slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dezvoltarea capacit ăților pentru bugetare bazată pe performanță în Republica Moldova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dezvoltarea capacit ăților pentru bugetare bazată pe performanță în Republica Moldova

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

Dezvoltarea capacit ăților pentru bugetare bazată pe performanță în Republica Moldova - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Dezvoltarea capacit ăților pentru bugetare bazată pe performanță în Republica Moldova Atelier de lucru la nivel înalt pentru responsabili politici şi înalţi funcţionari guvernamentali Juraj Rencko , consultant internaţional şi lider de echipă

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dezvoltarea capacit ăților pentru bugetare bazată pe performanță în Republica Moldova' - donald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dezvoltareacapacităților pentru bugetare bazată pe performanță în Republica Moldova

Atelier de lucru la nivel înalt pentru responsabili politici şi

înalţi funcţionari guvernamentali

Juraj Rencko, consultant internaţional şi lider de echipă

Proiect susținut de Programul Slovak Aid „Finanțele Publice pentru Dezvoltare”, finanțat de Ministerul Finanțelor al Republicii Slovace și implementat în comun cu Centrul Regional PNUD Bratislava în cooperare cu Oficiul de Țară PNUD în Moldova

motivele esen iale pentru reforme n domeniul cheltuielilor publice n ocde
Motivele esențiale pentru reforme în domeniul cheltuielilor publice în OCDE
 • Devastarea impactului deficitului și datoriilor publice asupra mediului macro-economic;
 • Presiunile publicului pentru îmbunătățirea calității și extinderea serviciilor publice;
 • Eforturi pentru evitarea „presiunii fiscale “;
 • Îmbătrânirea populației;
 • Globalizare.
de ce este important orientarea spre rezultate
De ce este importantă orientarea spre rezultate?

Resursele sunt limitate atât în sectorul privat cât și în cel public.

 • Sectorul privat – piaţă, competitivitate, faliment
 • Sectorul public – „gaură neagră“, fără testarea pieţei
disciplina fiscal agregat c teva practici bugetare problematice
Disciplina fiscală agregatăCâteva practici bugetare problematice
 • Bugetare nerealistă
 • Bugetare ascunsă
 • Bugetare evazivă
 • Bugetare repetitivă
 • Bugetare pe baza fondului de casă (cashbox)
 • Bugetare amânată
eficien de alocare c teva practici problematice
Eficiență de alocareCâteva practici problematice
 • Bugetare pe termen scurt
 • Planificare evazivă
 • Priorități distorsionate
 • Bugetare de enclavă
diferen e de baz ntre bugetare tradi ionale i modern
Diferențe de bază între bugetare"tradiționale" și modernă

tradițional

modernă

Pe termen mediu

Bazată pe performanță

Abordarea “de sus in jos”

Descentralizată

Bazata pe priorități

Proceduri transparente

 • Pe termen scurt
 • Bazata pe intrari/resurse
 • Abordarea “de jos in sus”
 • Centralizată
 • Abordare incrementala
 • Practici netransparente
cadrul de cheltuieli pe termen mediu bugetarea de sus jos
Cadrul de cheltuieli pe termen mediubugetareade sus - jos
 • Limitele generale de cheltuieli generale compatibile cu previziunile macroeconomice și cadrul macro-fiscal
 • Estimarea impactului politicilor actuale asupra bugetului următor (de referință)
 • Identificarea, pe sectoare, a economiilor posibile
 • Decizia pe sectoare privind intensificarea activităților în conformitate cu prioritățile guvernului (EIF/estimarea costurilor)
efectul nasului de c mil
Efectul nasului de cămilă

Proverb arab

“Dacă vezi nasul cămilei în cort, fii sigur că imediat îi vei vedea și corpul."

principii proces de evaluare a impactului fiscal
Principii/proces de evaluare a impactului fiscal
 • Impactul fiscal ar trebui să fie obiectiv
 • Toate părțile potențial afectate ar trebui să aibă posibilitatea de a estima impactul fiscal.
 • Timp suficient pentru evaluarea impactului fiscal trebuie să fie parte a procesului de formulare a politicilor
 • Este necesară o evaluare finală de către Ministerul Finanțelor
ce este estimarea costurilor i cine are nevoie de ea
Ce este estimarea costurilor și cine are nevoie de ea?
 • EIF se realizează prin estimarea costurilor

Costul a ceva este prețul tuturor bunurilor, serviciilor și manoperei și ponderea costurilor capitale consumate necesare pentru a produce ceva care să devină produs sau serviciu

dif erite provoc ri n estimarea costurilor cu care se confrunt diferite ministere
Diferite provocări în estimarea costurilor cu care se confruntă diferite ministere
 • Transport și comunicații- evaluarea materialelor, mașinăriei și a forței de muncă necesare pentru a construi un kilometru de drum pe diferite tipuri de teren. Aproape o treime din cheltuieli sunt reprezentate de capital, în timp ce restul este în mare parte pentru întreținerea infrastructurii existente de transport și de comunicații.
 • Educație - evaluarea numărului de elevi într-un an academic și a necesitățilorpentru profesori, cărți, clădiri și alte tipuri de sprijin
 • Muncă, Protecție Socială și Familie- estimarea nivelului de sărăcie și șomaj și a necesității pentru diferite forme de prestații sociale, lîn mărime care ar corespunde criteriilor sociale minime.
 • Afaceri interne– angajeazăun număr mare de personal, comparativ cu alte ministere, cu un buget salarial care constituie aproape jumătate din totalul cheltuielilor anuale. Pe lângă estimarea costurilor aferente personalului suplimentar pentru a îndeplini noi obiective, ministerul trebuie să estimeze și costurile capitale ale echipamentelor și transportului necesare pentru servicii moderne de pompieri și poliție
elementele cadrului macro fiscal
Elementele cadrului macro – fiscal

Prognozare macro-economică

Politica fiscală

Total cheltuieli = venituri + împrumuturi

Programe noi/priorități bugetare

Economii

Bugetul de bază

Limita pe sector în baza politicilor/standardelor

corelarea planific rilor i bugetului
Corelarea planificărilor și bugetului
 • Salarii
 • Bunuri și servicii
 • Subvenții și transferuri
 • Rata dobânzii
 • Cheltuieli de capital
 • Rambursare principală

Intrări (resurse)

Numărul profesorilor, numărul școlilor

Eficiență

Programul

eficacitate

Norme și reguli, legi și regulamente, ipoteze, politici, strategii

Ieșiri

Numărul studenților

Rezultate (performanță)

Abilități de elevi, studenți

formarea programului
Formarea programului

Programul 1

Sub-programul 1.1.

Sub-programul 1.2

activitate 1.1.003

activitate 1.1.002

activitate 1.1.001

Activitate

1.2.001

activitate 1.2.002

slide24

Cadrul logic se bazează pe compatibilitatea abordărilor de sus în jos şi de jos în sus

Scop

Impact

Indicatori de rezultate

Indicatori de eficienţă

Indicatori de produse

Obiective

aferente Rezultatelor

Rezultat

Obiective aferenteProdusului

Produs

Implementarea programului / Activităţi

Contribuţii

- Umane

- Materiale

Abordarea de sus în jos se aplică la elaborarea programului (jumătatea din dreapta a diagramei)

Abordarea de jos în sus reprezintă implementarea programului (jumătatea din dreapta a diagramei)

6 faze ale ciclului bugetar
6 faze ale ciclului bugetar

Planificare strategică (1)

Revizuirea politicii (6)

Pregătirea bugetului (2)

Audit extern (5)

Contabilitate și raportare (4)

Executarea bugetului (3)

ce reprezint monitorizarea
Ce reprezintă monitorizarea?
 • Evaluare de rutinăa activităților în desfășurare
 • Colectarea sistematică de date pentru indicatori specifici
 • Instrument de corectare a devierilor în implementarea programului
 • Instrument de gestiune a programului care furnizează surse de informații pentru evaluare
de ce s monitoriz m
De ce să monitorizăm?
 • Pentru a monitoriza progresul către obiectivele stabilite
 • Pentru a identifica ceea ce merge bine și ceea ce nu merge conform planurilor
 • Pentru a oferi informații despre gradul de progres
 • Pentru a corecta rapid devierile în cadrul implementării programului
 • Pentru a furniza intrări (input) pentru evaluare
ce reprezint evaluarea
Ce reprezintă evaluarea?
 • Instrument de măsurare a succesului programului
 • Compararea rezultatelor reale cu cele scontate

Definiția UE

 • Analiza intervențiilor în baza rezultatelor, impactului și necesităților pe care acestea sunt menite să le satisfacă
slide31

BP prevede faptul că Guvernul indică în documentele bugetare obiectivele de bază, acţiunile şi costurile prin utilizarea indicatorilor de performanţă (pentru măsurare) şi obiectivelor (pentru reflectarea intenţiilor guvernamentale)

Guvernul trebuie să răspundă la 3 întrebări:

bugetarea pe programe cre te eficien a surselor bugetare alocate
Bugetarea pe programe crește eficiența surselor bugetare alocate

Bugetarea pe programe permite o flexibilitate înaltă în alocarea resurselor bugetare:

 • Accent redus pe intrări
 • Oferă posibilitatea de a distribui resursele între subiecții clasificației economice
bp contribuie la cre terea gradului de responsabilitate
BP contribuie la creșterea gradului de responsabilitate

„pedeapsa“ vs. învăţare

Guvernul trebuie să răspundă la 3 întrebări:

cum a nceput bugetarea pe programe
Cum a început bugetarea pe programe?
 • Sistemul numit „Sistem de planificare, programare și bugetare“ (SPPB) a fost implementat pentru prima dată în anii 60 ai secolului trecut în sectorul apărării în SUA, cu obiectivul principal de intensificare a controlului asupra cheltuielilor în creștere pentru apărare și alte programe costisitoare.
 • În anii 80, acest sistem a fost introdus în ONU și câteva alte organizații internaționale.
 • În același timp, în anii 80, guvernul din Noua Zeelandă a implementat cu succes bugetarea bazată pe rezultate.
 • În anii 90, această cale a fost urmată de multe țări din OCDE, recent toate țările dezvoltate și multe țări în curs de dezvoltare fie au implementat sau sunt în proces de implementare a bugetării pe programe.
 • Nu există nicio abordare unificată – există bugetare orientată pe rezultate, bugetare pe programe, bugetare bazată pe rezultate etc.
bugetarea pe programe este folosit n lumea ntreag dar n modalitate diferit cu specific na ional
Bugetarea pe programe este folosită în lumea întreagă, dar în modalitate diferită, cu specific național
care sunt deosebirile esen iale
Care sunt deosebirile esențiale
 • Abordarea centralizată vs. descentralizată
 • Numărul de nivele de clasificație a programelor
 • Nivelul de detalii în prezentarea bugetului în Parlament
 • Orientare asupra rezultatelor vs. produselor
 • Calitatea procesului de monitorizare și evaluare
c aracteristici comune
Caracteristici comune
 • Libertateamai mare de ministerele de resort
 • Probleme cu indicatori de performanță
 • Părțile interesate implicarea
 • Dreptul de proprietate asupra programelor de
 • Classifiction Programul acoperă toate fondurile publice
a bord ri speciale
Abordări speciale
 • Cheltuieli de recenzii(UK, Danemarca, Olanda)
 • De patru ani buget bazat pe acordul de coaliție(Austria)
 • Acordurile de servicii publice(UK, Danemarca,Suedia)
slide41
Țările folosesc BP pentru a se concentra suprarezultatelor de bugetpentru a demonstra că autoritățile își realizează munca
s uedia folose te metodologii de programe care accentueaz managementul organiza ional i performan a
Suedia folosește metodologii de programe care accentueazămanagementul organizațional și performanța
slide46

Olandaa început această practică în anii 1990 și continuă să o perfecționeze. În această țară accentul se pune pemonitorizare și evaluare

slovenia a nceput abordarea la program cu o list de 200 program e definit de ministerul finan elor
Sloveniaa început abordarea la program cu o listă de 200 programe definită de Ministerul Finanțelor
bugetul statului texas

Bugetul statului Texas:

Ciclu bugetar de 2 ani

Planificare extensivă a programului cu monitorizare și evaluare în anul 1

Rezultate detaliate și noiobiective de performanță în textul legii bugetuluiîn anul 2

slide50

Țineți minte:Toate sistemele de programe sunt diferite și se bazează pe cultura finanțelor publice și structura instituțională a țărilor în care sunt implementate

program ele nu sunt doar tehnice
Programele nu sunt doar tehnice
 • Mulți specialiști în domeniul finanțelor publice consideră bugetarea pe programe (BP) o activitate pur tehnică
 • Aceasta este o greșeală răspândită
 • Bugetele bazate pe rezultate au fost concepute pentru a fi folosite de către autorii de politici și conducători
dat e pentru manageri
Date pentru manageri
 • Scopurile, obiectivele și rezultatele necesare pentru sistemul de programe sunt instrumente de management
 • Acestea oferă liderilor de politici și funcționarilor de rang superior posibilitatea de a
  • Dirija și
  • Evalua

cheltuielile.

program ele se refer la rezultate
Programele se referă la rezultate

Nici un alt sistem de bugetare nu vă poate spune în mod sistematic ce a fost/va fi achiziționat cu banii din buget:

 • Rate mai bune de gradare
 • Noi sisteme de date
 • Kilometri de drumuri noi
 • Reducerea criminalității
program ele ap r deciziile
Programele apără deciziile
 • Datele despre rezultate pot ajuta liderii și managerii să explice orice decizie de cheltuieli
 • Indicatorii non-financiari de programe pot indicavaloarea banilor cheltuiți
sprijin bazat pe rezultate
Sprijin bazat pe rezultate
 • Datele despre Program pot fi folosite pentru a justificamenținerea, creștereasau reducereaactivităților autorităților
slide58

1. Liderii nu se folosesc de oportunitatea utilizăriia cel puțin câtorvarezultate ale programuluiîn luarea deciziilor de alocare.

slide59

2. Personalul nu vrea să efectueze activități suplimentare necesare pentru definirea și trasarea rezultatelor, în special în cazul în care liderii nu folosesc datele pentru a lua decizii

slide60

3. BP implică necesitatea personalului responsabil de buget și manageri de resort care să colaboreze într-o modalitate nouă, care încă nu este stabilită sau înțeleasă.Managerii de resort trebuie să definească rezultatele. Acest lucru poate fi o sursă de conflict.

slide61

4. Factorul fricii: - Unii membri ai personalului încearcă să evite BP. Ei sunt competenți în bugete bazate pe resurse. Lor le este frică de schimbări.- Personalul financiar ar putea avea senzația că va pierde puterea în cazul trecerii la BP.

slide62

5. Confuzie sau dezacord cu definițiile/procedurile de bază: -Ce este un scop vs. un obiectiv? -Când trebuie prezentate documentele? -Ce anume se are în vedere prin cuvântul “rezultat”? -Cum se va stabilieficacitatea?

8 schimb ri referitoare la lideri
8. Schimbări referitoare la lideri
 • Noul lider consideră BP o inițiativă a liderului precedent
 • Transferul Directorului responsabil de buget sau al managerilor-cheie
 • Persoanele nou numite nu înțeleg BP
slide65
9. Timpul conduce la erodarea BP - ritmul instituțional încetinește (starea de oboseală a BP) înainte de implementarea completă
10 bp este adesea o prioritate a liderilor pe care ceilal i nu o prea mp rt esc
10. BPeste adeseaoprioritate a liderilorpe care ceilalți nu o prea împărtășesc
 • Persoanele care nu susțin BP nu se opun în mod deschis, dar ritmul eforturilor lor pentru implementarea BP este lent. Ei:
  • Solicită în permanență explicații
  • Se scuză mai degrabă decât să acționeze
  • Limitează sau amână instruirile necesare
  • Oferă resurse BP inadecvate
slide67
Este necesar:Să faceți o declarație publicăprecum că rezultatele vor fi luate în considerație în următorul exercițiu bugetar
slide68

Nu trebuie:Să creați așteptarea că rezultatele BP vor determina alocațiunile în mod strict – lăsați spațiu pentru negocieri și raționament.

slide69
Așteptarea finalizării pregătirilor perfecte înainte de implementarea bugetării bazate pe performanță doar va crește șansele de eșec.
slide71
Pentru mai multe informații despre Programul Finanțele Publice pentru Dezvoltare accesați

http://publicfinance.undp.sk/en/

Vă mulțumim!