slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
NORET, MORA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

NORET, MORA - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

NORET, MORA. FÖRETAGSPRESENTATION RICO ESTATE DEVELOPMENT AB

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NORET, MORA' - chen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
FÖRETAGSPRESENTATION

RICO ESTATE DEVELOPMENT AB

Rico Estate Development AB (RED) är ett privatägt fastighetsutvecklingsbolag (Developer) med inriktning på kommersiella fastigheter. RED har genom sina medarbetare lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av externa handelsplatser och har arbetat med ett stort antal handelsplatser i hela Sverige.

RED startade upp sin verksamhet under rådande finanskris hösten 2008 och har sedan sin start hyrt ut närmare 100 000 kvm retail, varav 17 000 kvm utgjorde ytor i RED:s utvecklingsportfölj. RED har i tre olika etapper erbjudit Elgiganten, Granngården, MediaMarkt, Stadium Outlet, Hööks, Jula, EM & Sova nya butikslägen på Storhedens handelsplats i Luleå.

RED:s filosofi är att utgöra den kreativa länken i förädlingsprocessen av fastigheter, med visionen att kontinuerligt skapa mervärden åt fastigheten och fastighetsägaren. RED arbetar med såväl egeninitierade projekt som rena konsultationsuppdrag. RED:s ambition är att genom förädlingsprocessen säkerställa en långsiktighet i varje enskilt projekt. RED arbetar nära den slutliga tagaren av varje enskilt projekt och är aktiva i processen för att säkerställa en kvalitativ förvaltning.

RED arbetar med ett exceptionellt brett nätverk inom Retail både nationellt och internationellt. RED har nära samarbete med såväl institutionella som privata investerare vilket borgar för den finansiella genomförbarheten i såväl stora som mindre projekt.

RED erbjuder kommuner och hyresgäster en sluten cykel och utvecklar fastigheten med ett kommersiellt attraktivt koncept samt levererar en färdig produkt. Parallellt säkrar RED i ett tidigt skede upp en investerare som har för avsikt att långsiktigt äga, utveckla vidare, samt förvalta fastigheterna.

HUR RED ARBETAR

RED är en renodlad developer, vars styrka ligger i att i ett mycket tidigt skede skapa mervärde i sina projekt genom sin närhet till marknadsaktörerna.

I korthet kan RED:s upplägg beskrivas med att RED:

• säkrar upp starka hyresgäster på långa åtaganden om minimum 10 år,

• handlar upp en entreprenör och säkrar därmed produkten för sina hyresgäster,

• i ett tidigt skede säkrar upp en slutlig tagare till portföljen som har ett långsiktigt

ägarintresse och som önskar förvalta handelsobjekt, samt

• skapar en säker finansieringsmodell som i regel är bankoberoende vilket med dagens

marknad kan vara avgörande för att nå framgång med ett projekt.

RED:s ambition är att, i kontrast till många andra exploatörer, i ett mycket tidigt skede kunna konkretisera för kommunen vem den långsiktiga ägaren är.

I praktiken genomför RED projektet genom ett partnerskap som kan beskrivas enligt ovanstående schema. Ambitionen är att på detta sätt fånga in samtliga värden i projektet som borgar för ett långsiktigt lyckat projekt.

slide3
GESTALTNING

Butikerna utformas i ljusa material och byggnaderna får ett varierat uttryck med hjälp av skiftande takhöjd samt stora partier av glas, aluminium och trä. De ljusa fasaderna skapar en neutral fondvägg bakom den livliga kundparkeringen så att det säkras optimal exponering till alla entréer och så att området blir lätt att överskåda för kunderna.

Varutransporter och kundtrafik är väl separerade från varandra och området utformas i övrigt enligt kommunens gestaltningsprogram.

Ambitionen är att skapa ett levande handelsområde med en tydlig identitet, där god översikt och exponering är lika viktig som det arkitektoniska helhetsintrycket.

OMRÅDESFAKTA MORA KOMMUN 2011

Antal invånare i Mora kommun: 20 107

Försäljningsunderlag i Mora kommun (Mkr): 1 504

Omsättning dagligvaror i Mora kommun (Mkr): 766

Omsättning sällanköp i Mora kommun (Mkr): 738

Handelsindex för Mora kommun (dagligvaror): 123

Handelsindex för Mora kommun (sällanköp): 124

ORIENTERING

Moraregionen är en medelstor region med ca 34 600 invånare. Mora ligger på ett näs mellan sjöarna Siljan och Orsasjön. Moras upptaggningsområde innefattar också de kommuner som gränsar till Mora, d.v.s. Leksand, Malung, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen och uppgår till ca 80 000 personer.

I Mora finns idag ca 1 800 aktiva företag inom en mängd olika branscher. Näringslivet i Mora präglas av tillverkande industri, turism och handel. Natur och kultur har skapat underlag för en omfattande turism som omsätter miljardbelopp. Den ger i sin tur underlag för en handel som ligger långt högre än riksgenomsnittet. I Mora finns en stark företagstradition och det finns starka nätverk och företag inom många olika branscher, vilket minskar sårbarheten.

Mora hade Dalarnas bästa företagsklimat 2010 enligt en studie från Svenskt Näringsliv. Sysselsättningen har under 2 000-talet utvecklats bättre i Moraregionen och kommunen, än i landet som helhet.

 • BAKGRUND
 • Vid infarten till Mora erbjuds en utmärkt handelsetablering. Området ligger i förlängning till ett existerande handelsområde och strax intill passerar RV 70, som förbinder Mora med Rättvik och Borlänge. Mora besöks av tusentals turister varje år. Den attraktiva placeringen och det breda utbudet inbjuder till såväl impulsiva som planerade besök. Totalt planerar RED att utveckla ca 15 000 kvadratmeter handel i två olika etapper och detaljplanen för området tillåter både sällanköps- och livsmedelshandel.
 • Det nya handelsområdet utformas så att optimal exponering och logistik uppnås. Området består av två delar. RED:s etablering och Biltema som har uppfört en butik på andra sidan av lokalgatan. RED:s placering är således optimerad till områdets interna kommunikationsvägar för både fordonstrafik, cyklister och gående samt för exponering mot RV 70.
 • PROJEKTET
 • På Moras bästa handelsläge, på området Noret, utvecklas en helt ny handelsplats.
 • Noret är placerat vid huvudinfarten till Mora där ca 17 000 fordon passerar varje dygn. Området har goda kommunikationsmöjligheter och är inte bara lättillgängligt från Centrum utan också från hela närregionen.
 • Avståndet mellan Mora stadskärna och Noret är ca 3 km. ICA Maxis öppning ute på Mora-Noret stärkte området ytterligare.
 • Totalt planerar RED att utveckla ca 15 000 kvm BTA bredvid Biltemas nyöppnade butik på området.
slide4
ATTRAKTIV PLACERING I MORA
 • Lättillgängligt från större infartsväg till Mora
 • Mycket god exponering mot RV 70
 • Placering nära Mora centrum och bostadsområden
 • Lättillgängligt för kundtrafik och varutransport
 • TRAFIK
 • RV70
 • Normal: 8 000 fordon/dygn
 • Högsäsong: 17 000 fordon/dygn
 • ETABLERADE AKTÖRER

Flygfoto över området

slide5
DISPONERING
 • BUTIKSAREALER
 • Butik A: 2 000 m²
 • Butik B: 1 350 m²
 • Butik C: 1 250 m²
 • Butik D: 3 000 m²
 • Totalt Etapp 1: 7 600 m²
 • Butik E: 1 400 m²
 • Butik F: 1 500 m²
 • Butik G: 1 200 m²
 • Butik H: 3 250 m²
 • Totalt Etapp 2: 7 350 m²
 • PARKERING
 • Totalt etapp 1:ca 290 pl.
 • Detaljplan klar
 • Byggstart Q1, 2013
 • Öppning Q1, 2014
slide6
LÄTTILLGÄNGLIGHET

Idén bygger på att skapa ett lättöverskådligt handelsområde, inte minst för att det ska vara smidigt att leverera varor till butikerna, men också för att handelsplatsen ska upplevas som lättillgänglig för besökarna.

För att underlätta trafikflödet kommer det att finnas separata infarter för kundtrafik och varuleveranser. Varje butikslokal har en egen lastkaj/platta dit varor kan levereras snabbt och enkelt. På så sätt kan varuflödet ske ostört och oberoende av omkringliggande hyresgäster.

Handelsplatsen ska givetvis även vara lättillgänglig för besökande kunder. Det ska vara lätt för kunderna att navigera inom området. Från den gemensamma kundparkeringen ska alla entréer vara väl exponerade.

Grundtanken är att kunderna ska kunna parkera bilen på en och samma parkeringsplats och sedan röra sig obekymrat mellan butikerna i området. Moras nya handelsplats ska vara Morabornas förstahandsval när det gäller impulsiva såväl som planerade besök.

LOGISTIK

A:Kundinfart

B:Varuleveranser

LOGISTIK

slide8
BYGGNADSPRINCIP

Planlösning

Planlösningen anpassas efter hyresgästens behov. Utgångspunkten är att skapa generella inredningsvänliga planlösningar för att göra det lätt för hyresgästen att inreda sin butik i linje med det egna butikskonceptet. Vid behov finns det även möjlighet till extra entresol.

Entréparti

Entrépartierna utformas i samarbete med hyresgästen. Även här finns möjlighet för hyresgästen att sätta sin prägel på butiken. Skyltning ingår i entrépartiet och som den del av fasaden för att tydligt signalera de olika butikerna.

Green Building

EU har som mål att minska energianvändningen och därmed koldioxidutsläppen, och har därför lanserat Green Building. Enligt Green Building-kriterierna ska nya byggnaders energianvändning ligga minst 25 procent under ställda krav på energianvändning.

PLANPRINCIP

1 Lager

2 Personal

3 Butik

4 Entré

5 Varumottagning

6 Entresol

PRINCIPSEKTION

4 Entré

5 Varumottagning

slide11
Kontakt

Ronald Rico Per Edstam

CEO Property Development Manager

+46 708 99 10 10 +46 708 99 10 15

[email protected] [email protected]

www.ricoestatedevelopment.se

ad