KONTRAKTOWANIE
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA ROK 2011 Profilaktyczne programy zdrowotne – Szkolenie dla Świadczeniodawców Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie. Umowy w rodzaju PRO. Tryb zawierania umów konkurs ofert Planowany okres obowiązywania umów 3 lata (2011 - 2013 r.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - charles-good


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kontraktowanie wiadcze medycznych na rok 2011 profilaktyczne programy zdrowotne

 • KONTRAKTOWANIE

 • ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

 • NA ROK 2011

 • Profilaktyczne programy zdrowotne –

 • Szkolenie dla Świadczeniodawców

 • Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie


Kontraktowanie wiadcze medycznych na rok 2011 profilaktyczne programy zdrowotne

Umowy w rodzaju PRO

Tryb zawierania umów

konkurs ofert

Planowany okres obowiązywania umów

3 lata (2011 - 2013 r.)

Ustalenie warunków finansowych

na 1 rok


Kontraktowanie wiadcze medycznych na rok 2011 profilaktyczne programy zdrowotne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008Nr 164, poz. 1027 z późń. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009r. nr 140 poz. 1148)

Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne


Kontraktowanie wiadcze medycznych na rok 2011 profilaktyczne programy zdrowotne

Miejsca realizacji

profilaktyki

 • Lekarz rodzinny (POZ)

 • Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

 • Pielęgniarka rodzinna (POZ)

 • Program Profilaktyki Gruźlicy

 • Lekarze specjaliści (AOS i PRO)

 • Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

 • Program Profilaktyki Raka Piersi

 • Program Badań Prenatalnych

 • Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych –

 • etap podstawowy i etap specjalistyczny


Kontraktowanie wiadcze medycznych na rok 2011 profilaktyczne programy zdrowotne

Program profilaktyki

raka piersi

 • Program adresowany jest do kobiet w wieku 50 - 69 lat, spełniających jedno z poniższych kryteriów:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu

 • ostatnich 24 miesięcy,

 • otrzymały w ramach realizacji programu

 • profilaktyki raka piersi w roku 2009 pisemne

 • wskazanie do wykonania ponownego badania

 • mammograficznego po upływie 12 miesięcy


Kontraktowanie wiadcze medycznych na rok 2011 profilaktyczne programy zdrowotne

Program profilaktyki raka piersi

Świadczenia wykonywane w ramach Programu:

etap podstawowy - badanie mammograficzne

(2 x 2 zdjęcia mammograficzne)

w przypadku nieprawidłowego wyniku badania skierowanie

pacjentki do:

etapu pogłębionej diagnostyki, który stanowi cykl

zdarzeń i obejmuje: poradę lekarską, badanie fizykalne, mammografię uzupełniającą i/lub USG piersi, biopsję cienkoigłową /gruboigłową pod kontrolą technik obrazowych z badaniem histopatologicznym pobranego materiału
Kontraktowanie wiadcze medycznych na rok 2011 profilaktyczne programy zdrowotne

Program profilaktyki raka

piersi – etap pogłębionej diagnostyki


Kontraktowanie wiadcze medycznych na rok 2011 profilaktyczne programy zdrowotne

Program profilaktyki raka szyjki macicy

 • Populacja, do której adresowany jest Program:

 • kobiety w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu

 • wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia).

 • Badania przeprowadzane są 1 raz na 3 lata.

 • Świadczenia wykonywane w ramach Programu:

 • pobranie materiału do badania cytologicznego (etap

 • podstawowy – realizowany w poradni ginekologicznej

 • zał. nr 5 do Zarządzenia Nr 62/2009/DSOZ Prezesa NFZ))

 • badanie cytologiczne – ocena preparatu (etap

 • diagnostyczny)

 • jeżeli wynik budzi wątpliwości – kolposkopia lub

 • kolposkopia z pobraniem wycinków do badań

 • histopatologicznych (etap diagnostyki pogłębionej)


Kontraktowanie wiadcze medycznych na rok 2011 profilaktyczne programy zdrowotne

Program profilaktyki raka

szyjki macicy - etap diagnostyczny


Kontraktowanie wiadcze medycznych na rok 2011 profilaktyczne programy zdrowotne

Program profilaktyki raka

szyjki macicy - etap diagnostyczny


Kontraktowanie wiadcze medycznych na rok 2011 profilaktyczne programy zdrowotne

Program profilaktyki raka

szyjki macicy –

etap pogłębionej diagnostyki


Kontraktowanie wiadcze medycznych na rok 2011 profilaktyczne programy zdrowotne

Program badań prenatalnych

 • Do badań uprawnione są kobiety w ciąży, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek matki powyżej 35 lat;

 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji

 • chromosomowej płodu lub dziecka;

 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji

 • chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;

 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia

 • dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną

 • monogenetycznie lub wieloczynnikową;

 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku

 • badania USG i/lub badań biochemicznych

 • wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji

 • chromosomowej lub wady płodu.


Kontraktowanie wiadcze medycznych na rok 2011 profilaktyczne programy zdrowotne

Program badań prenatalnych

 • Świadczenia wykonywane w ramach Programu:

 • Procedury nieinwazyjne

 • badanie USG płodu

 • badania biochemiczne

 • komputerowa ocena ryzyka płodu na podstawie testów

 • przesiewowych

 • porada genetyczna

 • Procedury inwazyjne

 • pobranie materiału do badań genetycznych w drodze

 • amniopunkcji, biopsji trofoblastu lub kordocentezy

 • pod kontrolą USG

 • Badania genetyczne

 • klasyczne badania cytogenetyczne

 • cytogenetyczne badania molekularne

 • analizę DNA w przypadkach chorób monogenicznych


Kontraktowanie wiadcze medycznych na rok 2011 profilaktyczne programy zdrowotne

Program profilaktyki chorób odtytoniowych

Populacja do której adresowany jest Pogram:

Etap podstawowy – adresowany jest do osób powyżej 18 r.ż. Palących papierosy, w tym w zakresie diagnostyki POChP – do osób pomiędzy 40 a 60 r.ż., którzy nie mieli badań spirometrycznych w ramach Programu w ciągu ostatnich 36 mc., u których nie zdiagnozowano wcześniej pochp (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy)

Etap specjalistyczny – adresowany do osób uzależnionych od tytoniu, skierowanych z etapu podstawowego Programu, lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszający się bez skierowania.


Kontraktowanie wiadcze medycznych na rok 2011 profilaktyczne programy zdrowotne

Program profilaktyki chorób odtytoniowych

Świadczenia wykonywane w ramach Programu:

Etap podstawowy – badanie przedmiotowe(masa ciała, wzrost, pomiar ciśnienia tętniczego krwi) oraz badanie spirometryczne dla osób kwalifikujących się do profilaktyki POChp, edukacja każdego świadczeniobiorcy, zaplanowanie terapii odwykowej, prowadzenie terapii odwykowej. Po 30 dniach, w przypadku niepowodzenia terapii – skierowanie pacjenta do etapu specjalistycznego.

Etap specjalistyczny – przeprowadzenie testu Fagerströma, ocenienie depresji (skala Becka), badanie przedmiotowe, ocenienie objawów abstynencji, oznaczenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu, edukacja, ustalenie wskazań do terapii grupowej oraz farmakoterapii, zaplanowanie schematu leczenia i jego realizacja.


Kontraktowanie wiadcze medycznych na rok 2011 profilaktyczne programy zdrowotne

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ składanych w zakresach

Elżbieta Sołtys

Dział Kontraktowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ

Sekcja POZ, Programów Profilaktycznych, OPD i STM

Tel. 012/ 29-88-124

elzbieta.soltys@nfz-krakow.pl,

www.nfz-krakow.pl