése • hallgatói elégedettség-növelés (visszacsatolás a minőségbiztosítási rendszer része), • Intézményi kötelezettség és egyben belső cél, elvárás • jogszabályi megfelelés, • „szolgáltató egyetem”, Közvetett hatás (befolyásolás, informálás) • Felvételizők tájékoztatása • intézmény választás befolyásolása (főként szociális és informatikai szolgáltatás), • intézményi rangsorok, • Gazdaság, közvélemény, média tájékoztatása • hallgatói lét megismertetése, bemutatása, • kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés lehetősége és fóruma egyben,

  10. Köszönöm a figyelmüket! Szabó Imre DIK Igazgató