prostorna akustika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prostorna akustika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prostorna akustika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Prostorna akustika - PowerPoint PPT Presentation


  • 155 Views
  • Uploaded on

Prostorna akustika. I zolaciona moć pregrada. Čvrste homogene pregrade. I zolaciona moć homogene č vrste pregrade. Slika 5.1 Idealizovana izolaciona moć čvrste homogene pregrade u funkciji frekvencije. I z olaciona mo ć čvrste homogene pregrade. Zakon mase.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prostorna akustika' - carnig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prostorna akustika

Prostorna akustika

Izolaciona moć pregrada

slide3

Izolaciona moć homogene čvrste pregrade

Slika 5.1 Idealizovana izolaciona moć čvrste homogene pregrade u funkciji frekvencije

slide5

Izolaciona moć čvrste homogene pregrada

Uprošćen tok krive izolacione moći jednostruke čvrste homogene pregrade

slide6

Izolaciona moć čvrste homogene pregrade

Visina platoa u funkciji površinske mase jednostruke pregrade

slide10

Pregrade od apsorpcionih materijala

Srednji koeficijent apsorpcije najboljih apsorpcionih mateijala ne prelazi 90%. Od ukupne zvučne energije koja naidje na ovakvu pregradu 10% prodje kroz pregradu a 90% pregrada apsorbuje. Izolaciona moć ovakve pregrade je samo 10 dB.

Ako bi izolaciona moć ovakve pregrade trebala da bude oko 50 dB, onda bi kroz pregradu smeo da prodje samo 10-5 deo od ukupne upadne zvučne energije. Njen srednji koeficijent apsorpcije bi morao biti 99,999%, što je daleko od realnog.

slide12

Kod višestrukih pregrada imamo odredjeni broj zidova sa vazdušnim medjuprostorom.

Ove pregrade se iz praktičnih i ekonomskih razloga najčešće izvode kao dvostruke.

Trostruke pregrade se po negde mogu sresti u akustičkim prozorima.

slide13

Dvostruka pregrada

Dvostruka pregrada zbog vazdušnog procepa ima frekvenciju resonanse datu izrazom:

slide15

Izolaciona moć dvostruke pregrade ispod frekvencije razonanse

Ispod frekvencije resonanse izolaciona moć je istovetna kao kada bi se radilo o čvrstoj homogenoj pregradi površinske mase jednake zbiru površinskih masa pojedinih pregrada, tj.

slide16

Izolaciona moć dvostruke pregrade iznad frekvencije razonanse

Može se smatrati da poboljšanje izolacione moći usled postojanja dvostruke pregade počinje približno tek na frekvenciji koja je za oktavu veća od frekvencije rezonanse

Daljim povećanjem frekvencije imamo porast izolacione moći od 18 dB/okt. U ovom području je izolaciona moć proporcionalna proizvodu površinskih masa pojedinih pregrada i rastojanja medju njima, tj.:

slide17

Načini povećanje izolacione moći dvostruke pregrade

Dakle, pri datim karakteristikama jedne pregrade sve jedno je, da li za isti relativni iznos povećamo masu druge pregrade ili razmak izmedju pregrada.

Šta ćemo povećati, radi povećanja ukupne izolacione moći, (masu druge pregrade ili dimenzije medjuprostora) zavisiće od toga na čemu u konkretnom slučaju moramo da štedimo; na prostoru ili na ceni gradnje.

slide18

Rezonanse višeg reda kod dvostruke pregrade

Idući prema još višim frekvancijama, dolazi u vazdušnom medjuprostoru do rezonanci višeg reda koje doprinose smanjenju izolacine moći dvostruke pregrade.

Rezonanse višeg reda, koje se obično nazivaju prostornim rezonansama, su posledica stojećih talasa u prostoru između dve pegrade.

slide19

Porast izolacione moći dvostruke pregrade na višim frekvencijama

Prostorne rezonanse su vrlo uske i lako se prigušuju postavljanjem nekog poroznog apsorpcionog materijala u međuprostor. Ovaj materijal mora da bude mekan da ne bi stvarao akustičke mostove izmedju dva zida usled čega dolazi do dodatnog smanjena izolacione moći.

U fekvencijskom području viših razonansi srednji porast izolazione moći spada na oko 12 dB/okt, umesto početnih 18 dB/okt, slika 5.5.

slide34

Tabla – Ocena kvaliteta zvučne izolacije prema vrednosti R (STC)

56 i više Odlično

46 do 55 Veoma dobro

36 do 45 Dobro

26 do 35 Na granici

15 do 25 Loše

slide36

Izolaciona moć pregrada - Primeri

Položaj frekvencije koincidencije za standardne zidove

beton 100 mm

200 Hz

gips ploča 13 mm 3150 Hz

ploča od drveta 16 mm 1600 Hz

slide37

Izolaciona moć pregrada - Primeri

Izolacina moć betonskog zida različite debljine

slide38

Izolaciona moć pregrada - Primeri

Uticaj mehaničkog ojačanja na čeličnoj pregradi – tabli na nejnu izolacionu moć

slide39

Izolaciona moć pregrada - Primeri

Izolaciona moć dvoslojnog zida (dve gipsane ploče spojene međusobno u jednu celinu).

slide40

Izolaciona moć pregrada - Primeri

Uticaj rastojanja između slojeva dvostrukog zida na njegovu izolacionu moć

slide41

Izolaciona moć pregrada - Primeri

Uticaj apsorpcionog materijala u prostoru između pregrada na izolacionu moć dvostrukog zida

slide42

Izolaciona moć pregrada - Primeri

Smanjenje izolacione moći dvostrukog zida zbog neadekvatnog apsorpcionog materijala i spojeva napravljenih ostavima maltera u vazdušnom međuprostoru

slide43

Izolaciona moć pregrada - Primeri

Dvoslojni i dvostruki laki zid (dve gips ploče) pokazuju malu razliku izolacione moći kada su kod svostrukog zida ploče kruto vezane za drvene gredice

slide44

Izolaciona moć pregrada - Primeri

Povećanje izolacione moći krutog zida dodavanjem elastičneobloge

slide45

Izolaciona moć pregrada - Primeri

Iznos povećanja izolacione moći krutog zida dodavanjem elastične obloge u velikoj meri zavisi od načina pričvršćenja obloge za zid