BV2 Arch - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BV2 Arch PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 55
BV2 Arch
202 Views
Download Presentation
alpha
Download Presentation

BV2 Arch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BV2 Arch Gå till Presentation av programmet Handhavande av programmet Gå till

 2. Viktiga egenskaper som ettsimuleringsprogram bör ha. God kvalitet på simulerade värden Validerade programkörningar mot t.ex. DOE-2 Enkelt att hantera Det skall kunna gå att sköta programmetutan mycket förberedande arbete Praktisk att hantera Programmet skall på en rimlig tid göra simulering Klicka

 3. BV2Arch Programmet är i första hand tänkt att används vid ett stadium i byggprocessen då viss data är okänt eller ej fastslaget. Ovanstående gör att krav från programmet på indata ej skall vara för detaljerat. Det skall alltså vara lätt att experimentera med olika lösningar och se dess konsekvens Klicka

 4. Programmet BV2Arch har sina rötter i simuleringsprogrammet BV2 För mer information Se WWW.BV2.NU Klicka

 5. BV2Arch sätt att räkna Programmet delar in årets timmar i storleksordningefter dess utetemperatur. Ur detta skapas en tabell med antal timmarsom en viss utetemperatur förekommer. Man utsätter huset fören och en av dessa temperaturer Husets effektkrav och energiförbrukning för varje temperaturmultipliceras med den tid denna temperatur förekommer Alla dessa energier adderas till en årsenergiförbrukning,det effektkrav som är dimensionerande redovisas. Programmet tar hänsyn till dynamik och värmelagring i byggnaden,det har också en med verkligheten överensstämmandesolinstrålning. Detta är åstadkommit med en databehandlingav klimatdata innan simuleringen. Klicka

 6. Instruktion till BV2Arch Du startar BV2Arch genom att klicka på programikonen Klicka med musen när du vill se nästa sida i presentationen

 7. BV2 Arch simulerar en byggnad med hjälp av indata som grupperas enligt följande grupper. Byggnadens konstruktion Intern värmegenerering Byggnadens interna lufttemperaturer Byggnadens geografiska placering VISA VISA VISA VISA Klicka med musen när du vill se nästa sida i presentationen, eller tryck på någon av visaknapparna

 8. Rita byggnadskonstruktionen När du startar BV2Arch visas resultat av en standard byggnad. Resultaten visas i form av stapeldiagram. Stapeldiagrammen visar dels effektbalans och dels energibalans för byggnaden. Effektbalansen är ett mått på erforderlig effekt/energi för att få byggnaden i balans. De röda staplarna visar värmebehov De blå staplarna visar kylbehov. Klicka

 9. Du startar ritarbetet genom att trycka på ”Rita konstruktion” Klicka

 10. En byggnad ritas i detta program med ett hjälp av ett antal fyrkanter som bildar en kub genom att ange dess höjd. Hela byggnaden är kombinationen av alla de fyrkanter du har ritat. När fyrkanterna går i varandra räknar programmet ut areor innanför de yttre begränsade linjerna som bildar byggnades ytterfasader. Klicka

 11. Genom att klicka med vänster musknapp inom rutan för byggnadskroppen tänds på denna upp markeringar på dess sidor och i mitten, samt en skuggad cirkel runt byggnads-kroppen. Klicka

 12. Här ställer du in upplösningen på ritningen. Dvs. minsta enhet som mått anges i figuren. Standardvärdet är 1dm. Här ställer du in om du vill ha ett rutmönster på ritarean Här ställer du in max mått på ritarean vilket lämpligast är tomtens mått i dels syd-nordlig riktning, och dels i väst-östlig riktning. Klicka

 13. Att rita Genom att klicka med vänster musknapp inom rutan för byggnadskroppen tänds på denna upp markeringar på dess sidor och i mitten, samt en skuggad cirkel runt byggnads-kroppen. Klicka

 14. Om du sätter muspekaren på mitt-punkten kan du flytta byggnadskroppen. Om du sätter pekaren på någon av punkterna på sidorna kan du ändra storleken på byggnadskroppen. Om du sätter muspekaren i cirkeln men utanför fyrkanten kan du vrida byggnads-kroppen.. Klicka

 15. Här är ett exempel på detta Genom att använda ett antal byggnadskroppar går det att efterlikna komplicerade former En 3D-vy av denna blir så här Klicka

 16. Man kan sedan vrida hela byggnaden genom att tryck på pilarna Man kan sedan vrida hela byggnaden genom att tryck på pilarna Figuren vrids de antal grader som står här Klicka

 17. Klicka

 18. När du vill ändra i byggnadskroppens egenskaper kan du antingen trycka på knapp ”egenskaper” Klicka

 19. Eller trycka med höger musknapp när du har valt och satt muspekaren på aktuell byggnadskropp. Därefter väljer du ”Egenskaper” i listan Klicka

 20. Egenskaperna för varje byggnadskropp ställs in genom att för varje vägg, för tak och för golv peka på en lämplig beskrivning över hur dess konstruktion är uppbyggd. Exempel på Konstruktionsbeskrivningar för Vägg,Tak och Golv Alla ytor kopplas till någon konstruktionsbeskrivning Tak 1 Vägg med 10% fönster Vägg med 20% fönster Golv Vägg med 20% fönster 2 Klicka

 21. Varje vägg i byggnadskroppen har en färg som kopplas till dess indata genom egenskapsmenyn. Klicka

 22. Vi kommer nu att titta på denna bit Kopplingen mellan de olika väggarna och en lämplig konstrukrutionsbeskrivning Exempel på Konstruktionsbeskrivningar för Vägg,Tak och Golv ytspecifikation Tak 1 100% Tak typ 1 Vägg typ 1 Vägg med 10% fönster 90% Vägg typ 2 80% Vägg typ 3 Vägg med 20% fönster 10% 20% Fönster typ 1 Fönster typ 2 80% Golv Golv typ 1 100% 20% Vägg med 20% fönster 2 Klicka

 23. Denna meny är indata för en byggnadskropp Namn Välj i listan bland ritade byggnadskropparna Du kan ändra dess namn här Klicka

 24. Detta är indata för en byggnadskropp Ändra Välj den som passar i listan bland färdiga konstruktionsbeskrivningar eller gör en ny genom att trycka påÄndra Klicka

 25. Detta är indata för en byggnadskropp Här anges indata för bygnadskroppen Klicka

 26. Detta är indata för en byggnadskropp Om du skall byta konstruktionsbeskrivningen för byggnadskroppen tryck här. Klicka

 27. Detta är indata för en byggnadskropp Om du klickar på Ändra kommer du in i menyn konstruktionsbeskrivning Välj i listan bland de konstruktionsbeskrivningar som finns eller tryck på Ändra om du vill ändra någon befintlig eller skapa en ny. Klicka

 28. Man kan i programmet ha många olika konstruktionsbeskrivningar . Varje konstruktionsbeskrivningar är en lista med en eller flera kopplingar till ytspecifikationer. Det kan vara t.ex väggens olika ytor. Listan pekar då på olika delar av väggen, t.ex. vägg typ 1 och fönster typ 1. Man anger för varje ytspecifikation hur stor andel av konstruktionen som denna del upptar. Exempel på Konstruktionsbeskrivningar för Vägg,Tak och Golv ytspecifikation Tak 1 100% Tak typ 1 Vägg typ 1 Vägg med 10% fönster 90% 80% Vägg typ 2 Vägg med 20% fönster Vägg typ 3 10% Golv 80% 20% Fönster typ 1 Vägg med 20% fönster 2 20% Fönster typ 2 100% Golv typ 1 Vi skall nu titta på hur en konstruktionsbeskrivning ser ut i programmet Klicka

 29. Detta är menyn för hur du matar in data hur en konstruktionsbeskrivning ser ut Klicka

 30. Välj den konstruktionsbeskrivning som skall ändras, eller tryck på ”Lägg till Vägg” om du vill utöka listan med en ny väggkonstruktion Klicka

 31. Här kan du ange ett passande namn på konstruktionsbeskrivning Klicka

 32. Här är listan på kopplingar till ytspecifikationer. I detta exempel finns två olika ytor på väggkonstruktionen Medeltung vägg konstruktion (den är av typen vägg och upptar 80% av ytan). Fönster med 3 glas klarglas (den är av typen fönster och upptar 20% av ytan). Klicka

 33. Om man vill ändra till någon annan ytspecifikation (eller till en ny) trycker man på den som skall ändras i listan. Sedan kan man välja en annan genom att tryck på rutanVal av yta. Eller trycka på Ändra i yta om man vill ändra i ytspecifikationen. Om man ändrar i ytspecifikationen ändras alla delar av byggnaqdskropparna som refererar till denna ytspecifikation Klicka

 34. Man kan i programmet ha många olika konstruktionsbeskrivningar . Varje konstruktionsbeskrivningar är en lista med en eller flera kopplingar till ytspecifikationer. Det kan vara t.ex väggens olika ytor. Listan pekar då på olika delar av väggen, t.ex. vägg typ 1 och fönster typ 1. Man anger för varje ytspecifikation hur stor andel av konstruktionen som denna del upptar. Exempel på Konstruktionsbeskrivningar för Vägg,Tak och Golv ytspecifikation Tak 1 100% Tak typ 1 Vägg typ 1 Vägg med 10% fönster 90% 80% Vägg typ 2 Vägg med 20% fönster Vägg typ 3 10% Golv 80% 20% Fönster typ 1 Vägg med 20% fönster 2 20% Fönster typ 2 100% Golv typ 1 Vi skall nu titta på hur en konstruktionsbeskrivning ser ut i programmet Klicka

 35. Om du vill lägga till en yta på konstruktionen tryck då på knapp ”Lägg till ytdel”. Klicka

 36. Följande meny kommer upp Välj ytspecifikation för den nya delen eller skapa en ny genom att trycka på ”Skapa en ny yta”. Om du väljer någon av de befintliga specifikationerna trycker du här. Om du vill lägga till en yta på konstruktionen tryck då på knapp ”Lägg till ytdel”. Lälj lämplig ytspecifikation.ochAnge dess ytandel Klicka

 37. Gör en ny ytspecifikation Klicka

 38. Välj den ytspecifikation som skall ändras, eller tryck på ”Ny Yta” om du vill utöka listan med en ny ytspecifikation. Klicka

 39. Detta är ytspecifikationens data . Klicka

 40. För att hitta rätt ytspecifikation är det lämpligt att du skriver i ett beskrivande namn på specifikationen Klicka

 41. Man kan lätt ändra konstruktion genom att välja olika ytspecifikationer ur de existerande ytspecifikationerna, man kan ändra dess andel av ytan och man kan lätt göra nya ytspecifikationer. När man skall göra en ny ytspecifikation börjar man med att ange vilken typ av ytspecifikation det ska vara konstruktionsbeskrivning ytspecifikation Tak 1 100% Tak typ 1 Vägg typ 1 Vägg med 10% fönster 90% Vägg typ 2 80% Vägg typ 3 Vägg med 20% fönster 10% 20% Fönster typ 1 Fönster typ 2 80% Golv Golv typ 1 100% 20% Vägg med 20% fönster 2 Klicka

 42. När man skall göra en ny ytspecifikation börjar man med att ange vilken typ av ytspecifikation det ska vara Man kan välja mellan TakVäggBottenplattaFönsterPortarAvancerat Detta gör man för att få fram lämpliga indata. Klicka

 43. Mata in lämpliga indata. Klicka

 44. Ändra intern värmegenerering Här anges intern värmegenerering i sorten Watt per kvadratmeter. Om du vill ange olika värden för sommar och för vinter tryck här Hjälp för värden finns under menyn ”Beräkningshjälpmedel” För att ändra data på aktuell värmegenerering välj ”intern värmegenerering” under ”Indata” Klicka för att gå vidareeller Återgå till huvudmeny

 45. Ändra temperaturer i byggnaden För att ändra data på aktuella temperaturer välj ”Klimathållningssystem” under ”Indata” Här anges interna temperaturkrav i byggnaden Klicka för att gå vidareeller Återgå till huvudmeny

 46. Välj byggnadens geografiska placering För att ändra geografisk placering välj ”val av ort” under ”Klimatdata” Välj ort genom att trycka på kartan Eller välj ur listan Klicka med musen när du vill se nästa sida i presentationen Återgå till huvudmeny

 47. Simulera byggnaden När du är färdig med inmatning av indata kan du göra en simulering. Denna startas genom att trycka på ”Visa resultat” Klicka

 48. Programmet tolkar din ritning med följande resultat. Klicka

 49. Programmet tolkar din ritning med följande numeriska värden. Klicka

 50. Kontrollera att det är vad du tänkt dig. Du kan rätta felaktiga uppgifter genom att mata in dessa här. T.ex. avrundningsfel. Klicka