Download
samen n zijn in zijn liefde n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samen één zijn in Zijn liefde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samen één zijn in Zijn liefde

Samen één zijn in Zijn liefde

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Samen één zijn in Zijn liefde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JONG EN OUD Samen één zijn in Zijn liefde

 2. INHOUD Inleiding Generatieoverdracht Verschillende generaties Uitdagingen Bruggenbouwers Samen optrekken En dan? 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 3. INLEIDING

 4. INLEIDING • Inzicht geven in het nut van samen optrekken • Kloven benoemen die ons kunnen scheiden • Handvatten geven aan bruggenbouwers • Voorbeelden van samen optrekken Doel van de toespraak: 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 5. INLEIDING • De drie generaties zoals deze vanuit de theologie worden geformuleerd • Alles wat ik niet zie omdat ik door mijn eigen generatie-bril te wereld in kijk Waar ga ik het niet over hebben? 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 6. GENERATIEOVERDRACHT

 7. ESTAFETTERACE • De lopers • Estafettestokje • Moment van doorgeven • Gezamenlijke doel, eigen aandeel 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 8. KERNTEKSTEN • Ps 78:7zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen • Ps 79:13bvan generatie op generatie zullen wij van Uw roem vertellen. Lezen: Psalm 78:4-7 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 9. VOORBEELDEN UIT DE BIJBEL Abraham en Sara > Izak Izak en Rebecca > Jakob David en Bathseba > Salomo Moeder > Timotheüs (Hand 16:1) Doel van het boek Spreuken Ouders op kinderen 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 10. VOORBEELDEN UIT DE BIJBEL Mozes en Jozua (Ex 33:11) Paulus en Timotheüs (1 Tim 1:2) Koning Josia op zoek naar de God van David (2 Kron 34:3) Generatie op generatie 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 11. WERKT DAT NU OOK NOG ZO? Gods zegen gaat door van ouders op kinderen… maar het is breder dan dat: generatie op generatie Praktische test 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 12. ACTIEF? JA • Geloofshelden uit verschillende generaties • aanmoediging om onze wedloop te lopen • terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus! Nog een voorbeeld: Hebr 11 en 12 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 13. DE GEEST VAN GOD Lezen: Joel 2:28 (Hand 2:17) Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 14. WAT IS HET DOEL? (DE EINDSTREEP) Niet: dat de volgende generatie precies zo wordt zoals jij /u. Niet: dat de volgende generatie precies dezelfde dingen doet als jij /u (geen nieuwe wijn in oude zakken, Mat 9:17) 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 15. DOEL (DE EINDSTREEP) Wel: God bekend maken (Ps 78:4) Wel: navolgers worden van Jezus (1 Kor 11:1) Wel: de omvang van de liefde van Jezus Christus ontdekken (Ef 3:17-19) 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 16. GENERATIES IN DEZE TIJD

 17. WAT IS EEN GENERATIE? • Sociologie: meer overeenkomsten dan leeftijd • Geschiedenis • Reactie op de tijdsgeest • Bestemming / doel Generatie: leeftijdsgenoten (Van Dale) 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 18. GENERATIES IN NEDERLAND • Huidige generaties in Nederland: • Vooroorlogse generatie 80+ / < 1930 • Stille generatie 70+ / < 1940 • Babyboomgeneratie 55+ / < 1955 • Generatie X 40+ / < 1970 • Pragmatische generatie 25+ / < 1985 • Generatie Einstein (Y) 10+ / < 2000 • Nieuwe generatie… 10- / < 2015 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 19. VERSCHILLEN • Maatschappelijke ontwikkeling: • Van wederopbouw naar grote welvaart • De invloed van technologische vooruitgang 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 20. VERSCHILLEN • Persoonlijke ontwikkeling: • Van trouw aan het gezag via de verzuiling naar zelf ontdekken wat je vindt • Van berusten in bestaande rollen naar zelfontplooiing • Toename van individualisme 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 21. UITDAGINGEN

 22. UITDAGING • Grootste uitdagingen in onze tijd: • Onbegrip tussen generaties • Individualisme / Egocentrisme • Kritische houding 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 23. 1. ONBEGRIP • Onbegrip tussen de generaties: • Zeven levende generaties • Grote verschillen in cultuur • Snelle economische en technologische ontwikkeling 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 24. 2. INDIVIDUALISME Niets mis met gezonde vorm van zelfontplooiing (Mat 25:14-30 Gelijkenis over de talenten) • Negatief effect individualisme / zelfontplooiing: • Egocentrisme: alles draait om jezelf • Trend ingezet onder Babyboomgeneratie en doorgezet in de jongere generaties 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 25. 3. KRITISCHE HOUDING • Deze houding komt veel voor bij ons Nederlanders • Gevolgen: • Een kritische houding leidt tot argwaan en wantrouwen en • ondermijnt de eenheid waar Jezus Christus voor gebeden heeft (Joh 17) 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 26. 3. KRITISCHE HOUDING 1 Thes 5:21 Beproeft alle dingen, behoud het goede. Deze tekst heeft betrekking op de profetieën (zie vers 20) 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 27. 3. KRITISCHE HOUDING • Bij uiten van kritiek / plaatsen van een opmerking: • Denk dan aan: • Voldoende geïnformeerd? • Woorden van Jezus Christus: Balk en de splinter (Mat 7:1-5) • 1 kritische opmerking = 5 complimenten 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 28. BRUGGENBOUWERS

 29. DO’s VOOR BRUGGENBOUWERS • Elkaar liefhebben (Rom 12:10) • Elkaar accepteren en aanvaarden bij verschillen (Rom 14:1-3) • Elkaar verdragen (Kol 3:13) • De ander vergeven (Mat 18:21-22 / Ef 4:32) • Goed, vriendelijk en barmhartig zijn voor elkaar (Ef 4:32) • Geloof in eenheid (Lk 17:5-6), want dat is Gods wil (Joh 17:20-21) 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 30. DON’Ts VOOR BRUGGENBOUWERS • Elkaar niet oordelen (Mat 7:1 / Rom 14:10) • Elkaar niet minachten (Rom 14:10) • Wordt niet verbitterd (1 Kor 13:5) • Vaders: terg uw kinderen niet (Kol 3:21) 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 31. DO’s VOOR INDIVIDUALISTEN • Jezelf wegcijferen en Jezus Christus volgen (Luk 9:23-27) • Geen eerzucht (Mat 18:1-5) • De ander hoger achten dan jezelf (Fil 2:3) • Doe niets uit eigen belang (Fil 2:3) • Niet jezelf behagen (Rom 15:2) 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 32. BEMOEDIGENDE TEKST Romeinen 8:29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn… 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 33. SAMEN OPTREKKEN

 34. HOE KUNNEN WE DIT DOEN? • Samen optrekken kunnen we o.a. doen door: • Bewustwording van onze eigen rol • In gesprek gaan • Samenwerken in teams • Mentorship • Bidden 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 35. BEWUSTWORDING VAN ONZE ROL • Zijn we bewust van onze rol? • Onze houding (zie vorige sheets) • Verantwoordelijkheid naar de kinderen: • Jezus Christus wil graag dat de kinderen Hem ontmoeten (Mat 19:14 ea) • Hij waarschuwt degenen die de kinderen laten struikelen (Mk 9:42) • Hebben we blokkades opgelegd voor jongeren om deel te nemen aan het avondmaal? 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 36. IN GESPREK GAAN Spreken we mensen uit andere generaties? Luisteren, luisteren, luisteren… 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 37. SAMENWERKEN IN TEAMS • Samenwerken in teams verbindt. • Voorbeelden: • Kidsclub • Financiële team • Muziekteam 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 38. MENTORSHIP Het Paulus / Timotheüs-principe. Willen wij een geestelijke vader of moeder zijn? Kunnen wij een geestelijke vader of moeder zijn? Willen we Jezus Christus delen? (1 Thes 2:6) 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 39. MENTORSHIP • Het Paulus / Timotheüs-principe. • Accepteren wij geestelijke ouders? • Wat vinden we van de voorbeelden van: • Timotheüs: hij werd opgeroepen om een voorbeeld te zijn voor anderen (1 Tim 4:12) • Josia: hij zocht God op z’n 16e (2 Kron 34:6) 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 40. BIDDEN Een speciale oproep aan de ouderen: Bidt voor uw (klein)kinderen! 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 41. AFSLUITEND

 42. SAMENVATTING • God gebruikt generaties om Zichzelf bekend te maken: de Estafetterace. • De verschillen in generaties zijn groot. • Grote uitdaging: verschillen + individualisme + kritische houding • Bruggenbouwers: door de goede houding (de gezindheid van Jezus Christus) • Samen optrekken kan in veel vormen: sta er open voor en kijk wat jij / u kunt bijdragen. 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 43. WANT SAMEN IS MEER • Samen staan we sterker (Pred 4:9-12) • Samen ontdekken we meer van de liefde van onze God (Ef 3:17-19) • Samen in eenheid leven we naar het gebed van Jezus Christus (Joh 17:20-21) 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 44. EN DAN?

 45. CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE Brothers, let us come together. Walking in the spirit, there’s much to be done. We will come reaching, out from our comforts and they will know us by our love. Broeders, laten we samen komen. Geleid door de Geest, er is veel werk te doen. We zullen uitreiken, buiten onze comfort-zone, en zij zullen ons kennen door onze liefde. 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 46. CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE Sisters, we were made for kindness. We can pierce the darkness as He shines through us. We will com reaching, with a song of healing. And they will know uw by our love. Zusters, we zijn gemaakt voor vriendelijkheid. We kunnen het donker doorboren, wanneer Hij door ons schijnt. We zullen uitreiken met een lied van genezing. En zij zullen ons kennen door onze liefde. 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 47. CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE The time is now, come church arise. Love with His hands, see with His eyes. Bind it around you. Let it never leave you. And they will know us by our love. Het is nu de tijd, kom gemeente sta op. Heb lief met Zijn handen, kijk met Zijn ogen. Bind het om je / u heen. Laat het nooit meer los. En zij zullen ons kennen door onze liefde. 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 48. CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE Children, you are hope for justice. Stand firm in the Truth now, set you hearts above. Kinderen, jullie zijn de hoop op recht. Sta nu sterk in de Waarheid, zet je hart op wat boven is. 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 49. CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE You will be reaching, long after we’re gone, And they will know you by your love! Jullie zullen uitreiken, lang nadat wij er zijn geweest. En zij zullen jullie kennen aan jullie liefde. 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

 50. CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE The time is now, come church arise. Love with His hands, see with His eyes. Bind it around you. Let it never leave you. And they will know us by our love. Het is nu de tijd, kom gemeente sta op. Heb lief met Zijn handen, kijk met Zijn ogen. Bind het om je / u heen. Laat het nooit meer los. En zij zullen ons kennen door onze liefde. 20110529 Jong en Oud, Samen één zijn in liefde