slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stadiul preg ă tirii unit ăţ ilor ş colare pentru anul 2014-2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stadiul preg ă tirii unit ăţ ilor ş colare pentru anul 2014-2015

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Stadiul preg ă tirii unit ăţ ilor ş colare pentru anul 2014-2015 - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Raport asupra stadiului preg ă tirii unit ăţ ilor ş colare ş i asigurarea personalului didactic pentru anul ş colar 2014-2015. Stadiul preg ă tirii unit ăţ ilor ş colare pentru anul 2014-2015.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Stadiul preg ă tirii unit ăţ ilor ş colare pentru anul 2014-2015


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Raport asupra stadiului pregătirii unităţilor şcolare şi asigurarea personalului didactic pentru anul şcolar 2014-2015

  2. Stadiul pregătirii unităţilor şcolare pentru anul 2014-2015 • La nivelul judeţului Bihor în anul şcolar 2014-2015 vor exista un număr de 178 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică şi Palatul Copiilor şi Elevilor Oradea. • Din cele 995 corpuri de clădiri , în proporţie de 60% au autorizaţie sanitară. Celelalte corpuri de clădiri sunt în proporţie de 20% în curs de autorizare şi în proporţie de 20% nu au obţinut autorizarea de funcţionare. • Motivele pentru care nu s-a obţinut autorizaţia sanitară sunt: lipsa apei potabile şi grupuri sanitare necorespunzătoare.

  3. Stadiul pregătirii unităţilor şcolare pentru anul 2014-2015 • În unităţile şcolare în lunile iulie şi august se desfăşoară igienizarea spaţiilor de învăţământ precum şi lucrările de reparaţii curente. • Pe baza ordinului 216 din 20.08.2014 al Prefectului judeţului Bihor în perioada 25.08.2014- 05. 09.2014 se va realiza verificarea stadiului pregătirii unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Bihor, pentru începutul anului şcolar 2014-2015. • În județul Bihor sunt 5 echipe, din care face parte și câte un inspector școlar, care desfășoară activități de control la unitățile de învățământ pentru a verifica stadiul de pregătire, pentru începutul anului școlar 2014 – 2015.

  4. Asigurarea personalului didactic • La nivelul judeţului Bihor existăîn acest an şcolar un număr de 7353,82 norme didactice acoperite de 7718 cadre didactice. • Din acestea 7290 de norme sunt acoperite cu cadre didactice calificate, 5507 fiind cadre didactice angajate pe perioadă nedeterminată, iar restul fiind pe perioadă determinată sau în regim de plata cu ora.

  5. Asigurareapersonaluluididactic Media pețarăa cadrelordidacticenecalificateesteîn creștere, ea fiind 1,26% in 2011-2012 șiajungândla 1,65% în anulșcolar2013-2014. Bihorul se aflăsub media pețarăavând1,19% în acest an școlar.

  6. Câteva date statistice • Cu privire la acoperirea posturilor cu personal didactic pentru anul şcolar 2014-2015, în această perioadă sunt în plină desfăşurare activităţile de mobilitate a personalului didactic. • Totuşi, după aproximările noastre, valorile prezentate mai sus vor fi aproximativ egale şi pentru anul şcolar 2014-2015.

  7. Câteva date statistice • De la începutulanuluicalendaristic, au avut loc pânăîn prezentmaimulteetape de mobilitate: • Completareanormeididactice • Soluționarearestrângerilorde activitate • Pretransferulconsimțit între unitățilede învățământ • Titularizareaîn baza art. 253 din Legea 1/2011-Legea Educației Naționale • Concursul de ocupare a posturilor -2014 șiședințelepublice de repartizareîn urmaconcursului

  8. Câteva date statistice • La nivelul judeţului Bihor au fost publicate pânăîn prezent 1716 posturi/ catedre dintre care 796 fiind complete, iar restul fiind fracţiuni de catedre. • Din totalul posturilor, 279 au fost publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminată, dintre acestea 74 rămânând a fi ocupate de către participanţii la Concursul de ocupare a posturilor - 2014. • Din cele 74 de posturi titularizabile, 47 au fost ocupate în urma concursului.

  9. Câteva date statistice • Pentruetapele de mobilitate care urmează, au mai rămas neocupate 565 de posturişifracţiuni, la eleadaugand in perioadaurmatoareposturi, catedresaufractiuni de catedre din rezervadirectorilor, a persoanelor in concediu de ingrijire a copiluluisauconcediufaraplata, etc.

  10. Câteva date statistice • La Concursul de ocupare a posturilor – 2014 organizat în judeţul Bihor, au fost înscrise 1509 persoane dintre care au obţinut nota 1190. • Dintre acestea 10 persoane au obţinut nota 10.

  11. Acţiuni întreprinse pentru realizarea obiectivului privind descentralizarea învăţământului preuniversitar • S-a realizat informarea directorilor asupra legislaţiei în vigoare. • Realizarea lunară a şedinţelor de lucru cu directorii unităţilor de învăţământ la nivel de sectoare pentru a optimiza descentralizarea. • Mutarea deciziilor privind unele etape din mobilitatea personalului didactic (pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, detașare în interesul învățământului și acordarea continuităților) la nivelul Consiliului de Administraţie a unităţilor de învăţământ.