Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KORIST OD MORA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KORIST OD MORA

KORIST OD MORA

750 Views Download Presentation
Download Presentation

KORIST OD MORA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KORIST OD MORA I VODA NA KOPNU

  2. KORIST OD MORAI VODA NA KOPNU LJUDSKA PREHRANA  RIBE  riblje je meso ukusno i hranjivo; sadrži mnoštvo bjelančevina, minerala, vitamina  morske: inćun, srdela, skuša, papalina, oslić, zubatac, škarpina i dr.  kopnene: pastrva, šaran, grgeč, skuša  jetra nekih riba  ljekovito riblje ulje  riblja ikra  kavijar  sitna riba  riblje brašno (prehrana peradi)

  3. KORIST OD MORAI VODA NA KOPNU RAKOVI  meso odličnog okusa (delikatesa)  jedu se: škamp, jastog, hlap, rakovica i riječni rak  na tržište se donose živi GLAVONOŠCI  sipa, hobotnica, lignja ŠKOLJKAŠI  dagnja, kamenica

  4. KORIST OD MORAI VODA NA KOPNU žive od mora Crveni koralj Spužva  upotrebljava se za izradu nakita Zbog pretjeranog iskorištavanja ZAŠTIĆEN!

  5. KORIST OD MORAI VODA NA KOPNU MORSKE ALGE  bogate mineralima  mogu se upotrijebiti: ● za jelo (neke) ● za konzerviranje mesa i riba ● u proizvodnji sladoleda, želea, umjetne tkanine, plastike ● kao dodatak kozmetičkim proizvodima ● kao hrana za stoku ● kao gnojivo za sve biljne kulture

  6. KORIST OD MORAI VODA NA KOPNU DOBIVANJE SOLI  naše su najpoznatije solane na Pagu, u Stonu i Ninu NAFTA I ZEMNI PLIN  iz podmorja

  7. KORIST OD MORAI VODA NA KOPNU POVOLJNO DJELOVANJE NA ZDRAVLJE  zbog blage morske klime, toploga Sunca i čistog zraka  brojna lječilišta i oporavilišta POSJETI MORU  zbog odmora, razonode, prirodnih ljepota, kulturnih znamenitosti, rekreacije

  8. PONOVIMO! • Navedi dvije morske i dvije kopnene • ribe koje se konzumiraju u ljudskoj prehrani. 2. Navedi školjkaše koji se konzumiraju u ljudskoj prehrani.

  9. 3. Zašto je zaštićen crveni koralj? 4. Navedi tri svrhe u koje se mogu upotrijebiti morske alge. 5. Gdje se nalaze naše najpoznatije solane?