Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utbildning för alla – en rättighet! från förskola till högskola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utbildning för alla – en rättighet! från förskola till högskola

Utbildning för alla – en rättighet! från förskola till högskola

170 Views Download Presentation
Download Presentation

Utbildning för alla – en rättighet! från förskola till högskola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Utbildning för alla – en rättighet!från förskola till högskola 67 miljoner barn går inte i skolan Det vill vi ändra på. Var med du också!

 2. Global action Week 2012 En global kampanj för allas rätt till utbildning. Årets tema är förskolans vikt för all fortsatt utbildning.

 3. Sedan år 2000 har 43 miljoner fler barn fått möjlighet att gå i skolan.Utvecklingen går åt rätt håll – men för långsamt!200 miljoner barn saknar förskola.Forskning visar att om barn går i förskola går de oftare vidare i skolan och når bättre resultat.

 4. Lärarförbundet arbetar med Utbildning för alla för att: • Andelen bistånd till utbildning minskar, samtidigt som det finnsett så tydligt behov av åtgärder och resurser. • Kvalitet i skolan – barnen ska inte bara gå till skolan, de måsteockså lära i skolan. För det krävs kvalificerade lärare. • Vill du visa att du stödjer detta? • Gå till lararforbundet.se/globalactionweek • och skriv under vår namninsamling!

 5. 1 av 5 vuxna i världen kan inte läsa detta. Majoriteten av dem är kvinnor.

 6. Lär mer tillsammans…… Hur kan vi bidra med vår kunskap för att få en förskola för alla som ger en bra start för vidare utbildning genom hela livet?På vår webbplats finns ett arbetsplatsmaterial med fakta och diskussionsfrågor kring betydelsen av förskola och utbildning för alla. Läs mer och ladda ner materialet på lararforbundet.se/globalactionweek Där kan ni också berätta för andra om vad ni har kommit fram till i eradiskussioner.

 7. Om mamman kan läsa har ett barn 50 procent större chans att leva längre än 5 år.

 8. Genom att främja mänskliga och fackliga rättigheter i samarbete med lärarorganisationer i andra länder verkar vi för en demokratisk utveckling.Rätten till utbildning för alla är en utgångspunkt i Lärarförbundets internationella samarbete. Lärarförbundets stadgar §1

 9. För att betala för utbildning för alla i världen krävs 16 miljarder US dollar. Det motsvarar världens militärutgifter under 6 dagar. Global Monitoring Report 2011 s 3

 10. ”Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Nelson Mandela

 11. lararforbundet.se/globalactionweek