Poslovni sekretar v funkciji podpore menedžerju - PowerPoint PPT Presentation

poslovni sekretar v funkciji podpore mened erju n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poslovni sekretar v funkciji podpore menedžerju PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poslovni sekretar v funkciji podpore menedžerju

play fullscreen
1 / 2
Poslovni sekretar v funkciji podpore menedžerju
172 Views
Download Presentation
clay
Download Presentation

Poslovni sekretar v funkciji podpore menedžerju

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Poslovni sekretar v funkciji podpore menedžerju • Pregled pomembnejših področij, nalog in opravil v delu poslovnega sekretarja: • evidenca vseh tekočih poslovnih zadev za učinkovito komuniciranje z menedžerjem, sodelavci in poslovnimi partnerji, • ravnanje z zapisi kot glavnino pisarniških informacij in nepogrešljivo pomoč menedžerjem v različnih organizacijah (ministri, direktorji, funkcionarji, ravnatelji, drugi vodilni uslužbenci), • skrb za učinkovito funkcioniranje pisarniškega informacijsko-komunikacijskega sistema, • dobro poznavanje predpisov, ki urejajo pisarniško poslovanje, • dobro poznavanje predmeta poslovanja organizacije in njene strukture,

  2. Poslovni sekretar……... • vloga koordinatorja med menedžerjem, vodji poslovnih funkcij, strokovnimi sodelavci, ipd. pri pripravi različnih gradiv za potrebe odločanja, • organizacija poslovnih sestankov od priprave do izvedbe, • sodelovanje pri izvajanju operativne kadrovske dejavnosti za zaposlene v delovni sredini, • organizacija službenih potovanj, • skrb za funkcionalnost pisarniške opreme in urejenost prostorov, • svetovalec pri nabavi pisarniške tehnologije in organizaciji dela z uporabo le-te, • profesionalen nasmeh in profesionalna distanca, • skrb za osebni stil in pisarniški bonton, • skrb za kulturo telefonskih in sploh pisarniških komunikacij, • profesionalnost poslovne korespondence • vodenje stroškov organizacijske enote.