a korm nyhivatalok feladatai a k zoktat sban n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A KORMÁNYHIVATALOK FELADATAI A KÖZOKTATÁSBAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

A KORMÁNYHIVATALOK FELADATAI A KÖZOKTATÁSBAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztály. A KORMÁNYHIVATALOK FELADATAI A KÖZOKTATÁSBAN. DR. ROZMIS ILDIKÓ Hatósági Osztály osztályvezető. Közoktatás-irányításunk általános jellemzői. Erősen decentralizált, az irányítási felelősséget több szereplő viseli

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A KORMÁNYHIVATALOK FELADATAI A KÖZOKTATÁSBAN' - dezso


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a korm nyhivatalok feladatai a k zoktat sban

Budapest Főváros Kormányhivatala

Oktatási Főosztály

A KORMÁNYHIVATALOK FELADATAI A KÖZOKTATÁSBAN

DR. ROZMIS ILDIKÓHatósági Osztály

osztályvezető

k zoktat s ir ny t sunk ltal nos jellemz i
Közoktatás-irányításunk általános jellemzői
 • Erősen decentralizált, az irányítási felelősséget több szereplő viseli
 • Vertikálisan négy irányítási szint létezik

- központi (országos) vagy kormányzati

- területi megyei vagy (regionális)

- helyi vagy települési

- intézményi

 • Helyi és területi szinten a közigazgatás (ezen belül az oktatásigazgatás) politikai önállósággal rendelkező választott testületek ellenőrzése alatt áll
miniszteri ir ny t s
Miniszteri irányítás
 • Legfőbb irányítási jog és hatáskör a
  • közoktatásra
  • felsőoktatásra
  • az iskolai nevelés-oktatás a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz vonatkozásában
  • a tudománypolitika koordinációjára
llamtitk ri ir ny t s
Államtitkári irányítás
 • Az oktatásért felelős államtitkár szakmai, politikai irányítást gyakorol:
  • a közoktatás
  • a felsőoktatás
  • az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza
  • a szakmai és nyelvi célú képzések körébe nem tartozó felnőttképzés
  • a tankönyvpiac rendje
slide6
külföldi bizonyítványok, oklevelek és szakképzettségek elismerése
 • a külhoni magyarok oktatása
 • társadalmi esélyegyenlőség oktatásban való érvényesítése
 • az oktatási ágazat működtetése, hazai és uniós fejlesztése
 • az ágazati gazdasági stratégia fejlesztése
 • nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő szakmai feladatok
k zoktat s rt felel s helyettes llamtitk ri feladatok
Közoktatásért felelős helyettes államtitkári feladatok
 • Jogszabályok szakmai előkészítése, módosításuk kezdeményezése
 • A közoktatási terület tárcaközi kapcsolatainak működtetése
 • Miniszteri feladatellátás az alábbi testületek irányában:

Országos Köznevelési Tanács

Közoktatás-politikai Tanács

Szülői Érdekegyeztető Fórum

Országos Kisebbségi Bizottság stb.

2011 janu r 1
2011. január 1.
 • Fővárosi és megyei kormányhivatalok
 • 2011. január 1-jétől az Oktatási Hivatal regionális igazgatóságai megszűntek, s feladataikat a továbbiakban a fővárosi, megyei kormányhivatalok oktatási főosztályai látják el
slide11

OH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság: Budapest és Pest megye

 • OH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság:Vas, Győr-Moson-Sopron és Zala megye
 • OH Észak-alföldi Regionális Igazgatóság:Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 • OH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság

Somogy, Tolna és Baranya megye

 • OH Dél-alföldi Regionális IgazgatóságBács-Kiskun, Csongrád és Békés megye
 • OH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 • OH Közép-dunántúli Regionális IgazgatóságKomárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megye
jogszab lyi h tt r
Jogszabályi háttér
 • A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény
 • A közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. Korm. rendelet
 • Az Oktatási Hivatalról szóló 307/ 2006. Korm. rendelet
 • Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. Korm. rendelet
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/ 1994. (VI. 8.) MKM rendelet
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
k zoktat si rt kel si oszt ly
Közoktatási- értékelési Osztály

Működteti a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából a független vizsgabizottságot

Közreműködik az Oktatási Hivatal által szervezett szakmai ellenőrzésekben

Részt vesz az Oktatási Hivatal által végzett országos közoktatási mérések, versenyek, és a középfokú felvételi eljárás szervezésében

Az önkormányzati intézkedési terv, illetőleg a fővárosi, megyei jogú városok fejlesztési tervének véleményezése

A nyugdíjas pedagógusok pedagógus igazolványával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat

az retts gi vizsgaszab lyzat szerint
Az érettségi vizsgaszabályzat szerint
 • az érettségi szervezésében való részvétel
 • a vizsgabizottság elnökének megbízása
 • a vizsgabizottság működtetése
 • a vizsgabizottság tevékenységének ellenőrzése
 • az OH értesítése a törvényes megtartás veszélyeztetése esetén
hat s gi oszt ly
Hatósági Osztály
 • Szabálysértési hatósági jogkör gyakorlása
 • Hatósági ellenőrzési jogkör gyakorlása az alábbi esetekben:
 • az egyenlő bánásmód követelményére
 • a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására
 • az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre,
slide17

az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására,

 • az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére és valódiságára, a költségvetési támogatás igénylésére,
 • a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére,
 • a közoktatási törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára,
 • az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartása
slide18

A kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a fenntartónál és a közoktatási intézményekben a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó által igényelt normatív hozzájárulás és támogatás igénylésének alapjául szolgáló - a közoktatási intézményben vezetett - nyilvántartások meglétét, vezetését, a tanügy-igazgatási dokumentumokat és ennek alapján az igénylés és az elszámolás megalapozottságát. A vizsgálat eredményeképpen kezdeményezheti a MÁK Területi Igazgatóságánál a normatív hozzájárulás és támogatás összegének felülvizsgálatát.

hat s gi d nt sek
Hatósági döntések

A kormányhivatal elsőfokú hatósági döntést hoz:

 • az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony létrejötte vonatkozásában az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt
 • kötelező felvételt biztosító óvoda ill. iskola kijelöléséről
 • a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő ált. isk. továbbműködésének engedélyezéséről
 • az osztályindítási tilalom alóli felmentésről
 • az egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattételéhez való hozzájárulás megadásáról
slide20
A kormányhivatal másodfokú döntést hoz:
 • A nem általa működtetett érettségi vizsgabizottság döntése ellen benyújtott törvényességi kérelmek tárgyában
 • A szakmai vizsga vizsgabizottsága döntése ellen benyújtott törvényességi kérelmek tárgyában
 • A sajátos nevelés igényt megállapító jegyzői határozat
2011 j lius 1 j t l
2011. július 1-jétől

20/1997. (II.13.) Korm. rendelet

A nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények működési engedélyének megadása

Intézmények jegyzékének elkészítése és vezetése

2011 j lius 5 t l
2011. július 5-től

111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

A szakmai vizsgaszervezési engedélyek kiadása és vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzése a kérelmet benyújtó székhelye szerinti területileg illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalban történik

2011 szeptember 1 j t l
2011. szeptember 1-jétől

A volt regionális igazgatóságok székhelyén működő kormányhivatalok többletfeladatainak megoszlása a többi kormányhivatal között

 • Hatósági ellenőrzési feladatok
 • Érettségi szervezés
oh k z p magyarorsz gi region lis igazgat s g
OH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság

Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Megyei Kormányhivatal

a jogi szab lyoz s sz ks gess ge
A jogi szabályozás szükségessége

A széleskörű ismeretátadás, ismeretszerzés lehetőségének mindenki számára elérhető biztosítása, az ehhez szükséges intézményrendszer létrehozása, működtetése

Az ismeretek elsajátítása meghatározott időszakban nem múlhat az egyén döntésén

a jogi szab lyoz s sz ks gess ge1
A jogi szabályozás szükségessége

A rendszer tervszerű, összehangolt működtetésének biztosítása

A közoktatás résztvevői közötti ellentétes érdekek feloldásának biztosítása

a jogi szab lyoz s form i
A jogi szabályozás formái

Törvényi szabályozás

kinek mi a feladata és felelőssége a rendszer működtetésében, ki milyen feltételek mellett vehet részt a feladatok megvalósításában, a szolgáltatások igénylésében

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról átfogja a közoktatás feladat- és intézményrendszerét

a jogi szab lyoz s form i1
A jogi szabályozás formái

A kormány szabályozási felelőssége

307/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról

A miniszter szabályozási felelőssége

rendeletek az intézmények működéséhez szükséges eljárási kérdésekről

A helyi önkormányzatok szabályozási felelőssége

a jogi szab lyoz s form i2
A jogi szabályozás formái

A helyi önkormányzatok szabályozási felelőssége

kiemelkedő szerepet játszanak

helyi önkormányzati rendeletek

Intézményi szabályozás

A közoktatás működését meghatározó normák kialakításában fontos szerepe van:

pedagógiai program

szervezeti és működési szabályzat

házirend

az ellen rz s
Az ellenőrzés

Fogalma:

Tudatos információszerzés adatok, tények gyűjtésével, közvetlen vagy közvetett módon

Közoktatási intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a ped. program alapján

Célja:

A tevékenység, a működés, az eredmények javítása

az ellen rz s1
Az ellenőrzés

Helye és szerepe az irányítási-vezetési folyamatban:

Munkafolyamatba épített (helyzetértékelés, visszacsatolás, korrekciók, összegzés > értékelés

Tárgya a közoktatási rendszerben:

A közoktatási rendszer egésze vagy egyes elemei (helyi, megyei regionális rendszerek, intézményfenntartók tevékenysége, egyes intézmények működése, a rendszer infrastrukturális elemei)

A közoktatási rendszer funkciói, tevékenységei (működés szabályszerűsége, erőforrások hasznosítása)

az ellen rz s2
Az ellenőrzés

Módszerei és eszközei:

Az ellenőrzés célja és tárgya szerint választható

Többféle módszer egyidejű alkalmazása hatékonyabb

Dokumentumelemzés

Statisztikai elemzés

Egyéni megfigyelés

Csoportos megfigyelés

Esettanulmány

Interjú (kötött, strukturált vagy kötetlen)

Beszámoltatás

A belső és külső ellenőrzés eredményeinek összevetése

nemzeti k znevel sr l sz l t rv ny
Nemzeti köznevelésről szóló törvény
 • Alapvető új vonás: az állami szerepvállalás „három pillére”
  • Megerősíti az állam irányító szerepét
  • Megerősíti az állam finanszírozó szerepét
  • Megerősíti az állam ellenőrző szerepét
 • A nagyobb állami szerepvállaláshoz a korábbinál erőteljesebben érvényesülő jogokat társít
k znevel s int zm nyek fenntart sa ellen rz szerep
Köznevelés intézmények fenntartása (ellenőrző szerep)
 • A köznevelési intézmény ellenőrzése lehet:
  • Belső ellenőrzés
  • Pedagógiai-szakmai ellenőrzés
  • Fenntartói törvényességi ellenőrzés
  • Hatósági ellenőrzés
  • Az oktatásért felelős miniszter által elrendelt országos és térségi pedagógiai szakmai ellenőrzés
  • Országos pedagógiai szakmai ellenőrzés
slide35
A kormányhivatal a jogszabályban hozzá rendelt ellenőrzési feladatokat hatósági ellenőrzés, valamint a törvényességi ellenőrzés keretébenvizsgálja

Ügyfélbarát módon

A jogszabályok betartása és betartatása mellett

2011 j lius 1 j t l1
2011. július 1-jétől

20/1997. (II.13.) Korm. rendelet

A nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények működési engedélyének megadása

Intézmények jegyzékének elkészítése és vezetése

A nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású intézmények ellenőrzése

a nem llami nem helyi nkorm nyzati fenntart s int zm nyek ellen rz se
A nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású intézmények ellenőrzése
 • Alapja: a nem állami, nem önkormányzati intézmények működési engedélye
 • Törvényességi ellenőrzés a működési engedélyben foglaltak megvalósulását hivatott vizsgálni
 • Funkciójában tágabb ellenőrzés, mint a hatósági ellenőrzés, lévén a közoktatási (köznevelési) intézmény működését érintő átfogó tárgyi, személyi, pénzügyi vizsgálatot jelent.
a nem llami nem helyi nkorm nyzati fenntart s int zm nyek ellen rz se1
A nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású intézmények ellenőrzése
 • Működési engedélyeztetési eljárás
  • Kérelemre indul (létesítéshez kapcsolódó kérelem, változásbejegyzési kérelem)
  • Módosításnál bizonyos esetekben, intézmény alapításnál mindig megelőzi a nyilvántartásba vételi eljárás (egyszerűsített nyilvántartás igénye)
  • A kormányhivatal az eljárás jogszerűségét biztosítja, de szigorúan kötve magát az intézményi alapító okiratban foglaltakhoz, és a fenntartói kérelemhez
  • Tartalmi helytállóságát a kormányhivatalon kívüli hatóságok, valamint szakértő eljárása biztosítja
a nem llami nem helyi nkorm nyzati fenntart s int zm nyek ellen rz se2
A nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású intézmények ellenőrzése
 • Hatályos eljárási határidők a fenntartói döntéshozatal tekintetében abban az esetben, ha a következő tanév szeptember 01. napjától kívánják bevezetni a változásokat:
  • A közoktatási intézmény átszervezésére vonatkozóan az adott év májusának utolsó munkanapja
  • egyéb átszervezésre vonatkozóan az adott év júliusának utolsó munkanapja
slide40
Az intézmény átszervezés és az egyéb átszervezés hatályos fogalma:
  • A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve május utolsó munkanapjáig hozhat döntést:
   • A nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával kapcsolatban
   • A nevelési-oktatási intézmény átalakításával kapcsolatban
   • A nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével kapcsolatban
   • Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a tanszak indításával, és megszüntetésével kapcsolatban
  • A fentieknek nem minősülő egyéb átszervezések esetében az intézkedés tervezett végrehajtásának éve július utolsó munkanapjáig hozható meg a fenntartói döntés
slide41
A nemzeti köznevelésről szóló törvénytervezet pontosítja a fogalmakat:
  • A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést
   • A nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet:
    • Egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás
    • Szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás
   • A nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével
   • Az alapfokú művészeti iskolában a tanszak indításával és megszüntetésével
  • A fent fel nem sorolt egyéb átszervezésre vonatkozó döntések határideje július utolsó munkanapja
a t rv nyess gi ellen rz si elj r s
A törvényességi ellenőrzési eljárás
 • Alapfeladatok, alapdokumentumok:
  • Az intézmény működtetésére vonatkozó jogosultság igazolása
   • Az intézmény alapító okirata megfelel-e a módosuló törvényi feltételeknek
   • Összhangban áll-e a nyilvántartással, a működési engedéllyel, a szervezeti és működési szabályzat intézményi felépítésére, szerkezetére vonatkozó részével, valamint a pedagógiai programmal
   • Az adott tanévben ténylegesen ellátott feladatok megfelelnek-e a működési engedélyben foglaltaknak
a t rv nyess gi ellen rz si elj r s1
A törvényességi ellenőrzési eljárás
 • Az intézményi belső szabályzók (pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend) kötelező elemeinek megléte, legitimációja és törvényességi megfelelése
 • A nevelő-oktató munkát biztosító egyéb alapdokumentumok megfelelnek-e a jogszabályoknak, biztosítják-e a folyamatos, hosszú távú és biztonságos működés jogi feltételeit
  • a tulajdon vagy a bérlet iratai
  • szakhatósági szakvélemények, használatbavételi engedély
  • Az alapfeladathoz kapcsolódó megállapodások szabályossága (pl. orvosi szoba, iskolaorvos, védőnő, tornaterem, tornaszoba, sportpálya stb.)
a t rv nyess gi ellen rz si elj r s2
A törvényességi ellenőrzési eljárás
 • Tárgyi feltételek:
  • Jóváhagyott beszerzési ütemterv, az abban szereplő beszerzések megvalósulásának fenntartói ellenőrzését igazoló dokumentum
  • A gyakorlatban rendelkezésre állnak-e a 11/1994 (VI. 8.) MKM rendeletben előírtak szerint szükséges termek, berendezések és eszközök
 • Gazdasági, pénzügyi feltételek:
  • A fenntartó által elkészített, az adott évre vonatkozó éves költségvetés mennyiben biztosítja a közoktatási törvényben és a közoktatási intézmény alapdokumentumaiban meghatározott feladatok ellátását.
  • Összhangban állnak-e a működési engedélyben, az alapító okiratban, a nyilvántartásban és a normatíva igénylésben szereplő – az ellátandó feladatokra vonatkozó – információk (tevékenységek megnevezése, munkarend, létszám-bontások)
  • Megkapja-e minden alkalmazott a jogszabályok által előírt minimális bérezést
a t rv nyess gi ellen rz si elj r s3
A törvényességi ellenőrzési eljárás
 • Személyi feltételek:
  • A tantestületben az alkalmazási arány megfelel-e a jogszabályi előírásoknak (30%-70%-os alkalmazás)
  • Az intézményvezető alkalmazásának szabályossága
  • A személyi anyagok állapota
  • Az alkalmazások jogszerűsége
  • A közoktatási törvény mellékletei által előírt státuszokra a pedagógusok, ill. a nevelőmunkát segítő egyéb alkalmazottak foglalkoztatása
  • Vezetők és alkalmazottak képesítési feltételei
a t rv nyess gi ellen rz si elj r s4
A törvényességi ellenőrzési eljárás
 • A fenntartó intézkedései, irányítási, ellenőrzési tevékenysége:
  • A fenntartó hogyan és milyen gyakorisággal vizsgálja a pedagógiai programban és az egyéb alapdokumentumokban meghatározott feladatok végrehajtását (szakmai, pénzügyi-gazdasági, irattárazási-iratkezelési és törvényességi szempontok)
  • Beszámol-e az intézmény az éves (féléves) munkáról
  • Van-e a fenntartónak ellenőrzési terve, jóváhagyta-e az intézmény által elkészített ellenőrzési és továbbképzési tervét
  • A fenntartó, illetve az intézmény eleget tesz-e az előírt egyeztetési kötelezettségeknek
  • Jogszerűen intézik-e a tanulói ügyeket (kérelmek, fegyelmi eljárás stb.)
  • Az ügyiratkezelés, irattárazás és selejtezés módjának és szabályosságának ellenőrzése
a t rv nyess gi ellen rz si elj r s5
A törvényességi ellenőrzési eljárás
 • A tanügyi nyilvántartások:
  • Tanulói nyilvántartások, törzslapok, beírási és foglalkozási naplók, vizsgajegyzőkönyvek, baleseti naplók és jegyzőkönyvek stb. megfelelnek-e a 11/1994. (IV. 8.) MKM rendelet 4. számú mellékletének (rendelkezésre állás, vezetésük szabályossága, záradékolás, összhangjuk) és az irattárazás szabályainak
 • Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
a t rv nyess gi ellen rz si elj r s6
A törvényességi ellenőrzési eljárás
 • Jogszabályi kötelezettség alapján a kormányhivatal köteles kétévenként törvényességi ellenőrzést lefolytatni
 • A nemzeti köznevelésről szóló törvény évenkénti ellenőrzést tesz kötelezővé abban az esetben, ha:
  • Újonnan induló képzés esetében a működéshez szükséges feltételeket a fenntartó felmenő rendszerben, fokozatosan teremti meg, a feltételek fokozatos megteremtésének érvényesülése vonatkozásában
t rv nyess gi ellen rz s eredm nyek ppen felt rt jogszab lys rt sek k vetkezm nyei i
Törvényességi ellenőrzés eredményeképpen feltárt jogszabálysértések következményei I.
 • szakmai vizsgát szervező intézménnyel szemben bírság kiszabása
 • engedély visszavonása illetve törlés a nyilvántartásból
t rv nyess gi ellen rz s eredm nyek ppen felt rt jogszab lys rt sek k vetkezm nyei ii
Törvényességi ellenőrzés eredményeképpen feltárt jogszabálysértések következményei II.

Felhívja a fenntartót a törvénysértés megszüntetésére

Kéri a törvénysértő intézkedés, döntés, mulasztás bírósági megállapítását

Működéshez szükséges engedélyt visszavonja

Törli a nyilvántartásból

t rv nyess gi ellen rz s eredm nyek ppen felt rt jogszab lys rt sek k vetkezm nyei iii
Törvényességi ellenőrzés eredményeképpen feltárt jogszabálysértések következményei III.

A működés felfüggesztése

Ha a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és oktató munka a közbiztonságot, a közrendet, a közegészségügyet, a közerkölcsöt sérti, vagy mások jogai, szabadságjogai ellen irányul, továbbá, ha a nevelési-oktatási intézmény a feladatainak ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik

t rv nyess gi ellen rz s eredm nyek ppen felt rt jogszab lys rt sek k vetkezm nyei iv
Törvényességi ellenőrzés eredményeképpen feltárt jogszabálysértések következményei IV.

A működést engedélyező szerv intézkedik a normatív költségvetési hozzájárulás folyósításának felfüggesztésére, ha a fenntartó felhívása ellenére a törvénysértést, a kifogásolt tevékenységet nem szüntette meg, és ezért kezdeményezte a bíróságnál a törvénysértés megállapítását, vagy az intézmény működésének azonnali felfüggesztését rendelte el.

slide53
A fentiek mellett természetesen a törvényi szabályozás módot ad arra, hogy a közoktatási intézményekben hatósági ellenőrzést folytasson le a kormányhivatal
 • 2011. januárjától ez feladata is (közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalként) a kormányhivatalnak.
a hat s gi ellen rz si elj r s
A hatósági ellenőrzési eljárás
 • A Kt. 95/A. § (4) bekezdésében felsorolt alábbi esetekben:
  • az egyenlő bánásmód követelményére
  • a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására
  • az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre,
a hat s gi ellen rz si elj r s1
A hatósági ellenőrzési eljárás
 • az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására,
 • az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére és valódiságára, a költségvetési támogatás igénylésére,
 • a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére,
 • a közoktatási törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára,
 • az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartása
a hat s gi ellen rz si elj r s2
A hatósági ellenőrzési eljárás
 • Hivatalból indított hatósági ellenőrzés
  • jogszabályban meghatározott, és kötelezően előírt ellenőrzések
  • előzetesen jóváhagyott munkaterv alapján
 • Egyéni bejelentésre indított hatósági ellenőrzés
  • Az egyéni panaszbejelentés tárgya a kormányhivatal hatáskörébe tartozik
  • Illetve a közoktatási intézmény feltehető jogszabálysértése több személyt érint (közérdekűség)
a hat s gi ellen rz si elj r s3
A hatósági ellenőrzési eljárás
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (Ket) alapján
  • Bejelentéssel (hatósági ellenőrzés időpontját meghatározó végzés – 8 nappal korábban)
a hat s gi ellen rz si elj r s4
A hatósági ellenőrzési eljárás
 • Előzetes bejelentés nélkül
  • Ha veszélyeztetné az eljárás eredményességét
  • Az ellenőrzésre feljogosított hatóság az adott tárgyban az érintettnél folyamatosan lát el feladatot
elj r si hat rid k
Eljárási határidők
 • Önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények esetében: 30 nap
 • Nem állami, nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények esetében 60 nap
 • A határidők számításánál figyelembe veendők a Ket-ben meghatározott eljárást megszakító cselekmények
az int zked sek rendje
Az intézkedések rendje
 • Nincs jogsértés, az eljárás megszüntetése
 • Jogsértés történt, határidő megjelölésével a jogsértés megszüntetésére való kötelezés
 • Felügyeleti bírság kiszabása (emellett is megjelenhet a határidő megjelölésével a jogsértésre való kötelezés
 • Felügyeleti bírság kiszabása (mérlegelési lehetőség)
szakmai ellen rz s
Szakmai ellenőrzés
 • Tanügy-igazgatási szakértők bevonásával történik
 • A kormányhivatalok az Oktatási Hivatal által szervezett szakmai ellenőrzésekben közreműködők
 • Tanfelügyeleti/Szakfelügyeleti rendszer?
szakmai ellen rz s1
Szakmai ellenőrzés
 • A közoktatási intézmény nevelési-oktatási tevékenységének bemutatása, ellenőrzése, értékelése
 • A meghatározott nevelési-oktatási területen a szakmai tevékenység állapotfelmérése, országos helyzetkép bemutatása
 • A nevelés-oktatás jogszabályi és szakmai követelményeinek megfelelő intézményi működés ellenőrzése

(szakmai jogszabálysértés?)

szakmai ellen rz s2
Szakmai ellenőrzés
 • Hivatalból indul

(tanév rendje rendelet, mintavétel alapján)

 • Közoktatási szakértők végzik

(jogszabályi előírásnak megfelelés, képzés)

 • Szakértői összegző megállapításokat és javaslatokat tartalmazó értékelőlap
hat s gi kontroll szerepe
Hatósági kontroll szerepe
 • A közoktatási intézmények jogszerű működésének elősegítése
 • Preventív hatásával jogkövető magatartásra ösztönöz
 • A jogkövető magatartás erősítésével a nevelő-oktató munka minőségének emelése
a hat s gi ellen rz sek tapasztalati
A hatósági ellenőrzések tapasztalati
 • Kötelező tanügyi dokumentumok vezetése
  • Tanügyi nyilvántartások
  • A normatíva jogcímet megalapozó három alapdokumentum vezetése
  • Az SNI adminisztrációjának problematikája
  • Magántanuló, tanulmányait külföldön folytató tankötelezett gyermekek adminisztrációja
 • Az alkalmazási feltételek:
  • Végzettség/szakképzettség kérdése
  • Tanítás abszolutóriummal/utolsó éves hallgató foglalkoztatása
slide66

Budapest Főváros Kormányhivatala

Oktatási Főosztály

Köszönöm a figyelmet