dr ar nas grumadas vrm r egionin s politikos departamentas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr. Arūnas Grumadas VRM R egionin ės politikos departamentas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr. Arūnas Grumadas VRM R egionin ės politikos departamentas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Dr. Arūnas Grumadas VRM R egionin ės politikos departamentas - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Dr. Arūnas Grumadas VRM R egionin ės politikos departamentas. ES STRUKTŪRINĖ PARAMA LIETUVAI 2007-2013 M. REGIONINIS ASPEKTAS. 2007-10 - 16. Regionin ės plėtros poreikių tenkinimas ES. Sudarytieji regionai su priskirtomis lėšomis Regioninės VP Regioninė dimensija šakinėse VP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dr. Arūnas Grumadas VRM R egionin ės politikos departamentas' - chanda-norris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dr ar nas grumadas vrm r egionin s politikos departamentas

Dr. Arūnas GrumadasVRM Regioninės politikos departamentas

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA LIETUVAI 2007-2013 M. REGIONINIS ASPEKTAS

2007-10-16

regionin s pl tros poreiki tenkinimas es
Regioninės plėtros poreikių tenkinimas ES
 • Sudarytieji regionai su priskirtomis lėšomis
 • Regioninės VP
 • Regioninė dimensija šakinėse VP
 • Kaip Lietuvoje 2004-2006 m.
slide3
EK SIŪLYMAI

Bendrijos strateginės gairės 2007-2013

 • Sanglaudos politika “ant žemės” – decentralizacija ir atsakomybės pasidalinimas
 • Efektyviam skirtumų mažinimui, jei nėra išskiriamos regioninės programos, nacionalinės programos turi turėti regionines dimensijas
horizontali dalis teritorin sanglauda ir bendradarbiavimas
Horizontali dalis: Teritorinė sanglauda ir bendradarbiavimas
 • Miesto plėtra
  • Urban tipo iniciatyvos
  • Vietinė infrastruktūra
  • Verslumo, bendruomenės plėtra (Vietinė plėtra)
  • Socialinė sanglauda (prieinamumas prie viešų paslaugų)
 • Kaimo vietovių diversifikavimas
  • prieinamumas prie viešų paslaugų
  • integruotas požiūris (turizmas, kultūra, kt.)
  • augimo/plėtros polių idėja
 • Bendradarbiavimas (per sienas)
  • Bendradarbiavimas abipus sienos
  • Trans-nacionalinis bendradarbiavimas
  • Tarp-regioninis bendradarbiavimas
lietuvos 2007 2013 m es strukt rin s paramos panaudojimo strategija regionin s pl tros aspektas
LIETUVOS 2007-2013 M. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJA (REGIONINĖS PLĖTROS ASPEKTAS)
 • Įgyvendinant veiksmų programas, į vietos savivaldos kompetenciją patenkančios investicijos bus remiamos laikantis subsidiarumo principo (dalį funkcijų – pirminę projektų atranką ir investicinių projektų sąrašųsudarymą – perduodant regioninėms institucijoms), proporcingumoprincipo (paramos dydį atskirų regionų plėtrai nustatant pagal aiškiai suformuluotus kriterijus), taip pat viešumo principo. Kartu, formuluojant veiksmų programų strategijas, prioritetus, o vėliau ir nustatant projektų atrankos kriterijus, bus privaloma atsižvelgti į mažiau išsivysčiusių ir skurdesnių teritorijų poreikius, su jais derinant numatomas ūkio sektorių plėtros skatinimo priemones.
priemon s situacijai pakeisti 2007 2013 metais
PRIEMONĖS SITUACIJAI PAKEISTI 2007-2013 METAIS
 • Projektų konkurencijos principo viešiesiems projektams

atsisakymas, planavimo principo taikymas

 • Ilgametė investicijų perspektyva, projektai išdėstyti laike
 • Fiksuotos lėšos regionams
 • Pirminės projektų atrankos perdavimas regionams – Regionų plėtros taryboms
 • Regioninių ir savivaldybių plėtros planų pagrindu Regionų plėtros tarybos tvirtina regiono investicinių projektų sąrašą 4 metų laikotarpiui
 • Projektinės dokumentacijos rengimas tik gavus teisę teikti projektą
regionin s dimensijos dvi kryptys
REGIONINĖS DIMENSIJOS DVI KRYPTYS

Svarbiose regionams ir savivaldai priemonėse išskirtos tik regioniniams ir vietiniams pareiškėjams skirtos veiklų grupės(horizontali regioninė dimensija)

Numatomos fiksuotos lėšos paskirstomos tarp 10 Lietuvos regionų

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioritetas – Vietinė ir urbanistinė plėtra (tiesioginė parama-valstybės intervencinė politika)

Fiksuotos lėšos paskirstomos 7 Regioniniams ekonomikos augimo centrams ir

14 Probeminių teritorijų

Kaimo diversifikavimo priemonė

papildomos galimyb s
PAPILDOMOS GALIMYBĖS
 • Valstybės pagalbos schemos įmonėms
 • Nacionalinės programos (šakinių ministerijų)
kompleksin pl tra 1503 m
Kompleksinė plėtra (1503 m.)

Ramygalos klebonas ... pastatė medinę bažnytėlę su bokšteliu ir trim varpeliais. Netoli jos buvo įrengta smuklė, pirtis ir alaus darykla. Aplink bažnyčią pamažu pradėjo kurtis ir plėstis Panevėžio miestas

Respublika, 2007-07-05

slide10

NACIONALINĖS REGIONINĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TIKSLINĖS TERITORIJOS

Regioniniai centrai

Papildomi centrai

Probleminės teritorijos

prioritetin s investicij kryptys intervencin valstyb s politika
Prioritetinės investicijų kryptys (intervencinė valstybės politika)
 • Plėtros centrų vystymas

(411 mln. Lt)

 • Probleminių teritorijų vystymas

(103 mln. Lt)

 • Kaimo diversifikavimas

(342,5 mln. Lt)

 • Būstas probleminėse teritorijose

(200 mln. Lt)

slide12
REGIONINEI DIMENSIJAI SKIRTŲ ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS LĖŠŲ INDIKATYVUS PASKIRSTYMAS TARP REGIONŲ 2007-2013 METAIS (1)
slide13
REGIONINEI DIMENSIJAI SKIRTŲ ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS LĖŠŲ INDIKATYVUS PASKIRSTYMAS TARP REGIONŲ 2007-2013 METAIS (2)
slide14
REGIONINEI DIMENSIJAI SKIRTŲ ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS LĖŠŲ INDIKATYVUS PASKIRSTYMAS TARP REGIONŲ 2007-2013 METAIS (3)
slide15
REGIONINEI DIMENSIJAI SKIRTŲ ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS LĖŠŲ INDIKATYVUS PASKIRSTYMAS TARP REGIONŲ 2007-2013 METAIS (4)
slide18
REGIONINEI DIMENSIJAI SKIRTŲ ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS LĖŠŲ INDIKATYVUS PASKIRSTYMAS TARP REGIONŲ 2007-2013 METAIS (5)
slide19
REGIONINEI DIMENSIJAI SKIRTŲ ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS LĖŠŲ INDIKATYVUS PASKIRSTYMAS TARP REGIONŲ 2007-2013 METAIS (6)
slide21
REGIONINEI DIMENSIJAI SKIRTŲ ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS LĖŠŲ INDIKATYVUS PASKIRSTYMAS TARP REGIONŲ 2007-2013 METAIS (7)
slide23

Regioninės dimensijos lėšų paskirstymo modelis regionams,

atsižvelgiant į koncentravimo ir subsidiarumo principus

Veiklų grupė

Lt, kasmetinė

4 metus

Veiklų grupė

Lt, kasmetinė

4 metus

Suma Lt (kasmetinė 4 metams)

Veiklų grupė

Lt, kasmetinė

4 metus

regionin dimensija gyvendinama per vietos iniciatyvas ir region pl tros tarybas
Regioninė dimensija, įgyvendinama per vietos iniciatyvas ir regionų plėtros tarybas
 • 2602,3 mln. Litų
 • 11,26 procentų struktūrinės paramos lėšų
2004 2006 met horizontali regionini vp gyvendinimo patirtis
2004-2006 metų horizontalių Regioninių VP įgyvendinimo patirtis
 • Lenkija 54.4% ERPF 25.1% ESF
 • Čekija 44.5% ERPF 13% ESF
 • Vengrija 24.7% ERPF 12.2% ESF
 • Slovakija 25% ERPF

ERPF dalis regioniniams ir vietiniams poreikiams BPD

 • Estija 20 % ERPF
 • Latvija 30 % ERPF
policy response in the eu member states
Policy response in the EU Member States

Over the past 10 years, there has been an increase in the share of investment under the control of regional and local authorities