...
Download
1 / 98

Jaunimo situacijos sociologinis tyrimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

... J ūsų tyrimų partneris Baltijos Šalyse. Jaunimo situacijos sociologinis tyrimas. Užsakovas : Jaunimo reikalų departamentas prie SADM Vykdytojas: UAB “Spinter tyrimai” Kova s , 200 7. Tyrimo metodologija. Tyrimo metodologija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jaunimo situacijos sociologinis tyrimas' - ion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

...Jūsų tyrimų partneris Baltijos Šalyse

Jaunimo situacijos sociologinis tyrimas

Užsakovas: Jaunimo reikalų departamentas prie SADM

Vykdytojas: UAB “Spinter tyrimai”

Kovas, 2007Tyrimo metodologija1
Tyrimo metodologija

Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė “Spinter tyrimai” 2007 metų vasario 16 – kovo 5dienomis atliko šalies jaunimo sociologinį tyrimą.

1.1 Tyrimo tikslas

Išsiaiškinti jaunimo organizacijų veiklos prieinamumą, patrauklumą, nuomonę apie pilietiškumą, patraukliausius ir priimtiniausius informacijos kanalus, jaunimo dalyvavimą pilietiniuose procesuose bei migracinę patirtį bei nuostatas.

1.2 Tyrimo metodas

Apklausa – standartizuotas interviu, naudojant standartizuotą su Užsakovu suderintą klausimyną. Standartizuotą interviu atlieka profesionalus apklausėjas. Jis veda pokalbį su respondentu pagal parengtus klausimus, atsakymus fiksuodamas klausimyne.

1.3 Tyrimo lokacija

Visa šalies teritorija. Iš viso 95 atrankiniai taškai, išdėstyti taip, kad reprezentuotų visus šalies regionus.  


Tyrimo metodologija2
Tyrimo metodologija

1.4 Tikslinė grupė

Apklausoje dalyvavo šalies gyventojai nuo 14 iki 29 m. (jaunimo tyrimas) ir nevyriausybinių/ jaunimo organizacijų atstovai (ekspertų tyrimas).

1.5 Tyrimo imtis

Tyrimo metu buvo apklausti 1005 respondentai (jaunimo tyrimas), bei 21 respondentas (ekspertų tyrimas – jaunimas, dalyvaujantis nevyriausybinių/ jaunimo organizacijų veikloje).

1.6Atranka

Tyrime naudotas daugiapakopės stratifikuotos tikimybinės atrankos metodas. Šis atrankos metodas užtikrina duomenų reprezentatyvumą, t. y. kiekvienas tikslinės grupės atstovas turi vienodas galimybes būti apklaustu ir atrankinė visuma pagal tikslinius kriterijus atitinka generalinę visumą. Tyrimo rezultatai reprezentuoja šalies jaunimo nuo 14 iki 29 metų nuomones ir vertinimus.

Organizacijų veikloje aktyviai dalyvaujantis jaunimas buvo atrinktas taikant tikslinius kvotinės atrankos kriterijus (amžius, dalyvavimas atitinkamoje veikloje). Respondentai atrinkti iš Užsakovo pateiktos duomenų bazės.

1.7 Duomenų analizė

Duomenų analizė buvo atliekama, naudojant SPSS/PC programinę įranga.

Ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų pasiskirstymai (procentai) ir pasiskirstymai pagal socialines-demografines charakteristikas (Žr. Priedus).


Statistin paklaida
Statistinė paklaida

Atrankiniuose kiekybiniuose tyrimuose visada išlieka statistinės paklaidos tikimybė, į kurią būtina atsižvelgti interpretuojant duomenis. Pvz.: Jeigu apklausę 1005 respondentus gavome, kad 42,7% apklaustųjų nėra dalyvavę jaunimo organizacijų veikloje, tai yra 95 proc. tikimybė, kad tikroji reikšmė yra tarp 39,6 ir 45,8 proc.

Įverčio tikslumas mažėja, mažėjant analizuojamų atsakymų skaičiui. Toliau pateikiama lentelė, padedanti įvertinti statistinę paklaidą.

% % % % % % % % %

3 5 10 15 20 25 30 40 50

97 95 90 85 80 75 70 60 50

N

100 3.4 4.4 6.0 7.1 8.0 8.7 9.2 9.8 10

200 2.4 3.1 4.2 5.0 5.7 6.1 6.5 6.9 7.1

300 2.0 2.5 3.5 4.1 4.6 5.0 5.3 5.7 5.8

400 1.7 2.2 3.0 3.6 4.1 4.3 4.6 4.9 5.0

500 1.5 1.9 2.7 3.2 3.6 3.9 4.1 4.4 4.5

750 1.2 1.6 2.2 2.6 2.9 3.2 3.3 3.6 3.7

1000 1.1 1.4 1.9 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.1


Respondent socialin s demografin s charakteristikos i
Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos(I)

14-29 m. amžiaus gyventojų apklausa (1005 respondentai)

Lytis

Amžius

Išsimokslinimas

Tautybė

Tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį


Respondent socialin s demografin s charakteristikos ii
Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos(II)

14-29 m. amžiaus gyventojų apklausa (1005 respondentai)

Pagrindinis užsiėmimas

Pajamos

Tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį

Gyvenamoji vieta


Respondent socialin s demografin s charakteristikos i1
Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos(I)

14-29 m. jaunimo, dalyvaujančio nevyriausybinių/ jaunimo organizacijų veikloje, apklausa (21 respondentas)

Lytis

Amžius

Išsimokslinimas

Tautybė

Tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį


Respondent socialin s demografin s charakteristikos ii1
Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos(II)

14-29 m. jaunimo, dalyvaujančio nevyriausybinių/ jaunimo organizacijų veikloje, apklausa (21 respondentas)

Pagrindinis užsiėmimas

Pajamos

Tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį

Gyvenamoji vieta
Ar Jūs dalyvaujate/ dalyvavote formalių (t.y.juridiškai registruotų, turinčių savo struktūrą, įstatus ir pan.) organizacijų ar neformalių jaunimo grupių/ klubų ir pan. veikloje? (Proc.)

N=1005

N=21

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

Didžiųjų miestų jaunuoliai dažniau nurodė dalyvavę jaunimo grupių veikloje, o kaimo vietovių gyventojai – norintys dalyvauti, jei rastų grupę pagal jų pomėgius. Vaikinai, vyriausi respondentai dažniau teigė nedalyvaujantys ir nenorintys dalyvauti tokioje veikloje.


Kod l dalyvaujate dalyvavote formali ar neformali jaunimo grupi veikloje proc
Kodėl dalyvaujate/ dalyvavote formalių ar neformalių jaunimo grupių veikloje? (Proc.)

N=258

N=21

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

* Tik tie respondentai, kurie yra dalyvavę/ dalyvauja jaunimo grupių veikloje

Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal respondentų socialines – demografines charakteristikas nėra.


Kiek vidutini kai valand per savait j s gal tum te skirti skiriate ar skirdavote iai veiklai proc
Kiek vidutiniškai valandų per savaitę Jūs galėtumėte skirti/ skiriate (ar skirdavote) šiai veiklai? (Proc.)

N=576

Daugiau laiko skiria (skirdavo) 25-29 metų amžiaus respondentai, didesnių pajamų atstovai.

N=21

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

* Tik tie respondentai, kurie yra dalyvavę/ dalyvauja ar norėtų dalyvauti jaunimo grupių veikloje


Ar Jūs norėtumėte turėti/ turite (ar turėjote) kokią nors atsakomybę, pareigas jaunimo organizacijoje (pvz. renkamas postas, savanoris, ekspertas ir kt.) (Proc.)

N=576

* Tik tie respondentai, kurie yra dalyvavę/ dalyvauja ar norėtų dalyvauti jaunimo grupių veikloje

N=21

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

Dažniau atsakomybę/ pareigas turintys nurodė 19-24 metų jaunuoliai, o dažniau jų neturintys teigė rajoninių miestų gyventojai.


Jūsų vertinimu, kiek dalyvavimas formalios ar neformalios jaunimo grupės veikloje Jums, kaip asmenybei galėtų būti/ yra (ar buvo) naudingas? (Proc.)

N=576

* Tik tie respondentai, kurie yra dalyvavę/ dalyvauja ar norėtų dalyvauti jaunimo grupių veikloje

N=21

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

Didžiųjų miestų ir kaimo tipo vietovių gyventojai dažniau mano, kad toks dalyvavimas būtų naudingas.


Kuo is dalyvavimas jums b t yra ar buvo naudingas proc
Kuo šis dalyvavimas Jums būtų/ yra (ar buvo) naudingas? (Proc.)

N=534

Naujas naudingas pažintis dažniau įvardijo merginos, taip pat 19-24 metų amžiaus jaunuoliai, didžiausių pajamų atstovai, o naujus draugus – vaikinai, mažesnes pajamas turintis jaunimas.

* Tik tie respondentai, kurie yra dalyvavę/ dalyvauja ar norėtų dalyvauti jaunimo grupių veikloje ir mano, kad dalyvavimas naudingas

** Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Dėl kokių priežasčių Jūs dalyvaujate/ dalyvavote/ dalyvautumėte formalios ar neformalios jaunimo grupės veikloje? (Proc.)

N=576

Merginoms tai dažniau galimybė išreikšti save, o vyriausiems respondentams ir mažiausių pajamų atstovams svarbus draugiškumas bei kontaktų užmezgimas, taip pat užsiėmimas prasminga veikla.

* Tik tie respondentai, kurie yra dalyvavę/ dalyvauja ar norėtų dalyvauti jaunimo grupių veikloje

** Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Kas/ kokios galimybės Jus labiausiai domintų,-a dalyvaujant formalios arba neformalios jaunimo grupės veikloje? (Proc.)

N=576

Jauniausius respondentus dažniau domina galimybė susirasti draugų, merginas – naujų kontaktų užmezgimas bei žinių įgijimas. Vaikinai, vyriausi respondentai dažniau taip norėtų kompensuoti veiklos trūkumą, o didmiesčių gyventojai – išreikšti save.

* Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Kokioje grupėje – formalioje (t.y. registruotoje, turinčioje savo struktūrą, įstatus ir pan.), ar neformalioje – Jūs labiau norėtumėte dalyvauti? (Proc.)

N=576

* Tik tie respondentai, kurie yra dalyvavę/ dalyvauja ar norėtų dalyvauti jaunimo grupių veikloje

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21

Vaikinams, jauniausiems tyrimo dalyviams dažniau nesvarbus organizacijos pobūdis, o vyriausi respondentai dažniau norėtų dalyvauti formalioje grupėje.


Kas Jus labiausiai paskatino/-tų dalyvauti jaunimo organizacijos/ neformalios jaunimo grupės veikloje? (Proc.)

N=576

Didžiųjų miestų respondentai, didesnių pajamų atstovai dažniau nurodė patrauklius tikslus/ idėjas.

* Tik tie respondentai, kurie yra dalyvavę/ dalyvauja ar norėtų dalyvauti jaunimo grupių veikloje

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Kaip manote, kiek formalios ar neformalios jaunimo organizacijos yra atviros/ linkusios įsileisti naujus narius, jaunimą kaip Jūs? (Proc.)

N=1005

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21

Didžiųjų miestų gyventojai dažniau mano, jog šios organizacijos yra atviros, o mažiausių pajamų atstovai – jog greičiau uždaros. Kaimo tipo vietovių jaunimas dažniau nurodė nežinantys jokių jaunimo organizacijų.


Ar, Jūsų nuomone, jaunimo organizacijos yra prieinamos jaunimui Jūsų gyvenamojoje vietovėje/ mieste/ miestelyje? (Proc.)

N=1005

Jaunuoliai iš didžiųjų miestų dažniau mano, kad šios organizacijos prieinamos. Jauniausi respondentai, taip pat kaimo tipo vietovių gyventojai dažniau teigė nežinantys jokių jaunimo organizacijų.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Kaip manote, kodėl tik nedidelė jaunimo dalis dalyvauja jaunimo nevyriausybinių organizacijų veikloje? (Proc.)

N=1005

Vyriausi respondentai, didžiausių pajamų atstovai dažniau nurodė informacijos trūkumą, o didžiųjų miestų gyventojai – tai, kad daug laiko užima mokslai.

* Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

N=21

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas


Kuris i emiau pateikt teigini geriausiai apib dina j s laisvalaikio organizavim proc
Kuris iš žemiau pateiktų teiginių geriausiai apibūdina Jūsų laisvalaikio organizavimą? (Proc.)

N=1005

19-24 metų amžiaus respondentai, taip pat merginos dažniau imasi iniciatyvos organizuoti kitus.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Kaip dažniausiai leidžiate savo laisvalaikį? Kurie žemiau pateikti laisvalaikio leidimo būdai geriausiai apibūdina Jūsų laisvalaikį? (Proc.)

N=1005

Merginos dažniau leidžia laiką su draugais, skaito knygas, o vaikinai dažniau renkasi sportą. Jauniausi tyrimo dalyviai dažniau nurodė Internetą bei sportą, o didžiausių pajamų atstovai – keliones bei kultūrinius renginius.

* Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


SAVANORYSTĖ. PILIETIŠKUMAS IR JAUNIMO DALYVAVIMAS POLITINIUOSE PROCESUOSE, PILIETINĖS POZICIJOS TURĖJIMAS


Ar j s pats i esate gird j apie savanoryst neatlygintin veikl proc
Ar Jūs pats,-i esate girdėję apie savanorystę/ neatlygintiną veiklą? (Proc.)

N=1005

Merginos, 19-24 metų amžiaus respondentai bei didžiųjų miestų gyventojai dažniau teigė girdėję apie savanorystę. Nieko negirdėję dažniau tvirtinio jauniausi, mažiausių pajamų atstovai.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Kas j s manymu yra savanoryst nurodykite visus j s manymu tinkan ius atsakymus proc
Kas, Jūsų manymu, yra savanorystė? Nurodykite visus, Jūsų manymu, tinkančius atsakymus. (Proc.)

Vaikinai dažniau nurodė karinę tarnybą bei pinigų aukojimą, tuo tarpu didžiųjų miestų gyventojai, aukštąjį išsilavinimą turintys jaunuoliai dažniau minėjo veiklą, už kurią nemokamas atlyginimas.

* Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

N=1005

N=21

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas


Ar inote staig as organizacij as kurioje se reikalingi savanoriai proc
Ar žinote įstaigą,-as/ organizaciją,-as, kurioje,-se reikalingi savanoriai? (Proc.)

N=1005

19-24 metų amžiaus respondentai ir moterys dažniau teigė žinantys, o kaimo tipo vietovių gyventojai, taip pat jauniausi tyrimo dalyviai – nežinantys organizacijų, kuriose reikalingi savanoriai.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Ar j s pats i esate kada nors dalyvav s usi savanori koje neatlygintinoje veikloje proc
Ar Jūs pats,-i esate kada nors dalyvavęs,-usi savanoriškoje, neatlygintinoje veikloje? (Proc.)

N=1005

Savanoriškoje veikloje dažniau dalyvavo moterys, 19-24 m. amžiaus respondentai, turintieji aukštąjį išsilavinimą bei didžiųjų miestų gyventojai. Savanoriais dažniau nebuvo vyrai, jauniausi tyrimo dalyviai.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Kod l jums neteko dalyvauti savanori koje neatlygintinoje veikloje proc
Kodėl Jums neteko dalyvauti savanoriškoje, neatlygintinoje veikloje? (Proc.)

N=740

Vyrai, aukščiausių pajamų atstovai bei didžiųjų miestų gyventojai dažniau nurodė neturintys tam laiko. Jauniausi tyrimo dalyviai bei kaimo tipo vietovių gyventojai dažniau nežino organizacijų ar tokios galimybės.

* Tik tie respondentai, kurie nėra dalyvavę savanoriškoje veikloje

** Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas nedalyvavęs savanoriškoje, neatlygintinoje veikloje (2 respondentai) nurodė, jog save realizuoja kitose srityse.


Ar kada nors ateityje nor tum te dalyvauti savanori koje neatlygintinoje veikloje proc
Ar kada nors ateityje norėtumėte dalyvauti savanoriškoje, neatlygintinoje veikloje? (Proc.)

N=1005

Teigiamą nuostatą dažniau išreiškė moterys, 19-24 m. amžiaus respondentai, taip pat didžiųjų miestų gyventojai. Jauniausi tyrimo dalyviai, taip pat vyrai greičiau nenorėtų dalyvauti savanoriškoje veikloje.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Kas, Jūsų manymu, yra bendruomenė? Kurie 2 žemiau pateikti teiginiai geriausiai apibūdina tai, kaip Jūs suprantate, kas yra bendruomenė? (Proc.)

N=1005

Aukštąjį išsilavinimą turinčiųjų, didžiųjų miestų gyventojų, taip pat didžiausių pajamų atstovų nuomone, bendruomenė – tai žmonės, kuriuos sieja bendri interesai.

* Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Kiek jums pa iam iai domus aktyvus dalyvavimas bendruomen s gyvenime proc
Kiek Jums pačiam/-iai įdomus aktyvus dalyvavimas bendruomenės gyvenime? (Proc.)

N=1005

Vyriausiems respondentams, didžiausių pajamų atstovams dalyvavimas bendruomenės gyvenime greičiau neįdomus. Jis greičiau įdomus 19-24 m. amžiaus tyrimo dalyviams.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


O dabar pakalbėkime apie pilietiškumą. Kuris iš šių teiginių geriau atitinka Jūsų nuomonę apie tai, kas yra pilietiškumas? (Proc.)

N=1005

Vyriausi tyrimo dalyviai dažniau mano, jog pilietiškumas – tai vidinis suvokimas, jog turi būti pilietiškas ir elgtis atsakingai.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Ar Jūs esate dalyvavęs,-usi kokioje nors pilietinėje akcijoje (politinėje [išskyrus balsavimą rinkimuose], ekologinėje, atskirų grupių interesų gynimo ir pan.)? (Proc.)

N=1005

Dažniau pilietinėje akcijoje nėra dalyvavusios moterys, jauniausi respondentai bei mažiausių pajamų atstovai. Vyriausi tyrimo dalyviai dažniau nurodė keletą kartų dalyvavę pilietinėje akcijoje.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Kuriuos i emiau i vardint dalyk j s priskirtum te pilieti kam elgesiui proc
Kuriuos iš žemiau išvardintų dalykų Jūs priskirtumėte pilietiškam elgesiui? (Proc.)

N=1005

* Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

N=21

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas


O kokiose i i veikl j s pats pati jau esate dalyvav s dalyvaut u m te ateityje proc
O kokiose iš šių veiklų Jūs pats/ pati jau esate dalyvavęs/ dalyvautumėte ateityje? (Proc.)

N=1005

Didžiausių pajamų atstovai dažniau yra balsavę rinkimuose, o žemiausių pajamų atstovai – dalyvavę vietos bendruomenės veikloje.

Ateityje aukštąjį išsilavinimą turintys respondentai dalyvautų pilietinėse akcijose bei politinių organizacijų veikloje.

* Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

N=21

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas


Kodėl nedalyvautumėte tokiose politinio-pilietinio gyvenimo formose kaip balsavimas per rinkimus? (Proc.)

N=754

Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal respondentų socialines – demografines charakteristikas nėra.

* Tik tie respondentai, kurie nedalyvautų balsavime per rinkimus

Jaunimo organizacijų atstovas (1 respondentas) neketinantis dalyvauti balsavime per rinkimus įvardijo, jog nėra tokios politinės partijos ar organizacijos kuria galėtų pasitikėti


Kas j s nuomone labiausiai takoja pilieti kumo suvokim proc
Kas, Jūsų nuomone, labiausiai įtakoja pilietiškumo suvokimą? (Proc.)

N=1005

19-24 m. amžiaus jaunuoliai, taip pat didžiausių pajamų atstovai dažniau minėjo auklėjimą/ tradicijas šeimoje.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Kiek j s jau iat s es s anti lietuvos kiek europos s jungos pilietis proc
Kiek Jūs jaučiatės esąs,-anti Lietuvos, kiek Europos Sąjungos pilietis,-ė? (Proc.)

N=1005

Didžiųjų miestų jaunuoliai, taip pat aukštąjį išsilavinimą turintieji dažniau teigė besijaučiantys tiek Lietuvos, tiek ES piliečiais.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Ar j s domit s politika ar j s domit s visuomen s aktualijomis proc
Ar Jūs domitės politika? / Ar Jūs domitės visuomenės aktualijomis? (Proc.)

Ar Jūs domitės politika?

N=1005

Politika greičiau domisi vyriausi respondentai, didžiausių pajamų atstovai. Visuomenės aktualijomis greičiau nesidomi turintieji mažiausias pajamas.

Ar Jūs domitės visuomenės aktualijomis?


Ar j s domit s politika ar j s domit s visuomen s aktualijomis proc1
Ar Jūs domitės politika? / Ar Jūs domitės visuomenės aktualijomis? (Proc.)

Ar Jūs domitės politika?

N=1005

Politika greičiau domisi vyriausi respondentai, didžiausių pajamų atstovai. Visuomenės aktualijomis greičiau nesidomi turintieji mažiausias pajamas.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21

Ar Jūs domitės visuomenės aktualijomis?

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Kas, Jūsų nuomone, rūpinasi jaunimo reikalais Jūsų savivaldybėje? Nurodykite visus, Jūsų nuomone, tinkančius atsakymus. (Proc.)

N=1005

Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal respondentų socialines – demografines charakteristikas nėra.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Ar esate girdėję apie galimybę kreiptis į Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą Jūsų rajone ir per jaunimo atstovus išsakyti savo nuomonę bei taip dalyvauti Jūsų rajono visuomeniniame gyvenime? (Proc.)

N=1005

Nieko apie tai negirdėję dažniau teigė jauniausi tyrimo dalyviai, taip pat didžiausių pajamų atstovai.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Kaip Jūs pats/ pati apibūdintumėte savo dalyvavimą politiniuose procesuose, domėjimąsi jais? Kuris iš žemiau pateiktų teiginių geriau apibūdina Jūsų elgesį? (Proc.)

N=1005

Apolitiški dažniau yra jauniausi respondentai, mažiausių pajamų atstovai.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Ar Jums pačiam/-iai teko/ tenka mokykloje mokytis/ ar turėjote/ turite pamoką „Pilietiškumo pagrindai“? / Kaip manote, ar tokia pamoka kaip „Pilietiškumo pagrindai“ yra naudinga ugdant jaunimo pilietiškumą? (Proc.)

Ar Jums pačiam/-iai teko/ tenka mokykloje mokytis/ ar turėjote/ turite pamoką „Pilietiškumo pagrindai“?

N=1005

Rajoninių miestų gyventojai, vyriausi respondentai dažniau teigė neturėję tokios pamokos. Merginos, vyriausi respondentai dažniau mano, kad tai naudinga pamoka, o mažiausių pajamų atstovai – kad greičiau nenaudinga.

Kaip manote, ar tokia pamoka, kaip „Pilietiškumo pagrindai“ yra naudinga ugdant jaunimo pilietiškumą?


Ar Jums pačiam/-iai teko/ tenka mokykloje mokytis/ ar turėjote/ turite pamoką „Pilietiškumo pagrindai“? / Kaip manote, ar tokia pamoka kaip „Pilietiškumo pagrindai“ yra naudinga ugdant jaunimo pilietiškumą? (Proc.)

Ar Jums pačiam/-iai teko/ tenka mokykloje mokytis/ ar turėjote/ turite pamoką „Pilietiškumo pagrindai“?

N=1005

Rajoninių miestų gyventojai, vyriausi respondentai dažniau teigė neturėję tokios pamokos. Merginos, vyriausi respondentai dažniau mano, kad tai naudinga pamoka, o mažiausių pajamų atstovai – kad greičiau nenaudinga.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21

Kaip manote, ar tokia pamoka, kaip „Pilietiškumo pagrindai“ yra naudinga ugdant jaunimo pilietiškumą?

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Informacijos kanalai
INFORMACIJOS KANALAI turėjote/ turite pamoką „Pilietiškumo pagrindai“? / Kaip manote, ar tokia pamoka kaip „Pilietiškumo pagrindai“ yra naudinga ugdant jaunimo pilietiškumą? (Proc.)


Kokiais informacijos kanalais j s esate daugiausiai gird j apie jaunimo organizacij veikl proc
Kokiais informacijos kanalais Jūs esate daugiausiai girdėję apie jaunimo organizacijų veiklą? (Proc.)

N=1005

Vaikinai dažniau minėjo televiziją, o aukštąjį išsilavinimą turintieji – Internetą.

* Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Ar Jūsų gauta informacija Jums buvo naudinga, paskatino Jus labiau pasidomėti jaunimo organizacijų veikla, sudomino ir pan.? (Proc.)

N=786

* Tik tie respondentai, kurie yra girdėję apie jaunimo organizacijų veiklą

Jauniausi respondentai dažniau manė, kad ji greičiau nenaudinga.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Kurie iš šių informacijos kanalų apie jaunimo organizacijas Jums būtų patraukliausi, priimtiniausi? Iš kur norėtumėte apie jas sužinoti? Kokiais kanalais jos turėtų informuoti apie savo veiklą? (Proc.)

N=1005

Jauniausi tyrimo dalyviai dažniau paminėjo mokytojus, o aukščiausių pajamų atstovai ir didžiųjų miestų gyventojai – Internetą.

* Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Kokios jus dominan ios informacijos apie jaunimo organizacij veikl pasigendate proc
Kokios Jus dominančios informacijos apie jaunimo organizacijų veiklą pasigendate? (Proc.)

N=1005

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21

Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal respondentų socialines – demografines charakteristikas nėra.


Migracija
MIGRACIJA organizacijų veiklą pasigendate? (Proc.)


Kaip j s vertinate ekonominius socialinius poky ius lietuvoje per pastaruosius penkerius metus proc
Kaip Jūs vertinate ekonominius – socialinius pokyčius Lietuvoje per pastaruosius penkerius metus? (Proc.)

N=1005

Kad situacija Lietuvoje gerėja, dažniau mano 19-24 m. amžiaus jaunimas, o jauniausi respondentai dažniau nėra apsisprendę. Rajoninių miestų apklaustieji dažniau teigė, kad situacija keičiasi i blogąją pusę.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Kaip j s vertinate poky ius lietuvos rajoniniuose miestuose miesteliuose proc
Kaip Jūs vertinate pokyčius Lietuvos rajoniniuose miestuose/ miesteliuose? (Proc.)

N=1005

Vyriausi tyrimo dalyviai, kaimo tipo vietovių gyventojai, taip pat mažiausių pajamų atstovai dažniau mano, kad situacija nepasikeitė.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Ar turite draug eimos nari kurie iuo metu dirbt u sienyje kokioje valstyb je kiek met proc
Ar turite draugų/ šeimos narių, kurie šiuo metu dirbtų užsienyje? Kokioje valstybėje? Kiek metų? (Proc.)

Anglija, Vokietija, Ispanija, Airija, Norvegija, JAV – dirba vidutiniškai 4,4 metų

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=20

Aukštąjį išsilavinimą turintieji dažniau teigė turintys, o rajoninių miestų gyventojai – neturintys draugų/ šeimos narių, dirbančių užsienyje.

* Tik tie respondentai, kurių draugai/ šeimos nariai dirba užsienyje

Vidutiniškai užsienyje dirba 3,21 metų

N=1005

N=787


Ar Jums pačiam/-iai teko kada nors padirbėti užsienyje? užsienyje?Kokioje šalyje Jums pačiam/-iai teko padirbėti? (Proc.)

N=1005

Anglija, Vokietija, Ispanija, JAV

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=6

Merginoms, jauniausiems respondentams dažniau neteko padirbėti užsienyje.

* Tik tie respondentai, kuriems yra tekę padirbėti užsienyje

N=188


K j s iuo metu manote apie darbo u sienyje perspektyv proc
Ką Jūs šiuo metu manote apie darbo užsienyje perspektyvą? (Proc.)

N=1005

Mažiausių pajamų atstovai dažniau teigė, kad važiuotų į užsienį tik kraštutiniu atveju, nes tikisi rasti gerą darbą Lietuvoje.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Ar manote kad ateityje jaunimo vykstan io u sien dirbti trumpam ar ilgam daug s proc
Ar manote, kad ateityje jaunimo, vykstančio į užsienį dirbti (trumpam ar ilgam), daugės? (Proc.)

N=1005

Mažesnių pajamų atstovai dažniau mano, kad tokio jaunimo daugės, o vyriausi tyrimo dalyviai bei didžiausias pajamas turintys respondentai – kad mastai išliks tokie kaip ir dabar.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


O kas jus skatina pasilikti lietuvoje proc
O kas Jus skatina pasilikti Lietuvoje? (Proc.) dirbti (trumpam ar ilgam), daugės? (Proc.)

N=1005

Nebaigtos studijos dažniau skatina pasilikti merginas, didžiųjų miestų jaunimą bei mažiausių pajamų atstovus. Pastarieji dažniau mini ir užsienio kalbų nemokėjimą. Didžiausias pajamas turintieji dažniau teigė, kad ir Lietuvoje yra pakankamai galimybių.

* Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Min jote jog teko padirb ti u sienyje kod l gr ote lietuv proc
Minėjote, jog teko padirbėti užsienyje. Kodėl grįžote į Lietuvą? (Proc.)

N=188

Vaikinai dažniau minėjo išankstinį apsisprendimą išvykti laikinai, o merginos – kad grįžo pabaigti studijų.

* Tik tie respondentai, kuriems yra tekę padirbėti užsienyje

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=6


Kalbant apie kultūrinius skirtumus, kaip jautėtės gyvendami užsienyje? Ar dirbdami užsienyje jautėtės realizuojantis save? (Proc.)

Kalbant apie kultūrinius skirtumus, kaip jautėtės gyvendami užsienyje?

Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal respondentų socialines – demografines charakteristikas nėra.

Ar dirbdami užsienyje jautėtės realizuojantis save?

* Tik tie respondentai, kuriems yra tekę padirbėti užsienyje

N=188


Kalbant apie kultūrinius skirtumus, kaip jautėtės gyvendami užsienyje? Ar dirbdami užsienyje jautėtės realizuojantis save? (Proc.)

Kalbant apie kultūrinius skirtumus, kaip jautėtės gyvendami užsienyje?

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=6

Ar dirbdami užsienyje jautėtės realizuojantis save?

* Tik tie respondentai, kuriems yra tekę padirbėti užsienyje

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=6


Vidin migracija
VIDINĖ MIGRACIJA gyvendami užsienyje? Ar dirbdami užsienyje jautėtės realizuojantis save? (Proc.)


Ar Jums teko kraustytis gyventi iš mažesnio miesto/ miestelio/ kaimo vietovės į didesnį miestą?Dėl kokių priežasčių Jūs atvykote į šį miestą iš kito Lietuvos mažesnio miesto/ miestelio/ kaimo vietovės? (Proc.)

Merginoms dažniau teko kraustytis, o vaikinams – dažniau neteko.

Dėl studijų dažniau kraustėsi 19-24 m. amžiaus respondentai.

N=1005

* Tik tie respondentai, kuriems yra tekę kraustytis iš mažesnio miestelio į didesnį miestą

N=331

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=2


Ar norėtumėte/ sutiktumėte grįžti į savo gimtąjį miestą?Jeigu ne, kodėl nesutiktumėte grįžti į savo gimtąjį miestą?(Proc.)

N=234

* Tik tie respondentai, kurie nenorėtų sugrįžti į gimtąjį miestą

** Tik tie respondentai, kuriems yra tekę kraustytis iš mažesnio miestelio į didesnį miestą

Dažniau grįžti norintys minėjo jauniausi respondentai, vaikinai, o nenorintys – vyriausi tyrimo dalyviai, merginos.

N=331

*** Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

Kalbant apie jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantį jaunimą, vienas respondentas iš dviejų nesutiktų grįžti į savo gimtąjį miestą, tačiau konkrečių motyvų neįvardijo


Ar nor tum te sutiktum te gr ti savo gimt j miest kas paskatint gr ti savo gimt j miest rajon proc
Ar norėtumėte/ sutiktumėte grįžti į savo gimtąjį miestą? Kas paskatintų grįžti į savo gimtąjį miestą, rajoną? (Proc.)

N=97

* Tik tie respondentai, kurie norėtų sugrįžti į gimtąjį miestą

Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal respondentų socialines – demografines charakteristikas nėra.

N=331

** Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

Kalbant apie jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantį jaunimą, vienas respondentas iš dviejų sutiktų grįžti į gimtąjį miestą – dėl ten gyvenančių žmonių bei galimybių įsitvirtinti


Kaip Jūs įsivaizduojate savo tolimesnio gyvenimo perspektyvą artimiausioje ateityje (per artimiausius 5 metus)? (Proc.)

N=331

* Tik tie respondentai, kuriems yra tekę kraustytis iš mažesnio miestelio į didesnį miestą

** Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal respondentų socialines – demografines charakteristikas nėra.

Kalbant apie jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantį jaunimą, abu respondentai savo ateitį sieja su studijomis, karjera, šeima bei galimu išvykimu į užsienį.


Ar jums apskritai kada nors teko gyventi ir studijuoti dirbti kitame lietuvos mieste proc
Ar Jums apskritai kada nors teko gyventi ir studijuoti/ dirbti kitame Lietuvos mieste? (Proc.)

N=1005

Dažniau kitame mieste teko gyventi 19-29 m. amžiaus respondentams.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Ar po studijų/ darbo kitame Lietuvos mieste grįžote į savo gimtąjį miestą/ rajoną? Kodėl grįžote į savo gimtąjį miestą?(Proc.)

N=133

* Tik tie respondentai, kuriems yra tekę gyventi kitame mieste ir kurie grįžo į gimtąjį miestą

Didžiųjų miestų gyventojai dažniau negrįžo į gimtąjį miestą/ rajoną, o kaimo tipo vietovių jaunimas dažniau teigė grįžę.

Dėl šeimos į gimtuosius miestus dažniau teigė grįžusios merginos.

N=371

** Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%

Kalbant apie jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantį jaunimą, 3 respondentai iš 6 grįžo į savo gimtąjį miestą po studijų, nes čia gavo darbą, čia gyveno artimieji, patinka vietiniai gyventojai, be to geriau vertinamos galimybės įsitvirtinti gimtajame mieste.


I simokslinimas
IŠSIMOKSLINIMAS savo gimtąjį miestą/ rajoną? Kodėl grįžote į savo gimtąjį miestą?


Ar esate buvote patenkinti mokslo kokybe savo mokymosi staigoje proc
Ar esate/ buvote patenkinti mokslo kokybe savo mokymosi įstaigoje?(Proc.)

N=1005

Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal respondentų socialines – demografines charakteristikas nėra.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


I simokslinimas kurio siekiate ketinate siekti kur siekiate sieksite io i simokslinimo proc
Išsimokslinimas, kurio siekiate/ ketinate siekti. Kur siekiate/ sieksite šio išsimokslinimo?(Proc.)

N=1005

Išsimokslinimas, kurio siekiate/ ketinate siekti.

N=16

Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal respondentų socialines – demografines charakteristikas nėra.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

Kur siekiate/ sieksite šio išsimokslinimo?

N=21

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas


Ar studij auk tojoje mokykloje metu esate pasinaudoj s usi erasmus programa proc
Ar studijų aukštojoje mokykloje metu esate pasinaudojęs,-usi ERASMUS programa?(Proc.)

N=136

Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal respondentų socialines – demografines charakteristikas nėra.

* Tik tie respondentai, kurie turi aukštąjį išsimokslinimą

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=10


Ar Jums pakako žinių profesinei veiklai baigus studijas? pasinaudojęs,-usi ERASMUS programa?Ar baigus studijas įsidarbinote pagal specialybę?(Proc.)

N=266

Ar Jums pakako žinių profesinei veiklai baigus studijas?

Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal respondentų socialines – demografines charakteristikas nėra.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=5

Ar baigus studijas įsidarbinote pagal specialybę?

* Tik tie respondentai, kurie yra baigę studijas ir jau dirba

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=5


Ar j s gyvenamojoje vietov je yra vidurini mokykl proc
Ar Jūsų gyvenamojoje vietovėje yra vidurinių mokyklų? pasinaudojęs,-usi ERASMUS programa?(Proc.)

N=1005

Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal respondentų socialines – demografines charakteristikas nėra.

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Jaun eim situacija
JAUNŲ ŠEIMŲ SITUACIJA pasinaudojęs,-usi ERASMUS programa?


Pra ome nurodykite savo eimin pad t proc
Prašome, nurodykite savo šeiminę padėtį (Proc.) pasinaudojęs,-usi ERASMUS programa?

N=1005

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=21


Su kokiomis pagrindin mis problemomis su kokiais sunkumais j s eima susiduria da niausiai proc
Su kokiomis pagrindinėmis problemomis/ su kokiais sunkumais Jūsų šeima susiduria dažniausiai? (Proc.)

N=156

* Tik tie respondentai, kurie,-ios yra vedę/ ištekėjusios

Kalbant apie jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantį jaunimą, tik 3 respondentai nurodę esą vedę/ ištekėjusios.

Konkrečių sunkumų nenurodyta.


Ar Jūs ir/ arba Jūsų sutuoktinis,-ė šiuo metu dirbate? Jūsų šeima susiduria dažniausiai? (Proc.)Ar Jums ir/ arba Jūsų sutuoktiniui pavyksta suderinti šeimą ir darbą? (Proc.)

N=156

* Tik tie respondentai, kurie,-ios yra vedę/ ištekėjusios

N=146

** Tik tie respondentai, kurie patys arba jų sutuoktiniai dirba

Kalbant apie jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantį jaunimą, tik 3 respondentai nurodę esą vedę/ ištekėjusios.

Visi nurodė dirbantys ir suderinantys/ greičiau suderinantys darbą ir šeimą.


Ko trūksta, kad Jums/ Jūsų sutuoktiniui pavyktų suderinti šeimą ir darbą? Kodėl šiuo metu tai nesuderinama/ nevisiškai suderinama? Jei manote, kad šiuo atveju Jums galėtų padėti valstybė, kuo Ji galėtų prisidėti? (Proc.)

N=90

* Tik tie respondentai, kuriems,-ioms nepavyksta suderinti darbo ir šeimos

** Respondentai galėjo nurodyti kelis atsakymo variantus. Atsakymų suma viršija 100%


Ar j s pats pati turite vaik proc
Ar Jūs pats/ pati turite vaikų? (Proc.) suderinti šeimą ir darbą? Kodėl šiuo metu tai nesuderinama/ nevisiškai suderinama? Jei manote, kad šiuo atveju Jums galėtų padėti valstybė, kuo Ji galėtų prisidėti? (Proc.)

N=156

* Tik tie respondentai, kurie,-ios yra vedę/ ištekėjusios

Kalbant apie jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantį jaunimą, tik 3 respondentai nurodę esą vedę/ ištekėjusios.

Visi nurodė turintys vaikų.


Kiek vaik planuojate nor tum te susilaukti ateityje kod l b tent tiek neplanuojate tur ti vaik proc
Kiek vaikų planuojate/ norėtumėte susilaukti ateityje? Kodėl būtent tiek/ neplanuojate turėti vaikų? (Proc.)

N=156

Materialinės galimybės; brangus pragyvenimas; neturi, kur gyventi; sunku suderinti darbą/ karjerą ir šeimą

Reikia/ galės išauginti ir išmokyti; palikti įpėdinius

Kalbant apie jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantį jaunimą, tik 3 respondentai nurodę esą vedę/ ištekėjusios.

Visi nurodė turintys vaikų, tačiau kol kas neplanuojantys, kiek jų susilauks ateityje.

Tiek nori; tiek turėjo tėvai/ seneliai

Materialinės galimybės

* Tik tie respondentai, kurie,-ios yra vedę/ ištekėjusios


Kaip manote kokios pagrindin s ma o gimstamumo lietuvoje prie astys proc
Kaip manote, kokios pagrindinės mažo gimstamumo Lietuvoje priežastys? (Proc.)

N=156

* Tik tie respondentai, kurie,-ios yra vedę/ ištekėjusios

Kalbant apie jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantį jaunimą, tik 3 respondentai nurodę esą vedę/ ištekėjusios.

Pagrindinėmis mažo gimstamumo priežastimis įvardinta baimė įsipareigoti, atsakyti už šeimą ir žemas pragyvenimo lygis.Ar j s pats pati j s sutuoktinis esate pa m paskol i banko proc
Ar Jūs pats/ pati/ Jūsų sutuoktinis,-ė esate paėmę paskolą iš banko? (Proc.)

N=156

* Tik tie respondentai, kurie,-ios yra vedę/ ištekėjusios

Kalbant apie jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantį jaunimą, tik 3 respondentai nurodę esą vedę/ ištekėjusios.

1 respondentas turi paskolą būstui, dar 1 – vartojamąją paskolą. 1 neturi paskolų.


Ar j s pats pati j s sutuoktinis esate patenkinti savo sprendimu paimti paskol banke proc
Ar Jūs pats/ pati/ Jūsų sutuoktinis,-ė esate patenkinti savo sprendimu paimti paskolą banke? (Proc.)

N=34

* Tik tie respondentai, kurie,-ios yra paėmę paskolą banke

Kalbant apie jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantį jaunimą, tik 3 respondentai nurodę esą vedę/ ištekėjusios.

2 respondentai, kurie turi paskolas yra greičiau patenkinti savo sprendimu.


Kokių papildomų pasiūlymų turėtumėte valstybės atsakingoms institucijoms dėl vykdomos šeimos politikos? Ko labiausiai trūksta/ kokie pokyčiai labiausiai reikalingi jaunai šeimai šiuo metu? (Proc.)

N=156

* Tik tie respondentai, kurie,-ios yra vedę/ ištekėjusios

Kalbant apie jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantį jaunimą, tik 3 respondentai nurodę esą vedę/ ištekėjusios.

Labiausiai pasigendama didesnio dėmesio šeimoms apskritai, pašalpų už vaikus, didesnių atlyginimų, kad netektų dirbti papildomų darbų. Taip pat pastebėta, jog skyrybos turėtų būti mažiau “reklamuojamos”.


Kaip manote kaip artimiausioje ateityje keisis s lygos jaunoms eimoms proc
Kaip manote, kaip artimiausioje ateityje keisis sąlygos jaunoms šeimoms? (Proc.)

N=156

* Tik tie respondentai, kurie,-ios yra vedę/ ištekėjusios

Kalbant apie jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantį jaunimą, tik 3 respondentai nurodę esą vedę/ ištekėjusios.

1 respondentas mano, jog padėtis gerės, dar 2 neturėjo konkrečios nuomonės.


Jei esate netek jusi neved s po kiek met j s planuojate kurti savo eim proc
Jei esate netekėjusi/ nevedęs, po kiek metų Jūs planuojate kurti savo šeimą? (Proc.)

N=849

Jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas

N=18

* Tik tie respondentai, kurie,-ios nėra vedę/ ištekėjusios


Apibendrinimas
Apibendrinimas planuojate kurti savo šeimą? (Proc.)


Apibendrinimas i
Apibendrinimas (I) planuojate kurti savo šeimą? (Proc.)

 • Jaunimo organizacijų prieinamumas ir patrauklumas

 • Tik ketvirtadalis apklaustų jaunuolių yra dalyvavę/ dalyvauja formalių ar neformalių jaunimo grupių veikloje. Apie trečdalis respondentų norėtų joje dalyvauti, jei rastų grupę pagal savo pomėgius. Nedalyvauja ir nenorėtų dalyvauti net 43 proc. apklaustų jaunuolių. Šioje veikloje dalyvavę/ dalyvaujantys dažniausiai mano, jog tai yra įdomi veikla, kurios dėka susirandama naujų draugų. Daugumai jų nesvarbu, kokioje – formalioje ar neformalioje – jaunimo grupėje jie norėtų dalyvauti.

 • Labiausiai skatinantys veiksniai dalyvauti jaunimo organizacijose yra patrauklūs tikslai/ idėjos bei veiklos formos. Dalį apklaustų dalyvaujančių/ dalyvavusių jaunuolių labiausiai skatina/-o draugų ar pažįstamų dalyvavimas.

 • Apie pusė tyrimo dalyvių mano, kad jaunimo organizacijos yra atviros ir prieinamos jaunimui kaip jie. Trečdalis respondentų nežino jokių jaunimo organizacijų savo gyvenamojoje vietovėje.

 • Daugumos nuomone, tik nedidelė jaunimo dalis dalyvauja jaunimo organizacijų veikloje dėl informacijos trūkumo bei laiko stokos (jo daugiau skiria mokslams/ darbui).

 • Didžioji apklaustų jaunuolių dalis laisvalaikį praleidžia su draugais, net pusė šį laiką skiria Internetui. Apie trečdalis jaunimo paminėjo sportą, televiziją ir keliones. Dauguma apklaustųjų mieliau prisijungia prie kitų organizuojamos veiklos nei kad patys imasi iniciatyvos ką nors suorganizuoti.

 • Aktyviai organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas (21 resp.) dažniau nurodė esąs įsitraukęs į formalios grupės veiklą. Taip pat dažniau turi/ norėtų turėti atsakomybę jaunimo organizacijoje. Pagrindiniai aktyvaus dalyvavimo motyvai – savirealizacija ir noras kuo daugiau sužinoti. Lyginant su gyventojų atsakymais, aktyvus dalyvavimas jaunimo grupių veikloje taip pat dažniau įvardijamas naudingu. Šiai veiklai skiriama atitinkamai daugiau laiko. Prioritetinės grupės – formalios. Artimi veiklos tikslai nurodyti kaip pagrindinis motyvas dalyvauti tokios grupės veikloje. Jaunimo organizacijose veikiantis jaunimas jas vertina kaip atviras ir prieinamas. Visgi, jaunimo nuomone, trūksta tiek jaunimo paraginimo, tiek poreikio aktyviam dalyvavimui formavimo, tiek informacijos apie pačias organizacijas.


Apibendrinimas ii
Apibendrinimas (II) planuojate kurti savo šeimą? (Proc.)

 • Savanorystė. Pilietiškumas ir jaunimo dalyvavimas politiniuose procesuose, pilietinės pozicijos turėjimas

 • Savanorystė suprantama kaip veikla, už kurią nemokamas atlyginimas. Nors apie 60 proc. respondentų žino savanorių organizacijų, tik 26 proc. yra dalyvavę savanoriškoje veikloje. Nedalyvaujančiųjų pagrindinė priežastis – tai laiko stoka. Beveik du trečdaliai tyrimo dalyvių norėtų dalyvauti tokioje veikloje ateityje.

 • Bendruomenė matoma kaip bendraminčių organizacija; aktyvus dalyvavimas bendruomenės gyvenime įdomus apie 60 proc. apklaustų jaunuolių.

 • Daugumos nuomone, pilietiškumas – tai vidinis suvokimas. Pilietinėse akcijos yra dalyvavę tik trečdalis apklaustųjų. Didžioji dalis respondentų priskiria balsavimą per rinkimus pilietiškam elgesiui ir daugiausia jų yra dalyvavę/ ateityje dalyvautų rinkimuose. Manoma, kad pilietiškumo suvokimą labiausiai įtakoja auklėjimas/ tradicijos šeimoje.

 • Apie pusė tyrimo dalyvių jaučiasi esantys Lietuvos piliečiai, apie 40 proc. jaučiasi tiek Lietuvos, tiek ES piliečiais.

 • Politika domisi apie 40 proc. apklaustų jaunuolių, visuomenės aktualijomis – apie 65 proc.

 • Respondentų nuomone, jaunimo reikalais daugiausia rūpinasi savivaldybės jaunimo reikalų taryba bei mokyklos.

 • Apie pusė apklaustųjų nėra nei aktyvūs, nei apolitiški; apie trečdalis jų yra apolitiški ir tik 10 proc. respondentų aktyviai domisi politiniais procesais Lietuvoje.

 • Pusė respondentų nurodė mokykloje turėję pamoką “Pilietiškumo pagrindai” ir 80 proc. mano, kad tokia pamoka yra naudinga ugdant jaunimo pilietiškumą.

 • Aktyviai jaunimo veikloje dalyvaujantis jaunimas (21 resp.) dažniau yra girdėję apie savanorišką veiklą ir dalyvavę joje. Taip pat jie daugiau žino apie organizacijas, kurioms reikalingi savanoriai ir dažniau išreiškė teigiamas nuostatas dalyvauti tokioje neatlygintinoje veikloje. Šios tikslinės grupės respondentai dažniau nurodė dalyvavę įvairiose pilietinėse akcijose. Jie dažniau išreiškia susidomėjimą aktyviu dalyvavimu bendruomenės gyvenime apskritai. Jaunimo organizacijų veikloje aktyviai dalyvaujantis jaunimas dažniau jaučiasi ne tik Lietuvos, bet ir Lietuvos ir ES pilietis. Tarp šių respondentų pastebėtas didesnis Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos ir jos funkcijų žinomumas (didesnė ir dalis besikreipusiųjų į šią tarybą). Taip pat šis jaunimas dažniau domisi politika ir ypatingai visuomenės aktualijomis.

 • Informacijos kanalai

 • Daugiausiai apie jaunimo organizacijų veiklą respondentai yra sužinoję iš Interneto, televizijos bei spaudos. Šie informacijos kanalai taip pat jiems yra patraukliausi/ priimtiniausi. Apie trečdalis girdėjusių apie jaunimo organizacijas teigė, kad gauta informacija nebuvo naudinga.

 • Daugiausiai pasigendama bendros informacijos apie jaunimo organizacijų veiklą ir vietą, taip pat pritrūkstama informacijos, kaip galima patekti į organizaciją. Mažiau ios pasigenda aktyviai įvairių grupių veikloje dalyvaujantis ir ja besidomintis jaunimas.


Apibendrinimas iii
Apibendrinimas (III) planuojate kurti savo šeimą? (Proc.)

 • Migracija

 • Apie trečdalis tyrimo dalyvių pozityviai vertina ekonominius-socialinius pokyčius Lietuvoje, dar ketvirtadalis mano, kad situacija nepasikeitė. Neigiamai šiuos pokyčius vertina apie 23 proc. apklaustųjų.

 • Apie 80 proc. respondentų turi draugų/ šeimos narių, kurie šiuo metu dirba užsienyje. Populiariausios užsienio valstybės tarp jų – Anglija ir Airija. Vidutiniškai jie užsienyje dirba apie 3 metus.

 • Tik penktadalis apklaustųjų patys kada nors yra išvykę į užsienį padirbėti (populiariausios valstybės – Anglija ir JAV). Daugiau nei trečdalis respondentų pasitaikius progai mielai išvažiuotų į kitą šalį, nes mano, kad ten galima užsidirbti daugiau pinigų. Apie pusė apklaustų jaunuolių mano, kad ateityje jaunimo, vykstančio į užsienį dirbti, daugės. Pasilikti tyrimo dalyvius daugiausiai skatina nebaigtos studijos bei Lietuvoje esanti šeima ar partneris,-ė.

 • Pusė išvykusių į užsienį jaunuolių ten jautėsi gerai ir manė realizuojantys save. Jie grįžo į Lietuvą daugiausiai dėl to, kad iš anksto buvo nusprendę išvykti laikinai. Taip pat svarbi priežastis – nebaigtos studijos.

 • Aktyviai įvairių organizacijų veikloje dalyvaujantis jaunimas (21 resp.) optimistiškiau nei visi apklausti 14-29 m. amžiaus gyventojai vertina ekonominius – socialinius pokyčius tiek bendrai Lietuvoje, tiek rajoniniuose miestuose. Pačius respondentus pasilikti Lietuvoje dažniau skatina patriotiški jausmai savo šaliai bei įsitikinimas, jog Lietuvoje galimybių yra pakankamai, tik reikia jomis pasinaudoti.

 • Vidinė migracija

 • Trečdalis apklaustųjų yra kraustęsi iš mažesnio miestelio/ kaimo vietovės į didesnį miestą. Pagrindinė priežastis buvo studijos tame mieste. Net 70 proc. šių jaunuolių nebenorėtų grįžti į savo gimtąjį miestą daugiausiai dėl to, kad ten per mažai erdvės. Norinčiuosius sugrįžti labiausiai paskatintų tai, kad ten gyvena jų šeima, artimieji.

 • Dauguma besikrausčiusių jaunuolių tolimesnio gyvenimo perspektyvoje mato darbą/ karjerą bei studijas. Apie trečdalis jų įsivaizduoja šeimos kūrimą bei nuosavo būsto įsigijimą.


Apibendrinimas iv
Apibendrinimas (IV) planuojate kurti savo šeimą? (Proc.)

 • Išsimokslinimas

 • Apie penktadalis jaunimo nepatenkinti mokslo kokybe jų mokymosi įstaigose. Net 60 proc. apklaustųjų siekia/ sieks aukštojo išsimokslinimo, apie 4 proc. sieksiančių aukštesnio išsilavinimo tai darys užsienyje. Labai maža dalis (7 proc.) apklaustų jaunuolių, turinčių aukštąjį išsimokslinimą, yra pasinaudoję ERASMUS programa.

 • Pusė apklaustų jau dirbančių jaunuolių teigė, kad baigus studijas jiems pakako žinių profesinei veiklai. Apie tiek pat šių respondentų ir įsidarbino pagal specialybę. Ne pagal specialybę įsidarbino beveik 40 proc. jau dirbančių apklaustųjų.

 • Jaunų šeimų situacija

 • Trys ketvirtadaliai apklaustųjų yra nevedę/ netekėjusios, apie 16 proc. yra vedę/ ištekėjusios.

 • Pagrindinės problemos, su kuriomis dažniausiai susiduria jaunos šeimos, yra materialiniai sunkumai (41 proc.) bei laisvalaikio trūkumas (12 proc.).

 • 93 proc. apklaustų sutuoktinių šiuo metu dirba ir apie 15 proc. nepavyksta suderinti šeimos ir darbo. Kad tai pavyktų, jiems labiausiai trūksta pinigų. Taip pat valstybė galėtų padėti mažindama darbo valandas bei sukurdama gerą paskolų sistemą.

 • Vedusių/ ištekėjusių respondentų nuomone, pagrindinė mažo gimstamumo Lietuvoje priežastis yra prasta finansinė padėtis. Tai yra vienas iš faktorių, kodėl dauguma jaunų šeimų atstovų norėtų susilaukti tik vieno vaiko.

 • Jaunų šeimų finansinė situacija

 • Paskolą iš banko yra pasiėmę apie penktadalis jaunų šeimų atstovų, dar trečdalis ketina pasiimti paskolą (būsto ar vartojamąją). Daugiau nei 80 proc. pasiėmusių paskolą yra patenkinti savo sprendimu.

 • Dažniausiai minimi pasiūlymai gerinant šeimos politiką buvo beprocentės paskolos būstui/ verslui, taip pat pigesnio būsto gavimo galimybės.

 • Tik trečdalis jaunų šeimų atstovų tiki, kad ateityje sąlygos tokioms šeimoms gerės; daugiau sutuoktinių mano, kad sąlygos nesikeis.


... planuojate kurti savo šeimą? (Proc.)Jūsų tyrimų partneris Baltijos Šalyse

ačiū


ad