actualisering leerplan eerste graad meetkunde n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 74

Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde - PowerPoint PPT Presentation


  • 386 Views
  • Uploaded on

Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde. Sessie 4 Opbouw van de meetkunde. Werken in de eerste graad : visietekst van het VVKSO M-VVKSO-2005-158 . LEREN LEREN : ACCENT OP HET LEERPROCES Vanuit de basisschool vertrouwd met begeleid zelfstandig leren en interactief werken

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde' - liam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
actualisering leerplan eerste graad meetkunde

Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde

Sessie 4 Opbouw van de meetkunde

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

slide2

Werken in de eerste graad : visietekst van het VVKSO

M-VVKSO-2005-158

  • LEREN LEREN : ACCENT OP HET LEERPROCES
  • Vanuit de basisschool vertrouwd met begeleid zelfstandig leren en interactief werken
  • Actief leren
  • Verantwoordelijkheid voor eigen leren stimuleren
  • Leren krijgt een sociale dimensie (coöperatief leren)
  • Verwerkingsstrategieën (leren leren)
  • Aandacht voor het metacognitieve domein (zelfreflectie en zelfevaluatie)

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

slide4

Belangrijke items voor het uitwerken van een leerkrachtige omgeving

1) TAALBELEID : aandacht voor instructietaal en lesstructuur

2) AANGEPASTE WERKVORMEN : variatie in de werkvorm

3) INTEGRATIE VAN ICT : in alle leervakken en domeinen

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag
Meetkundevorming vandaag

Geschiedenis

Griekse meetkunde

De Elementen van Euclides

Analytische meetkunde

Projectieve meetkunde

Niet-euclidische meetkunde

Erlangen Programm

Grundlagen der Geometrie

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag1
Meetkundevorming vandaag

Deze visie deed zijn intrede in de schoolmeetkunde

streng axiomastelsel

afleiding van eigenschappen

invarianties onder transformaties

Voorbeelden:

afstand, hoekgrootte, evenwijdigheid, loodrechte stand….

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag2
Meetkundevorming vandaag

De huidige meetkundeaanpak probeert een evenwicht te brengen tussen

enerzijds het ontdekken van eigenschappen, het beschrijven van vaststellingen uit de ruimte rondom ons

en anderzijds een stabiel systeem van eigenschappen waarbinnen de onderlinge verbanden worden bestudeerd.

Transformaties en invarianties kunnen aan bod komen, maar vormen niet de dragende kracht.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag3
Meetkundevorming vandaag

Aspecten van meetkunde

Vormaspect

Teken- en constructieaspect

Reken- en meetaspect

Nuttigheidaspect

Logische aspect

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag4
Meetkundevorming vandaag

Vormaspect

Bij waarneming van de wereld en de ruimte rondom ons worden we vrij snel geconfronteerd met de vorm van de dingen. We benoemen dingen met termen zoals: rond, driehoekig, symmetrisch... Meetkundige objecten (figuren, ruimtefiguren…) worden beschouwd en benoemd op grond van hun vorm (vierkant, cirkel, balk, cilinder, kegel...). We kennen hen een naam toe op basis van kenmerkende eigenschappen die met vorm te maken hebben.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag5
Meetkundevorming vandaag

Vormaspect – voorbeelden

Het herkennen van figuren als vierkant, rechthoek, cirkel …, kubus, balk…. Het benoemen van deze figuren, het beschrijven ervan met kenmerkende eigenschappen. Het gebruiken van standaardfiguren als model, bijv. om een figuur in te delen of op te bouwen.

Hieraan zijn eindtermen verbonden.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag6
Meetkundevorming vandaag

Vormaspect – voorbeelden

Het vergelijken en onderling associëren van vormen, bijv. gelijkvormige figuren, congruente figuren…. Het herkennen van patronen in figuren (friezen, kunstwerken…). Het gebruiken van een patroon om een samengestelde figuur op te bouwen. Het ontdekken van eigenschappen van figuren op basis van gelijkvormigheid en congruentie.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

slide13

ALHAMBRA - Spanje

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag7
Meetkundevorming vandaag

Vormaspect – voorbeelden

Het vergelijken en onderling associëren van vormen door middel van een transformatie die de ene figuur op de andere brengt. Het herkennen van symmetrie in een figuur, van een patroon van figuren (o.a. vlakvullingen). Het ontdekken van eigenschappen van figuren op basis van transformaties.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag8
Meetkundevorming vandaag

Vormaspect – voorbeelden

Het vergelijken en onderling associëren van een ruimtelijke voorstelling van een ruimtefiguur met deze figuur zelf; het vergelijken en associëren van een vlak aanzicht van een ruimtefiguur met de figuur zelf; het onderling vergelijken en associëren van een ruimtelijke voorstelling en aanzichten van een ruimtefiguur.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag9
Meetkundevorming vandaag

Teken- en constructieaspect

Meetkunde is verbonden met de kenmerken en eigenschappen van figuren, vlakke en ruimtefiguren, ruimtelijke situaties. Van dergelijke figuren en situaties worden voorstellingen gemaakt, concreet ook getekend op papier. Vaak is het voorstellen een middel om de situatie te modelleren.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag10
Meetkundevorming vandaag

Teken- en constructieaspect - voorbeelden

Van ruimtelijke situaties kunnen voorbeelden gemaakt worden met allerlei materiaal, zoals blokjes, staafjes, draad…. Het geeft inzicht in de samenstelling van de figuur. Dit leidt tot standaardruimtefiguren zoals balk, kubus, prisma, bol, cilinder, kegel….

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag11
Meetkundevorming vandaag

Teken- en constructieaspect - voorbeelden

Van vlakke situaties en figuren kunnen voorstellingen gemaakt worden, zowel getekende situaties op papier als bijv. materiaal dat is uitgeknipt uit papier, karton… (cf. verzameling vlakke figuren, plattegronden, figuren met patronen…).

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag12
Meetkundevorming vandaag

Teken- en constructieaspect - voorbeelden

Van ruimtefiguren, vaak beperkt tot standaardruimtefiguren, kunnen aanzichten getekend worden, perspectivische voorstellingen en uitslagen (ontwikkelingen) gemaakt worden.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

slide21

Typ via Google in: Escher in the classroom

(http://britton.disted.camosun.bc.ca/jbescher.htm)

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag13
Meetkundevorming vandaag

Teken- en constructieaspect - voorbeelden

Bij het tekenen kan onderscheid gemaakt worden tussen

- enerzijds een situatie schetsen,

- anderzijds een nauwkeurige tekening.

Het gebruik van adequaat tekenmateriaal zoals meetlat, geodriehoek, passer en liniaal.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag14
Meetkundevorming vandaag

Reken- en meetaspect

In de meetkunde gaat het niet alleen om de vorm van de figuren, maar vaak ook over de grootte ervan, zeg maar lengte, oppervlakte, inhoud, hoekgrootte …. Met andere woorden, het bepalen van de maat van bepaalde elementen is belangrijk en het uitvoeren van berekeningen met deze maatgetallen.

Bijlage 1

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag15
Meetkundevorming vandaag

Reken- en meetaspect - voorbeelden

Het nauwkeurig opmeten van bepaalde grootheden, zoals de lengte van een lijnstuk in een figuur, de hoekgrootte van een hoek. En het gebruik hierbij van meetmaterieel zoals meetlat, geodriehoek, eventueel bijzondere meetapparatuur. Het bepalen van een strategie om aan de noodzakelijke maten te komen. Het gebruik van adequaat gekozen meeteenheden.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag16
Meetkundevorming vandaag

Reken- en meetaspect - voorbeelden

Het bepalen van omtrek, oppervlakte, inhoud van figuren en verbanden er tussen (bijv. formules voor oppervlakte, inhoud). Het berekenen van oppervlaktes en inhouden van figuren op basis van die van benaderende standaardfiguren.

Bijlage 2 : referentiematen via www.vvkbao.be

Login : Gebruikersnaam : lkracht

Paswoord : lkracht55

Leergebieden – wiskunde – publicaties

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag17
Meetkundevorming vandaag

Reken- en meetaspect - voorbeelden

Het kennen van relaties tussen grootheden en die gebruiken om de meetoperaties te beperken en de andere elementen te berekenen (Pythagoras, Thales, goniometrische getallen).

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag18
Meetkundevorming vandaag

Nuttigheidaspect

Meetkunde in de basisschool en in de eerste graad heeft nog een grote toepassingswaarde in de werkelijkheid. Heel veel begrippen en toepassingen worden courant gebruikt in het dagelijkse leven. In die zin behoort wat aangeboden wordt nog tot een algemene kennis en vaardigheid die alle leerlingen moeten opbouwen.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag19
Meetkundevorming vandaag

Nuttigheidaspect – voorbeelden

Het herkennen en benoemen van vormen in allerlei situaties.

Het gebruik van maten en meetinstrumenten, in het bijzonder de gebruiksvaardigheid van standaardmaten en een functionele voorstelling (of referentiemaat) ervan die als controlemiddel functioneert. Bijlage 3 : SI-stelsel

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag20
Meetkundevorming vandaag

Nuttigheidaspect – voorbeelden

Het voorstellen (tekenen) van geobserveerde situaties als ondersteuning bij een verhaal, een opdracht, een verklaring, een praktische toepassing.

Het gebruik van een plan, een plattegrond, een schema.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag21
Meetkundevorming vandaag

Nuttigheidaspect – voorbeelden

Het berekenen van afmetingen, oppervlakten, inhouden.

Het gebruik van meetkundige grootheden, maateenheden, meetvaardigheid in andere vakgebieden.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag22
Meetkundevorming vandaag

Logische aspect

In de wiskunde wordt getracht een gemaakte bewering, een keuze in een oplossingsproces, een overgang in een redenering te onderzoeken en te argumenteren.

Meetkunde is opgebouwd met interne samenhang. Nieuwe begrippen worden opgebouwd met eerder gekende begrippen.

Via redenering tracht men de samenhang te begrijpen en te verklaren.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag23
Meetkundevorming vandaag

Logische aspect – voorbeelden

Begrippen en eigenschappen beschrijven in een correcte en adequate wiskundetaal.

Het ordenen van figuren op basis van de ordening in de kenmerkende eigenschappen.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag24
Meetkundevorming vandaag

Logische aspect – voorbeelden

Het verklaren, argumenteren van de stappen die gezet worden bij een oplossingsproces.

Beweringen over vlakke of ruimtelijke situaties onderzoeken op voorbeelden en tegenvoorbeel-den, ze al of niet veralgemenen en die veralgemening argumenteren.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming vandaag25
Meetkundevorming vandaag

Logische aspect – voorbeelden

Oorzaakgevolg situaties onderzoeken in meetkundige situaties.

Eigenschappen verklaren, argumenteren, bewijzen vanuit hun samenhang met andere eigenschappen.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming bao
Meetkundevorming bao

Opbouw meetkunde basisonderwijs

Twee leerdomeinen

- Meten en Metend rekenen

- Meetkunde

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming bao1
Meetkundevorming bao

Meten en metend rekenenOnderscheid tussen twee fundamentele doelstellingen:

- inzicht in het metriek stelsel,

met de gebruikelijke standaardmaateenheden.

- gebruiken metriek stelsel in toepassingen.Bijlage 4 : opdrachtenkaarten

Meetvaardigheden en –attitudes

het gebruik van meetinstrumenten

nauwkeurigheid nastreven, ordelijk werken…

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming bao2
Meetkundevorming bao

Meten en metend rekenen - leerlijn

Zich bewust worden van de grootheid en de kenmer-kende aspecten ervan.

Zich bewust worden van de meetbaarheid van de grootheid.

De meetactiviteit kunnen uitvoeren.

Natuurlijke maateenheden

Gebruik van een standaardmaat

Meetinstrumenten gericht gebruiken en nauwkeurig aflezen

Gebruik van het rekensysteem om resultaten te schatten en te berekenen.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming bao3
Meetkundevorming bao

Meten en metend rekenen - leerlijn

De grootheid of het maatgetal ervan (als resultaat van een meetact) gebruiken bij het oplossen van problemen.

Grootheden gecombineerd gebruiken in toepassingen.

Verschillende maateenheden – herleidingen

Verschillende grootheden

Schaal

Tabellen - diagrammen - grafieken

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming bao4
Meetkundevorming bao

Meten en metend rekenen - leerlijn

Voor de meeste grootheden is de leerlijn volledig afgewerkt in de basisschool.

Dat betekent dat men er kan van uitgaan dat de belangrijkste doelstellingen effectief bereikt zijn.

Wel is van belang deze kennis en vaardigheid te blijven ‘onderhouden’. Dat wil zeggen dat in het secundair onderwijs voldoende oefeningen aan bod moeten komen, waarin deze kennis en vaardigheden effectief worden gebruikt.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

slide41

Bijlage 5

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming bao5
Meetkundevorming bao

Meetkunde

Oriëntatie in de ruimte.

Vanaf kleuter tot 12 jaar: effectieve oriëntatie in de fysische ruimte.

Leerlingen leren naar hun omgeving kijken met een ‘meetkundig oog’.

Oog krijgen voor meetkundige aspecten en relaties

Voormentale observatie effectieve kijkoefeningen uitvoeren.

Zich oriënteren, bijv. op basis van plan.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming bao6
Meetkundevorming bao

Meetkunde

Figuren en vormen kwalitatief vergelijken

Vormaspecten onderscheiden.

Herkennen en gebruiken van standaardfiguren, zowel in het vlak als in de ruimte.

Vormkenmerken van figuren hanteren om ze voor te stellen, te gebruiken en te classificeren.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming bao7
Meetkundevorming bao

Meetkunde

Figuren vergelijken wat betreft grootte en vorm

Vormkenmerken gebruiken bij meetopdrachten en het oplossen van problemen met een component metend rekenen.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming bao8
Meetkundevorming bao

Meetkunde

Meetkundige relaties

Relaties:

evenwijdigheid,

loodrechte stand,

symmetrie,

gelijkheid van vorm en grootte

en gelijkvormigheid.

Beheersingniveaus:

herkennen

tekenen

benoemen.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming bao9
Meetkundevorming bao

Meetkunde

Meetkundige kennis en vaardigheden toepassen

Het herkennen en het gebruiken van patronen in figuren,

het gebruik van adequaat tekenmateriaal,

het werken met kijklijnen en schaduwbeelden.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming so a
Meetkundevorming so-a

Metend rekenen

Het maatschappelijk belangrijke in bao (verworven).

In wetenschappen en technologische opvoeding.

Oppervlakte/inhoud – formules

Hoekgrootte

Herhalingsoefeningen

Oplossen van problemen

Diagrammen en grafieken

Een meerwaarde (zie p. 11)?

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming so a1
Meetkundevorming so-a

Meetkunde

Hogere beheersingniveaus

definiëren

verklaren

bewijzen

cf. oriëntering leerlingen verdere studies

Toch ervaringsgericht!

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming so a2
Meetkundevorming so-a

Meetkunde

Meetkunde van observeren

Observeren en voorstellen van de ruimte

Mentale (denk)handeling van observeren

Ruimtelijke voorstelling

perspectief

aanzichten

waaromvraag?!

Plaatsbepaling

referentiestelsel, coördinaten

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming so a3
Meetkundevorming so-a

Meetkunde

Vormen en figuren

Figuren

definitie

eigenschappen

Grondelementen (vlak, rechte, punt)

en de onderlinge relaties en de voorstelling ervan

Lijnen die snijden op een vlakke voorstelling van een ruimtelijke situatie zijn in de ruimte niet noodzakelijk snijdend

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming so a4
Meetkundevorming so-a

Meetkunde

Vormen en figuren

Overdracht vanuit een vast systeem(Griekse wortels van de meetkunde) is verlaten.

Vanuit observatie en gebruik wordt een ordening aangebracht. In dat proces ontstaat de noodzaak regels voorop te stellen om redeneringen en besluitvorming toe te laten.

In die zin wordt een beter inzicht gegeven in wat axiomatisering, verantwoording en bewijzen is, dan in een systeem dat als afgewerkt wordt overgedragen.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming so a5
Meetkundevorming so-a

Meetkunde

Meet- en rekenaspect

Ingebracht in de toepassingen.

Een aantal eigenschappen gaan expliciet over de lengten van lijnstukken, de grootte van hoeken, de verhouding tussen maatgetallen … (cf. stelling van Pythagoras, stelling van Thales, gelijkvormigheid van driehoeken…).

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming so a6
Meetkundevorming so-a

Meetkunde

Uitleggen

Waarom is iets, zoals het is? (ICT!)

Een vraag die in wiskunde fundamenteel aan bod moet komen.

In het proces van argumenteren groeit de noodzaak tot heldere, wel omschreven begrippen, tot het bestuderen van de onderlinge relaties en samenhang en tot het verklaren en het bewijzen.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

meetkundevorming so a7
Meetkundevorming so-a

Meetkunde

Uitleggen

Beheersingniveaus

Het is mogelijk dat men voor een bepaald onderdeel op het sterk geformaliseerde niveau werkt, maar dat men bij andere onderdelen nog in de verkenningsfase blijft.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

metend rekenen in de basisschool
Metend rekenen in de basisschool

Leerlijn (doelstellingen MR16-MR28)

Standaardmaateenheden kennen.

Referentiematen kennen en gebruiken.

Resultaten van metingen en berekeningen lezen en noteren.

Grootte schatten.

Gemeten dingen sorteren.

Gebruikelijke meetinstrumenten correct gebruiken.

Factoren kennen die de nauwkeurigheid van een meting beïnvloeden.

Een standaardmaateenheid kiezen en hierbij inzien, dat hoe groter de maateenheid, hoe kleiner het maatgetal is.

In betekenisvolle situaties herleidingen uitvoeren.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

metend rekenen in de basisschool1
Metend rekenen in de basisschool

Bij lengte

De maateenheden dam en hm worden niet meer aangeleerd.

De formule voor de omtrek van de cirkel is aangebracht en in formulevorm gekend.

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

metend rekenen in de basisschool2
Metend rekenen in de basisschool

Bij oppervlakte

Maateenheden dam² en hm² niet meer gebruikt

Landmaten niet in decimale vorm

Doelstellingen MR 39 en 40 geven aan dat verschillende vormen dezelfde oppervlakte kunnen hebben

De formules voor de oppervlakte van een rechthoek, een vierkant, een parallellogram, een driehoek en een cirkel zijn gekenden in formulevorm

Expliciete formules voor vierkant, ruit en trapezium niet voorzien

Andere figuren door omstructurering

Oppervlakte van ‘grillige’ vormen

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

metend rekenen in de basisschool3
Metend rekenen in de basisschool

Bij volume

Doelstellingen MR 56 en 57 niet standaardiseren van het begrip volume aan specifieke ruimtefiguren

Volumeberekening: een basisformule:

oppervlakte grondvlak x hoogte

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

metend rekenen in de basisschool4
Metend rekenen in de basisschool

Bij hoekgrootte

De graad als maateenheid.

Geen onderverdelingen aangeleerd.

Doelstelling MR77: het gebruik van een geodriehoek

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

metend rekenen in de basisschool5
Metend rekenen in de basisschool

Bij toepassingen

Maatschappelijk belangrijke begrippen en vaardigheden: aflezen van tabellen, diagrammen

ook nieuwere begrippen (MR90)

Begrippen intuïtief via de toepassingen

bijv. gemiddelde

Keuzevaardigheid tussen benadering en exacte meting of berekening

Doelstellingen MR 88 en 89: overzicht van begrippen en contexten (inspiratie aanpak eerste graad)

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

metend rekenen in so a
Metend rekenen in so-a

Problemen

Niet functioneren van referentiematen

Ontbrekende maateenheden / tabel

Herleidingen

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

metend rekenen in so a1
Metend rekenen in so-a

Problemen - referentiematen

Geen realistische voorstelling van de grootteorde

Hulp

Leerlingen confronteren met goede referentiematen

Vooraf schattend benaderen van het resultaat

Plaatsen van een resultaat in de context van de vraagstelling

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

metend rekenen in so a2
Metend rekenen in so-a

Problemen – ontbrekende maateenheden

Deca.., hecto… ontbreken

Tabel onvolledig te benoemen

Hulp

Historische situering kan

Tabel aanbieden als ondersteuning

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

metend rekenen in so a3
Metend rekenen in so-a

Problemen – herleidingen

Minder getraind in herleidingen

Herleidingen in contexten / realistische overgangen

Hulp

Dit standpunt volgen in het kader van context-gebonden wiskunde en het oplossen van problemen

Kale herleidingsoefeningen vermijden

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

leerplan eerste graad
Leerplan eerste graad

Lengte, afstand en hoek

Zijn basiselementen van de meetkunde

Doe-werkwoorden zoals gebruiken, meten, tekenen

geen beheersingniveaus

zelf meten en tekenen

Correcte gebruik meetinstrument

nauwkeurig aflezen

correct noteren van het resultaat

Methodiek van werkkaarten

Spreiden in de tijd

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

leerplan eerste graad1
Leerplan eerste graad

Schaalbegrip

Maatschappelijke verwachting

Gebruik in toepassingen

Zinvolle toepassingen van rekenen met getallen (bijv. breuken, decimale getallen)

Gebruiken bij voorstellingen (cf. ruimtemeetkunde, plattegronden)

Verhoudingsfactor bij oppervlakte en volume

In de context van vraagstukken

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

leerplan eerste graad2
Leerplan eerste graad

Vraagstukken

Vergelijk sessie 3 Getallenleer

Gedifferentieerde aanpak nodig en mogelijk

Aanpak via hoekenwerk

contractwerk

projecten

Meerwaarde t.a.v. bao

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

leerplan eerste graad3
Leerplan eerste graad

Vraagstukken - meerwaarde?

Meer complexe berekeningen

Situaties met combinaties van verschillende grootheden

Situaties waarbij de grootheid uit de context moet afgeleid

Meer complexe situaties:

gegevens te veel, dus te selecteren

bijv. in een tabel, een grafiek of een diagram

gegevens te weinig, die elders moeten opgezocht worden

bijv. door ze af te lezen op een figuur

door zelf een meting uit te voeren

gegevens af te lezen met gebruik van een schaal

zelf een vraag stellen bij een bepaalde situatie

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

leerplan eerste graad4
Leerplan eerste graad

Vraagstukken - meerwaarde?

Situaties in combinatie met andere onderdelen

Werken met benaderingen, met grootheden die niet exact berekenbaar of meetbaar

Cf. verkeersintensiteit, stijgingspercentage

De oplossing (de output) van het vraagstuk is ‘ongebruikelijk’

Bijv. de oplossing is een tabel, een diagram, een meetkundige figuur…

De probleemstelling laat toe dat de leerlingen zelf een aantal (verschillende) opties nemen, die de oplossing beïnvloedt (cf. in een project ) > Bijlage 6 en 7

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

slide74

SUCCES!

Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde