Download
gezondheidsmanagement samen werken aan een gezond nederland n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gezondheidsmanagement “Samen werken aan een gezond Nederland” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gezondheidsmanagement “Samen werken aan een gezond Nederland”

Gezondheidsmanagement “Samen werken aan een gezond Nederland”

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Gezondheidsmanagement “Samen werken aan een gezond Nederland”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gezondheidsmanagement“Samen werken aan een gezond Nederland” Bert van der Sluis 2008-2013

 2. Uitgangspunten gezondheids-management IHC Merwede 2008 • Verankerd in personeelsbeleid • Agenda punt directie en OR, zowel centraal als decentraal • Rapportage ken- en stuurgetallen • Duidelijk Arbo- en Veiligheidsbeleid (VCA, toolbox meetings, PBM’s, veiligheidskundige) • Onderdeel leidinggevende taak • Overlegstructuur deskundige diensten management en OR rond: Beleid, SMT en RI&E • Aandachtspunt presentaties directieleden

 3. Integrale aanpak lichaam en geest • Arbo-arts op locaties met ondersteuning • Fysiotherapeut op locaties op vaste tijden • Gerichte inzet externe psychologen voor coaching en begeleiding • Preventief Medisch Onderzoek (PMO), groepsanalyse en individuele terugkoppeling • Inzet sportcoördinator voor activiteiten als hardlopen, roeien, volley-/voetbal, zwemmen, fietsen, gebruik externe sportfaciliteiten, ook sponsoring kleding

 4. Voorkomen langdurig verzuim • Inzet professioneel instituut voor langdurig zieken, re-integratiebeleid, speciale werkplekken / afdeling / TOC • Verzuimgesprek frequent verzuimers door leidinggevende en P&O • Hulpmiddelen bij de uitvoer van werk • Fit voor de job? Selectief bij aanname? • Roeisloep het “Dikkertje”, training en wedstrijden

 5. 5 Ontmoedigingsbeleid voor rokers en overgewicht: • Aandeelhouders en commissarissen MVO, Arbo- en veiligheidsbeleid • Betrokkenheid en rol voor directie: uitdragen beleid en voorbeeldfunctie • Individu en groepen gericht aanspreken • Verantwoordelijkheid uiteindelijk bij medewerkers zelf

 6. 6 Gezondheidsmanagement. Langer doorwerken!!!Hoe krijg ik gezondere, gemotiveerde en bevlogen werknemers

 7. 7 Gezondheidsmanagement. Samen werken aan een gezondheidsplan waaruit het gezondheidsbeleid van IHC Merwede ontstaat.

 8. 8 Gezondheidsmanagement. Er ontstaat een driehoeksverhouding waardoor continue aandacht is voor de vitaliteit van de medewerker. Medische dienst HR / Lijnmanagement Gezondheids-manager

 9. 9 Gezondheidsmanagement. 1.Creer draagvlak bij top management. 2.Betrokkenheid OR. 3.Plan met leiderschap. 4.Richt goede overlegstructuren in met de verschillende partijen. 5.Ga op onderzoek uit. 6.Walk your talk, communiceer en draag je boodschap uit. 7.Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 8.Kennis en kunde delen. 9.Zorg voor een optimale verbinding tussen HR, Medische dienst en GZM

 10. 10 Gezondheidsmanagement. 1.Resultaten PMO’s. 2.Interne revalidatie. 3.Jaarprogramma met diverse sportactiviteiten. 4.Drie sportcommissies. 5.Een vitaliteitsteam. 6.Gezondheidsmanagement onderdeel van toolbox meeting. 7.Onderhandelen met zorgverzekeraar. 8.Vermindering ziekte verzuim.9.Tevreden werknemers. 10. Overlegstructuur begint te functioneren

 11. 11 Gezondheidsmanagement. 1.Flexibele organisatie - anticiperen op veranderingen. 2.Lagere verzuimkosten - stabiele of toenemende productiviteit. 3.Actieve, energieke medewerkers - door de dialoog aan te gaan. 4.Het imago van de organisatie versterkt - maak van uw medewerkers ambassadeur naar zowel klanten als naar aanstormend talent. 5.Coaching -> zelf coaching. . • Veel aandacht en waardering van buitenaf, voorbeeldfunctie • Audit IHMQ, Silver

 12. 12 Gezondheidsmanagement. 1.Competentieontwikkeling - medewerkers blijven stimuleren om opleidingen en trainingen te volgen. 2.Verbondenheid - aandacht besteden aan gemeenschappelijke doelen en een gelijkwaardige status. Bv. met veiligheid 3.Zorg voor kennisoverdracht.4.Autonomie – geef medewerkers de ruimte en zorg voor balans tussen werk en privé. 5.Blijf je boodschap/beleid uitdragen. 6.Communiceer resultaten, maak ze zichtbaar.

 13. ? Your Health, Our Priority!